Ispravak Odluke o visini naknade za stanovanje

NN 46/2018 (18.5.2018.), Ispravak Odluke o visini naknade za stanovanje

MINISTARSTVO OBRANE

894

Nakon izvršenoga usklađivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o visini naknade za stanovanje koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 39, od 27. travnja 2018. te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA STANOVANJE

U Odluci o visini naknade za stanovanje (»Narodne novine«, br. 39/18) točka II. treba glasiti:

»Visina naknade za stanovanje određuje se prema mjestu službe, a iznosi:

– Buševec, Divulje, Dubrovnik, Dugo Selo, Kravarsko, Lučko, Podvornica, Rakitje, Rijeka, Split, Sveta Nedelja, Velika Buna, Velika Gorica, Velika Gorica – Pleso, Zadar, Zagreb, Zagreb – Sljeme, Zemunik Donji, Žrnovnica – 2.400,00 kuna neto

– Benkovac, Bjelovar, Daruvar, Đakovo, Gašinci, Karlovac, Križevci, Osijek, Pula, Sinj, Šibenik, Učka – Brgud, Varaždin, Vinkovci, Vinkovci – Borinci, Vukovar – 1.700,00 kuna neto

– Benkovac (Okučani), Brijuni, Delnice, Doljani, Dugi Otok, Dvor, Golubić, Gospić, Grubišno Polje – Gakovo, Knin, Kupari, Lastovo, Mali Lošinj, Mljet, Molunat, Našice, Pelješac – Sveti Ilija, Pelješac – Rota, Perušić, Petrinja, Ploče, Požega, Požega – Papuk, Savudrija, Slunj, Sljeme (Lokve), Sveti Rok, Trbounje, Udbina, Varaždin Breg, Vis, Žirje – 1.300,00 kuna neto.«.

Klasa: 023-03/18-03/1
Urbroj: 512-01-18-441
Zagreb, 10. svibnja 2018.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.