Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

NN 48/2018 (25.5.2018.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

Vlada Republike Hrvatske

913

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, br. 48/96, 72/13, 127/13 i 39/18), na prijedlog ministrice vanjskih i europskih poslova, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PLAĆAMA, DODACIMA I NAKNADAMA U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, br. 22/03, 48/03, 39/06, 36/07 i 25/13), članak 3. mijenja se i glasi:

(1) Plaću diplomata u predstavništvu u inozemstvu, sukladno njegovom diplomatskom zvanju čini zbroj: umnoška koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova prema diplomatskim, konzularnim i administrativno-tehničkim zvanjima u predstavništvima u inozemstvu (Prilog I.) i devizne vrijednosti koeficijenta s prosječnim koeficijentom troškova života u državi primateljici utvrđenim na temelju službene statistike Ujedinjenih naroda za prethodnu kalendarsku godinu (Prilog II.) i umnoška koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova prema diplomatskim, konzularnim i administrativno-tehničkim zvanjima u predstavništvima u inozemstvu (Prilog I.) i devizne vrijednosti koeficijenta s postotkom na kategoriju važnosti predstavništva u inozemstvu (Prilog III.). Prilozi I., II., i III. sastavni su dijelovi ove Uredbe.

(2) Prosječni koeficijenti troškova života usklađuju se, primjenom metodologije iz stavka 1. ovoga članka, jedanput godišnje, najkasnije do 31. ožujka, odlukom ministra vanjskih i europskih poslova, a primjenjuju se od 1. travnja tekuće godine.

(3) U slučaju osnivanja novog predstavništva u inozemstvu Vlada će na prijedlog ministra vanjskih i europskih poslova posebnom odlukom utvrditi koeficijent troškova života i kategoriju važnosti za novoosnovano predstavništvo u inozemstvu.

(4) Deviznu vrijednost koeficijenta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Vlada na prijedlog ministra vanjskih i europskih poslova posebnom odlukom.

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

(1) Diplomati u predstavništvu u inozemstvu imaju pravo na dodatke za posebne:

a) teške klimatske uvjete mjesta rada – 10% od koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova

b) neodgovarajuće životne i zdravstvene uvjete – 10% od koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova

c) neodgovarajuće sigurnosne uvjete – 10% od koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova

(2) Odluku o državama i razdoblju na koje se utvrđuju dodaci iz stavka 1. ovoga članka, donosi ministar vanjskih i europskih poslova.

Članak 3.

U članku 15. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

(1) Diplomatu koji je pored šefa predstavništva jedini diplomat u predstavništvu u inozemstvu, u slučaju posebne radne opterećenosti, može biti odobren dodatak u iznosu od 10% koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova. U slučaju posebne radne opterećenosti, ovaj dodatak može se odobriti i diplomatu u misiji pri međunarodnoj organizaciji tijekom predsjedavanja komisijom, odborom ili drugim tijelom te međunarodne organizacije.

(2) Pravo na dodatak iz stavka 1. ovoga članka i njegovo trajanje, na prijedlog šefa diplomatskog predstavništva, utvrđuje ministar vanjskih i europskih poslova rješenjem.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. točka 8., briše se.

Dosadašnja točka 9., postaje točka 8.

Stavak 2. mijenja se i glasi: »Naknada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se u valuti u kojoj se isplaćuje devizna plaća.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 29. i članak 29. brišu se.

Članak 6.

U naslovu iznad članka 30. broj »4.9.« zamjenjuje se brojem »4.8.«

Članak 7.

U članku 37. iza rednog broja 13., dodaje se broj 15.

Članak 8.

U cijelom tekstu Uredbe riječi: »Ministarstvo vanjskih poslova« i »Ministarstvo« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo vanjskih i europskih poslova« u odgovarajućem padežu, a riječi: »ministar vanjskih poslova« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »ministar vanjskih i europskih poslova« u odgovarajućem padežu.

U cijelom tekstu Uredbe riječi: »tajništvo« i »tajnik ministarstva« zamjenjuju se riječima »glavno tajništvo« i »glavni tajnik ministarstva«, u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Prilog II. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, br. 22/03, 48/03, 39/06, 36/07 i 25/13) zamjenjuje se Prilogom II. Koeficijenti troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva, koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 10.

Ova Uredba objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. lipnja 2018. godine.

Klasa: 022-03/18-03/35
Urbroj: 50301-23/21-18-2
Zagreb, 24. svibnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG II.

