Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 42. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00. – vjerodostojno tumačenje, 53/03., 167/03. – Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja, 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07., 20/09. – vjerodostojno tumačenje, 145/10., 24/11. – Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11. – Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske, 19/15., 66/15. – pročišćeni tekst i 104/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

NN 48/2018 (25.5.2018.), Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 42. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00. – vjerodostojno tumačenje, 53/03., 167/03. – Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja, 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07., 20/09. – vjerodostojno tumačenje, 145/10., 24/11. – Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11. – Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske, 19/15., 66/15. – pročišćeni tekst i 104/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Hrvatski sabor

909

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 210. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 18. svibnja 2018. donio je

ODLUKU

O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 42. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
(»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00. – vjerodostojno tumačenje, 53/03., 167/03. – Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja, 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07., 20/09. – vjerodostojno tumačenje, 145/10., 24/11. – Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11. – Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske, 19/15., 66/15. – pročišćeni tekst i 104/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

I.

Ne daje se vjerodostojno tumačenje članka 42. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00. – vjerodostojno tumačenje, 53/03., 167/03. – Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja, 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07., 20/09. – vjerodostojno tumačenje, 145/10., 24/11. – Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11. – Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske, 19/15., 66/15. – pročišćeni tekst i 104/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

II.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Odredba članka 42. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00. – vjerodostojno tumačenje, 53/03., 167/03. – Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja, 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07., 20/09. – vjerodostojno tumačenje, 145/10., 24/11. – Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11. – Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske, 19/15., 66/15. – pročišćeni tekst i 104/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) nedvojbeno određuje da se na određivanja zamjenika zastupnika primjenjuju odredbe o preferencijalnom glasovanju, a ako na listi nema tako određenog kandidata koji bi zamijenio zastupnika, tada zamjenika određuje politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao zastupnik kojem je mandat prestao ili miruje. Da je zakonodavac htio da zamjenika izabranoga zastupnika određuje politička stranka, izostavio bi riječi: »na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o preferencijalnom glasovanju«.

Sukladno navedenom nema potrebe za davanjem vjerodostojnog tumačenja navedene odredbe.

Klasa: 021-12/17-05/06
Zagreb, 18. svibnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.