Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

NN 51/2018 (4.6.2018.), Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Ministarstvo financija

1011

Na temelju čl. 10a. st. 1. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09 i 142/14) ministar financija objavljuje

PODATKE

IZ REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika dani su u sljedećim tablicama:

• Tablica 1. Popis proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

• Tablica 2. Popis proračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 3. Popis izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 4. Popis izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu proračunski korisnici, ali su navedene u Tablici 1. radi utvrđivanja nadležnosti nad proračunskim korisnicima.

Vijeća manjina, mjesna samouprava i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne navode se pojedinačno u Tablici 1.

Klasa: 400-06/18-01/105

Urbroj: 513-05-03-18-1

Zagreb, 18. svibnja 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Tablica 1. POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA
POŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.26928ZAGREBAČKA ŽUPANIJAULICA GRADA VUKOVARA 7210000 ZAGREB0278519607132269553
2.24711SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBIBOLNIČKA 2110298 BISTRA0322424419953159816
3.40703NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJUOMLADINSKA 23A10310 IVANIĆ GRAD0318634243511228502
4.24720DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJELJUDEVITA GAJA 3710430 SAMOBOR0173956567021010361
5.42303ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJEMOKRIČKA 5410290 ZAPREŠIĆ0214438720717593431
6.47391ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJEULICA MATICE HRVATSKE 510410 VELIKA GORICA0281679215480122218
7.43669ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJEULICA GRADA VUKOVARA 72/V10000 ZAGREB0236024197984258977
8.43693JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZELENI PRSTENULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE HV 110430 SAMOBOR0238822730375380377
9.12495OŠ DUBRAVASVETE MARGARETE 1510342 DUBRAVA0310107079101135706
10.14226OŠ RUGVICAPOSAVSKA 210370 DUGO SELO0332444346613109380
11.14234OŠ STJEPANA RADIĆADOMAĆINSKA 110370 DUGO SELO0355115688416031045
12.14306OŠ SVETA NEDELJASVETONEDELJSKA 2110431 SVETA
NEDELJA
0310286654650597584
13.14355OŠ SLAVKA KOLARA KRAVARSKOGAJEVA 210413 KRAVARSKO0321618752674836298
14.14363OŠ POKUPSKOPOKUPSKO b.b.10414 POKUPSKO0322478343364262870
15.14478OŠ IVANA PERKOVCA, BRDOVECZAGREBAČKA 3010292 ŠENKOVEC0321665984672704356
16.14486OŠ IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆKOLODVORSKA 3110291 BRDOVEC0322438475150034608
17.14494OŠ BISTRABISTRANSKA 3010298 BISTRA0321670568705361830
18.14509OŠ PUŠĆAZAGORSKA 210294 DONJA PUŠĆA0321667500402533812
19.15665OŠ JAKOVLJESTUBIČKA CESTA 210297 JAKOVLJE0303932351347933063
20.15690OŠ ĐURE DEŽELIĆAPARK HRVATSKIH BRANITELJA 410310 IVANIĆ GRAD0310200964660708691
21.15704OŠ MILKE TRNINEŠKOLSKA 1010314 KRIŽ0310202542145732183
22.15712OŠ BRAĆE RADIĆAŠKOLSKA 2010312 KLOŠTAR IVANIĆ0310203317958386273
23.15729OŠ JOSIPA BADALIĆAZAGREBAČKA 1110313 IVANIĆ GRAD0310201754154274638
24.15737OŠ STJEPANA BASARIČEKAMILKE TRNINE 1410310 IVANIĆ GRAD0175466198576739812
25.15753OŠ LJUBE BABIĆA, JASTREBARSKOANTE I DAVIDA
STARČEVIĆA 16
10450 JASTREBARSKO0311582819572596112
26.15761OŠ KLINČA SELAKOLODVORSKA 510452 KLINČA SELA0311585221491584612
27.15770OŠ VLADIMIR NAZORZAGREBAČKA 1210451 PISAROVINA0311584479633615830
28.15788OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆKRAŠIĆ b.b.10454 KRAŠIĆ0343417658957365765
29.15987OŠ GRADECGRADEC 93A10345 GRADEC0399217996080500506
30.16060OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAIVANA GUNDULIĆA 210380 SVETI IVAN ZELINA0332460519247339828
31.16078OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOGDRAGUTINA STRAŽIMIRA 2410382 DONJA ZELINA0332459104051229140
32.23866OŠ POSAVSKI BREGISAVSKA 7010311 POSAVSKI BREGI0175040232571753478
33.42137OŠ ANTE KOVAČIĆAGORIČKI TRG 310299 MARIJA GORICA0216311063030148683
34.42129OŠ LUKATRG SV. ROKA 310296 LUKA0216238549289776013
35.42081OŠ BEDENICABEDENICA 11210381 BEDENICA0216486821975582247
36.44160OŠ PAVAO BELAS, BRDOVECILIJE GEREGORIĆA 2810291 PRIGORJE BRDOVEČKO0233166784055768255
37.46001OŠ IVAN BENKOVIĆ, DUGO SELOHRVATSKOG PREPORODA 6810370 DUGO SELO0260872322113724208
38.46010OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELOJOSIPA ZORIĆA 8610370 DUGO SELO0260873174844839446
39.49911OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKIŠKOLSKA 410431 SVETA NEDELJA0479253008794106777
40.23903GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKODR. FRANJE TUĐMANA 910450 JASTREBARSKO0176102130027035089
41.16481ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINARUFOLFA FIZIRA 610150 VELIKA GORICA0323081358744487630
42.16512EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA SAMOBORANDRIJE HEBRANGA 2610430 SAMOBOR0381347991103934855
43.16529EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICAULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 2110410 VELIKA GORICA0378615334505824575
44.16720GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, SAMOBORANDRIJE HEBRANGA 2610430 SAMOBOR0381345270309301122
45.16746GIMNAZIJA VELIKA GORICAULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 2110410 VELIKA GORICA0378617005122614235
46.16859SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA SAMOBORANDRIJE HEBRANGA 2610430 SAMOBOR0381348789917716663
47.16867SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICAULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 2110410 VELIKA GORICA0378616109339430654
48.16955SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ GRADŠKOLSKA 1210310 IVANIĆ GRAD0315553683579817609
49.16963SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKOVEĆESLAVA HOLJEVCA 1110450 JASTREBARSKO0316391198770826901
50.17005SREDNJA ŠKOLA VRBOVECULICA 7. SVIBNJA 210340 VRBOVEC0047941132530962169
51.17048SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, SVETI IVAN ZELINAGUNDULIĆEVA 2A10380 SVETI IVAN ZELINA0376495804371929326
52.23704SREDNJA ŠKOLA DUGO SELOFERENČAKOVA b.b.10370 DUGO SELO0163586766045650689
53.23858SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆTRG DR. FRANJE TUĐMANA 110290 ZAPREŠIĆ0172120838660216794
54.19564UČENIČKI DOM IVANIĆ GRADULICA SLOBODE b.b.10310 IVANIĆ GRAD0023394301846949030
55.42299DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ GRADULICA SLOBODE b.b.10310 IVANIĆ GRAD0198959694962277299
56.26016GRAD DUGO SELOJOSIPA ZORIĆA 110370 DUGO SELO0254606025432879214
57.26024DJEČJI VRTIĆ DUGO SELOPERIVOJ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 210370 DUGO SELO0332448630011915650
58.26032GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELOJOSIPA ZORIĆA 1710370 DUGO SELO0147639403668327627
59.38698PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELOJOSIPA ZORIĆA 21a10370 DUGO SELO0332446021105612391
60.46358GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELOZAGREBAČKA 2410370 DUGO SELO0267755510196357343
61.26936GRAD IVANIĆ GRADMOSLAVAČKA 1310310 IVANIĆ GRAD0268169252339045122
62.15745PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ-GRADMOSLAVAČKA 1110310 IVANIĆ GRAD0313638860194917869
63.50188VISOKA ŠKOLA IVANIĆ-GRADPARK HRVATSKIH BRANITELJA 110310 IVANIĆ GRAD0489135080175889349
64.49770GRADSKA KNJIŽNICA IVANIĆ-GRADMOSLAVAČKA 1110310 IVANIĆ GRAD0470229833737838399
65.26944VATROGASNA POSTROJBA IVANIĆ GRADOMLADINSKA 3010310 IVANIĆ GRAD0148796592203261916
66.26057DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRADPARK STJEPANA POSEZIJA 110310 IVANIĆ GRAD0310206817653468355
67.49376MUZEJ IVANIĆ-GRADPARK HRVATSKIH BRANITELJA 610310 IVANIĆ GRAD0449476893840665340
68.26952GRAD JASTREBARSKOSTROSSMAYEROV TRG 1310450 JASTREBARSKO0254167064942661827
69.26073CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKODR. FRANJE TUĐMANA 910450 JASTREBARSKO0103287986460859764
70.26112DJEČJI VRTIĆ JASTREBARSKOBRAĆE RADIĆ 1010450 JASTREBARSKO0311592525610576927
71.27118GRAD SAMOBORTRG KRALJA TOMISLAVA 510430 SAMOBOR0272500233544271925
72.27126JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORASTRAŽNIČKA 510430 SAMOBOR0151329093210069411
73.27134SAMOBORSKI MUZEJ SAMOBORLIVADIĆEVA ULICA 710430 SAMOBOR0310290440913091389
74.26311PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBORTRG MATICE HRVATSKE 310430 SAMOBOR0140551937111215032
75.26320GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBORMIROSLAVA KRLEŽE 910430 SAMOBOR0140549754589356882
76.10811OŠ RUDE, SAMOBORRUDE 9310430 SAMOBOR0310287491637206705
77.14242GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBORTRG MATICE HRVATSKE 310430 SAMOBOR0148092827759777611
78.14259OŠ BOGUMILA TONIJAIVANA PERKOVCA 9010430 SAMOBOR0310717532251441747
79.14267OŠ MIHAELA ŠILOBODASVETI MARTIN POD OKIĆEM 37 B10435 SVETI MARTIN POD OKIĆEM0310285869120139439
80.14275OŠ SAMOBORSTRAŽNIČKA 1410430 SAMOBOR0310288218880601256
81.14283OŠ MILANA LANGA, BREGANALANGOVA 210432 BREGANA0310284043773677601
82.26338DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBORPERKOVČEVA 88/110430 SAMOBOR0128424085322346027
83.46149DJEČJI VRTIĆ IZVOR, SAMOBORGUSTAVA KRKLECA 210430 SAMOBOR0141269825196672160
84.27142GRAD SVETA NEDELJATRG ANTE STARČEVIĆA 510431 SVETA NEDELJA0256298724436052952
85.26231DJEČJI VRTIĆ SLAVUJ STRMECŠKOLSKA b.b.10434 STRMEC SAMOBORSKI0105388405933487572
86.27159GRAD SVETI IVAN ZELINATRG ANTE STARČEVIĆA 1210380 SVETI IVAN ZELINA0270575349654336134
87.26266MUZEJ SVETI IVAN ZELINATRG ANTE STARČEVIĆA 1310380 SVETI IVAN ZELINA0344263243513123408
88.27167GRADSKA KNJIŽNICA SVETI IVAN ZELINATRG ANTE STARČEVIĆA 1210380 SVETI IVAN ZELINA0150229892149860912
89.27175PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SVETI IVAN ZELINAVATROGASNA 310380 SVETI IVAN ZELINA0332461358646701408
90.26258DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE SVETI IVAN ZELINABOCAKOVA 710380 SVETI IVAN ZELINA0337784956088344245
91.24176GRAD VELIKA GORICATRG KRALJA TOMISLAVA 3410410 VELIKA GORICA0268094775834963344
92.24192JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VELIKA GORICAZAGREBAČKA 310410 VELIKA GORICA0151042884511723065
93.24213PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICAZAGREBAČKA 3710410 VELIKA GORICA0322170925715578283
94.24184GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICAZAGREBAČKA 3710410 VELIKA GORICA0146098653468267149
95.24221MUZEJ TUROPOLJATRG KRALJA
TOMISLAVA 1
10410 VELIKA GORICA0321624140272927990
96.48857RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA – VE-GO-RAŠETALIŠTE FRANJE LUČIĆA 1510410 VELIKA GORICA0439082276138143621
97.24205USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO-REKREACIJSKIM CENTROM VELIKA GORICAHRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 8010410 VELIKA GORICA0142823334050082043
98.14314OŠ EUGENA KVATERNIKAŠKOLSKA 410410 VELIKA GORICA0321619501172696565
99.14322OŠ JURJA HABDELIĆAŠKOLSKA 110410 VELIKA GORICA0321622585827068581
100.14339OŠ VUKOVINAŠKOLSKA 20/A10419 VUKOVINA0321621778553804115
101.14347OŠ NIKOLE HRIBARARUĐERA BOŠKOVIĆA 1110410 VELIKA GORICA0326745801689534191
102.14371OŠ EUGENA KUMIČIĆAJOSIPA PUCEKOVIĆA 410410 VELIKA GORICA0321620940011714464
103.14398OŠ VELIKA MLAKABRUNE BUŠIĆA 710408 VELIKA MLAKA0127002852683063746
104.21107OŠ ŠĆITARJEVOŠĆITARJEVO 10410410 VELIKA GORICA0127001034608747445
105.49333OŠ NOVO ČIČETRG ANTUNA CVETKOVIĆA 2710415 NOVO ČIČE0451425414772335018
106.14380UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆASLAVKA KOLARA 3910410 VELIKA GORICA0151157249004015680
107.24230DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICAJOSIPA PUCEKOVIĆA 210410 VELIKA GORICA0321627674328618721
108.24248DJEČJI VRTIĆ CICIBANVLADIMIRA VIDRIĆA 210410 VELIKA GORICA0324363020483391395
109.46542DJEČJI VRTIĆ ŽIREKULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 17/C10410 VELIKA GORICA0274352345148667909
110.46567DJEČJI VRTIĆ LOJTRICASMENDROVIĆEVA 910408 VELIKA MLAKA0274450309835766804
111.24256CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICAKURILOVEČKA 4810410 VELIKA GORICA0167475709101061462
112.26274GRAD VRBOVECTRG PETRA ZRINSKOG 910340 VRBOVEC0258443344465794587
113.48541RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCAKRIŽEVAČKA 410340 VRBOVEC0429099217484271004
114.15962I OŠ VRBOVECTRG PETRA ZRINSKOG 210340 VRBOVEC0130936624472898565
115.21414II OŠ VRBOVECBRDO b.b.10340 VRBOVEC0130937449654192521
116.42901PUČKO OTVORENO UČILIŠTEKOLODVORSKA 110340 VRBOVEC0310114200203534022
117.26282NARODNA KNJIŽNICA VRBOVECTRG PETRA ZRINSKOG 710340 VRBOVEC0149947576589521396
118.27183DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC7. SVIBNJA 12A10340 VRBOVEC0310140144444146578
119.27206GRAD ZAPREŠIĆNOVA ULICA 1010290 ZAPREŠIĆ0254051792840587889
120.26303JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAPREŠIĆAMARŠALA TITA 1010290 ZAPREŠIĆ0150856360922185955
121.26299MUZEJ MATIJA SKURJENIALEJA ĐURE JELAČIĆA 8610290 ZAPREŠIĆ0153974473908875056
122.37775PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAPREŠIĆTRG ŽRTAVA FAŠIZMA 1110290 ZAPREŠIĆ0322108343329812273
123.14460OŠ ANTUNA AUGUSTINČIČAVLADIMIRA NAZORA 2A10290 ZAPREŠIĆ0322423618993083392
124.14517OŠ LJUDEVITA GAJALJUDEVITA GAJA 210290 ZAPREŠIĆ0325308211090108512
125.14525OŠ KUPLJENOVOMATIJE GUPCA 5310295 KUPLJENOVO0345828803982004497
126.27214DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKHRVATSKE MLADEŽI 410290 ZAPREŠIĆ0329453611725503561
127.27222DJEČJI VRTIĆ VRTULJAKMOKRIČKA 5910290 ZAPREŠIĆ0322614003737161048
128.25353OPĆINA BEDENICABEDENICA 11210381 BEDENICA0278540458056397897
129.27046OPĆINA BISTRABISTRANSKA ULICA 9810298 DONJA BISTRA0258438775454185661
130.42848DJEČJI VRTIĆ KAPLJICAPOTOČNA ULICA 410298 DONJA BISTRA0217333665569406218
131.43302OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRABISTRANSKA ULICA 9810298 DONJA BISTRA0227622499840401020
132.27038OPĆINA BRCKOVLJANIJOZIPA ZORIĆA 110370 DUGO SELO0276878027651797242
133.25976OPĆINA BRDOVECTRG DR. FRANJE TUĐMANA 110291 BRDOVEC0266354614722979018
134.25984MUZEJ BRDOVECILIJE GEREGORIĆA 1310291 BRDOVEC0376905417328721593
135.25992OPĆINA DUBRAVABRAĆE RADIĆA 210342 DUBRAVA0256961237279932922
136.26008DJEČJI VRTIĆ DUBRAVARADNIČKA 810342 DUBRAVA0091904723577921216
137.27054OPĆINA DUBRAVICAPAVLA ŠTOOSA 310293 DUBRAVICA0268158789243140464
138.26049OPĆINA FARKAŠEVACFARKAŠEVAC b.b.10344 FARKAŠEVAC0258058613211120182
139.27062OPĆINA GRADECGRADEC 13410345 GRADEC0257585016296383026
140.37620OPĆINA JAKOVLJEADELE SIXTA 210297 JAKOVLJE0255658820054872799
141.26969OPĆINA KLINČA SELAKARLOVAČKA 28E10452 KLIČA SELA0259890688617290552
142.26137OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆŠKOLSKA 2210312 KLOŠTAR IVANIĆ0274120218133797436
143.26153DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆENAFTAPLINSKA b.b.10312 KLOŠTAR IVANIĆ0124470172007988952
144.26977OPĆINA KRAŠIĆKRAŠIĆ 10110454 KRAŠIĆ0258101932918465201
145.26161OPĆINA KRAVARSKOTRG STJEPANA
RADIĆA 1
10413 KRAVARSKO0259254147763874566
146.26170OPĆINA KRIŽTRG SV. KRIŽA 510314 OPĆINA KRIŽ0254190494115544733
147.26188DJEČJI VRTIĆ KRIŽŠKOLSKA b.b.10314 KRIŽ0124422136031424576
148.26985OPĆINA LUKATRG SVETOG ROKA 110296 LUKA0276801104413525022
149.26993OPĆINA MARIJA GORICAGORIČKA 1710299 MARIJA GORICA0273457548658001244
150.49840OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆAGORIČKI TRG 110299 MARIJA GORICA0477387075494666894
151.26196OPĆINA ORLEORLE 510411 ORLE0273687075359843194
152.27079OPĆINA PISAROVINATRG STJEPANA
RADIĆA 13
10451 PISAROVINA0256351736826343679
153.46323DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ PISAROVINAVELIKA JAMNIČKA 110451 PISAROVINA0259495104568219547
154.27087OPĆINA POKUPSKOPOKUPSKO b.b.10414 POKUPSKO0268551507291490499
155.48195OPĆINSKA KNJIŽNICA POKUPSKOPOKUPSKO b.b.10414 POKUPSKO0238668267811019362
156.26207OPĆINA PRESEKAPRESEKA 5710346 PRESEKA0262217367215702880
157.27095OPĆINA PUŠĆAKUMROVEČKA 10910294 DONJA PUŠĆA0274015015494218023
158.26215OPĆINA RAKOVECRAKOVEC 5410347 RAKOVEC0259109068010393610
159.26223OPĆINA RUGVICATRG JOSIPA
PREDAVCA 1
10370 DUGO SELO0288255807295007204
160.26240OPĆINA STUPNIKGORNJOSTUPNIČKA 3310255 STUPNIK0254929890374778256
161.27100OPĆINA ŽUMBERAKKOSTANJEVAC 510455 KOSTANJEVAC0283513409535394755R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA
POŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.37822KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJAMAGISTRATSKA 149000 KRAPINA0276921220042466298
2.37839OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANABRAČAK 849210 ZABOK0085962134938158599
3.47238ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEDR. MIRKA
CRKVENCA 1
49000 KRAPINA0279421717813384799
4.37855DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEDR. MIRKA
CRKVENCA 1
49000 KRAPINA0171127062349405673
5.38307ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATARIVANA GORANA
KOVAČIĆA 1
49250 ZLATAR0118915860235531937
6.37902SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICEPARK MATIJE GUPCA 149244 STUBIČKE
TOPLICE
0303935849018632737
7.40711SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICEGAJEVA 249217 KRAPINSKE TOPLICE0305463241607275884
8.43757ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEMAGISTRATSKA 149000 KRAPINA0238458287875393102
9.43765JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJERADOBOJ 849232 RADOBOJ0207142812225295469
10.50170ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJAFRANA GALOVIĆA 1B49000 KRAPINA0490500862236562878
11.15649OŠ DONJA STUBICATOPLIČKA 2749240 DONJA STUBICA0303307426580296546
12.15657OŠ MATIJE GUPCA GORNJA STUBICAMATIJE GUPCA 249245 GORNJA STUBICA0303310493929174665
13.15673OŠ MARIJA BISTRICAZAGREBAČKA 1549246 MARIJA BISTRICA0303308272149773971
14.15681OŠ OROSLAVJEANTUNA MIHANOVIĆA 649243 OROSLAVJE0303306612402583374
15.15796OŠ JOSIPA BROZAANTUNA
MIHANOVIĆA 8
49295 KUMROVEC0308692528425262208
16.15807OŠ LIJEPA NAŠA TUHELJTUHELJ 5449215 TUHELJ0308693311758881611
17.15815OŠ ANTUNA MIHANOVIĆALIJEPE NAŠE 4149290 KLANJEC0308691791051804100
18.15823OŠ PAVLA ŠTOOSAKRALJEVEC NA SUTLI 12549294 KRALJEVEC NA SUTLI0308690912109447077
19.15831OŠ ĐURMANECĐURMANEC b.b.49225 ĐURMANEC0307955484825610611
20.15840OŠ GORNJE JESENJEGORNJE JESENJE 7849233 JESENJE0307959745751007835
21.15874OŠ A.MIHANOVIĆA PETROVSKOPETROVSKO 5849234 PETROVSKO0307953829768513109
22.15882OŠ SIDE KOŠUTIĆRADOBOJ 2149232 RADOBOJ0308580566597814254
23.15995OŠ BEDEKOVČINAGAJEVA 1349221 BEDEKOVČINA0301636627514975394
24.16002OŠ STJEPANA RADIĆABRESTOVEC OREHOVIČKI 4049228 BEDEKOVČINA0301643934947430654
25.16019OŠ KRAPINSKE TOPLICEZAGREBAČKA 1249217 KRAPINSKE TOPLICE0301637446106875125
26.16027OŠ VELIKO TRGOVIŠĆESTJEPANA RADIĆA 2749214 VELIKO TRGOVIŠĆE0301638280509719304
27.16035OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ZABOKĐAČKI PUT 149210 ZABOK0301640459587812513
28.16043OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJEŠKOLSKA 549223 SV. KRIŽ ZAČRETJE0301641247145610800
29.16086OŠ VLADIMIR NAZOR BUDINŠČINABUDINŠČINA 18C49284 BUDINŠČINA0312682025185975313
30.16094OŠ KONJŠČINAMATIJE GUPCA 649282 KONJŠČINA0312681141491060540
31.16109OŠ LJUDEVIT GAJ MIHOVLJANMIHOVLJAN b.b.49252 MIHOVLJAN0312680384849200587
32.16117OŠ ANTE KOVAČIĆAVLADIMIRA NAZORA 149250 ZLATAR0215553245452785696
33.16125OŠ ĐURE PREJCA,DESINIĆRATKAJEVA 849216 DESINIĆ0308581338859983763
34.16133OŠ VIKTORA KOVAČIĆAHUM NA SUTLI 152/149231 HUM NA SUTLI0307956210252520738
35.16141OŠ JANKA LESKOVARADRAGUTINA
KUNOVIĆA 8
49218 PREGRADA0307954649697472944
36.16248OŠ ZLATAR BISTRICAVLADIMIRA NAZORA 1049247 ZLATAR BISTRICA0086898152399386937
37.16256OŠ FRANJE HORVATA KIŠA, LOBORTRG SVETE ANE 2849253 LOBOR0097343221673601455
38.21115OŠ MAČEMAČE 3249251 MAČE0116830475549096062
39.42049OŠ BELECBELEC 5049254 ZLATAR0215555931647438883
40.44557OŠ VLADIMIR BOSNAR, STUBIČKE TOPLICESTRMEČKA CESTA 5A49244 STUBIČKE TOPLICE0253935707409431299
41.49309CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICELJUDEVITA GAJA 249217 KRAPINSKE TOPLICE0450855698491896949
42.40826GLAZBENA ŠKOLA PREGRADALJUDEVITA GAJA 3449218 PREGRADA0210818635009920804
43.16947SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINAGAJEVA 149221 BEDEKOVČINA0314810605274910037
44.16971SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINAMATIJE GUPCA 549282 KONJŠČINA0312683810810483829
45.16980SREDNJA ŠKOLA KRAPINAŠETALIŠTE HRVATSKOG
NARODNOG PREPORODA 6
49000 KRAPINA0144267831689508648
46.16998SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJELJUDEVITA GAJA 149243 OROSLAVJE0303311220950883747
47.17013SREDNJA ŠKOLA ZABOKIVANA I CVIJETE HUIS 249210 ZABOK0379951427822403513
48.21502SREDNJA ŠKOLA ZLATARBRAĆE RADIĆA 1049250 ZLATAR0121363662006181150
49.22656SREDNJA ŠKOLA PREGRADAŠKREBLINOVA b.b.49218 PREGRADA0136369774467195398
50.17021ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOKKSAVERA ŠANDORA
ĐALSKOG 5
49210 ZABOK0379954954719033509
51.17030GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA ZABOKPRILAZ DR. FRANJE
TUĐMANA 13
49210 ZABOK0379952290817200215
52.28410GRAD KLANJECTRG MIRA 1149290 KLANJEC0258857913212960913
53.28401GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ANTUN MIHANOVIĆ KLANJECTRG ANTUNA MIHANOVIĆA 249290 KLANJEC0144222850418147849
54.42944KULTURNI CENTAR KLANJECANTUNA AUGUSTINČIĆA 149290 KLANJEC0221303682592414278
55.28428DJEČJI VRTIĆ KESTEN, KLANJECAUGUSTA ŠENOE b.b.49290 KLANJEC0130693631822948246
56.28452GRAD KRAPINAMAGISTRATSKA 3049000 KRAPINA0256341070356651896
57.28469JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRAPINEZAGREBAČKA CESTA 66A49000 KRAPINA0148091038557587732
58.43888PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINAŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 1349000 KRAPINA0343434619723449615
59.15858OŠ AUGUSTA CESARCA KRAPINAIVANA VRENCEA 149000 KRAPINA0324135132521501383
60.15866OŠ LJUDEVIT GAJ KRAPINATRG STJEPANA RADIĆA 149000 KRAPINA0307958968206344969
61.42475GRADSKA KNJIŽNICA KRAPINAŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 1349000 KRAPINA0202105676228618573
62.28477DJEČJI VRTIĆ GUSTAV KRKLEC, KRAPINAMAGISTRATSKA 1149000 KRAPINA0307985672492051511
63.28549GRAD OROSLAVJEORO TRG 149243 OROSLAVJE0258144286505626714
64.28557OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJEMILANA PRPIĆA 8249243 OROSLAVJE0093627844551444818
65.42104GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJEMILANA PRPIĆA 8049243 OROSLAVJE0209333228896456578
66.28565DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ OROSLAVJEMIHANOVIĆEVA 649243 OROSLAVJE0133897873676398914
67.28581GRAD PREGRADAJOSIPA KARLA TUŠKANA 249218 PREGRADA0259936801467072751
68.43677MUZEJ GRADA PREGRADE DR. ZLATKO DRAGUTIN TUDJINATRG GOSPE KUNAGORSKE 349218 PREGRADA0235504363834553569
69.28612GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADATRG GOSPE KUNAGORSKE 349218 PREGRADA0157633038049127947
70.28604DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADASTJEPANA ŠKREBLINA 149218 PREGRADA0127839880849031239
71.28688GRAD ZABOKZIVTOV TRG 1049210 ZABOK0254126239265120858
72.37726ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBATRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 149210 ZABOK0147804418672052928
73.42188GRADSKA KNJIŽNICA KSAVER ŠANDOR GJALSKISTJEPANA RADIĆA 149210 ZABOK0203944342568267870
74.28696DJEČJI VRTIĆ ZIPKICASTJEPANA RADIĆA 1549210 ZABOK0052021721858761530
75.37734GRAD ZLATARPARK HRVATSKE MLADEŽI 249250 ZLATAR0258748336370939278
76.28715PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. JURJA ŽERJAVIĆAZAGREBAČKA 349250 ZLATAR0314952808849809789
77.37742DJEČJI VRTIĆ I JASLICE UZDANICA ZLATARKRALJA PETRA KREŠIMIRA 649250 ZLATAR0124022685368851001
78.40980GRADSKA KNJIŽNICA ZLATARZAGREBAČKA 249250 ZLATAR0195318426007163252
79.43087GALERIJA IZVORNE UMJETNOSTI ZLATARZAGREBAČKA 349250 ZLATAR0224839568196151721
80.37898OPĆINA BEDEKOVČINATRG ANTE STARČEVIĆA 849221 BEDEKOVČINA0257574433523559931
81.28225DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINALJUDEVITA GAJA 1349221 BEDEKOVČINA0125184806730367301
82.42231OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA BEDEKOVČINATRG ANTE STARČEVIĆA 349221 BEDEKOVČINA0213479915056644916
