Ispravak Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

NN 48/2018 (25.5.2018.), Ispravak Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

NARODNE NOVINE

932

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru Ministarstva poljoprivrede objavljenom u »Narodnim novinama« br. 38 od 25. travnja 2018. te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I DOSTAVE PODATAKA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU

U prilogu 2. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru objavljen je pogrešni obrazac Izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru koji ispravno glasi:

Obrazac izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Urbroj: 50501-4/2-18
Zagreb, 25. svibnja 2018.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.