Rješenje o imenovanju predstavnika Republike Hrvatske u Međudržavnoj komisiji za praćenje provedbe i primjenu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju

NN 49/2018 (30.5.2018.), Rješenje o imenovanju predstavnika Republike Hrvatske u Međudržavnoj komisiji za praćenje provedbe i primjenu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

962

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 31. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUDRŽAVNOJ KOMISIJI ZA PRAĆENJE PROVEDBE I PRIMJENU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA I NJIHOVOM OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU

Za predstavnike Republike Hrvatske u Međudržavnoj komisiji za praćenje provedbe i primjenu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju, imenuju se:

– ŽELJKO SIČ

– ZLATKO DRAGANOVIĆ

– MARIJANA LOZANČIĆ

– MIROSLAV IŠTUK

– TANJA UŠTAR

– ELIZABETA KOS

– DAVORIN PIHA

– DOMINIK KOZARY.

Klasa: 080-02/18-01/85
Urbroj: 50301-15/07-18-02
Zagreb, 24. svibnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.