83.28356OPĆINA BUDINŠČINABUDINŠČINA 649284 BUDINŠČINA0259006906550373801
84.28250OPĆINA DESINIĆTRG SV. JURJA 749216 DESINIĆ0254110667465231566
85.28268DJEČJI VRTIĆ TRATINČICARATKAJEVA 649216 DESINIĆ0148667566763977539
86.28313GRAD DONJA STUBICATRG MATIJE GUPCA 20/II49240 DONJA STUBICA0259982131330710032
87.28321DJEČJI VRTIĆ BUBAMARATOPLIČKA 2749240 DONJA STUBICA0125426032137226753
88.28330OPĆINA ĐURMANECĐURMANEC 13749225 ĐURMANEC0260911864964131342
89.28348OPĆINA GORNJA STUBICATRG SV. JURJA 249245 GORNJA STUBICA0254436982071829681
90.28372OPĆINA HUM NA SUTLIHUM NA SUTLI 17549231 HUM NA SUTLI0262122361743726362
91.42514NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLIHUM NA SUTLI 17549231 HUM NA SUTLI0216707773255340483
92.28389DJEČJI VRTIĆ BALONČICAHUM NA SUTLI b.b.49231 HUM NA SUTLI0117283214352027693
93.28364OPĆINA HRAŠČINATRGOVIŠČE 23C49283 HRAŠĆINA
TRGOVIŠĆE
0258855268733114137
94.28397OPĆINA JESENJEGORNJE JESENJE b.b.49233 GORNJE JESENJE0258862545671692561
95.28436OPĆINA KONJŠČINAIVICE GLUHAKA 1349282 KONJŠČINA0259001864934614358
96.28444DJEČJI VRTIĆ KONJŠĆINAPIONIRSKA 249282 KONJŠČINA0139567086611979061
97.37646OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLIKRALJEVEC NA SUTLI 13249294 KRALJEVEC NA SUTLI0259955407318138631
98.37687OPĆINA KRAPINSKE TOPLICEANTUNA MIHANOVIĆA 349217 KRAPINSKE TOPLICE0254382697782176849
99.44348OPĆINSKA KNJIŽNICA KRAPINSKE TOPLICELJUDEVITA GAJA 2749217 KRAPINSKE TOPLICE0246760746808605989
100.37654DJEĆJI VRTIĆ MASLAČAKZAGREBAČKA 1249217 KRAPINSKE TOPLICE0141738083364916789
101.28485OPĆINA KUMROVECULICA JOSIPA BROZA 1249295 KUMROVEC0259583421647556965
102.44071DJEČJI VRTIĆ JAGLACANTUNA MIHANOVIĆA 849295 KUMROVEC0223554422856331237
103.37662OPĆINA LOBORTRG SVETE ANE 2649253 LOBOR0260120608909915246
104.37679OPĆINA MAČEMAČE 3049251 MAČE0254248074580871169
105.28493OPĆINA MARIJA BISTRICATRG PAPE IVANA PAVLA II. 3449246 MARIJA BISTRICA0260007267413456362
106.42354OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAZAGREBAČKA b.b.49246 MARIJA BISTRICA0212990663806259868
107.28532DJEČJI VRTIĆ PUŠLEKZAGREBAČKA 1549246 MARIJA BISTRICA0141483697644225367
108.37695OPĆINA MIHOVLJANMIHOVLJAN 4849252 MIHOVLJAN0260082061303939938
109.37814OPĆINA NOVI GOLUBOVECNOVI GOLUBOVEC 2649255 NOVI GOLUBOVEC0258088861688552243
110.28573OPĆINA PETROVSKOPETROVSKO 149234 PETROVSKO0269297067624781459
111.28637OPĆINA RADOBOJRADOBOJ 849232 RADOBOJ0257604025976958441
112.49858MUZEJ RADBOA ZA MUZEJSKU DJELATNOSTRADOBOJ 3449232 RADOBOJ0469064848797571663
113.28645OPĆINA STUBIČKE TOPLICEVIKTORA ŠIPEKA 1649244 STUBIČKE TOPLICE0254254415490794749
114.50129OPĆINSKA KNJIŽNICA STUBIČKE TOPLICEVIKTORA ŠIPEKA 1649244 STUBIČKE TOPLICE0486636341818385886
115.46124DJEČJI VRTIĆ ZVIREK, STUBIČKE TOPLICEMLINARSKA CESTA 3449244 STUBIČKE TOPLICE0263218760853772547
116.37700OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJETRG HRVATSKE KRALJICE 149223 SV. KRIŽ ZAČRETJE0254141618648820219
117.28653OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SVETI KRIŽ ZAČRETJETRG HRVATSKE KRALJICE 249223 SV. KRIŽ ZAČRETJE0121905742275684497
118.28670OPĆINA TUHELJTUHELJ 3649215 TUHELJ0258442567394184503
119.28661OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆETRG STJEPANA TUĐMANA 249214 VELIKO TRGOVIŠĆE0253959448320630286
120.44485DJEČJI VRTIĆ ROŽICAAUGUSTA ŠENOE 349214 VELIKO TRGOVIŠĆE0243347805525477269
121.28707OPĆINA ZAGORSKA SELAZAGORSKA SELA 3849296 ZAGORSKA SELA0258859569544772850
122.37759OPĆINA ZLATAR BISTRICAVLADIMIRA NAZORA 5649247 ZLATAR BISTRICA0259552484861610780
123.37767DJEČJI VRTIĆ ZLATNI DANILOVREĆANSKA 1349247 ZLATAR BISTRICA0127638783681219045R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA
POŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.29269SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJASTJEPANA I ANTUNA RADIĆA 3644000 SISAK0255832782215698659
2.44119ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJETRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 644000 SISAK0234926480519496359
3.49501INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠTINE BANOVINETRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2144400 GLINA0459177111507313932
4.29244OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAKJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 5944000 SISAK0068756101066571771
5.29252ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJETOMISLAVOVA 144000 SISAK0068754529702380901
6.46760ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJETRG HRVATSKIH BRANITELJA b.b.44000 SISAK0280857972671699332
7.29236NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČAJELENGRADSKA 144317 POPOVAČA0331910576024026802
8.43175DOM ZDRAVLJA PETRINJAMATIJE GUPCA 444250 PETRINJA0226637778081623634
9.43183DOM ZDRAVLJA SISAKKRALJA TOMISLAVA 144000 SISAK0226634297453903164
10.43206DOM ZDRAVLJA KUTINAANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4244320 KUTINA0226636986277572218
11.47965DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJAV. MAČEKA 2844250 PETRINJA0174389953841043771
12.40490LJEČILIŠTE TOPUSKOTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1644415 TOPUSKO0119011392877953493
13.42320JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJESISAČKA b.b.44317 POPOVAČA0211918834233606237
14.9013OŠ VLADIMIR NAZOR, TOPUSKOŠKOLSKA 1244415 TOPUSKO0331263173206960144
15.10820OŠ GVOZDKRALJA PETRA SVAČIĆA 2144410 GVOZD0331265890603912492
16.11515OŠ GLINAANTE STARČEVIĆA 144400 GLINA0312633108883325973
17.11523OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, HRVATSKA KOSTAJNICAŠKOLSKA 944430 HRVATSKA KOSTAJNICA0308446929265221279
18.11531OŠ JASENOVACBRAĆE RADIĆ 14544324 JASENOVAC0320163542105502220
19.11540OŠ JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANIAUGUSTA ŠENOE 144322 LIPOVLJANI0320164383731880413
20.11558OŠ NOVSKATRG FRANJE TUĐMANA 144330 NOVSKA0320162757413166936
21.11566OŠ RAJIĆTRG HRVATSKIH BRANITELJA 644323 RAJIĆ0320165139075346522
22.11574I OŠ PETRINJAGUNDULIĆEVA 544250 PETRINJA0308296274073235052
23.11582OŠ JABUKOVAC, PETRINJAJABUKOVAC 3444250 PETRINJA0308298938594700101
24.11599OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, PETRINJATRG MATICE HRVATSKE 9/B44250 PETRINJA0308300434310703158
25.11603OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, GORAGORA 61 A44250 PETRINJA0308299752208131924
26.11638OŠ MLADOST, LEKENIKZAGREBAČKA 25B44272 LEKENIK0331360307713188570
27.11654OŠ BRAĆA RADIĆ, MARTINSKA VESDESNA MARTINSKA VES 6644201 MARTINSKA VES0332405267682431714
28.11687OŠ SUNJALJUDEVITA POSAVSKOG 55 A44210 SUNJA0331359002388957325
29.15946OŠ LUDINAOBRTNIČKA 1244316 VELIKA LUDINA0331903278612564110
30.15954OŠ POPOVAČAVINOGRADSKA 1544317 POPOVAČA0332790659315369479
31.21123OŠ DVORANTE BRUNE BUŠIĆA 544440 DVOR0308336544812436247
32.21131OŠ MATE LOVRAKA, PETRINJAMIRKA ANTOLIĆA 1844250 PETRINJA0325523982075872515
33.21158OŠ IVO KOZARČANIN, HRVATSKA DUBICATOMISLAVA BOGIĆA 244450 HRVATSKA DUBICA0308444290278949936
34.41005OŠ KATARINA ZRINSKA, MEČENČANIMEČENČANI b.b.44431 DONJI KUKURUZARI0211460786004685336
35.11734GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE, SISAKTRG LJUDEVITA POSAVSKOG 244000 SISAK0395946502530789618
36.23294GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJTRG DOKTORA FRANJE TUĐMANA 344330 NOVSKA0146055246282088134
37.17056SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, KUTINAMATE LOVRAKA 344320 KUTINA0031916328990867382
38.17064TEHNIČKA ŠKOLA KUTINAHRVATSKIH BRANITELJA 644320 KUTINA0031917149386562260
39.19134SREDNJA ŠKOLA TOPUSKOŠKOLSKA ULICA 1444415 TOPUSKO0331266634481845316
40.19327SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOG, HRVATSKA KOSTAJNICAHRVATSKIH BRANITELJA 1444430 HRVATSKA KOSTAJNICA0308448571711701508
41.19335SREDNJA ŠKOLA NOVSKATINA UJEVIĆA b.b.44330 NOVSKA0043348921419265667
42.19343SREDNJA ŠKOLA PETRINJAIVANA GUNDULIĆA 344250 PETRINJA0031256858077261904
43.19351INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAKMARIJANA CVETKOVIĆA 244010 SISAK0395160013415265906
44.19360GIMNAZIJA SISAKTRG HRVATSKIH BRANITELJA 144000 SISAK0395779972959495491
45.19378SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVACALEJA NARODNIH HEROJA 144103 SISAK0395491961700209816
46.19386STRUKOVNA ŠKOLA SISAKLAĐARSKA 144000 SISAK0395489789902090243
47.19394TEHNIČKA ŠKOLA SISAKMARIJANA CVETKOVIĆA 244010 SISAK0395161811624056245
48.19409EKONOMSKA ŠKOLA SISAKKRALJA TOMISLAVA 1944000 SISAK0395780298330866966
49.21519SREDNJA ŠKOLA GLINAFRANKOPANSKA 3044400 GLINA0312643923451386899
50.19556UČENIČKI DOM KUTINACRKVENA 2644320 KUTINA0331912129603114585
51.19940DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJATRG NARODNIH UČITELJA 744250 PETRINJA0308682860616560469
52.7815DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAKOKTAVIJANA AUGUSTA 344000 SISAK0344892439935558897
53.49866DOM ZA STARIJE OSOBE GLINATRG HRVATSKIH BRANITELJA 244400 GLINA0469574743519788038
54.50049KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆDESNO TREBARJEVO 7844201 MARTINSKA VES0480919086322794983
55.29148GRAD GLINATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 244400 GLINA0256228679799761840
56.29164KNJIŽNICA I ČITAONICA GLINASTJEPANA I ANTUNA RADIĆA 1044400 GLINA0122666597609193028
57.29156DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINAFRANKOPANSKA 3344400 GLINA0117443605526335505
58.29197GRAD HRVATSKA KOSTAJNICATRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 144430 HRVATSKA
KOSTAJNICA
0266755006208368082
59.29201GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MILIVOJA CVETNIĆA HRVATSKA KOSTAJNICAVLADIMIRA NAZORA 1744430 HRVATSKA KOSTAJNICA0152806841036860721
60.29210DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICAVLADIMIRA NAZORA 4044430 HRVATSKA KOSTAJNICA0316456079465860140
61.28991GRAD KUTINATRG KRALJA TOMISLAVA 1244320 KUTINA0258053541888874500
62.15536PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KUTINARADIĆEVA 344320 KUTINA0331908353390324352
63.29033VATROGASNA POSTROJBA KUTINAKRALJA LJUDEVITA POSAVSKOG b.b.44320 KUTINA0147898222190219862
64.29025MUZEJ MOSLAVINE KUTINATRG KRALJA TOMISLAVA 1344320 KUTINA0332794984013099375
65.41048KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINATRG KRALJA TOMISLAVA 1744320 KUTINA0201874852184315989
66.15899OŠ BANOVA JARUGASTJEPANA RADIĆA 11844320 KUTINA0332789258146774117
67.15903OŠ MATE LOVRAKA, KUTINACRKVENA 5744320 KUTINA0332791480462671526
68.15911OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA, KUTINAŠKOLSKA 244320 KUTINA0331906782027836579
69.15920OŠSTJEPANA KEFELJE, KUTINANIKOLE TESLE 144320 KUTINA0331905998618221938
70.15938OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINASILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 244320 KUTINA0339259787858338852
71.46850OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA, KUTINASTJEPANA RADIĆA 344320 KUTINA0279697045795045335
72.29009DJEČJI VRTIĆ KUTINAAUGUSTA CESARCA 4A44320 KUTINA0331911348077094063
73.28918GRAD NOVSKATRG DR. FRANJE TUĐMANA 244330 NOVSKA0255866109112913581
74.28926PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVSKATRG DR. FRANJE TUĐMANA 344330 NOVSKA0320232187624359246
75.28934GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ANTE JAGARKRALJA TOMISLAVA 444330 NOVSKA0129190441385169887
76.28942DJEČJI VRTIĆ RADOSTIVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 14433O NOVSKA0320820665737381445
77.28811GRAD PETRINJAGUNDULIĆEVA 244250 PETRINJA0262744211848400362
78.28820VATROGASNA P0STROJBA GRADA PETRINJEVATROGASNA 5744250 PETRINJA0148684529038657151
79.50057PETRA – PETRINJSKA RAZVOJNA AGENCIJAULICA BRAĆE HANŽEK 1944250 PETRINJA0484345290161103806
80.28846PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, HRVATSKI DOM PETRINJAMATIJE GUPCA 244250 PETRINJA0308677138509842560
81.41021GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PETRINJAMATIJE GUPCA 244250 PETRINJA0202225776861071360
82.28838DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICAMILANA DUJNIĆA 2544250 PETRINJA0308307157886000911
83.28799GRAD POPOVAČATRG GROFOVA ERDODYJA 544317 POPOVAČA0259581873945204941
84.28803DJEČJI VRTIĆ POPOVAČAALOJZIJA STEPINCA b.b.44317 POPOVAČA0141430527712208903
85.41072KNJIŽNICA I ČITAONICA POPOVAČATRG GROFOVA ERDODYJA 744317 POPOVAČA0203980037554807206
86.28854GRAD SISAKRIMSKA 2644000 SISAK0255304008686015790
87.28862JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKAVATROGASNA 144000 SISAK0147992016951063251
88.28879GRADSKI MUZEJ SISAKKRALJA TOMISLAVA 1044000 SISAK0331380850461238861
89.28900NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC, SISAKRIMSKA ULICA 2744000 SISAK0331381657078326972
90.38411GRADSKA GALERIJA STRIEGL SISAKSILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 944000 SISAK0188707649249580525
91.38518DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINEŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA 1244000 SISAK0331385964298008481
92.49106ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAKTRG GRADA HEIDENHEIMA 144000 SISAK0366953064753896970
93.11611OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, SISAKKRALJA TOMISLAVA 1944000 SISAK0331362013375968994
94.11620OŠ 22. LIPNJA, SISAKFRANJE LOVRIĆA 2744000 SISAK0331364616018390550
95.11646OŠ SELASELA 10344273 SELA0331365456392238222
96.11662OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆETRG MARIJANA ŠOKČEVIĆA 144000 SISAK0351132454314584088
97.11679OŠ KOMAREVOGORNJE KOMAREVO 181A44010 SISAK0331371976870732503
98.11695OŠ BRAĆA BOBETKO, SISAKMARIJANA CVETKOVIĆA 2444000 SISAK0331356506177183121
99.11700OŠ BRAĆA RIBAR, SISAKZAGREBAČKA ULICA 8A44000 SISAK0331357301026768862
100.11718OŠ VIKTOROVACALEJA NARODNIH HEROJA 244000 SISAK0331363879962016887
101.11726OŠ GALDOVOBREZOVAČKOG ODREDA 144000 SISAK0331369798623564084
102.28887DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVIHRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 3344000 SISAK0397829006403374385
103.28895DJEČJI VRTIĆ SISAK STARIOKTAVIJANA AUGUSTA 144000 SISAK0397828116572476333
104.38323OPĆINA DONJI KUKURUZARIDONJI KUKURUZARI 5444431 DONJI
KUKURUZARI
0254851868881952354
105.29076NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA NAPREDAKMEČENČANI 11B44431 DONJI KUKURUZARI0161563755367452515
106.29084OPĆINA DVORTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1044440 DVOR0269036588983260227
107.29105KNJIŽNICA I ČITAONICA DVORTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 944440 DVOR0159949698179216048
108.29113NARODNO SVEUČILIŠTE DVORTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 944440 DVOR0308339013260097175
109.29092DJEČJI VRTIĆ SUNCEKRALJA TOMISLAVA 23/A44440 DVOR0340428530798547831
110.29121OPĆINA GVOZDTRG DR. FRANJE TUĐMANA 644410 GVOZD0258059452580744719
111.29130KNJIŽNICA I ČITAONICA GVOZDTRG DR. FRANJE TUĐMANA 644410 GVOZD0163568978745670834
112.29172OPĆINA HRVATSKA DUBICAPETRA BERISLAVIĆA b.b.44450 HRVATSKA DUBICA0253430401129249076
113.29189NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVO KOZARČANINVJEKOSLAVA VENKA 344450 HRVATSKA DUBICA0150462287175913741
114.29050OPĆINA JASENOVACTRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 1944324 JASENOVAC0260083842512118827
115.29068NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICATRG KRALJA PETRA SVAČIĆA b.b.44324 JASENOVAC0140155698745000013
116.48509CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU JASENOVACTRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 844324 JASENOVAC0409225220211501710
117.28983OPĆINA LEKENIKZAGREBAKA 4444272 LEKENIK0254308700252572114
118.44516NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LEKENIKZAGREBAČKA b.b.44272 LEKENIK0246417970082926604
119.46663DJEČJI VRTIĆ LEKENIKHERMANA GMEINJERA 144272 LEKENIK0138499626811816640
120.28975OPĆINA LIPOVLJANITRG HRVATSKIH BRANITELJA44322 LIPOVLJANI0257505132047047076
121.38358DJEČJI VRTIĆ ISKRICAANTE STARČEVIĆA 144322 LIPOVLJANI0134398044603469381
122.48533NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANITRG HRVATSKIH BRANITELJA 1444322 LIPOVLJANI0428190000909219259
123.28967OPĆINA MAJURKOLODVORSKA 344430 MAJUR0261635131634585614
124.38420NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA MAJURSV. MIHOVILA 244433 MAJUR0193142348637203851
125.28959OPĆINA MARTINSKA VESDESNA MARTINSKA VES 6744201 MARTINSKA VES0254625629047990576
126.28774OPĆINA SUNJATRG KRALJA TOMISLAVA344210 SUNJA0262458342109890167
127.28782DJEČJI VRTIĆ BAMBIMATIJE GUPCA b.b.44210 SUNJA0139044941698901912
128.43870NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA SUNJAMATIJE GUPCA 3344210 SUNJA0237545183772130819
129.28758OPĆINA TOPUSKOOPATOVINA 1044415 TOPUSKO0257498582502003674
130.41089NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA TOPUSKOTRG BANA JOSIPA JELAČIČA 144415 TOPUSKO0186177819578298893
131.28766DJEČJI VRTIĆ TOPUSKOŠKOLSKA 1044415 TOPUSKO0123379382811247045
132.28723OPĆINA VELIKA LUDINAOBRTNIČKA 444316 VELIKA LUDINA0258098502359032919
133.28740KNJIŽNICA I ČITAONICA VELIKA LUDINAOBRTNIČKA 344316 VELIKA LUDINA0169520705332240483
134.28731DJEČJI VRTIĆ LUDINACRKVENA 244316 VELIKA LUDINA0148217361434871743R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA
POŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.26910KARLOVAČKA ŽUPANIJAAMBROZA VRANICZANYA 247000 KARLOVAC0261328065050537368
2.47721ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJEKRIŽANIĆEVA 1147000 KARLOVAC0237748990131310471
3.47730JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA KARLOVAČKE ŽUPANIJE NATURA VIVAKRIŽANIĆEVA 3047000 KARLOVAC0189541980960411357
4.27280OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULINBOLNIČKA ULICA 3847300 OGULIN0081441588206161418
5.27298OPĆA BOLNICA KARLOVACDR. ANDRIJE ŠTAMPARA 347000 KARLOVAC0072873095156346215
6.27693POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG, KARLOVACVLADKA MAČEKA 4847000 KARLOVAC0131048842168832714
7.27263ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJEDR. VLATKA MAČEKA 4847000 KARLOVAC0072874889666864899
8.46989ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJEDR. VLATKA MAČEKA 4847000 KARLOVAC0275569681321900129
9.27003DOM ZDRAVLJA VOJNIĆANDRIJE HEBRANGA 2447220 VOJNIĆ0331046978337999015
10.27011DOM ZDRAVLJA SLUNJPLITVIĆKA 18 A47240 SLUNJ0331131711752615071
11.27020DOM ZDRAVLJA OZALJKOLODVORSKA ULICA 247280 OZALJ0311494573800286151
12.27191DOM ZDRAVLJA DUGA RESABANA JOSIPA JELAČIĆA 447250 DUGA RESA0075107317772249755
13.27239DOM ZDRAVLJA OGULINBERNARDINA FRANKOPANA 1447300 OGULIN0081440712151785235
14.27247DOM ZDRAVLJA KARLOVACVLADKA MAČEKA 4847000 KARLOVAC0072875681499488050
15.27255USTANOVA ZA ZDRASTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVACDR. VLATKA MAČEKA 4847000 KARLOVAC0108605782576314825
16.27271SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESAJOZEFA JERUZALEMA 747250 DUGA RESA0075112092512048276
17.8834OŠ VLADIMIR NAZOR, DUGA RESAJOZEFINSKA 8547250 DUGA RESA0306576607817651683
18.8842OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, DUGA RESABANA JOSIPA JELAČIĆA 847250 DUGA RESA0306577494085042455
19.8859OŠ GENERALSKI STOLGENERALSKI STOL 22A47262 GENERALSKI STOL0306578296749093813
20.8883OŠ DRAGANIĆIDRAGANIĆI 3547201 DRAGANIĆI0359280409169206640
21.8998OŠ SLAVA RAŠKAJ, OZALJPODGRAJ 10A47280 OZALJ0311487207908666013
22.9005OŠ SLUNJŠKOLSKA 1747240 SLUNJ0331123603563866616
23.10688PRVA OŠ OGULINBOLNIČKA ULICA 1147300 OGULIN0320825759388217077
24.10696OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, OGULINJOSIPA BANA JELAČIĆA 147300 OGULIN0320053147011952441
25.10707OŠ PLAŠKI143. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA 1A47304 PLAŠKI0320055858045052470
26.10715OŠ JOSIPDOLKARLOVAČKA 1747303 JOSIPDOL0320057414497428329
27.16150OŠ ŽAKANJEŽAKANJE 5847276 ŽAKANJE0057522488436426142
28.16192OŠ NETRETIĆNETRETIĆ 247271 NETRETIĆ0064048477767427629
29.21140OŠ VOJNIĆSTARČEVIĆEV TRG 347220 VOJNIĆ0331042600677859713
30.21166OŠ BARILOVIĆBARILOVIĆ b.b.47252 BARILOVIĆ0117046535452176334
31.21174OŠ CETINGRADIVANA FRAN. CETINSKOG 1147222 CETINGRAD0331125299996823949
32.21182OŠ KATARINA ZRINSKI, KRNJAKKRNJAK 2047242 KRNJAK0359271503074102318
33.21199OŠ EUGEN KVATERNIK, RAKOVICARAKOVICA 9547245 RAKOVICA0331127989016155247
34.22929OŠ ANTUN KLASINC, LASINJATRG HRVATSKIH BRANITELJA 1147206 LASINJA0134422689421674924
35.8971GLAZBENA ŠKOLA KARLOVACAUGUSTA CESARCA 347000 KARLOVAC0340297531747259377
36.17177OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULINJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 247300 OGULIN0124478764690874294
37.19087SREDNJA ŠKOLA DUGA RESAJOZEFINSKA CESTA 2747250 DUGA RESA0306586394521720903
38.19095GIMNAZIJA KARLOVACRAKOVAC 447000 KARLOVAC0379185828921801124
39.19100PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVACSTJEPANA MIHALIĆA 4347000 KARLOVAC0379237478360781271
40.19118EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVACFRANA KURELCA 247000 KARLOVAC0379009697613771398
41.19126ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVACVATROGASNA CESTA 547000 KARLOVAC0312321947487840909
42.19142MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVACDR. ANDRIJE ŠTAMPARA b.b.47000 KARLOVAC0379183191734340338
43.19159TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVACLJUDEVITA JONKEA b.b.47000 KARLOVAC0379181546181162283
44.19167TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVACRADIĆEVA 8 I 1047000 KARLOVAC0379010096309520796
45.19175MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA KARLOVACDOMOBRANSKA 247000 KARLOVAC0379238268371339805
46.21535SREDNJA ŠKOLA SLUNJŠKOLSKA 2247240 SLUNJ0336059880942858499
47.19589UČENIČKI DOM OGULINVLADIMIRA NAZORA 647300 OGULIN0320078789151403416
48.19749UČENIČKI DOM KARLOVACSAMOSTANSKA 247000 KARLOVAC0312345623360467616
49.21527GIMNAZIJA BERNARDINA FRANKOPANA, OGULINSTRUGA 347300 OGULIN0124479598718120450
50.7632DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- SVETI ANTUNIVANA KUKULJEVIĆA 247000 KARLOVAC0344022254912090749
51.27335GRAD DUGA RESATRG SV. JURJA 147250 DUGA RESA0260379915857239976
52.27351PUČKO OTVORENO UČILIŠTETRG SV. JURJA 347250 DUGA RESA0306590103031924297
53.42426GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGA RESAKASAR 1947250 DUGA RESA0217499506408214334
54.27343DJEČJI VRTIĆ DUGA RESAULICA DR. IVANA BANJAVČIĆA 247250 DUGA RESA0306592897060388897
55.27601GRAD KARLOVACBANJAVČIĆEVA 947000 KARLOVAC0257564725654647153
56.27652JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCAGAŽANSKI TRG 1147000 KARLOVAC0148008185714584704
57.27610GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOMDOMOBRANSKA 147000 KARLOVAC0313247183612947167
58.27628GRADSKI MUZEJSTROSSMAYEROV TRG 747000 KARLOVAC0313232325177148317
59.27636GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆŠESTIĆEVA 147000 KARLOVAC0312335941231362351
60.49472AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVACULICA BRANKA ČAVLOVIĆA ČAVLEKA 1/A47000 KARLOVAC0454115421873421610
61.8867OŠ BANIJADR. GAJE PETROVIĆA 547000 KARLOVAC0359277496061516265
62.8875OŠ REČICAREČICA 33/A47000 KARLOVAC0359275832039112432
63.8891OŠ SKAKAVACSKAKAVAC 4447212 SKAKAVAC0359267787814222526
64.8906OŠ ŠVARČABAŠČINSKA CESTA 2047000 KARLOVAC0359273123749968948
65.8914OŠ GRABRIKBARTULA KAŠIĆA 1547000 KARLOVAC0359269386357085201
66.8922OŠ DUBOVACPRIMORSKA 947000 KARLOVAC0319633027565222213
67.8939OŠ TURANJTURANJ 1847000 KARLOVAC0359274026248257038
68.8947OŠ MAHIČNOKALINOVAC 1C47000 KARLOVAC0359276661565759775
69.8955OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ, KARLOVACSTJEPANA RADIĆA 3147000 KARLOVAC0359270705816682903
70.8980OŠ BRAĆA SELJAN, KARLOVACVLADIMIRA NAZORA 147000 KARLOVAC0377097435516086895
71.27644DJEČJI VRTIĆ KARLOVACTKALČEVA 247000 KARLOVAC0312344867142183779
72.46884DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKETURANJ 2047000 KARLOVAC0280801386302366180
73.8963CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽIBANIJA 2447000 KARLOVAC0312347282252820597
74.27433GRAD OGULINBERNARDINA FRANKOPANA 1147300 OGULIN0259761658264108511
75.27441JAVNA VATROGASNA POSTROJBABERNARDINA FRANKOPANA 1847300 OGULIN0147729307951789223
76.27677GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULINBERNARDINA FRANKOPANA 747300 OGULIN0150749432709842687