KOEFICIJENTI TROŠKOVA ŽIVOTA U DRŽAVAMA U KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA IMA PREDSTAVNIŠTVA

DMKUKoeficijent troškova života
ALŽIR – VELEPOSLANSTVO1,05
ANKARA – VELEPOSLANSTVO0,95
ASTANA – VELEPOSLANSTVO1,05
ATENA – VELEPOSLANSTVO0,95
BAGDAD – VELEPOSLANSTVO1,10
BAKU – VELEPOSLANSTVO0,95
BANJA LUKA – GENERALNI KONZULAT0,95
BEČ – VELEPOSLANSTVO1,15
BEČ – STALNA MISIJA PRI OSCE, UN1,15
BEOGRAD – VELEPOSLANSTVO1,00
BERLIN – VELEPOSLANSTVO1,05
BERN – VELEPOSLANSTVO1,30
BRATISLAVA – VELEPOSLANSTVO1,00
BRAZILIJA – VELEPOSLANSTVO1,10
BRUXELLES – VELEPOSLANSTVO1,15
BRUXELLES – STALNA MISIJA PRI EU1,15
BRUXELLES – STALNA MISIJA PRI NATO1,15
BUDIMPEŠTA – VELEPOSLANSTVO1,00
BUENOS AIRES – VELEPOSLANSTVO1,15
BUKUREŠT – VELEPOSLANSTVO0,95
CANBERRA – VELEPOSLANSTVO1,10
CHICAGO – GENERALNI KONZULAT1,10
COPENHAGEN – VELEPOSLANSTVO1,15
DEN HAAG – VELEPOSLANSTVO1,10
DOHA – VELEPOSLANSTVO1,05
DUBAI – GENERALNI KONZULAT1,10
DUBLIN – VELEPOSLANSTVO1,00
DÜSSELDORF – GENERALNI KONZULAT1,05
FRANKFURT – GENERALNI KONZULAT1,05
HAMBURG – GENERALNI KONZULAT1,05
HELSINKI – VELEPOSLANSTVO1,10
ISTANBUL – GENERALNI KONZULAT0,95
JAKARTA – VELEPOSLANSTVO1,05
KAIRO – VELEPOSLANSTVO0,95
KIJEV – VELEPOSLANSTVO1,00
KOTOR – GENERALNI KONZULAT1,00
KUALA LUMPUR – VELEPOSLANSTVO1,10
KUVAJT – VELEPOSLANSTVO1,10
LISABON – VELEPOSLANSTO1,05
LIVNO – GENERALNI KONZULAT0,95
LONDON – VELEPOSLANSTVO1,10
LOS ANGELES – GENERALNI KONZULAT1,10
LJUBLJANA – VELEPOSLANSTVO1,00
MADRID – VELEPOSLANSTVO1,00
MELBOURNE – GENERALNI KONZULAT1,10
MILANO – GENERALNI KONZULAT1,10
MISSISSAUGA – GENERALNI KONZULAT1,10
MOSKVA – VELEPOSLANSTVO1,15
MOSTAR – GENERALNI KONZULAT0,95
MÜNCHEN – GENERALNI KONZULAT1,05
NEW DELHI – VELEPOSLANSTVO1,00
NEW YORK – GENERALNI KONZULAT1,20
NEW YORK – STALNA MISIJA PRI UN1,20
OSLO – VELEPOSLANSTVO1,15
OTTAWA – VELEPOSLANSTVO1,10
PARIS – VELEPOSLANSTVO1,10
PEČUH – GENERALNI KONZULAT1,00
PEKING – VELEPOSLANSTVO1,10
PERTH – KONZULAT1,10
PODGORICA – VELEPOSLANSTVO1,00
PRAG – VELEPOSLANSTVO1,00
PRETORIJA – VELEPOSLANSTVO0,95
PRIŠTINA – VELEPOSLANSTVO1,00
RABAT – VELEPOSLANSTVO0,95
RIM – VELEPOSLANSTVO1,10
SANTIAGO DE CHILE – VELEPOSLANSTVO1,05
SARAJEVO – VELEPOSLANSTVO0,95
SEOUL – VELEPOSLANSTVO1,20
SKOPJE – VELEPOSLANSTVO1,00
SOFIJA – VELEPOSLANSTVO1,00
STOCKHOLM – VELEPOSLANSTVO1,05
STRASBOURG – STALNA MISIJA PRI VIJEĆU EUROPE1,10
STUTTGART – GENERALNI KONZULAT1,05
SUBOTICA – GENERALNI KONZULAT1,00
SVETA STOLICA – VELEPOSLANSTVO1,10
SYDNEY – GENERALNI KONZULAT1,10
TEHERAN – VELEPOSLANSTVO1,05
TEL AVIV – VELEPOSLANSTVO1,15
TIRANA – VELEPOSLANSTVO1,00
TOKYO – VELEPOSLANSTVO1,15
TRIPOLI – VELEPOSLANSTVO0,95
TRST – GENERALNI KONZULAT1,10
TUZLA – GENERALNI KONZULAT0,95
VILNIUS – VELEPOSLANSTVO1,05
VITEZ – GENERALNI KONZULAT0,95
WARSZAWA – VELEPOSLANSTVO0,95
WASHINGTON – VELEPOSLANSTVO1,10
ZÜRICH – GENERALNI KONZULAT1,30
ŽENEVA – STALNA MISIJA PRI UN1,30