Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 50/2018 (1.6.2018.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1005

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. svibnja 2018. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 158/13), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018., iznose kako slijedi:

a) Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
JTVTNT
123
Visoki napon1
0,420,25
Srednji napon2
0,440,26
Niski naponPlavi30,51

Bijeli4
0,530,31
Crveni5
0,450,27
Žuti (javna rasvjeta)60,33


b) Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
JTVTNT
123
Visoki napon1
0,530,31
Srednji napon2
0,550,32
Niski naponPlavi30,63

Bijeli4
0,660,39
Crveni5
0,570,33
Žuti (javna rasvjeta)60,41


II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2018.

Klasa: 310-03/18-28/03

Urbroj: 371-01-18-12

Zagreb, 29. svibnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.