77.27685PUČKO OTVORENO UČILIŠTEIVANA GORANA KOVAČIĆA 247300 OGULIN0022901665118187420
78.50137ZAVIČAJNI MUZEJ OGULINTRG HRVATSKIH RODOLJUBA 247300 OGULIN0486611854022784435
79.27450DJEČJI VRTIĆ BISTRACPETRA PRERADOVIĆA 2347300 OGULIN0320077962663517127
79.49616CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKETRG HRVATSKIH RODOLJUBA 247300 OGULIN0413133923721665989
80.27468GRAD OZALJKURILOVAC 147280 OZALJ0271049845123683624
81.27476PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA – OZALJCESTA ZRINSKIH I FRANKOPANA 247280 OZALJ0311490299297618285
82.27484DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJTRG BRAĆE RADIĆ 447280 OZALJ0142180836389970954
83.42686ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJZRINSKIH I FRANKOPANA 247280 OZALJ0224022074311601357
84.42694GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCAKOLODVORSKA 147280 OZALJ0224020361107046938
85.27548GRAD SLUNJTRG DR. FRANJE TUĐMANA 1247240 SLUNJ0271415933366502542
86.27564PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLUNJTRG DR. FRANJE
TUĐMANA 9
47240 SLUNJ0331130997964108110
87.42627KNJIŽNICA I ČITAONICA SLUNJTRG DR. FRANJE TUĐMANA 947240 SLUNJ0218656026721867364
88.27556DJEČJI VRTIĆKRALJA ZVONIMIRA 947240 SLUNJ0331133370886753441
89.27302OPĆINA BARILOVIĆBARILOVIĆ b.b.47252 BARILOVIĆ0256560920647441417
90.27319OPĆINA BOSILJEVOBOSILJEVO 1447251 BOSILJEVO0255460708374469913
91.27716OPĆINA CETINGRADTRG HRVATSKIH BRANITELJA 247222 CETINGRAD0268906541363755317
92.27327OPĆINA DRAGANIĆDRAGANIĆI 1047201 DRAGANIĆ0257543445803800853
93.27360OPĆINA GENERALSKI STOLGENERALSKI STOL 3247262 GENERALSKI STOL0260352758079751001
94.27378OPĆINA JOSIPDOLOGULINSKA ULICA 1247303 JOSIPDOL0261928865506283455
95.27386DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOLKARLOVAČKA 17 B47303 JOSIPDOL0115724857962817970
96.27394OPĆINA KAMANJEKAMANJE b.b.47282 KAMANJE0254930101582703044
97.27409OPĆINA KRNJAKKRNJAK 547242 KRNJAK0259896571767746351
98.27417OPĆINA LASINJALASINJSKA CESTA 1947206 LASINJA0254091659068748409
99.27425OPĆINA NETRETIĆNETRETIĆ 3A47271 NETRETIĆ0257594980214224162
100.27492OPĆINA PLAŠKI143. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 547304 PLAŠKI0277160874736628477
101.27505KNJIŽNICA I ČITAONICASABORČANSKA b.b.47304 PLAŠKI0167627021131782508
102.27513OPĆINA RAKOVICARAKOVICA 647245 RAKOVICA0261632732809923710
103.27521OPĆINA RIBNIKRIBNIK 4A47272 RIBNIK0256227876454200013
104.27530OPĆINA SABORSKOSENJ 4447306 SABORSKO0266411997869213325
105.27572OPĆINA TOUNJLINIJE 3 B47264 TOUNJ0261666155680038973
106.27708OPĆINA VOJNIĆTRG STJEPANA RADIĆA 147220 VOJNIĆ0260489232028576296
107.27589KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆANDRIJE HEBRANGA 247220 VOJNIĆ0136640882323938664
108.44102DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆSTARČEVIĆEV TRG 447220 VOJNIĆ0241764288272996636
109.27597OPĆINA ŽAKANJEŽAKANJE 5847276 ŽAKANJE0254229322280655264R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA
POŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.32043VARAŽDINSKA ŽUPANIJAFRANJEVAČKI TRG 742000 VARAŽDIN0262821015877210917
2.32328OPĆA BOLNICA VARAŽDINIVANA MEŠTROVIĆA 142000 VARAŽDIN0337698259638828302
3.32344ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJEIVANA MEŠTROVIĆA 1/1142000 VARAŽDIN0074098520184981156
4.47502ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJEFRANJE GALINCA 442000 VARAŽDIN0284436201394815148
5.46229ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJEMALI PLAC 1/A42000 VARAŽDIN0266028822949553687
6.32377DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJEKOLODVORSKA 2042000 VARAŽDIN0174001604489447850
7.40746SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICETRG SLOBODE 142223 VARAŽDINSKE TOPLICE0332533468425903637
8.41136JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJEKRATKA 1/IV42000 VARAŽDIN0151171841913392636
9.13797OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANECULICA AKADEMIKA
LADISLAVA ŠABANA
42240 IVANEC0312540816575689564
10.13801OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVAHRVATSKIH PAVLINA 4242250 LEPOGLAVA0313691454431385743
11.13810OŠ FRANJE SERTA, BEDNJALJUDEVITA GAJA 1542253 BEDNJA0312547571132268218
12.13828OŠ IZIDORA POLJAKA, DONJA VIŠNJICADONJA VIŠNJICA 15642250 LEPOGLAVA0313692203537386938
13.13836OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆADONJA VOĆA 19D42245 DONJA VOĆA0312541667081106157
14.13844OŠ GUSTAV KRKLEC, MARUŠEVEC, ČALINECČALINEC 7842243 MARUŠEVEC0312546775963401960
15.13869OŠ IVANA RANGERA KAMENICAKAMENICA 35H42250 LEPOGLAVA0025251437757206587
16.13877OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIKKLENOVIK 2142244 KLENOVNIK0029407143378656254
17.13885OŠ LUDBREGKAČIĆEVA 1742230 LUDBREG0307226682884083985
18.13893OŠ MARTIJANECŠKOLSKA 3, MARTIJANEC42232 DONJI MARTIJANEC0307302588619742736
19.13908OŠ VELIKI BUKOVECDRAVSKA 4242231 VELIKI BUKOVEC0307225833624881058
20.13916OŠ SVETI ĐURĐCVJETNA 442233 SVETI ĐURĐ0038723114916088468
21.13924OŠ NOVI MAROFZAGORSKA 2342220 NOVI MAROF0332523722230823677
22.13932OŠ PODRUTE, DONJE MAKOJIŠĆEDONJE MAKOJIŠĆE 11542220 NOVI MAROF0332514888037050779
23.13949OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICEMARTINA PUŠTEKA 142223 VARAŽDINSKE TOPLICE0332515693828059048
24.13957OŠ SVIBOVECBRAĆE RADIĆA 4, SVIBOVEC42223 VARAŽDINSKE TOPLICE0332522944003727720
25.13965OŠ BREZNIČKI HUMBREZNIČKI HUM 1442225 BREZNIČKI HUM0332520231867995107
26.13973OŠ VISOKOVISOKO 2042224 VISOKO0332519936884862347
27.13981OŠ LJUBEŠĆICAZAGREBAČKA 2242222 LJUBEŠČICA0332517205243609231
28.13990OŠ BISAGBISAG 24/142226 BREZNICA0332516432485068699
29.14007OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJAŠKOLSKA 742214 SVETI ILIJA0300592571629247016
30.14015OŠ CESTICADRAVSKA 242208 CESTICA0340414574662493956
31.14023OŠ BELETINECSTJEPANA RADIĆA 442214 BELETINEC0300584460698725264
32.14031OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABETVARAŽDINSKA 1942203 JALŽABET0300583605649816050
33.14040OŠ KNEGINEC GORNJITOPLIČKA 178/C42204 GORNJI KNEGINEC0300597604565072303
34.14066OŠ PETRIJANECVLADIMIRA NAZORA 4242206 PETRIJANEC0300589551083143392
35.14074OŠ SRAČINECVARAŽDINSKA 9842209 SRAČINEC0300600018914448080
36.14082OŠ ŠEMOVECPLITVIČKA 2, ŠEMOVEC42202 TRNOVEC
BARTOLOVEČKI
0300593348253697494
37.14099OŠ TRNOVECBARTOLOVEČKA 5542202 TRNOVEC
BARTOLOVEČKI
0340915567315800148
38.14103OŠ METEL OŽEGOVIĆ, RADOVANRADOVAN, VARAŽDINSKA 1442242 RADOVAN0312542495837279138
39.14111OŠ VIDOVECŠKOLSKA 442205 VIDOVEC0300599282627473367
40.14120OŠ VINICAVINIČKA 10, MARČAN42207 VINICA0300590996025995770
41.16301OŠ TUŽNOVARAŽDINSKA 16, TUŽNO42240 VIDOVEC0300582838968356883
42.14200GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDINKAPUCINSKI TRG 842000 VARAŽDIN0300607753107915745
43.19214DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDINHALLEROVA ALEJA 6A42000 VARAŽDIN0395663627344762042
44.19222ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA, VARAŽDINHALLEROVA ALEJA 542000 VARAŽDIN0396128164081807431
45.19239PRVA GIMNAZIJA VARAŽDINPETRA PRERADOVIĆA 1442000 VARAŽDIN0300606941524139511
46.19247MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDINVINKA MEĐERALA 1142000 VARAŽDIN0398451668558018536
47.19255GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDINBOŽENE PLAZZERIANO 442000 VARAŽDIN0395054978424884380
48.19263STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA, VARAŽDINHALLEROVA ALEJA 3/A42000 VARAŽDIN0395244459195457844
49.19271SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, MARČANVINIČKA 53, MARČAN42207 MARČAN0395664407662038503
50.19298SREDNJA ŠKOLA IVANECEUGENA KUMIČIĆA 742240 IVANEC0395241042359743872
51.19302SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, VARAŽDINBOŽENE PLAZZERIANO 442000 VARAŽDIN0395055758748387962
52.47877SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROFZAGORSKA 2342220 NOVI MAROF0298840232288001921
53.47885SREDNJA ŠKOLA LUDBREGKAČIĆEVA 1742230 LUDBREG0299096250911651579
54.19319GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDINHALLEROVA ALEJA 342000 VARAŽDIN0395245212547919272
55.19757UČENIČKI DOM VARAŽDINHALLEROVA ALEJA 242000 VARAŽDIN0395247975856042936
56.7874DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDINZAVOJNA 642000 VARAŽDIN0337547141732682041
57.31681GRAD IVANECTRG HRVATSKIH
IVANOVACA 9B
42240 IVANEC0269116784121580205
58.31704GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUSTAV KRKLECAKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 342240 IVANEC0147697163823507140
59.31690DJEČJI VRTIĆ IVANČICEAKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 1942240 IVANEC0312551337103102119
60.31544GRAD LEPOGLAVAANTUNA MIHANOVIĆA 1242250 LEPOGLAVA0269141879368224789
61.31569GRADSKA KNJIŽNICA IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVAHRVATSKIH PAVLINA 742250 LEPOGLAVA0147913025859591042
62.31577DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVAKARDINALA ALOJZIJA STEPINCA b.b.42250 LEPOGLAVA0116565854264947514
63.31585GRAD LUDBREGTRG SVETOG TROJSTVA 1442230 LUDBREG0265185884947290034
64.43142PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRAGUTIN NOVAKTRG SVETOG TROJSTVA 1942230 LUDBREG0307303372149749030
65.31608GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MLADEN KERSTNERTRG SVETOG TROJSTVA 1942230 LUDBREG0179034052291394442
66.31593DJEČJI VRTIĆ RADOSTAUGUSTA ŠENOE 442230 LUDBREG0325197763026242663
67.31464GRAD NOVI MAROFTRG HRVATSKE DRŽAVNOSTI 142220 NOVI MAROF0265700771070402969
68.31489GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVI MAROFKRALJA TOMISLAVA 1642220 NOVI MAROF0151639610507400781
69.15544PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, NOVI MAROFANTUNA MIHANOVIĆA 342220 NOVI MAROF0332525392024964118
70.31472DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROFOTONA IVEKOVIĆA 1242220 NOVI MAROF0332536991998322824
71.31350GRAD VARAŽDINTRG KRALJA TOMISLAVA 142000 VARAŽDIN0265597713269011531
72.31405JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINATRENKOVA 4442000 VARAŽDIN0148493131995833807
73.31376GRADSKI MUZEJ VARAŽDINSTROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE 742000 VARAŽDIN0300613179080044388
74.42678JAVNA USTANOVA GALERIJSKI CENTAR VARAŽDINAUGUSTA CESARCA 16A42000 VARAŽDIN0184971935525556179
75.31384HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDINAUGUSTA CESARCA 142000 VARAŽDIN0300626313148215901
76.31392GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA METAL OŽEGOVIĆTRG SLOBODE 8A42000 VARAŽDIN0300615845785139643
77.49202KONCERTNI URED VARAŽDINAUGUSTA CESARCA 142000 VARAŽDIN0114525861850498653
78.49198JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDINZAGREBAČKA 85A42000 VARAŽDIN0174498479574185231
79.49405GRADSKI STANOVITRG SLOBODE 12/I42000 VARAŽDIN0193354073172441120
80.14195CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDINGRABERJE 3342000 VARAŽDIN0300601872349131925
81.14138I. OŠ VARAŽDINKRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 1042000 VARAŽDIN0300588720577781388
82.14146II. OŠ VARAŽDINAUGUSTA CESARCA 1042000 VARAŽDIN0300587985152631122
83.14154III. OŠ VARAŽDINTRG IVANA PERKOVCA 3542000 VARAŽDIN0300585234451501756
84.14162IV. OŠ VARAŽDINANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA 3642000 VARAŽDIN0300595068707284812
85.14179V. OŠ VARAŽDINFRANA KURELCA 11/142000 VARAŽDIN0300596892948647703
86.14187VI. OŠ VARAŽDINDIMITRIJE DEMETRA 1342000 VARAŽDIN0300594143961150866
87.14058VII. OŠ VARAŽDINVARAŽDINSKA 131, DONJI KUĆAN42000 VARAŽDIN0300598490052965740
88.8141DJEČJI VRTIĆ VARAŽDINDRAVSKA 142000 VARAŽDIN0300643349529939970
89.31325GRAD VARAŽDINSKE TOPLICEMARŠALA TITA 442223 VARAŽDINSKE TOPLICE0265327354177232254
90.31341ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICETRG SLOBODE 1642223 VARAŽDINSKE TOPLICE0332524524760942879
91.31333DJEČJI VRTIĆ TRATINČICABRAĆE RADIĆA 1442223 VARAŽDINSKE TOPLICE0111368245280497794
92.31796OPĆINA BEDNJATRG SVETE MARIJE 2642253 BEDNJA0269182548874522780
93.31788OPĆINA BERETINECTRG HRVATSKIH BRANITELJA 142201 BERETINEC0265336243667904961
94.31770OPĆINA BREZNICABISAG 23 BISAG42226 BREZNICA0265889559573646857
95.31761OPĆINA BREZNIČKI HUMBREZNIČKI HUM 442225 BREZNIČKI HUM0265738435774913576
96.31753OPĆINA CESTICADRAVSKA 1 A42208 CESTICA0254185892031563169
97.31737OPĆINA DONJA VOĆADONJA VOĆA 26 C42245 DONJA VOĆA0268425007707519145
98.31729OPĆINA MARTIJANECVARAŽDINSKA 64, MARTIJANEC42232 MARTIJANEC0265446667582103920
99.31657OPĆINA GORNJI KNEGINECTRG DR. FRANJE TUĐMANA 2C42204 TURČIN0265293560823665184
100.31665DJEČJI VRTIĆ BUBAMARAŠKOLSKA 142204 GORNJI KNEGINEC0131456476645701354
101.31632OPĆINA JALŽABETTRG BRAĆE RADIĆ b.b.42203 JALŽABET0266905659790184195
102.43845DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆPOTOK 1643203 JALŽABET0241267573339902226
103.31616OPĆINA KLENOVNIKKLENOVNIK 842244 KLENOVNIK0269248180034270503
104.31624DJEČJI VRTIĆ LATICA KLENOVNIKKLENOVNIK 3242244 KLENOVNIK0119197701051543765
105.31536OPĆINA LJUBEŠĆICAZAGREBAČKA 22B42222 LJUBEŠĆICA0265388542311210067
106.49882DJEČJI VRTIĆ LEPTIRIĆ LJUBEŠĆICAZAGREBAČKA 22A42222 LJUBEŠĆICA0477697629715284427
107.31510OPĆINA MALI BUKOVECPAVLEKA MIŠKINE 1442231 MALI BUKOVEC0265599326328529354
108.49114DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICAULICA VLADIMIRA NAZORA 3A42231 MALI BUKOVEC0444192341182068706
109.31497OPĆINA MARUŠEVECČALINEC 5242243 MARUŠEVEC0257529926670454549
110.31456OPĆINA PETRIJANECTRG SVETOG PETRA 142206 PETRIJANEC0265316859042118698
111.31448OPĆINA SRAČINECVARAŽDINSKA 18842209 SRAČINEC0268569801126367431
112.31430OPĆINA SVETI ĐURĐBRAĆE RADIĆA 142233 SVETI ĐURĐ0265736843894275599
113.31421OPĆINA SVETI ILIJATRG JOSIPA GODRIJANA 242214 SVETI ILIJA0265383410443118219
114.31413OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKIBARTOLOVEČKA 7642202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI0269759906955881275
115.31317OPĆINA VELIKI BUKOVECDRAVSKA 742231 VELIKI BUKOVEC0267658309571757651
116.31294OPĆINA VIDOVECTRG SVETOG VIDA 942205 VIDOVEC0265339773261610446
117.31309DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA VIDOVECTRG SVETOG VIDA 942205 VIDOVEC0147622024880230716
118.31286OPĆINA VINICAVINIČKA 5, MARČAN42207 VINICA0266590519913793314
119.31278OPĆINA VISOKOVISOKO 2042224 VISOKO0265089491710475046R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA
POŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.27669KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJANEMČIĆEVA 548000 KOPRIVNICA0276827506872053793
2.27773OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICAŽELJKA SELINGERA b.b.48000 KOPRIVNICA0065991644899993850
3.43343ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJETRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1548000 KOPRIVNICA0231843159262693789
4.27781ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJETRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10/1048000 KOPRIVNICA0065989412878651060
5.47836ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJETRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 1048000 KOPRIVNICA0279522163076865469
6.27765DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJETRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 1048000 KOPRIVNICA0178774830627510319
7.41329JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEFLORIJANSKI TRG 4/II48000 KOPRIVNICA0133829349151421757
8.47471PORA – RAZVOJNA AGENCIJA PODRAVINE I PRIGORJA ZA PROMICANJE I PROVEDBU RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJIFLORIJANSKI TRG 448000 KOPRIVNICA0137711672579334383
9.8385OŠ KLOŠTAR PODRAVSKI1. SVIBNJA 5048362 KLOŠTAR PODRAVSKI0306637145940994122
10.8393OŠ PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA, VIRJEIVANA GUNDULIĆA 5A48326 VIRJE0306630466543698772
11.8408OŠ MOLVETRG KRALJA TOMISLAVA 1048327 MOLVE0306628250143783639
12.8416OŠ FERDINANDOVACDRAVSKA 6648356 FERDINANDOVAC0306636348279167485
13.8529OŠ FRAN KONCELAK, DRNJEPEMIJA 7248316 DRNJE0143094786432303999
14.8537OŠ PROF. BLAŽ MAĐER, NOVIGRAD PODRAVSKIGAJEVA 17 A48325 NOVIGRAD
PODRAVSKI
0300956488430503841
15.8545OŠ LEGRADTRG SVETOG TROJSTVA 3548317 LEGRAD0166336453751849783
16.8553OŠ ANDRIJE PALMOVIĆA, RASINJAŠKOLSKA ULICA 1548312 RASINJA0303347388100672773
17.8561OŠ SOKOLOVACTRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 1048306 SOKOLOVAC0300959989915449123
18.8596OŠ SIDONIJE RUBIDO ERDODY, GORNJA RIJEKAJABLANOVA 148268 GORNJA RIJEKA0300327263188192183
19.8607OŠ SVETI PETAR OREHOVECSVETI PETAR OREHOVEC 9048267 SVETI PETAR OREHOVEC0144088816457349341
20.8615OŠ GRIGOR VITEZ, SVETI IVAN ŽABNOTRG KARLA LUKAŠA 748214 SVETI IVAN ŽABNO0300326485565258026
21.22937OŠ KOPRIVNIČKI BREGITRG SVETOG ROKA 248324 KOPRIVNIČKI BREGI0143723228554944176
22.22945OŠ GOLATRG KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 4A48331 GOLA0143093905406765074
23.22953OŠ IVAN LACKOVIĆ CROATA, KALINOVACDRAVSKA 648361 KALINOVAC0143485369520798829
24.22961OŠ KALNIKTRG STJEPANA RADIĆA 948269 KALNIK0144089695840951182
25.23712OŠ MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA, ĐELEKOVECMIRKA VIRIUSA 2848316 ĐELEKOVEC0166125663203521362
26.48419OŠ KOPRIVNIČKI IVANECSELJAČKE BUNE b.b.48000 KOPRIVNICA0412915669693975353
27.18897GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ, KOPRIVNICADR. ŽELJKA SELINGERA 3A48000 KOPRIVNICA0090151282132597106
28.18901GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA, KRIŽEVCIMILISLAVA DEMERCA 848260 KRIŽEVCI0032842117758077896
29.18985SREDNJA ŠKOLA IVAN SELJANEC, KRIŽEVCIMILISLAVA DEMERCA 848260 KRIŽEVCI0032841353330039491
30.19716UČENIČKI DOM KRIŽEVCIRATARNA 1048260 KRIŽEVCI0300356653976814339
31.19829SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCIMILISLAVA DEMERCA 148260 KRIŽEVCI0067726458166527230
32.19837STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVACDR. IVANA KRANJČEVA 548350 ĐURĐEVAC0044254265091212700
33.19845GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA, ĐURĐEVACDR. IVANA KRANJČEVA 548350 ĐURĐEVAC0044256921120261369
34.19861OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICATRG SLOBODE 748000 KOPRIVNICA0090154783715150033
35.19870SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICATRG SLOBODE 748000 KOPRIVNICA0090153917666654315
36.8060DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICATRG EUGENA KUMIČIĆA 1748000 KOPRIVNICA0366800280404558359
37.27812GRAD ĐURĐEVACSTJEPANA RADIĆA 148350 ĐURĐEVAC0257490098691330244
38.8369OŠ GRGURA KARLOVČANA, ĐURĐEVACBASARIČEKOVA 5D48350 ĐURĐEVAC0143944801375465233
39.27829JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVACULICA GRADA VUKOVARA 6348350 ĐURĐEVAC0148010330297232842
40.27853GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVACTRG SV. JURJA 148350 ĐURĐEVAC0154635024205264983
41.48664MUZEJ GRADA ĐURĐEVCASTAROGRADSKA 2148350 ĐURĐEVAC0431996609291753109
42.27845DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKTINA UJEVIĆA 148350 ĐURĐEVAC0372123019117732635
43.27940GRAD KOPRIVNICAZRINSKI TRG 148000 KOPRIVNICA0256165462112914641
44.49624AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA KOPRIVNICEZRINSKI TRG 148000 KOPRIVNICA0257746112626426391
45.27999JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICEORUŽANSKA 148000 KOPRIVNICA0148089816767340001
46.27958MUZEJ GRADA KOPRIVNICETRG DR. LEANDERA
BROZOVIĆA 1
48000 KOPRIVNICA0300967026066765805
47.27966KNJIŽNICA I ČITAONICA FRAN GALOVIĆZRINSKI TRG 648000 KOPRIVNICA0319012982278819336
48.27974PUČKO OTVORENO UČILIŠTESTAROGRADSKA 148000 KOPRIVNICA0300968886739035476
49.8490OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI, KOPRIVNICAŠKOLSKA 548000 KOPRIVNICA0178472234572748706
50.8504OŠ BRAĆA RADIĆ, KOPRIVNICAMIKLINOVEC 6A48000 KOPRIVNICA0300955613567291238
51.8512OŠ ĐURO ESTER, KOPRIVNICATRG SLOBODE 548000 KOPRIVNICA0201714841521296406
52.38680UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ, KOPRIVNICASVILARSKA 1248000 KOPRIVNICA0201715626560458803
53.23938CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCEHERCEGOVAČKA 148000 KOPRIVNICA0178606779151495340
54.27982DJEČJI VRTIĆ TRATINČICATRG PODRAVSKIH HEROJA 748000 KOPRIVNICA0300996314751195303
55.28071GRAD KRIŽEVCIIVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 1248260 KRIŽEVCI0256966335435239132
56.28022JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACAFRANJE RAČKOGA 1848260 KRIŽEVCI0148088036825320511
57.28039PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCIIVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 548260 KRIŽEVCI0300342669478236897
58.28047GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCITOME SERMAGEA 248260 KRIŽEVCI0148377351151853538
59.28063GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆANTUNA GUSTAVA MATOŠA 448260 KRIŽEVCI0146006417675024924
60.38671CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCIMATIJE GUPCA 3648260 KRIŽEVCI0198595788119837903
61.8588OŠ VLADIMIR NAZOR, KRIŽEVCIBANA JOSIPA JELAČIĆA 2348260 KRIŽEVCI0198594975892188943
62.8570OŠ LJUDEVITA MODECA, KRIŽEVCIFRANJE RAČKOGA 348260 KRIŽEVCI0300324843877484639
63.8623GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCIANTUNA GUSTAVA MATOŠA 448260 KRIŽEVCI0300334500447860778
64.28055DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCIMATIJE GUPCA 5248260 KRIŽEVCI0390973508802472037
65.27790OPĆINA DRNJETRG KRALJA TOMISLAVA 2948322 DRNJE0269757202036418261
66.28292DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ DRNJETRG KRALJA TOMISLAVA 2648322 DRNJE0114361156651951595
67.27804OPĆINA ĐELEKOVECMIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 148316 ĐELEKOVEC0269198138156523151
68.27861OPĆINA FERDINANDOVACTRG SLOBODE 2848356 FERDINANDOVAC0254656649223263989
69.27870DJEČJI VRTIĆ KOŠUTICATRG SLOBODE 3648356 FERDINANDOVAC0138907628941321846
70.27888OPĆINA GOLAMIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 148331 GOLA0270132413082265751
71.27896OPĆINA GORNJA RIJEKATRG SIDONIJE ERDODY 348268 GORNJA RIJEKA0259900738669993312
72.43280OPĆINSKA KNJIŽNICA SIDONIJE RUBIDO ERDODYTRG SIDONIJE RUBIDO ERDODY 348268 GORNJA RIJEKA0229380383521045908
73.27907OPĆINA HLEBINETRG IVANA GENERALIĆA 148323 HLEBINE0269764507440607982
74.27915OPĆINA KALINOVACDRAVSKA 448361 KALINOVAC0278208177676397565
75.27923DJEČJI VRTIĆ BUBAMARADRAVSKA 848361 KALINOVAC0141527148194684232
76.27931OPĆINA KALNIKTRG STJEPANA RADIĆA 548269 KALNIK0258041182550572500
77.28143OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKIKRALJA TOMISLAVA 248362 KLOŠTAR P.0255465889238941129
78.28006OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGITRG KRALJA TOMISLAVA b.b.48324 KOPRIVNIČKI BREGI0269762932333277929
79.28014OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANECMATIJE GUPCA 1248314 KOPRIVNIČKI IVANEC0270524906545869317
80.28080OPĆINA LEGRADTRG SVETOG TROJSTVA 52A48317 LEGRAD0254326595039920703
81.46382DJEČJI VRTIĆ DABRIĆTRG SVETOG TROJSTVA 4548317 LEGRAD0270092183739430367
82.28098OPĆINA MOLVETRG KRALJA TOMISLAVA 3248327 MOLVE0266580861513207365
83.28102DJEČJI VRTIĆ PČELICATRG KRALJA TOMISLAVA 10/A48327 MOLVE0098708567019915610
84.28119OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKITRG DR. FRANJE TUĐMANA 448325 NOVIGRAD PODRAVSKI0272194573712345649
85.28127DJEČJI VRTIĆ FIJOLICAGAJEVA b.b.48325 NOVIGRAD PODRAVSKI0145482068209572207
86.28135OPĆINA NOVO VIRJETRG VLADIMIRA JAGARINCA 548355 NOVO VIRJE0254853447998653199
87.48015DJEČJI VRTIĆ BREGUNICADRENOVICA 648355 NOVO VIRJE0407336383581041481
88.28151OPĆINA PETERANECMATIJE GUPCA 1348321 PETERANEC0269879086225237319
89.28160OPĆINA PODRAVSKE SESVETEIVANA MAŽURANIĆA 148363 P.SESVETE0255189667426167479
90.28178OPĆINA RASINJATRG SVETOG FLORIJANA 248312 RASINJA0253960879950489166
91.28186OPĆINA SOKOLOVACTRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 848306 SOKOLOVAC0274565805607600712
92.28284OPĆINA SVETI IVAN ŽABNOTRG KARLA LUKAŠA 1148214 SVETI IVAN ŽABNO0257460885606488440
93.28194OPĆINA SVETI PETAR OREHOVECSVETI PETAR OREHOVEC 1248267 SV. PETAR OREHOVEC0257494206622464897
94.28209OPĆINA VIRJEĐURE SUDETE 1048326 VIRJE0267120480841894315
95.28276DJEČJI VRTIĆ ZRNOTRG STJEPANA RADIĆA 148326 VIRJE0115775262622827322
96.43319NARODNA KNJIŽNICA VIRJETRG STJEPANA RADIĆA 148326 VIRJE0220634046005597438


