Dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

NN 47/2018 (23.5.2018.), Dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

KOLEKTIVNI UGOVORI

903

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po mr. sc. Marku Paviću, ministru rada i mirovinskoga sustava (u daljnjem tekstu: Vlada RH)

i

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA, zastupan po Anici Prašnjak, predsjednici Glavnog vijeća,

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA, zastupan po Sanji Šprem, predsjednici,

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA, zastupan po Vilimu Ribiću, predsjedniku Velikog vijeća,

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, zastupan po Ivici Trubiću, predsjedniku,

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U HRVATSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, zastupan po Antunu Guljašu, predsjedniku,

SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE, zastupan po Stjepanu Topolnjaku, predsjedniku,

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE, zastupan po Branimiru Mihalincu, predsjedniku,

SINDIKAT ZAPOSLENIH U HRVATSKOM ŠKOLSTVU – PREPOROD, zastupan po Željku Stipiću, predsjedniku,

SINDIKAT ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE, zastupan po Jadranki Ivezić, predsjednici,

HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT, zastupan po mr. sc. Renati Čulinović-Čaić, predsjednici,

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku

zaključili su 15. svibnja 2018. godine u Zagrebu sljedeću

DOPUNU TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 128/17), u članku 88. se iza broja 62. i zareza dodaje broj »66.« i zarez.

Članak 2.

Ova Dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama se primjenjuje od 1. prosinca 2017. godine.

Članak 3.

Ova Dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama je sastavljena u šesnaest izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi RH pet primjeraka.

ZA PREGOVARAČKI ODBOR VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE

Ministar rada i mirovinskoga sustava

mr. sc. Marko Pavić, v. r.

ZA PREGOVARAČKI ODBOR SINDIKATA

Hrvatski strukovni sindikat
medicinskih sestara – medicinskih tehničara
Predsjednica Glavnog vijeća
Anica Prašnjak, v. r.

Sindikat hrvatskih učitelja
Predsjednica
Sanja Šprem, v. r.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
Predsjednik Velikog vijeća
Vilim Ribić, v. r.

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi
Predsjednik
Ivica Trubić, v. r.

Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju
Predsjednik
Antun Guljaš, v. r.

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi
Predsjednik
Stjepan Topolnjak, v. r.

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama
Predsjednik
Branimir Mihalinec, v. r.

Sindikat zaposlenih u hrvatskom školstvu – Preporod
Predsjednik
Željko Stipić, v. r.

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
Predsjednica
Jadranka Ivezić, v. r.

Hrvatski liječnički sindikat
Predsjednica
mr. sc. Renata Čulinović-Čaić, v. r.

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
Predsjednik
Boris Pleša, v. r.