Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva

NN 49/2018 (30.5.2018.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

969

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014 127/2017), ministar nadležan za rad donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA UGOVORA UGOSTITELJSTVA

I.

Primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva koji je zaključen 27. ožujka 2018. i objavljen u »Narodnim novinama« broj 36/2018, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-03/18-01/21

Urbroj: 524-03-02-01/1-18-5

Zagreb, 7. svibnja 2018.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.