R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA
POŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.28233BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJADR. ANTE STARČEVIĆA 843000 BJELOVAR0277766512928625880
2.44022ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJETRG EUGENA KVATERNIKA 1343000 BJELOVAR0240400153990929188
3.44098JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJETRG ČAZMANSKOG KAPTOLA b.b.43240 ČAZMA0246330048429209642
4.48793KULTURNI CENTAR MATO LOVRAK – USTANOVA ZA OBAVLJANJE TURISTIČKIH, SPORTSKO-REKREATIVNIH I KULTURNIH DJELATNOSTIKRALJA TOMISLAVA 1043270 VELIKI GRĐEVAC0432412966246531125
5.46671ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEJOSIPA JELAČIĆA 13C43000 BJELOVAR0270898109014802211
6.33933OPĆA BOLNICA BJELOVARMIHANOVIĆEVA 843000 BJELOVAR0064703934506547848
7.33950DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEMIHANOVIĆEVA 843000 BJELOVAR0177233301773191483
8.34008ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEMATICE HRVATSKE 1543000 BJELOVAR0064705557284631035
9.40720SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU DARUVARSKE TOPLICEJULIJEV PARK 143500 DARUVAR0318310601054174667
10.8205OŠ MIRKA PEREŠA, KAPELA1. SVIBNJA 243203 KAPELA0331663768779758323
11.8213OŠ IVANA VITEZA TRNSKOG, NOVA RAČATRG STJEPANA RADIĆA 5443272 NOVA RAČA0331656407922840207
12.8221OŠ ROVIŠĆEVLADIMIRA NAZORA 143212 ROVIŠĆE0331666145751785880
13.8230OŠ VELIKA PISANICAHRVATSKIH MUČENIKA 343270 VELIKI GRĐEVAC0331665335362315282
14.8248OŠ VELIKO TROJSTVOBRAĆE RADIĆ 4943226 VELIKO TROJSTVO0330839101290694683
15.8272OŠ IVANSKAPETRA PRERADOVIĆA 243231 IVANSKA0303112880759855371
16.8289OŠ ŠTEFANJEŠTEFANJE 7243246 ŠTEFANJE0303114434580014655
17.8297OŠ ČAZMAALOJZA VULINCA 2243240 ČAZMA0303111075355446505
18.8301OŠ VLADIMIRA NAZORA, DARUVARGAJEVA 2443500 DARUVAR0309954781283799686
19.8310ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKOG, DARUVARTOMAŠA G. MASARYKA 543500 DARUVAR0309953949733748288
20.8328ČEŠKA OŠ JOSIP RUŽIČKA, KONČANICA-ČEŠKA ZAKLADNI ŠKOLA JOSEGA RUŽIČKY, KONČENICEKONČANICA 25843505 KONČANICA0309957152653416678
21.8336OŠ ĐULOVACĐURINA ULICA 2743532 ĐULOVAC0309958045187106525
22.8344OŠ DEŽANOVACDEŽANOVAC43506 DEŽANOVAC0309955569451048947
23.8352OŠ SIRAČVLADIMIRA NAZORA 1043541 SIRAČ0309956315040576588
24.8424OŠ GAREŠNICAKOLODVORSKA 443280 GAREŠNICA0303559012607349696
25.8432OŠ SLAVKA KOLARA, HERCEGOVACBRAĆE PETR 243284 HERCEGOVAC0303560331497179455
26.8449OŠ TRNOVITICAVELIKA TRNOVITICA 9643285 V. TRNOVITICA0303561157681209500
27.8457OŠ TRNOVITIČKI POPOVACTRNOVITIČKI POPOVAC 8043233 GAREŠNICA0303562018432995340
28.8465OŠ BEREKBEREK 7343232 BEREK0303558191391075446
29.8473OŠ IVANA NEPOMUKA, GRUBIŠNO POLJEHRVATSKIH BRANITELJA 2043290 GRUBIŠNO POLJE0308214893951642889
30.8481OŠ MATE LOVRAKA, VELIKI GRĐEVACTRG MATE LOVRAKA 1143270 VELIKI GRĐEVAC0308213045392174822
31.15593OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG, DARUVARTRG PRESVETOG TROJSTVA 843500 DARUVAR0173250190475862088
32.8264OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG, BJELOVARVATROSLAVA LISINSKOG 143000 BJELOVAR0341418328007399783
33.18856SREDNJA ŠKOLA ČAZMALIVADARSKA 3043240 ČAZMA0303115242333744441
34.18864TEHNIČKA ŠKOLA DARUVARGUNDULIĆEVA 1443500 DARUVAR0013381764104704225
35.18872SREDNJA ŠKOLA AUGUST ŠENOAKOLODVORSKA 643280 GAREŠNICA0303563842705283746
36.18889SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, GRUBIŠNO POLJEBARTOLA KAŠIĆA 143290 GRUBIŠNO POLJE0308215635152442882
37.18969GIMNAZIJA DARUVARGUNDULIĆEVA 1443500 DARUVAR0013382540615753325
38.18977EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA, DARUVARGUNDULIĆEVA 1443500 DARUVAR0013380976999123208
39.18993GIMNAZIJA BJELOVARMATICE HRVATSKE 1743000 BJELOVAR0038395326992578465
40.19003MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVARPOLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 843000 BJELOVAR0038398800916951686
41.19011EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVARPOLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 943000 BJELOVAR0038396128752247653
42.19020TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVARDR. ANTE STARČEVIĆA 2443000 BJELOVAR0038399607643478175
43.19038OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVARDR. ANTE STARČEVIĆA 2443000 BJELOVAR0038401149440198469
44.19046TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVARPOLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 1043000 BJELOVAR0038397039027871727
45.19054KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVARPOLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 943000 BJELOVAR0038400365398086491
46.19732DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BJELOVARPOLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 743000 BJELOVAR0038402091176688972
47.7552DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BJELOVARVLAHE PALJETKA 143000 BJELOVAR0343851185517262565
48.34049GRAD BJELOVARTRG EUGENA KVATERNIKA 243000 BJELOVAR0256215418970641692
49.34188JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARAOTONA KUČERE 143000 BJELOVAR0149923879991880130
50.34145GRADSKI MUZEJTRG EUGENA KVATERNIKA 143000 BJELOVAR0330886368449780251
51.34161NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆTRG EUGENA KVATERNIKA 1143000 BJELOVAR0331672647706780642
52.48398KULTURNI I MULTIMEDIJSKI CENTAR BJELOVARIVANA VITEZA TRNSKOG 8E43000 BJELOVAR0419719487145299251
53.49122VELEUČILIŠTE U BJELOVARUTRG EUGENA KVATERNIKA 443000 BJELOVAR0237595816575582886
54.9634I. OŠ BJELOVARŽELJKA SABOLA 1443000 BJELOVAR0331660220465040737
55.8176II. OŠ BJELOVARIVANA VITEZA TRNSKOG 1943000 BJELOVAR0331655668503362068
56.8184III. OŠ BJELOVARTOME BAKAČA 11D43000 BJELOVAR0330840558696091002
57.8192IV. OŠ BJELOVARPOLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 143000 BJELOVAR0331664578982433597
58.8256V. OŠ BJELOVARŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIĆA 143000 BJELOVAR0330841383946659706
59.34112DJEČJI VRTIĆTRG ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 8A43000 BJELOVAR0330847244266675601
60.34231GRAD ČAZMATRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 1343240 ČAZMA0280552981963437417
61.42170JAVNA VATROGASNA POSTROJBAALOJZA VULINCA 143240 ČAZMA0184352438718996735
62.42161CENTAR ZA KULTURU ČAZMATRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 1343240 ČAZMA0013632877577225503
63.42274GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARAALOJZA VULINCA 343240 ČAZMA0215370009555862985
64.34274DJEČJI VRTIĆ PČELICABRAĆE RADIĆA b.b.43240 ČAZMA0135148601499180314
65.34506GRAD DARUVARTRG KRALJA TOMISLAVA 1443500 DARUVAR0255528035688993528
66.49665RAZVOJNI CENTAR DARUVARIVANA ZAJCA 343500 DARUVAR0411210506605401034
67.34619JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DARUVARATRG KRIŽNOG PUTA 143500 DARUVAR0150084898829863707
68.34635PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVARSTJEPANA RADIĆA 543500 DARUVAR0022570309901662337
69.34563DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZORJOSIPA JELAČIĆA 2443500 DARUVAR0309969551858375300
70.34598ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENECATRG KRALJA TOMISLAVA 7A43500 DARUVAR0144805632758520727
71.34678GRAD GAREŠNICAVLADIMIRA NAZORA 20A43280 GAREŠNICA0255500058382750026
72.34709JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GAREŠNICAMATIJE GUPCA 13643280 GAREŠNICA0150217460627949200
73.34686HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAVLADIMIRA NAZORA 343280 GAREŠNICA0343084794334823201
74.34694DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKPETRA SVAČIĆA 11 D43280 GAREŠNICA0339395009187949879
75.34792GRAD GRUBIŠNO POLJETRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 143290 GRUBIŠNO POLJE0256352513918656679
76.49753JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA GRUBIŠNOGA POLJABRAĆE RADIĆA 443290 GRUBIŠNO POLJE0467838980814284867
77.34856CENTAR ZA KULTURUIVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 143290 GRUBIŠNO POLJE0329122713211184887
78.41968GRADSKA KNJIŽNICA MATO LOVRAKIVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 143290 GRUBIŠNO POLJE0209221237076752996
79.34830DJEČJI VRTIĆ TRATINČICAIVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 10A43290 GRUBIŠNO POLJE0307885015783880733
80.48621CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA GRUBIŠNOG POLJATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 143290 GRUBIŠNO POLJE0430676738262652049
81.29293OPĆINA BEREKBEREK 7743232 BEREK0253957843345188266
82.34651OPĆINA DEŽANOVACDEŽANOVAC 28843506 DEŽANOVEC0259106547232557632
83.37943OPĆINA ĐULOVACĐURINA 13243532 ĐULOVAC0255466683207178681
84.37951DJEČJI VRTIĆ SUNCEĐULOVAC b.b.43532 ĐULOVAC0133913354014416638
85.34872OPĆINA HERCEGOVACMOSLAVAČKA 14743284 HERCEGOVAC0253954377012001014
86.34901OPĆINA IVANSKASLAVKA KOLARA 143231 IVANSKA0278541256158521730
87.34928DJEČJI VRTIĆ IVANČICAPETRA PRERADOVIĆA 243231 IVANSKA0137790601283033359
88.34969OPĆINA KAPELABILOGORSKA ULICA 9043203 KAPELA0255448839819228656
89.35046OPĆINA KONČANICAKONČANICA 26043505 KONAČNICA0258172893666098369
90.44581ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICAKONČANICA 26043505 KONČANICA0250402205195395256
91.35062OPĆINA NOVA RAČATRG STJEPANA RADIĆA 5643270 VELIKI GRĐEVAC0255463163151588084
92.35100OPĆINA ROVIŠĆETRG HRVATSKIH BRANITELJA 243212 ROVIŠĆE0255187002335455291
93.35126OPĆINA SEVERINSEVERIN 13743274 SEVERIN0254618308666646178
94.35159OPĆINA SIRAČSTJEPANA RADIĆA 120/I43541 SIRAČ0259107393565930259
95.35183OPĆINA ŠANDROVACBJELOVARSKA 643227 ŠANDROVEC0258055135024150994
96.47342DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ŠANDROVACBJELOVARSKA b.b.43227 ŠANDROVAC0261508822795935829
97.35191OPĆINA ŠTEFANJETRG DR. FRANJE TUĐMANA 143246 ŠTEFANJE0289284702595225846
98.35271OPĆINA VELIKA TRNOVITICAVELIKA TRNOVITICA43285 V. TRNOVITICA0253958687993861361
99.35628OPĆINA VELIKI GRĐEVACTRG MATE LOVRAKA 343270 VELIKI GRĐEVAC0254169617144240786
100.35644DJEČJI VRTIĆ SLATKI POTOKTRG MATE LOVRAKA 1143270 VELIKI GRĐEVAC0148015423204174236
101.47578CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU U OPĆINI VELIKI GRĐEVACKRALJA TOMISLAVA 1043270 VELIKI GRĐEVAC0289104269586171476
102.35206OPĆINA VELIKA PISANICATRG HRVATSKIH
BRANITELJA 3
43271 VELIKA
PISANICA
0257547718872765530
103.35669OPĆINA VELIKO TROJSTVOBRAĆE RADIĆA 2843226 VELIKO
TROJSTVO
0254477685823514889
104.35757OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVACZRINSKI TOPOLOVAC 27443202 ZRINSKI
TOPOLOVAC
0258045470479631665R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.29429PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJAADAMIĆEVA 1051000 RIJEKA0263773132420472134
2.29453NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKREŠIMIROVA 52/A51000 RIJEKA0339358545613787772
3.29445DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKREŠIMIROVA 52/A51000 RIJEKA0179762020043484292
4.29461ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEBRANKA BLEČIĆA b.b.51000 RIJEKA0339357755700291940
5.29437PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RABKAMPOR 22451280 RAB0308895291616680822
6.42240CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICAOBALA KRALJA TOMISLAVA 151262 KRALJEVICA0332121521365484017
7.43513THALASSOTERAPIJA – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMAMARŠALA TITA 188/151410 OPATIJA0309033735372335047
8.43521THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJUGAJEVO ŠETALIŠTE 2151260 CRIKVENICA0312727316038790456
9.43530LJEČILIŠTE VELI LOŠINJPODJAVORI 2751551 VELI LOŠINJ0302896819513242937
10.29791USTANOVA IVAN MATETIĆ RONJGOVSPOMEN DOM RONJGI51216 VIŠKOVO0080977238492113059
11.29767PRIRODOSLOVNI MUZEJLORENZOV PROLAZ 151000 RIJEKA0332105338904876318
12.42258JAVNA USTANOVA PRIRODAGRIVICA 451000 RIJEKA0157482582785517509
13.43159JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJESPLITSKA 251000 RIJEKA0231713308444936466
14.49139CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJESTARA SUŠICA, KAROLINSKA CESTA 8751314 RAVNA GORA0153073907103881876
15.50065REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNERCIOTTINA 17/B51000 RIJEKA0485006889507194620
16.50104REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJECIOTTINA 17/B51000 RIJEKA0486948692055146047
17.29775POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOGA PRIMORJAMUZEJSKI TRG 151000 RIJEKA0332106106230677933
18.9950OŠ ČAVLEČAVJA 4751219 ČAVLE0332849085168360573
19.10436OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKILOKVICA 251250 N.VINODOLSKI0314439961950691961
20.10444OŠ DR. J. PANČIĆA, BRIBIRKIČERI b.b.51253 BRIBIR0315018642987580097
21.10452OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALJTRIBALJ 2151243 TRIBALJ0314440281895958023
22.10477OŠ PETAR ZRINSKI, ČABARNARODNOG OSLOBOĐENJA 551306 ČABAR0303497645593319959
23.10485OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, DELNICEŠETALIŠTE I. G. KOVAČIĆA 251300 DELNICE0339153196800230324
24.10493OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINEBREG 124 A51322 FUŽINE0339157437637831098
25.10508OŠ SKRADŠKOLSKA 251311 SKRAD0339155886170393146
26.10516OŠ BROD MORAVICEŠKOLSKA 351312 BROD MORAVICE0339156617803046872
27.10524OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORAIVANA MAŽURANIĆA 2251314 RAVNA GORA0339154032298102556
28.10532OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPIKRALJA TOMISLAVA 12A51301 BROD NA KUPI0339151583538215345
29.10549OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVEŠKOLSKA 2251316 LOKVE0339150733425092556
30.10557OŠ MRKOPALJŠKOLSKA 251315 MRKOPALJ0339158267795112932
31.10573OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRKFRANKOPANSKA 4051500 KRK0303337623640080861
32.10653OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJZAGREBAČKA 1851550 MALI LOŠINJ0305386577458057468
33.10661OŠ FRANE PETRIĆA-CRESŠETALIŠTE XX. TRAVNJA 5651557 CRES0302891724626211602
34.10731OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJIŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 251211 MATULJI0117068686016211479
35.10758OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN9. RUJNA 451415 LOVRAN0309021321940297306
36.11105OŠ IVANA RABLJANINA, RABBANJOL 1051280 RAB0308891073842048789
37.11113OŠ BAKARLOKAJ 19651222 BAKAR0332850348127009867
38.11228OŠ JELENJE – DRAŽICEŠKOLSKA 5251218 JELENJE0332845713646812962
39.11244OŠ MILAN BROZOVIĆ, KASTAVKASTAV 17751215 KASTAV0332844967082765211
40.11269OŠ KRALJEVICASTROSSMAYEROVA 3551262 KRALJEVICA0332846559629446020
41.11308OŠ KLANAZATREP 551217 KLANA0332847328519941534
42.11316OŠ SV. MATEJ – VIŠKOVOVOZIŠĆE 1351216 VIŠKOVO0332087170898358963
43.11507OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOSKOKRALJA TOMISLAVA 1851326 VRBOVSKO0307564866174125524
44.12044OŠ HRELJINHRELJIN 21751226 BAKAR0332848162891430050
45.21203OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠCABREŠCA 651213 JURDANI0117067892771837870
46.40754OŠ KOSTRENAŽUKNICA 151221 KOSTRENA0203724678979031610
47.48953OŠ OMIŠALJBAJEČ b.b.51513 OMIŠALJ0443455222618778452
48.49577OŠ MALINSKA – DUBAŠNICASTIPKINO 751511 MALINSKA-DUBAŠNICA0460075404048612051
49.10565OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA, DELNICEŠKOLSKA 2551300 DELNICE0339152325862469667
50.11437GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATEČTIĆA RONJGOVA, RIJEKALAGINJINA 151000 RIJEKA0398195922340177199
51.23376ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKAŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 7551000 RIJEKA0147727715441622812
52.17072POMORSKA ŠKOLA BAKARNAUTIČKA 1451222 BAKAR0332092878476125725
53.17110SREDNJA ŠKOLA DR.ANTUNA BARCA, CRIKVENICAZIDARSKA 451260 CRIKVENICA0312720696174960484
54.17128SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABARNARODNOG OSLOBOĐENJA 551306 ČABAR0305587650797527316
55.17136SREDNJA ŠKOLA DELNICELUIZINSKA CESTA 4251300 DELNICE0303504291951813458
56.17144SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRKVINOGRADSKA 351500 KRK0304649452251744471
57.17169SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJOMLADINSKA 1251550 MALI LOŠINJ0304018636425980597
58.17185UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJAKUMIČIĆEVA 1451410 OPATIJA0383977082328508097
59.17265SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISABANJOL 1151280 RAB0308892847027067052
60.17273STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKAJOŽE VLAHOVĆA 1051000 RIJEKA0013752941071946210
61.17281SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA – RIJEKA SCUOLE MEDIA SUPERIORE ITALIANA – FIUMEERAZMA BARČIĆA 651000 RIJEKA0332090115888761247
62.17290TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKASTANKA VONČINE 1A51000 RIJEKA0147726998164820743
63.17304SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO, RIJEKAZVONIMIROVA 1251000 RIJEKA0016518258289508253
64.17312EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKAIVANA FILIPOVIĆA 251000 RIJEKA0335874706158722232
65.17329PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJAFRANA KURELCA 151000 RIJEKA0398193238205788341
66.17337PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKAVUKOVARSKA 5851000 RIJEKA0019015243047317885
67.17345GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKAPODHUMSKIH ŽRTAVA 451000 RIJEKA0014755909922829861
68.17353PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA, RIJEKAGAJEVA 151000 RIJEKA0014665027164733728
69.17415GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJADRAGE GERVAISA 251410 OPATIJA0383979675308689914
70.17423OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJABOŽE MILANOVIĆA 351410 OPATIJA0383976177745900540
71.17431HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJADRAGE GERVAISA 251410 OPATIJA0383978888785560957
72.17458GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKAFRANA KURELCA 151000 RIJEKA0398749328402125763
73.17503STROJARSKO-BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKAJOŽE VLAHOVIĆA 1051000 RIJEKA0013754520153049465
74.17511TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKAVUKOVARSKA 5851000 RIJEKA0013753767100119298
75.17520ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKAZVONIMIROVA 1251000 RIJEKA0016517405083051103
76.17538GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTIJU I OBRT RIJEKAPODHUMSKIH ŽRTAVA 451000 RIJEKA0015347875816475900
77.17546MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECIBRAĆE BRANCHETTA 11A51000 RIJEKA0015505582749236466
78.17554PROMETNA ŠKOLA RIJEKAJOŽE VLAHOVIĆA 1051000 RIJEKA0019014435882302855
79.18112ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICEŠKOLSKA 2A51325 MORAVICE0373743856622635798
80.19572UČENIČKI DOM PODMURVICEBRANKA BLEČIĆA 351000 RIJEKA0332123138741998657
81.19597DOM UČENIKA SUŠAKDRAGE GERVAISA 3451000 RIJEKA0332099561340298613
82.19610UČENIČKI DOM KVARNERVUKOVARSKA 1251000 RIJEKA0332124036283333138
83.19628UČENIČKI DOM LOVRAN43. ISTARSKE DIVIZIJE 351415 LOVRAN0383975320778874359
84.7657DOM ZA STARIJE OSOBE MALI KARTEC, KRKLINA BOLMARČIĆA 151500 KRK0351475765066517957
85.7737DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKOANDRIJE ŠTANGERA 3451410 OPATIJA0309036125924713456
86.7796DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKAĐURO CATTI 651000 RIJEKA0147215108875443522
87.7899DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJVLADIMIRA NAZORA 4051551 VELI LOŠINJ0302897658340389849
88.30074GRAD BAKARPRIMORJE 3951222 BAKAR0256223531708325678
89.42635GRADSKA KNJIŽNICA BAKARPRIMORJE 45 a51222 BAKAR0220778827717479092
90.30082DJEČJI VRTIĆ BAKARLOKAJ 193A51222 BAKAR0145586976468064333
91.30146GRAD CRESCRESKOG STATUTA 1251557 CRES0257525688617357699
92.42571GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆATRG SV. FRANE 851557 CRES0216404303415683262
93.48873CRESKI MUZEJRIBARSKA ULICA 751557 CRES0438633781189851903
94.30154DJEČJI VRTIĆ GIRICEŠETALIŠTE 20. TRAVNJA 5851557 CRES0121184670706691485
95.30162GRAD CRIKVENICAKRALJA TOMISLAVA 8551260 CRIKVENICA0258409381687755716
96.30226JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA CRIKVENICEVINODOLSKA b.b.51260 CRIKVENICA0147704861928944178
97.30179GRADSKA KNJIŽNICA CRIKVENICASTROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE 2251260 CRIKVENICA0147895834636013813
98.38526CENTAR ZA KULTURU DR. I. KOSTRENČIĆTRG STJEPANA RADIĆA 351260 CRIKVENICA0124047114287213855
99.43724MUZEJ GRADA CRIKVENICEULICA PETRA PRERADOVIĆA 151260 CRIKVENICA0241304336923039692
100.10428OŠ VLADIMIRA NAZORA, CRIKVENICAVINODOLSKA b.b.51260 CRIKVENICA0314442958231670271
101.10469OŠ ZVONKA CARA, CRIKVENICAKOTORSKA b.b.51260 CRIKVENICA0387008149368786672
102.8168DJEČJI VRTIĆ RADOSTŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA 2A51260 CRIKVENICA0113326815482136140
103.50073CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA CRIKVENICEKRALJA TOMISLAVA 11451260 CRIKVENICA0484216278173045800
104.30242GRAD ČABARNARODNOG OSLOBOĐENJA 251306 ČABAR0256557904026778166
105.40922DJEČJI VRTIĆ BUBAMARANARODNOG OSLOBOĐENJA 251306 ČABAR0145416136544516563
106.48584NARODNA KNJIŽNICA IVAN ŽAGARNARODNOG OSLOBOĐENJA 251306 ČABAR0151850063635122513
107.30275GRAD DELNICEANTE STARČEVIĆA 451300 DELNICE0263820703944325629
108.30355JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DELNICASUPILOVA 7851300 DELNICE0147703026884052705
109.30322NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICEANTE STARČEVIĆA 1051300 DELNICE0144379829061318702
110.30291DJEČJI VRTIĆ HLOJKICAŠETALIŠTE I. G. KOVAČIĆA 151300 DELNICE0142819527292864929
111.30494GRAD KASTAVZAKONA KATAFSKEGA 351215 KASTAV0258156654394236461
112.37582DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZORSKALINI ISTARSKOG TABORA 151215 KASTAV0147835485461853135
113.30697GRAD KRALJEVICAFRANKOPANSKA 1A51262 KRALJEVICA0274190341878841251
114.30752NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KRALJEVICAFRANKOPANSKA 1A51262 KRALJEVICA0162278162129580825
115.30736DJEČJI VRTIĆ OREPČIĆFARANSKI PROGON 1251262 KRALJEVICA0146184264839659801
116.30777GRAD KRKTRG JOSIPA BANA JELAČIĆA 251000 KRK0254309512405095116
117.30824JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKASTJEPANA RADIĆA 1151500 KRK0147672652724996023
118.30808CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKATRG SV. KVIRINA 151500 KRK0130952868387206426
119.30816GRADSKA KNJIŽNICA KRKKVARNERSKA 2351500 KRK0169263187487073570
120.30793DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANFRANKOPANSKA 4051500 KRK0303338418452601525
121.30857GRAD MALI LOŠINJRIVA LOŠINJSKIH KAPETANA 751550 MALI LOŠINJ0255657072167903884
122.37978JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA MALI LOŠINJLOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 4851550 MALI LOŠINJ0147716126896065175
123.47957PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MALI LOŠINJVLADIMIRA GORTANA 3551550 MALI LOŠINJ0302892595593401257
124.42338GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJZAGREBAČKA 251550 MALI LOŠINJ0211175690670664265
125.43433LOŠINJSKI MUZEJVLADIMIRA GORTANA 3551550 MALI LOŠINJ0227454086167517061
126.37960DJEČJI VRTIĆ CVRČAKOMLADINSKA 1451550 MALI LOŠINJ0121631742421036525
127.30937GRAD NOVI VINODOLSKITRG VINODOLSKOG
ZAKONA 1
51250 N. VINODOLSKI0255869640046437733
128.31114NARODNA ČITAONICA I KNJIŽNICA NOVI VINODOLSKITRG VINODOLSKOG ZAKONA 151250 N. VINODOLSKI0315781426178168805
129.31122NARODNI MUZEJ I GALERIJA NOVI VINODOLSKITRG VINODOLSKOG ZAKONA 151250 N. VINODOLSKI0139251408440241658
130.46036CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVOG VINODOLSKOGKORZO HRVATSKIH BRANITELJA 251250 N.VINODOLSKI0207635714859872348
131.30945DJEČJI VRTIĆ FIJOLICALOKVICA b.b.51250 N. VINODOLSKI0112998824974049154
132.30961GRAD OPATIJAMARŠALA TITA 351410 OPATIJA0254433499455464348
133.30970JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJASV. FLORIJANA 651410 OPATIJA0147581977008559622
134.30988GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIKTOR CAR EMINNIKOLE TESLE 251410 OPATIJA0319540680659915613
135.49147FESTIVAL OPATIJA, USTANOVA ZA ORGANIZACIJU, PROMIDŽBU I POSREDOVANJE U OBLASTI KULTUREZERT b.b.51410 OPATIJA0120134472755382769
136.10740OŠ RIKARD KATALINIĆ JERETOV, OPATIJANOVA CESTA 5351410 OPATIJA0309023032955252416
137.30996DJEČJI VRTIĆ OPATIJASTUBIŠTE MIROSLAVA KRLEŽE 151410 OPATIJA0112534648948564754
138.31018GRAD RABTRG MUNICIPIUM ARBA 251280 RAB0259930909555102027
139.31034PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RABBOBOTINE 1/A51280 RAB0308893630539824321
140.42660GRADSKA KNJIŽNICA RABGORNJA ULICA 2151280 RAB0220044930992312179
141.31026DJEČJI VRTIĆ PAHULJICAGORNJA ULICA 351280 RAB0148245989428752184
142.31059GRAD RIJEKAKORZO 1651000 RIJEKA0266476354382731928
143.31139JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKEKREŠIMIROVA 3851000 RIJEKA0147596750346288691
144.31067HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCAULJARSKA 151000 RIJEKA0332112673674241432
145.31106GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKABLAŽA POLIĆA 651000 RIJEKA0332118556734962764
146.31075GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKAMATIJE GUPCA 2351000 RIJEKA0332107053791148489
147.47949ART-KINO JAVNA USTANOVA U KULTURIKREŠIMIROVA 251000 RIJEKA0299805012254758142
148.31083MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTIDOLAC1/251000 RIJEKA0332867888830908152
149.31091MUZEJ GRADA RIJEKEMUZEJSKI TRG 1/151000 RIJEKA0332866054866235165
150.40818AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKETITOV TRG 351000 RIJEKA0205227033196059754
151.38534DOM MLADIH RIJEKALAGINJINA 1551000 RIJEKA0335025862799759990
152.11121OŠ BELVEDERE-SCUOLA ELEMENTAREKOZALA 4151000 RIJEKA0332834186030737606
153.11130OŠ BRAJDAIVANA RENDIĆA 651000 RIJEKA0332840616806293400
154.11148OŠ CENTARPODHUMSKIH ŽRTAVA 551000 RIJEKA0332842200614456513
155.11164OŠ ZAMETBOŽE VIDASA 1251000 RIJEKA0332831746825635709
156.11172OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE DOLAC, RIJEKADOLAC 1251000 RIJEKA0332085568946194694
157.11189OŠ GELSI – SCUOLA ELEMENTAREVUKOVARSKA 2751000 RIJEKA0332084782548292432
158.11197OŠ SAN NICOLO – SCUOLA ELEMENTAREMIRKA ČURBEGA 1851000 RIJEKA0332086333654186717
159.11201OŠ VLADIMIR GORTAN, RIJEKAPRILAZ VLADIMIRA GORTANA 251000 RIJEKA0332829534084651796
160.11236OŠ KANTRIDAIZVIĐAČKA 951000 RIJEKA0332839278720471651
161.11252OŠ KOZALAANTE KOVAČIĆA 2151000 RIJEKA0332832578692164069
162.11277OŠ EUGEN KUMIČIĆ, RIJEKAFRANJE ČANDEKA 4051000 RIJEKA0332841408877510898
163.11285OŠ PEĆINEŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 2551000 RIJEKA0332088010479992169
164.11293OŠ PODMURVICEPODMURVICE 651000 RIJEKA0332828784549430488
165.11324OŠ NIKOLA TESLA, RIJEKATRGA IVANA KLOBUČARIĆA 151000 RIJEKA0333201290552017368
166.11332OŠ ŠKURINJEMIHAČEVA DRAGA 1351000 RIJEKA0332836891882392561
167.11349OŠ TRSATSLAVKA KRAUTZEKA 2351000 RIJEKA0332835042726970728
168.11357OŠ TURNIĆFRANJE ČANDEKA 2051000 RIJEKA0332833305694325239
169.11365OŠ VEŽICAKVATERNIKOVA 4951000 RIJEKA0333200480745485182
170.11373OŠ GORNJA VEŽICAGORNJA VEŽICA 3151000 RIJEKA0332837664749130322
171.11381OŠ IVANA ZAJCA, RIJEKAŠKURINJSKA CESTA 7A51000 RIJEKA0339715774823702199
172.11390OŠ SRDOČIANTE MODRUŠANA 3351000 RIJEKA0342556838366490894
173.11404OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKAIVANA ŽORŽA 17A51000 RIJEKA0343286634781598880
174.11412OŠ PEHLINPEHLIN 3451000 RIJEKA0343334088681209899
175.50008CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKAULICA STANE VONČINE 151000 RIJEKA0472450037713462898
176.11429CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJESENJSKIH USKOKA 251000 RIJEKA0332127417991485113
177.8133DJEČJI VRTIĆ RIJEKADOLAC 351000 RIJEKA0115536930123739908
178.42602DJEČJI DOM TIĆ, RIJEKABELI KAMIK 1151000 RIJEKA0216100189237349497
179.49059CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKALOŠINJSKA 1651000 RIJEKA0445343399737296287
180.49155PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČALOPAČA 1151218 DRAŽICE0332134756523220122
181.31219GRAD VRBOVSKOGORANSKA 151326 VRBOVSKO0290756915154087569
182.44305GRADSKA KNJIŽNICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKOIVANA GORANA KOVAČIĆA 20A51326 VRBOVSKO0232761949627863242
183.44039DJEČJI VRTIĆ BAMBIKRALJA TOMISLAVA 18/A51326 VRBOVSKO0146802278490805964
184.30111OPĆINA BAŠKAPALADA 8851523 BAŠKA0254629924078212554
185.30138OPĆINA BROD MORAVICESTJEPANA RADIĆA 251312 BROD MORAVICE0256414905181328356
186.30259OPĆINA ČAVLEČAVJA 3151219 ČAVLE0255494127613220645
187.42145DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆČAVJA 4951219 ČAVLE0214642897592473882
188.30371OPĆINA DOBRINJDOBRINJ 10351514 DOBRINJ0254136097003983043
189.30402OPĆINA FUŽINEDR. FRANJE RAČKOG 1951322 FUŽINE0269877350371966761
190.30451OPĆINA JELENJEDRAŽIČKIH BORACA 6451218 JELENJE0268959637666833094
191.30525OPĆINA KLANAKLANA 3351217 KLANA0258524341925068368
192.30568OPĆINA KOSTRENASV.LUCIJA 3851221 KOSTRENA0263446532131316182
193.30605NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENASVETA LUCIJA 1451221 KOSTRENA0143709705681559244
194.30648DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICAŽUKNICA 1A51221 KOSTRENA0139843126249271570
195.30832OPĆINA LOKVEŠETALIŠTE GOLUBINJAK 651316 LOKVE0266525528587364712
196.42741OPĆINA LOPARLOPAR 289A51281 LOPAR0270560555776600209
197.47318CENTAR ZA KULTURU LOPARLOPAR b.b.51281 LOPAR0276923940433737745
198.30849OPĆINA LOVRANŠETALIŠTE MARŠALA TITA 4151415 LOVRAN0254899238513636075
199.30865OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICALINA BOMARČIĆA 2251511 MALINSKA-DUBAŠNICA0257552336462926568
200.30890OPĆINA MATULJITRG MARŠALA TITA 1151211 MATULJI0254257923730024333
201.30904DJEČJI VRTIĆ MATULJIŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 451211 MATULJI0112533830864335607
202.30912OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGATRG SLOBODE 751417 MOŠĆENIČKA DRAGA0255468229826029812
203.30929OPĆINA MRKOPALJSTARI KRAJ 351315 MRKOPALJ0270304148574138806
204.30953OPĆINA OMIŠALJPRIKEŠTE 1351513 OMIŠALJ0268647372908368249
205.31000OPĆINA PUNATNOVI PUT 251521 PUNAT0255464059398328383
206.46116DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA,PUNATIVANA GORANA KOVAČIĆA 8151521 PUNAT0262783387586960539
207.31042OPĆINA RAVNA GORAIVANA GORANA KOVAČIĆA 17751314 RAVNA GORA0270091397383672316
208.31147OPĆINA SKRADJOSIPA BLAŽEVIĆA-BLAŽA 851311 SKRAD0255551437326349433
209.31155OPĆINA VINODOLSKABRIBIR 3451253 OPĆINA
VINODOLSKA
0258293798133635529
210.31163JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRIBIRBRIBIR 3451253 OPĆINA VINODOLSKA0147901685582834074
211.43011DJEČJI VRTIĆ CVRČAK I MRAV – TRIBALJTRIBALJ b.b.51253 OPĆINA VINODOLSKA0220168265986510223
212.31171OPĆINA VIŠKOVOVOŽIŠĆE 351216 VIŠKOVO0254055028350474809
213.31180NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA HALUBAJSKA ZORAMARINIĆI 951216 VIŠKOVO0147800167359697064
214.31198DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVOVOŽIŠĆE 19 D51216 VIŠKOVO0124868580461906553
215.31202OPĆINA VRBNIKTRG ŠKUJICA 751516 VRBNIK0254742280254949848R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.26580LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJADR. FRANJE TUĐMANA 453000 GOSPIĆ0293941040774389207
2.44135JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEDR. FRANJE TUĐMANA 453000 GOSPIĆ0244473919157126714
3.47414RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE – LIRAULICA DR. FRANJE TUĐMANA 453000 GOSPIĆ0143906521189792035
4.26635OPĆA BOLNICA GOSPIĆKANIŠKA 11153000 GOSPIĆ0073498575672221336
5.27749ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE LIČKO-SENJSKESENJSKIH ŽRTAVA 253000 GOSPIĆ0121930896210828522
6.47535ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEKANJIŠKA 111/153000 GOSPIĆ0278049698488701478
7.26598DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ118. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 353000 GOSPIĆ0073497704154250204
8.43492DOM ZDRAVLJA NOVALJAŠPITAL 153291 NOVALJA0227175341639129563
9.26602DOM ZDRAVLJA OTOČACVLADIMIRA NAZORA 1452220 OTOČAC0311691390225883971
10.26619DOM ZDRAVLJA SENJSTARA CESTA 4353270 SENJ0308903701803976773
11.26627DOM ZDRAVLJA KORENICAZAGREBAČKA 4153230 KORENICA0331097399178771267
12.8746OŠ PERUŠIĆHRVATSKE MLADEŽI 253202 PERUŠIĆ0331557666972856501
13.8779OŠ ANŽ FRANKOPAN, KOSINJGORNJI KOSINJ 4953203 KOSINJ0331559245145128760
14.8787OŠ KARLOBAGVLADIMIRA NAZORA 1153288 KARLOBAG0331881840367998243
15.8795OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA, OTOČACKRALJA ZVONIMIRA 1553220 OTOČAC0311674308312236531
16.8800OŠ LUKE PERKOVIĆA, BRINJEFRANKOPANSKA 4453260 BRINJE0311682490663450050
17.8826OŠ PLITVIČKA JEZERAMUKINJE 1953231 PLITVIČKA JEZERA0331092281497267075
18.10766OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, NOVALJASLATINSKA b.b.53291 NOVALJA0308856117491836449
19.11496OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, SENJSILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 153270 SENJ0304710563722828625
20.21246OŠ DONJI LAPACSTOJANA MATIĆA 1853250 DONJI LAPAC0302463634496174953
21.21262OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, KORENICARIJEČKA 253230 KORENICA0331090622853999037
22.21287OŠ LOVINACDOMOVINSKI TRG 253244 LOVINAC0331220874955336788
23.21295OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINAKATEDRALSKA 553234 UDBINA0331091430334844961
24.17388SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA, SENJVJENCESLAVA NOVAKA 253270 SENJ0309170842238770846
25.19079SREDNJA ŠKOLA OTOČACĆIRILA I METODA 253220 OTOČAC0119267192358552068
26.19804STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆBUDAČKA 2453000 GOSPIĆ0027350319583077416
27.19812GIMNAZIJA GOSPIĆBUDAČKA 2453000 GOSPIĆ0027349006519356648
28.21551SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERAZAGREBAČKA 253230 KORENICA0334212367749942551
29.46680DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEVRTLARSKA 36/3853000 GOSPIĆ0278018629577971491
30.26660GRAD GOSPIĆBUDAČKA 5553000 GOSPIĆ0254075422538763965
31.8762OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, LIČKI OSIKRIJEČKA 253201 LIČKI OSIK0331558438708310614
32.8754OŠ DR. ANTE STARČEVIĆ, PAZARIŠTE KLANACKLANAC 353212 KLANAC0331560675285292144
33.8738OŠ DR. JURE TURIĆA, GOSPIĆMIROSLAVA KRALJEVIĆA 1553000 GOSPIĆ0331555081152039635
34.26709JAVNA VATROGASNA POSTROJBATRG ALOJZIJA STEPINCA 253000 GOSPIĆ0149529198961542819
35.26717PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. ANTE STARČEVIĆDR. FRANJE TUĐMANA 553000 GOSPIĆ0336449642383149470
36.26686MUZEJ LIKE GOSPIĆDR. FRANJE TUĐMANA 353000 GOSPIĆ0343165772024433755
37.26694SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆDR. FRANJE TUĐMANA 553000 GOSPIĆ0150403746031413012
38.46331KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ – JAVNA USTANOVA ZA KULTURUBUDAČKA 1253000 GOSPIĆ0265607864933307172
39.26678DJEČJI VRTIĆ PAHULJICAŽABIČKA 453000 GOSPIĆ0334596390191608332
40.28508GRAD NOVALJATRG DR. FRANJE TUĐMANA 153291 NOVALJA0257590685290822507
41.28516GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJAVODOVODNA 353291 NOVALJA0170497487948657896
42.46157GRADSKI MUZEJ NOVALJAZVONIMIROVA 2753291 NOVALJA0257406384607376024
43.43360CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJEDALMATINSKA 1653291 NOVALJA0224927850607245751
44.26741DJEČJI VRTIĆ CARIĆZELENI PUT b.b.53291 NOVALJA0140417211299602560
45.26750GRAD OTOČACKRALJA ZVONIMIRA 1053220 OTOČAC0255365114180718952
46.26768PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GACKOKRALJA ZVONIMIRA 3753220 OTOČAC0311687589510026782
47.26784NARODNA KNJIŽNICAKRALJA ZVONIMIRA 1753220 OTOČAC0148785069142954032
48.26776DJEČJI VRTIĆ CICIBANIVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 353220 OTOČAC0318772145594021101
49.48576CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI OTOČACTRG DR. FRANJE TUĐMANA 453220 OTOČAC0421118919080692772
50.26856GRAD SENJOBALA DR. FRANJE TUĐMANA 253270 SENJ0259895761106276570
51.42459JAVNA VATROGASNA POSTROJBASTARA CESTA 2353270 SENJ0215869804232640063
52.26864PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MARIN CIHLAR NEHAJEVJURIŠE ORLOVIĆA 253270 SENJ0308902915323931827
53.26889GRADSKI MUZEJOGRIZOVIĆEVA 553270 SENJ0369241817310747046
54.42207GRADSKA KNJIŽNICA SENJJURIŠE ORLOVIĆA 253270 SENJ0209247643290797770
55.26872DJEČJI VRTIĆ TRAVICANEHAJEVA b.b.53270 SENJ0132693722354840734
56.26643OPĆINA BRINJEFRANKOPANSKA 3353260 BRINJE0278087937242293454
57.26651DJEČJI VRTIĆ TRATINČICAPOPA MARKA MESIĆA b.b.53260 BRINJE0134111108142967946
58.27732OPĆINA DONJI LAPACTRG NIKOLE TESLE 153250 DONJI LAPAC0274164437630141655
59.40955NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆS. MATIĆA 1053250 DONJI LAPAC0166801399404150174
60.26725OPĆINA KARLOBAGTRG DR. FRANJE TUĐMANA 253288 KARLOBAG0272712924872552514
61.26733OPĆINA LOVINACCENTAR 3453244 LOVINAC0262140142430050707
62.49788KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR LOVINACULICA DR. FRANJE TUĐMANA 1553244 LOVINAC0472616205881679710
63.27724OPĆINA PERUŠIĆTRG POPA MARKA MESIĆA 253202 PERUŠIĆ0258108629305600567
64.47383JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČATRG POPA MARKA MESIĆA 253202 PERUŠIĆ0205215630025799843
65.48179NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆTRG POPA MARKA MESIĆA 253202 PERUŠIĆ0228517732362909158
66.26792OPĆINA PLITVIČKA JEZERATRG SV. JURJA 653230 KORENICA0253092958932233075
67.26821JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERATRG SV. JURJA 453230 KORENICA0150881428339712752
68.26805NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERATRG SV. JURJA b.b.53230 KORENICA0171248939346081786
69.26813DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆHRVATSKE MLADEŽI 353230 KORENICA0333164411704599195
70.26897OPĆINA UDBINASTJEPANA RADIĆA 653234 UDBINA0258982617826406163
71.48380CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINASTJEPANA RADIĆA 653234 UDBINA0423086822035699289
72.27757DJEČJI VRTIĆ MEDOTRG SV. LUCIJE 453234 UDBINA0136249634565146361
73.26901OPĆINA VRHOVINESENJSKA 4853223 VRHOVINE0257568007738949649
74.46559NARODNA KNJIŽNICA SILVIJE STRAHIMIR KRANČEVIĆ, VRHOVINESENJSKA 6053223 VRHOVINE0264767293568855835
75.48605CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE VRHOVINEGORNJE VRHOVINE 953223 VRHOVINE0428232961319587822


