Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini

NN 47/2018 (23.5.2018.), Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

898

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) i na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« br. 39/18.), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA (Xiphias gladius) U 2018. GODINI

I.

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« br. 39/18.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Sukladno točki I. ove Odluke pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) plutajućim parangalom ostvaruju sljedeća plovila sa individualnim kvotama po plovilu:

Redni brojCFRReg. oznaka plovilaIndividualna kvota (kg)
1.HRV000002120212-TI368,20
2.HRV000001347KRALJICA MIRA517,20
3.HRV00000048420-CT639,60
4.HRV0000160031103-ŠB728,90
5.HRV000016154999-VD756,30
6.HRV000001028156-CT810,60
7.HRV00000247112-CT841,80
8.HRV000000380MAJKA MARIJA938,30
9.HRV000015892172-CT1046,50
10.HRV00000118212-KŽ1100,90
11.HRV000001354563-VD1184,80
12.HRV000000905155-CT1235,80
13.HRV000002127215-KŽ2769,00
14.HRV00000148156-TG3168,00
15.HRV000016207182-KŽ3852,30
16.HRV000016231576-DB4204,50
17.HRV00001519021-KŽ4787,30

III.

Sukladno točki I. ove Odluke pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) panulom i odmetom po olimpijskom principu s ograničenjem ukupnog ulova po plovilu od 500 kg, ostvaruju sljedeća plovila:

Redni brojCFRReg. oznaka plovila
1.HRV0000000469-TT
2.HRV000000157876-ŠB
3.HRV000000265675-VD
4.HRV000001347KRALJICA MIRA
5.HRV000001354563-VD
6.HRV000001609700-VD
7.HRV000001900151-MU
8.HRV000002089MOJA IMOTA
9.HRV000002120212-TI
10.HRV000003570755-VD
11.HRV00000360990-TI
12.HRV0000158661442-PU
13.HRV00001587945-SR
14.HRV0000169812440-PU
15.HRV000016109LIMINI
16.HRV0000161491463-BG
17.HRV000016155194-RG
18.HRV000016180941-ST
19.HRV000016207182-KŽ
20.HRV000016231576-DB
21.HRV0000168151417-ŠB


IV.

Plovila iz točaka II. i III. ove Odluke ribolov smiju obavljati sukladno odredbama Pravilnika od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/404

Urbroj: 525-13/1282-18-1

Zagreb, 9. svibnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.