R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.33072VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJATRG LJUDEVITA PATAČIĆA 133000 VIROVITICA0258532493362201007
2.33185OPĆA BOLNICA VIROVITICALJUDEVITA GAJA 2133000 VIROVITICA0064819182844035780
3.33177DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJELJUDEVITA GAJA 2133000 VIROVITICA0173785602929760936
4.33208SVETI ROK – ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJELJUDEVITA GAJA 2133000 VIROVITICA0108030076860791838
5.47326ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJELJUDEVITA GAJA 2133000 VIROVITICA0277473990762432681
6.43118JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJETRG LJUDEVITA PATAČIĆA 133000 VIROVITICA0177720382943640239
7.43896VIDRA – AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEAUGUSTA ŠENOE 133000 VIROVITICA0244677462056168103
8.44006ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEMATIJE GUPCA 5333000 VIROVITICA0246485321833428705
9.8377OŠ PETRA PRERADOVIĆA, PITOMAĆATRG KRALJA TOMISLAVA 933405 PITOMAČA0306633977541067624
10.8674OŠ AUGUST CESAREC, ŠPIŠIĆ BUKOVICAVLADIMIRA NAZORA 133404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA0310476139657433014
11.8682OŠ SUHOPOLJEKRALJA TOMISLAVA 2633410 SUHOPOLJE0310478803043617557
12.8699OŠ GRADINATRG KRALJA ZVONIMIRA 933411 GRADINA0310475306602257174
13.9353OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ČAČINCITRG KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 333514 ČAČINCI0301814826206678669
14.9361OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ORAHOVICATRG TINA UJEVIĆA 133515 ORAHOVICA0301815641708105351
15.9370OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ZDENCIŠKOLSKA 233513 ZDENCI0301816477330615924
16.9626OŠ EUGENA KUMIČIĆA, SLATINADOBRIŠE CESARIĆA 2433520 SLATINA0310014677224465704
17.9642OŠ MIKLEUŠŠKOLSKA 1333517 MIKLEUŠ0310669136738916791
18.9659OŠ VOĆINTRG GOSPE VOĆINSKE 233522 VOĆIN0311309448802201353
19.9667OŠ DAVORIN TRSTENJAK, ČAĐAVICAKOLODVORSKA 133523 ČAĐAVICA0310016214423503839
20.16205OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, GORNJE BAZJEGORNJE BAZJE 13133406 LUKAČ0310477001764637621
21.16264OŠ VLADIMIRA NAZORA, NOVA BUKOVICAZAGREBAČKA 2833518 NOVA BUKOVICA0098996711192058378
22.22912OŠ JOSIPA KOZARCA, SLATINANIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 233520 SLATINA0133949433429685246
23.24125GLAZBENA ŠKOLA MILKA KELEMENABRAĆE RADIĆA 433520 SLATINA0185807624848181080
24.17626SREDNJA ŠKOLA STJEPAN IVŠIĆ, ORAHOVICATRG TINA UJEVIĆA 133515 ORAHOVICA0301817238434972997
25.44047SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA, SLATINATRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 1633520 SLATINA0246943071837781429
26.44055INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLATINATRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 5A33520 SLATINA0246944855251175813
27.18928TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICAZBORA NARODNE GARDE 2933000 VIROVITICA0379223411365885529
28.18936INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA VIROVITICAZBORA NARODNE GARDE 2933000 VIROVITICA0379226964647839312
29.18944STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICAVUKOVARSKA CESTA 133000 VIROVITICA0379227748072191152
30.18952GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA, VIROVITICATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1633000 VIROVITICA0379224298535659256
31.23882SREDNJA ŠKOLA STJEPANA SULIMANCA, PITOMAČADRAVSKA 4133405 PITOMAČA0174626042015638190
32.19724UČENIČKI DOM VIROVITICATOMAŠA MASARYKA 2533000 VIROVITICA0310539393291485939
33.32906GRAD ORAHOVICAFRANJE GAVRANČIĆA 633515 ORAHOVICA0272645999870159112
34.32914GRADSKA KNJIŽNICATRG PLEMENITOG MIHALOVIĆA 133515 ORAHOVICA0380350371773778967
35.32922DJEČJI VRTIĆ PALČIĆFRANJE GAVRANČIĆA 1833515 ORAHOVICA0159512180546631540
36.32947GRAD SLATINATRG SVETOG JOSIPA 1033520 SLATINA0267929968254459599
37.32963PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLATINAŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 133520 SLATINA0381572236035881467
38.48322GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINEBRAĆE RADIĆ 233520 SLATINA0203654110997718673
39.32971JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SLATINEANTE KOVAČIĆA 233520 SLATINA0150786910377471518
40.40779ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINAANTE KOVAČIĆA 133520 SLATINA0208307806437157769
41.40787GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 133520 SLATINA0204125196060105940
42.32955DJEČJI VRTIĆ ZEKOTRG ZBORA NARODNE GARDE b.b.33520 SLATINA0310026060666818958
43.32682GRAD VIROVITICATRG KRALJA ZVONIMIRA 133000 VIROVITICA0254123889075064271
44.32826JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VIROVITICEMATIJE GUPCA 6333000 VIROVITICA0149861472139518512
45.32779GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICATRG BANA JOSIPA
JELAČIĆA 5
33000 VIROVITICA0364690417414117306
46.32787GRADSKI MUZEJ VIROVITICADVORAC PEJAČEVIĆ33000 VIROVITICA0364691273812960337
47.32795KAZALIŠTE VIROVITICATRG LJUDEVITA PATAČIĆA 233000 VIROVITICA0364688230553087113
48.8703OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, VIROVITICATINA UJEVIĆA 1833000 VIROVITICA0310473751899360471
49.8711OŠ VLADIMIR NAZOR, VIROVITICATOMAŠA MASARYKA 2133000 VIROVITICA0310474578808295716
50.16168CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICALJUDEVITA GAJA 4233000 VIROVITICA0056239453683470290
51.8720GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY, VIROVITICAANTUNA MIHANOVIĆA 2133000 VIROVITICA0363122237319147128
52.32762DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICAPEJAČEVIĆEVA 133000 VIROVITICA0310538509271529963
53.48234RAZVOJNA AGENCIJA VTATRG BANA JOSIPA
JELAČIĆA 21
33000 VIROVITICA0414839890566826087
54.33048OPĆINA CRNACZRINSKA 233507 CRNAC0272920233857361165
55.33030OPĆINA ČAČINCITRG KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 233514 ČAČINCI0273893702807547937
56.33021OPĆINA ČAĐAVICAKOLODVORSKA 1833523 ČAĐAVICA0266313994900102502
57.33013OPĆINA GRADINATRG HRVATSKIH BRANITELJA 1233411 GRADINA0257452781945501309
58.33005OPĆINA LUKAČLUKAČ 5033406 LUKAČ0256334772831393291
59.32998OPĆINA MIKLEUŠNIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 9333517 MIKLEUŠ0255474786852314680
60.32980OPĆINA NOVA BUKOVICATRG DR. FRANJE TUĐMANA 233518 NOVA BUKOVICA0258062472006805985
61.32883OPĆINA PITOMAČALJUDEVITA GAJA 26/I33405 PITOMAČA0258125680888897427
62.40512KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČATRG KRALJA TOMISLAVA 233405 PITOMAČA0207359531930875182
63.49227CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆTRG KRALJA TOMISLAVA 233405 PITOMAČA0448061960008389709
64.33064DJEČJI VRTIĆ POTOČNICATRG KRALJA TOMISLAVA33405 PITOMAČA0082943990369856365
65.32875OPĆINA SOPJEKRALJA TOMISLAVA 933525 SOPJE0272852414591526070
66.32842OPĆINA SUHOPOLJETRG SV. TEREZIJE 1033410 SUHOPOLJE0257475656986677718
67.32859DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJEKRALJA TOMISLAVA 2833410 SUHOPOLJE0127553403916958193
68.32615OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICAVINOGRADSKA 433404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA0258061645994280888
69.32631OPĆINA VOĆINTRG GOSPE VOĆINSKE b.b.33522 VOĆIN0272261502755972251
70.32640DJEČJI VRTIĆ JELENKOTRG GOSPE VOĆINSKE 233522 VOĆIN0087576773958738324
71.32553OPĆINA ZDENCIBRAĆE RADIĆ 533513 ZDENCI0270790040420358048


R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.32416POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJAŽUPANIJSKA 734000 POŽEGA0278114048744373701
2.44217JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEŽUPANIJSKA 734000 POŽEGA0246377649693572834
3.44397ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEŽUPANIJSKA 734000 POŽEGA0249320983287538636
4.32457OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGAOSJEČKA 10734000 POŽEGA0054110940589450667
5.32481OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANABOLNIČKA 7434550 PAKRAC0483316318103492590
6.42065SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIKMARIJE TEREZIJE 1334551 LIPIK0308497388202838360
7.32424ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE POŽEŠKO-SLAVONSKEŽUPANIJSKA 934000 POŽEGA0121734839778555639
8.46833ZAVOD ZA HITNU MEDICINU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEMATIJE GUPCA 1034000 POŽEGA0279469138110021935
9.32449DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEMATIJE GUPCA 1034000 POŽEGA0172685481205466903
10.8631OŠ BRAĆE RADIĆ, PAKRACBOLNIČKA 5534550 PAKRAC0308485044040115188
11.8640OŠ LIPIKŠKOLSKA 2534543 LIPIK0308487610071462797
12.8658OŠ GRIGOR VITEZ, LIPIKPOLJANA ANTUNOVAČKA 2935543 LIPIK0308484183083170949
13.9675OŠ STJEPANA RADIĆA, ČAGLINVLADIMIRA NAZORA 334350 ČAGLIN0331009418173968246
14.9683OŠ FRA KAJE ADŽIĆA, PLETERNICAŠKOLSKA 234310 PLETERNICA0331016776806869298
15.9691OŠ MLADOST, JAKŠIĆKOLODVORSKA 1234308 JAKŠIĆ0331012481180976131
16.9706OŠ ZDENKA TURKOVIĆA, KUTJEVOREPUBLIKE HRVATSKE 2634340 KUTJEVO0331015915192899753
17.9714OŠ DRAGUTINA LERMANA, BRESTOVACPOŽEŠKA 4534322 BRESTOVEC0331007869829774655
18.9722OŠ V. KORAJCA KAPTOLŠKOSLAK 1234334 KAPTOL0331013280542343720
19.9739OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VELIKATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 734330 VELIKA0331008672856456629
20.9747OŠ VLADIMIRA NAZORA, TRENKOVOMLINSKA 3, TRENKOVO34330 VELIKA0331011675243596115
21.15608OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRACTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA34550 PAKRAC0166465470290820705
22.9780GLAZBENA ŠKOLA POŽEGASTJEPANA RADIĆA 334000 POŽEGA0331019166126349205
23.17798GIMNAZIJA POŽEGADR.FRANJE TUĐMANA 4/A34000 POŽEGA0380618911447004517
24.17860EKONOMSKA ŠKOLA POŽEGAOSJEČKA 3334000 POŽEGA0380614607821897325
25.17878POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA POŽEGARATARNIČKA 334000 POŽEGA0380615470972855411
26.17886TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGARATARNIČKA 134000 POŽEGA0380616296829354172
27.17894OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGAOSJEČKA 3334000 POŽEGA0380613838534579623
28.18910SREDNJA ŠKOLA PAKRACBOLNIČKA 5934550 PAKRAC0308651823293484516
29.19652ĐAČKI DOM POŽEGARATARNIČKA 234000 POŽEGA0380612070935605220
30.7903DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VELIKALUKE IBRIŠIMOVIĆA 734330 VELIKA L.0332496638318755981
31.8078DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE POŽEGAISTARSKA 2A34000 POŽEGA0363001359383765770
32.32537GRAD KUTJEVOREPUBLIKE HRVATSKE 7734340 KUTJEVO0273896151418894400
33.38542NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTJEVOTRG GRAŠEVINE 134340 KUTJEVO0154051372966270594
34.43298DJEČJI VRTIĆ KUTJEVOREPUBLIKE HRVATSKE 10934340 KUTJEVO0220289172572442568
35.32545GRAD LIPIKMARIJE TEREZIJE 2734551 LIPIK0258097726289199529
36.32561DJEČJI VRTIĆ KOCKICASLAVONSKA 4034551 LIPIK0121596516562161811
37.48111GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPIKSLAVONSKA 4734551 LIPIK0220576908851900605
38.32570GRAD PAKRACTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1834550 PAKRAC0272356579689915301
39.32588SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICATRG DR. FRANJE TUĐMANA 134550 PAKRAC0149642585255604019
40.44356MUZEJ GRADA PAKRACAULICA HRVATSKIH VELIKANA 234550 PAKRAC0238045519006194551
41.32607DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKMATICE HRVATSKE b.b.34550 PAKRAC0324566797072515843
42.32623GRAD PLETERNICAIVANA ŠVEARA 234310 PLETERNICA0276106840247645244
43.47527JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEIVANA ŠVEARA 3834310 PLETERNICA0288025335917895432
44.32666HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAIVANA ŠVEARA 434310 PLETERNICA0108451835243832225
45.32658DJEČJI VRTIĆ TRANTINČICAPRILAZ b.b.34310 PLETERNICA0135359439352652914
46.32674GRAD POŽEGATRG SV. TROJSTVA 134000 POŽEGA0257595795699596710
47.32720JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGAINDUSTRIJSKA 4434000 POŽEGA0150714183816714601
48.32703GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAANTUNA KANIŽLIĆA 134000 POŽEGA0366206399361425113
49.32699GRADSKI MUZEJMATICE HRVATSKE 134000 POŽEGA0366205546708631522
50.32711GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGATRG SV. TROJSTVA 2034000 POŽEGA0095944879173679205
51.48347JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA POŽEGE – SPORTSKI OBJEKTI POŽEGAANTUNA KANIŽLIĆA 14A34000 POŽEGA0424097933155407334
52.32738DJEČJI VRTIĆI POŽEGAVUKOVARSKA 434000 POŽEGA0331029930492723401
53.9755OŠ DOBRIŠA CESARIĆ, POŽEGASLAVONSKA 834000 POŽEGA0331018358790090389
54.9771OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA, POŽEGAANTUNA KANIŽLIĆA 234000 POŽEGA0331010803089519494
55.9763OŠ JULIJA KEMPFA, POŽEGADR. FRANJA TUĐMANA 234000 POŽEGA0335109266604281111
56.32490OPĆINA BRESTOVACPOŽEŠKA 7634322 BRESTOVEC0258039053610608235
57.32504OPĆINA ČAGLINKRALJA TOMISLAVA 56E34350 ČAGLIN0258439529083729254
58.32512OPĆINA JAKŠIĆOSJEČKA 3934308 JAKŠIĆ0254647716625508803
59.49528DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆULICA STJEPANA RADIĆA 134308 JAKŠIĆ0458658175559992297
60.32529OPĆINA KAPTOLŠKOLSKA 334334 KAPTOL0258036509863157252
61.32746OPĆINA VELIKATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 3434330 VELIKA0254756230966980172
62.32754DJEČJI VRTIĆ VELIKATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 3634330 VELIKA0137580608427407308


R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.32297BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJAPETRA KREŠIMIRA IV 135000 SLAVONSKI BROD0268112927400987949
2.32336OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ, SLAVONSKI BRODANDRIJE ŠTAMPARA 4235000 SLAVONSKI BROD0062384991554844265
3.32352OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKAJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 17A35400 NOVA GRADIŠKA0476203771630358814
4.32369DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKARELKOVIĆEVA 735400 NOVA GRADIŠKA0060210800777993329
5.32408DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BRODBOROVSKA 735000 SLAVONSKI BROD0062386528346588217
6.36444ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEVLADIMIRA NAZORA 2A35000 SLAVONSKI BROD0062385714861822643
7.46892ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEBOROVSKA 735000 SLAVONSKI BROD0273811290937164884
8.32301MUZEJ BRODSKOG POSAVLJASTARČEVIĆEVA 4035000 SLAVONSKI BROD0307113861626371471
9.32310SPOMEN GALERIJA IVAN MEŠTROVIĆ, VRPOLJETRG DR. FRANJE TUĐMANA 1235210 VRPOLJE0122990762056292089
10.42491JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – NATURA SLAVONICAPETRA KREŠIMIRA IV. BR. 135000 SLAVONSKI BROD0214828558615312132
11.43853ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJETRG POBJEDE b.b.35000 SLAVONSKI BROD0242115129772586152
12.9152OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, VRPOLJEBANA JOSIPA JELAČIĆA 5035210 VRPOLJE0307088319647346815
13.9257OŠ VLADIMIRA NAZORA, ADŽAMOVCISTJEPANA RADIĆA 335422 STARO PETROVO SELO0300032061859307014
14.9265OŠ MATIJA GUBEC, CERNIKŠKOLSKA 2035404 CERNIK0300031135438941018
15.9273OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, DAVORIGNJATA BRLIĆ 135425 DAVOR0300033849483450672
16.9281OŠ LJUDEVITA GAJA, NOVA GRADIŠKALJUDEVITA GAJA 2435400 NOVA GRADIŠKA0300035458247661305
17.9290OŠ MATO LOVRAK, NOVA GRADIŠKABENKOVIĆEVA 3935400 NOVA GRADIŠKA0300036242775638157
18.9304OŠ ANTUN MIHANOVIĆ, NOVA KAPELA BATRINASTJEPANA RADIĆA 15635410 NOVA KAPELA0300038931694869861
19.9312OŠ OKUČANIBLAŽENOG KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 535430 OKUČANI0300039705479459274
20.9329OŠ ANTE STARČEVIĆA, REŠETARIVLADIMIRA NAZORA 2335403 REŠETARI0300041973244859334
21.9337OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, STARO PETROVO SELOMATIJE GUPCA 2935420 STARO PETROVO SELO0300042790001186038
22.9878OŠ VJEKOSLAVA KLAIĆA, GARČINKRALJA TOMISLAVA 7535212 GARČIN0307094821408284207
23.9886OŠ IVAN MAŽURANIĆ, SIBINJ108. BRIGADE ZNG 435252 SIBINJ0307090546036264063
24.9894OŠ VIKTORA CARA EMINA, DONJI ANDRIJEVCITRG KRALJA TOMISLAVA 835214 DONJI ANDRIJEVCI0307096443358386991
25.9917OŠ JOSIPA KOZARCA, SLAVONSKI ŠAMACTRG STJEPANA RADIĆA 335220 SLAVONSKI ŠAMAC0307164200385441365
26.9925OŠ AUGUSTA ŠENOE, GUNDINCISTJEPANA RADIĆA 335222 GUNDINCI0307093059107785711
27.9933OŠ IVANA FILIPOVIĆA, VELIKA KOPANICATRG PRESVETOG TROJSTVA 1535221 VELIKA KOPANICA0307163469438425850
28.9941OŠ ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA, BEBRINABEBRINA b.b.35254 BEBRINA0307097226168568184
29.9968OŠ DR. STJEPANA ILIJAŠEVIĆA, ORIOVACFRANKOPANSKA 9735250 ORIOVAC0307089196605723078
30.10983OŠ LJUDEVIT GAJ, LUŽANIVLADIMIRA NAZORA 5935257 LUŽANI0307086732090774893
31.11880OŠ MARKOVAC, VRBOVAVRBOVA 258A35420 STARO PETROVO SELO0300043518420588822
32.16272OŠ SIKIREVCILJUDEVITA GAJA 1135224 SIKIREVCI0100540592767596951
33.16289OŠ STJEPAN RADIĆ, OPRISAVCITRG SVETOG KRIŽA 1935212 GARČIN0100539187557630088
34.21220OŠ DRAGALIĆTRG SV. IVANA KRSTITELJA 335428 DRAGALIĆ0300034673085186710
35.17618GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKATRG KRALJA TOMISLAVA 935400 NOVA GRADIŠKA039570396601909457
36.17747SREDNJA ŠKOLA MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ, SLAVONSKI BRODIVANA CANKARA 7635000 SLAVONSKI BROD0307161857524657360
37.17755OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BRODVLADIMIRA NAZORA 935000 SLAVONSKI BROD0377645078582673638
38.17763GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ, SLAVONSKI BRODSLAVONIJA I. 835000 SLAVONSKI BROD0377643345966285848
39.17771INDRUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BRODKUMIČIĆEVA 5535000 SLAVONSKI BROD0378280817534119664
40.17835TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BRODEUGENA KUMIČIĆA 5535000 SLAVONSKI BROD0378279438494301642
41.17843EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BRODNASELJE ANDRIJE HEBRANGA 13/135000 SLAVONSKI BROD0377646853389458394
42.17851SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SLAVONSKI BRODVATROSLAVA JAGIĆA 3A35000 SLAVONSKI BROD0377644133786360839
43.17909INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKALJUDEVITA GAJA b.b.35400 NOVA GRADIŠKA0395701264838086978
44.17917ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKAGAJEVA b.b.35400 NOVA GRADIŠKA0395700422674231881
45.7823DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BRODKRALJICE JELENE 2635000 SLAVONSKI BROD0340278907158584587
46.36918GRAD NOVA GRADIŠKATRG KRALJA TOMISLAVA 135400 NOVA GRADIŠKA0266471208658615403
47.47262JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NOVA GRADIŠKAMAKSIMILIJANA BENKOVIĆA 1135400 NOVA GRADIŠKA0280944304400977827
48.36959GRADSKA KNJIŽNICARELKOVIĆEVA 435400 NOVA GRADIŠKA0148459154986197832
49.36934GRADSKI MUZEJTRG KRALJA TOMISLAVA 735400 NOVA GRADIŠKA0148455968965672667
50.9345PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MATIJA ANTUN RELKOVIĆRELKOVIĆEVA 435400 NOVA GRADIŠKA0300046094807866827
51.36983DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKADR. FRANJE TUĐMANA 235400 NOVA GRADIŠKA030013265865059021
52.37228GRAD SLAVONSKI BRODVUKOVARSKA 135000 SLAVONSKI BROD0254608658007872049
53.37285JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SLAVONSKOG BRODAKAJE ADŽIĆ b.b.35000 SLAVONSKI BROD0148541568482278640
54.37269GRADSKA KNJIŽNICA SLAVONSKI BRODTRG STJEPANA MILETIĆA 1235000 SLAVONSKI BROD0307115495609415987
55.37252GALERIJA UMJETNINA GRADA SLAVONSKOGA BRODAANTE STARČEVIĆA 835000 SLAVONSKI BROD0127624716773073261
56.37277KAZALIŠNO-KONCERTNA DVORANA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆTRG STJEPANA MILETIĆA 1235000 SLAVONSKI BROD0383809950360608281
57.9798OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, SLAVONSKI BRODBADALIĆEVA 835000 SLAVONSKI BROD0307082414983338813
58.9802OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, SLAVONSKI BRODANTUNA MIHANOVIĆA 3535000 SLAVONSKI BROD0307085983875834457
59.9819OŠ HUGE BADALIĆA, SLAVONSKI BRODBOROVSKA 335000 SLAVONSKI BROD0307083255766165731
60.9827OŠ ĐURE PILARA, SLAVONSKI BRODVINOGORSKA 135000 SLAVONSKI BROD0307166961259090087
61.9835OŠ BOGOSLAVA ŠULEKA, SLAVONSKI BRODALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 235000 SLAVONSKI BROD0307087548931293683
62.9843OŠ VLADIMIRA NAZORA, SLAVONSKI BRODFRANJE MARINIĆA 935000 SLAVONSKI BROD0307091304275998510
63.9851OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, SLAVONSKI BRODZAGREBAČKA 7835000 SLAVONSKI BROD0307095612882114211
64.9860OŠ BLAŽA TADIJANOVIĆA, SLAVONSKI BRODPODVINJSKA 2535000 SLAVONSKI BROD0307092146917309709
65.9976OŠ MILANA AMRUŠA, SLAVONSKI BRODNIKOLE ZRINSKOG 10035000 SLAVONSKI BROD0307099946753125414
66.23796OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ, SLAVONSKI BRODNASELJE ANDRIJE HEBRANGA 12/135000 SLAVONSKI BROD0167628844691688491
67.9984GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BRODVUKOVARSKA 135000 SLAVONSKI BROD0307100617859932627
68.37244DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BRODNASELJE ANDRIJE HEBRANGA b.b.35000 SLAVONSKI BROD0307132447300397868
69.49903DJEČJI VRTIĆ POTJEHMOSLAVAČKA 4235000 SLAVONSKI BROD0477507430491308352
70.46438USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMAVRAZOVA 2/A35000 SLAVONSKI BROD0150798283097767588
71.36645OPĆINA BEBRINABEBRINA b.b.35254 BEBRINA0257557452630455645
72.36653OPĆINA BRODSKI STUPNIKSTJEPANA RADIĆA 11735253 BRODSKI STUPNIK0255834392052545477
73.36688OPĆINA BUKOVLJEJOSIPA KOZARCA 2035209 BUKOVLJE0263948390513143012
74.36707OPĆINA CERNIKFRANKOPANSKA 11735404 CERNIK0271321774837079406
75.36731OPĆINA DAVORIVANA GUNDULIĆA 3535425 DAVOR0270786199199887898
76.36766OPĆINA DONJI ANDRIJEVCITRG KRALJA ZVONIMIRA 535214 DONJI ANDRIJEVCI0263504628037558650
77.36782OPĆINA DRAGALIĆTRG SV. IVANA KRSTITELJA 235428 DRAGALIĆ0269916819465604393
78.36811OPĆINA GARČINKRALJA TOMISLAVA 9235212 GARČIN0260405171476380427
79.36838OPĆINA GORNJA VRBABRAĆE RADIĆ 135208 RUŠČICA0254108457288773562
80.36854OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCITRG HRVATSKIH BRANITELJA 135429 GORNJI BOGIĆEVCI0270460989414039518
81.43425NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GRIGOR VITEZTRG HRVATSKIH BRANITELJA 135429 GORNJI BOGIĆEVCI0229248321253409065
82.36879OPĆINA GUNDINCISTJEPANA RADIĆA 435222 GUNDINCI0257497715032925247
83.36895OPĆINA KLAKARKLAKAR b.b.35208 KLAKAR0258572361145614093
84.37084OPĆINA NOVA KAPELATRG KRALJA TOMISLAVA 1335410 NOVA KAPELA0266751718112377872
85.37113OPĆINA OKUČANITRG DR. FRANJE TUĐMANA 135430 OKUČANI0266642106139165681
86.43597NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OKUČANITRG DR. FRANJE TUĐMANA 135430 OKUČANI0230850966912410079
87.37130OPĆINA OPRISAVCIOPRISAVCI 174A35213 OPRISAVCI0259815952262354242
88.37148OPĆINA ORIOVACTRG HRVATSKOG PREPORODA 135250 ORIOVAC0259931767632922243
89.49392DJEČJI VRTIĆ IVANČICA ORIOVACLUKE ILIĆA b.b.35250 ORIOVAC0448586694993919930
90.37164OPĆINA PODCRKAVLJETRG 108. BRIGADE ZNG 1135201 PODCRKAVLJE0258697539613161208
91.37172OPĆINA REŠETARIVLADIMIRA NAZORA 3035403 REŠETARI0269917638998689292
92.46702DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI SVIJET U REŠETARIMAMATIJE GUPCA 2935403 REŠETARI0278664854441694272
93.37197OPĆINA SIBINJUL. 108. BRIGADE ZNG 635252 SIBINJ0258567784310475838
94.37201OPĆINA SIKIREVCILJUDEVITA GAJA 4/A35224 SIKIREVCI0256224358216299647
95.37293OPĆINA SLAVONSKI ŠAMACKRALJA ZVONIMIRA 6335220 SLAVONSKI ŠAMAC0258752199375444553
96.37316OPĆINA STARA GRADIŠKATRG HRVATSKIH BRANITELJA 135435 STARA GRADIŠKA0270728433364136650
97.37308OPĆINA STARO PETROVO SELOTRG KRALJA TOMISLAVA b.b.35420 STARO PETROVO SELO0270241096159475831
98.37324OPĆINA VELIKA KOPANICAVLADIMIRA NAZORA 135221 VELIKA KOPANICA0260232675466648116
99.37332OPĆINA VRBJEKRALJA TOMISLAVA 435423 VRBJE0254469581954799280
100.37349OPĆINA VRPOLJETRG DR. FRANJE TUĐMANA b.b.35210 VRPOLJE0255461523975357666


R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.33273ZADARSKA ŽUPANIJABOŽIDARA PETRANOVIĆA 823000 ZADAR0258558856204655363
2.34024OPĆA BOLNICA ZADARBOŽE PERIČIĆA 523000 ZADAR0071299011854878552
3.34073ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADARKOLOVARE 223000 ZADAR0340200230765863795
4.46735ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJEIVANA MAŽURANIĆA 2823000 ZADAR0276624875046990930
5.33976DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJEIVANA MAŽURANIĆA 3223000 ZADAR071300782455745471
6.34057PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJANVAROŠ 2523275 UGLJAN0314213243171567819
7.41056SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORUZADARSKA 6223210 BIOGRAD NA MORU0331200310704055828
8.33909NARODNI MUZEJ ZADARPOLJANA PAPE ALEKSANDRA III23000 ZADAR0311284563221615535
9.33917KAZALIŠTE LUTAKASOKOLSKA 123000 ZADAR0314206005876658632
10.41169NATURA – JADERA, JAVNA USTANOVABRAĆE VRANJANINA 1123000 ZADAR0164619209660701704
11.43861ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJEULICA BRAĆE VRANJANA 1123000 ZADAR0239511877249572135
12.47801AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE – AGRRAGLAGOLJAŠKA 1423000 ZADAR0297105440310483418
13.48494JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVAGRGURA BUDISLAVIĆA 9923000 ZADAR0405129795315590590
14.48525USTANOVA ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA, INOVACIJA I SPECIJALIZACIJE ZADARSKE ŽUPANIJE INOVACIJABOŽIDARA PETRANOVIĆA 823000 ZADAR0427204845327324102
15.10774OŠ JURJA DALMATINCA, PAGANTE STARČEVIĆA 623250 PAG0308855361936378099
16.11742OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, LIŠANE OSTROVIČKELIŠANE OSTROVIČKE b.b.23420 LIŠANE OSTROVIČKE0304537415048338648
17.11759OŠ FRANKA LISICE POLAČAPOLAČA 14023423 POLAČA0302710431143806057
18.11767OŠ PETRA ZORANIĆA, STANKOVCISTANKOVCI 22223422 STANKOVCI0303915340422455432
19.11775OŠ BIOGRADDR. FRANJE TUĐMANA 2723210 BIOGRAD0331196199431312138
20.11783OŠ SV. FILIP I JAKOVULICA UČITELJICE KARMELE PELICARIĆ MARUŠIĆ 1023207 SV.FILIP I JAKOV0333435061900257105
21.11791OŠ VLADIMIRA NAZORA, NEVIĐANENEVIĐANE 21723264 NEVIĐANE0331197094747704458
22.11806OŠ PAKOŠTANEBANA JOSIPA JELAČIĆA 123211 PAKOŠTANE0334240976851252891
23.12420OŠ OBROVACBANA JOSIPA JELAČIĆA 1323450 OBROVAC0306440982708194970
24.12438OŠ PETRA ZORANIĆA, JASENICEP. ZORANIĆA 223243 JASENICE0305648159938770173
25.12850OŠ GALOVACGALOVAC 17523222 GALOVAC0313205672923787403
26.12868OŠ STJEPANA RADIĆA, BIBINJEBIBINJE23205 BIBINJE0313206483532496687
27.12876OŠ NOVIGRADBUTKA KURJAKOVIĆA 723312 NOVIGRAD0314176408993869784
28.12884OŠ PETRA ZORANIĆA, NINJURJA BARAKOVIĆA 2423233 NIN0313756203918739947
29.12892OŠ POLIČNIKPOLIČNIK23241 POLIČNIK0311276486167692008
30.12905OŠ VALENTINA KLARINA, PREKOPUT SV. MIHOVILA 123273 PREKO0314187078161528926
31.12913OŠ BRAĆE RIBAR, POSEDARJEŠPORTSKA 323242 POSEDARJE0313755463359283065
32.12921OŠ STARIGRADFRANJE TUĐMANA 3023244 STARIGRAD-PAKLENICA0311282940160577948
33.12930OŠ JURJA BARAKOVIĆA, RAŽANACRAŽANAC X 923248 RAŽANAC0311280268672002011
34.12948OŠ PETRA LORINIA, SALISALI23281 SALI0314177213569479772
35.12956OŠ PRIVLAKAPRIVLAKA23233 PRIVLAKA0312613763233501548
36.12964OŠ VLADIMIRA NAZORA, ŠKABRNJAŠKABRNJA b.b.23223 ŠKABRNJA0314182968128979291
37.12972OŠ SUKOŠANSUKOŠAN 3723206 SUKOŠAN0313207232491945778
38.12989OŠ ZEMUNIK, ZEMUNIK DONJIZEMUNIK DONJI, 1. ULICA 2023222 ZEMUNIK DONJI0311279994912243744
39.21238OŠ BENKOVACANTUNA MIHANOVIĆA 21 B23420 BENKOVAC0304538273294343358
40.21254OŠ NIKOLE TESLE, GRAČACŠKOLSKA 1223440 GRAČAC0331219422252625411
41.21279OŠ BRAĆE RADIĆ, PRIDRAGATRG STJEPANA RADIĆA 123226 NOVIGRAD DALMATINSKI0314175696547311014
42.17193SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA, PAGANTE STARČEVIĆA 923250 PAG0308857045554793301
43.18065SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORUAUGUSTA ŠENOE 2923210 BIOGRAD NA MORU0336140334800685899
44.18170SREDNJA ŠKOLA OBROVACOBALA HRVATSKOG ČASNIKA SENADA ŽUPANA b.b.23450 OBROVAC0309654898806653369
45.18362GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA, ZADAROBALA KNEZA TRPIMIRA 2623000 ZADAR0342463413708733714
46.18379POMORSKA ŠKOLA, ZADARANTE KUZMANIĆA 123000 ZADAR0314190069095950408
47.18717MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA, ZADARDR. FRANJE TUĐMANA 24 G23000 ZADAR00367176579855113
48.18725OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKO MATULINA, ZADARIVANA MAŽURANIĆA 3223000 ZADAR0036716885736442227
49.18733TEHNIČKA ŠKOLA ZADARNIKOLE TESLE 9 C23000 ZADAR0039541293183551637
50.18741STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆ, ZADARNIKOLE TESLE 9 C23000 ZADAR0039540410328928376
51.18750GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA, ZADARPERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/223000 ZADAR0038575162026911972
52.18768GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA, ZADARPERIVOJ VALDIMIRA NAZORA 323000 ZADAR0038574365755532423
53.18776PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA ZADARPERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/323000 ZADAR0038578687945705905
54.18784POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA, ZADARDR. FRANJE TUĐMANA b.b.23000 ZADAR0039661361683945214
55.18792ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA, ZADARPERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/323000 ZADAR0038577879847047685
56.18848EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ZADARANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4023000 ZADAR0039015104405149472
57.19693SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAROBALA KNEZA BRANIMIRA 10 A23000 ZADAR0314223090897134511
58.19773HOTELJERSKO TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA ZADARANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4023000 ZADAR0039016091757782000
59.21543SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVACANTUNA MIHANOVIĆA 1923420 BENKOVAC0304541233967641304
60.23510SREDNJA ŠKOLA GRAČACŠKOLSKA 823440 GRAČAC0331222403363221827
61.7946DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAROBALA KNEZA TRPIMIRA 2123000 ZADAR0318154589849122810
62.34104GRAD BENKOVACŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 1223420 BENKOVAC0254611683821313660
63.34137JAVNA VATROGASNA POSTROJBADOMOBRANSKA 223420 BENKOVAC0148686106187997364
64.43812ZAVIČAJNI MUZEJ BENKOVACOBITELJI BENKOVIĆ 623420 BENKOVAC0242450910865233946
65.34153GRADSKA KNJIŽNICAŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 1223420 BENKOVAC0149352326884498810
66.34129DJEČJI VRTIĆ BUBA MARAVELEBITSKA 123420 BENKOVAC0352127351409102236
67.46411CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU SVETI ANTE BENKOVACSTJEPANA RADIĆA 323420 BENKOVAC0265705870489830943
68.34215GRAD BIOGRAD NA MORUTRG KRALJA TOMISLAVA 523210 BIOGRAD NA MORU0266047495603491861
69.34311JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BIOGRADA NA MORUSPLITSKA b.b.23210 BIOGRAD NA MORU0148688837042135183
70.34362ZAVIČAJNI MUZEJ BIOGRAD NA MORUOBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 2223210 BIOGRAD NA MORU0333436862434481716
71.42936GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORUŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 5223210 BIOGRAD NA MORU0223785776911726015
72.34258PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BIOGRAD NA MORUŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 5223210 BIOGRAD NA MORU0333437622420797964
73.34320DJEČIJI VRTIĆ BIOGRADMARINA DRŽIĆA 123210 BIOGRAD NA MORU0331199660175705264
74.34733GRAD NINTRG HRVATSKIH BRANITELJA 123232 NIN0256957455065959531
75.34741DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILAOBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA 223232 NIN0127214452231121132
76.34768GRAD OBROVACTRG DR. FRANJE TUĐMANA 123450 OBROVAC0259977565496793357
77.34784PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVACOBROVAC b.b.23450 OBROVAC0304367388831514137
78.34776DJEČJI VRTIĆ OBROVACIVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 423450 OBROVAC0144013618158505448
79.34805GRAD PAGBRANIMIROVA OBALA 123250 PAG0257610432150762596
80.42196GRADSKA KNJIŽNICA GRAD PAGOD ŠPITALA23250 PAG0196182945288967647
81.34864CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJEULICA OD ŠPITALA23250 PAG0060817324796583603
82.34821DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANIVELEBITSKA 623250 PAG0149335344254682177
83.35724GRAD ZADARNARODNI TRG 123000 ZADAR0254655809933651854
84.36022JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADARPUT MURVICE 2423000 ZADAR0148399436978292106
85.2532ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADARANTE KUZMANIĆA b.b.23000 ZADAR0314199394403503942
86.35915GRADSKA KNJIŽNICASTJEPANA RADIĆA 11 B23000 ZADAR0314198559559512621
87.36055HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADARŠIROKA ULICA 823000 ZADAR0314207827003745858
88.48672KONCERTNI URED ZADARTRG PETRA ZORANIĆA 123000 ZADAR0431463881994805989
89.12997OŠ STANOVI, ZADARRINE ARAS 323000 ZADAR0313403261092070644
90.13004OŠ KRUNA KRSTIĆA, ZADARTRG GOSPE LORETSKE 323000 ZADAR0314185311741048889
91.13012OŠ PETRA PRERADOVIĆA, ZADARTRHG PETRA PRERADOVIĆA 123000 ZADAR0314180217978274512
92.13029OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE, ZADARASJE PETRIČIĆ 723000 ZADAR0311275654155328400
93.13037OŠ ŠIME BUDINIĆA, ZADARPUT ŠIMUNOVA 423000 ZADAR0314179983934515407
94.13045OŠ SMILJEVACIVANA LUCIĆA 4723000 ZADAR0318483808119272607
95.13053OŠ BARTULA KAŠIĆA, ZADARBRIBIRSKI PRILAZ 223000 ZADAR0341747607457010076
96.13061OŠ VOŠTARNICAIVANA MEŠTROVIĆA 323000 ZADAR0315145021802665625
97.13070OŠ ZADARSKI OTOCI, ZADARTRG DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 223000 ZADAR0344189031690679863
98.13088GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA, ZADARDR. FRANJE TUĐMANA b.b.23000 ZADAR0038576050242228492
99.35966LATICA – DJEČJI VRTIĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJUKOLOVARE 1023000 ZADAR0165298299067364360
100.36006DJEČJI VRTIĆ RADOSTBARTULA KAŠIĆA 3/I23000 ZADAR0313221876173111449
101.40998DJEČJI VRTIĆ SUNCEVESLAČKA 123000 ZADAR0205670430375710658
102.49448JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORTBRUNA BUŠIĆA 723000 ZADAR0446334082496192577
103.34170OPĆINA BIBINJETRG TOME BULIĆA 223205 BIBINJE0257570161803800042
104.40971DJEČJI VRTIĆ LEPTIRIĆIBIBINJE b.b.23205 BIBINJE0145617203436201427
105.38374OPĆINA GALOVACULICA I. 113A23222 GALOVAC0266801702309002175
106.34483OPĆINA GRAČACPARK SV. JURJA 123440 GRAČAC0254365646944306133
107.34514JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRAČACOBROVAČKA 923440 GRAČAC0148643892318570583
108.34539KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČACDR. MILE BUDAKA23440 GRAČAC0161473856878200095
109.34475DJEČJI VRTIĆ BALTAZARŠKOLSKA 423440 GRAČAC0141608108218410574
110.34434OPĆINA JASENICEPETRA ZORANIĆA 6123243 JASENICE0265733367018780392
111.34580OPĆINA KALITRG MARNJIVRA 2323272 KALI0262510533591752539
112.34602NARODNA KNJIŽNICA KALITRG MARNJIVE 2323272 KALI0161638260387407026
113.34627DJEČJI VRTIĆ SRDELICAULICA SVETOG LOVRE 1623272 KALI0145719578479957565
114.34643OPĆINA KOLANTRG KRALJA TOMISLAVA 623251 KOLAN0279925163577538914
115.44194OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAROV IVANOVBARTULA KAŠIĆA 1023251 KOLAN0231886583709461682
116.34660OPĆINA KUKLJICAKUKLJICA23271 KUKLJICA0262737017171908335
117.38403DJEČJI VRTIĆ MANULICAKUKLJICA b.b.23271 KUKLJICA0192491520259399787
118.34725OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKELIŠANE OSTROVIČKE23420 LIŠANE OSTROVIČKE0254434285070536153
119.34750OPĆINA NOVIGRADOBALA KRALJICE ELIZABETE KOTROMANIĆ 7023312 NOVIGRAD0256967109817183355
120.43610KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVIGRADSTJEPANA RADIĆA b.b.23312 NOVIGRAD0227174542870289618
121.34897OPĆINA PAKOŠTANEKRALJICE JELENE 7823211 PAKOŠTANE0265330306113331578
122.49632AGENCIJA HAN VRANAMARINA 123211 PAKOŠTANE0271562732843160628
123.34910DJEĆJI VRTIĆ GRDELINPETRA ZRINSKOG23211 PAKOŠTANE0147220864999434468
124.34944OPĆINA PAŠMANPAŠMAN23262 PAŠMAN0271224591458878864
125.48736DJEČJI VRTIĆ OTOK PAŠMANDOBROPOLJANA 5323262 PAŠMAN0416553557054898407
126.34993OPĆINA POLAČAPOLAČA 4823423 POLAČA0263179248200439807
127.35003OPĆINA POLIČNIKPOLIČNIK23241 POLIČNIK0274334587120007882
128.41030DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆPOLIČNIK b.b.23241 POLIČNIK0204668740019538925
129.35038OPĆINA POSEDARJETRG MARTINA POSEDARSKOG 123242 POSEDARJE0254752026599619939
130.47070DJEČJI VRTIĆ CVRČAKTRG MARTINA POSEDARSKOG 123242 POSEDARJE0279258322197529807
131.35054OPĆINA POVLJANASTJEPANA RADIĆA 2023249 POVLJANA0268350447207249296
132.43468DJEČJI VRTIĆ POVLJANSKI TIĆITRG JOSIPA BANA JELAČIĆA 1923249 POVLJANA0192248331498212793
133.35079OPĆINA PREKOTRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI 223273 PREKO0254429613458425443
134.35095DJEČJI VRTIĆ LASTAVICAPREKO b.b.23273 PREKO0144595223497347037
135.35118OPĆINA PRIVLAKAIVANA PAVLA II. 4623233 PRIVLAKA0269031486291327705
136.35134DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ PRIVLAKAPRIVLAKA23233 PRIVLAKA0151487394669636167
137.35167OPĆINA RAŽANACRAŽANAC XVII 6123248 RAŽANAC0270520608842442553
138.46181KNJIŽNICA JURJA BARAKOVIĆA RAŽANACRAŽANAC23248 RAŽANAC0233530104227603811
139.49552DJEČJI VRTIĆ RAŽANACRAŽANAC, ULICA X. 923248 RAŽANAC0458187361892995449
140.35222OPĆINA SALISALI II 74A23281 SALI0269056072285291723
141.35239HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SALIOBALA PETRA LORINA b.b.23281 SALI0158338768404358413
142.35255DJEČJI VRTIĆ ORKULICESALI b.b.23281 SALI0167759496636983434
143.35280OPĆINA STANKOVCISTANKOVCI b.b.23422 STANKOVCI0262831713734771602
144.42555DJEČJI VRTIĆ STANKOVCISTANKOVCI b.b.23422 STANKOVCI0181592082267870996
145.35335OPĆINA STARIGRADTOME MARASOVIĆA 123244 STARIGRAD0254430052749374195
146.46403DJEČJI VRTIĆ OSMJEHJURJA BARAKOVIĆA b.b.23244 STARIGRAD PAKLENICA0270234713557716238
147.35492OPĆINA SUKOŠANSUKOŠAN23206 SUKOŠAN0268167605968747240
148.41013DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICAM.GRDOVIĆA 623206 SUKOŠAN0166351824046905505
149.35513OPĆINA SV. FILIP I JAKOVOBALA KRALJA TOMISLAVA23207 SV. FILIP I JAKOV0279729157113796391
150.35556DJEČJI VRTIĆ CVITIVANA DANILA 723207 SV. FILIP I JAKOV0117647167308832193
151.35564OPĆINA ŠKABRNJATRG DR FRANJE TUĐMANA 623223 ŠKABRNJA0263136939446016095
152.48363DJEČJI VRTIĆ MARUŠKICAPUT ŠKARA 123223 ŠKABRNJA0415371506222796648
153.35601OPĆINA TKONTKON23212 TKON0254735071211305734
154.35610DJEČJI VRTIĆ ČOKTKON b.b.23212 TKON0173997284145507936
155.35652OPĆINA VIRTRG SV. JURJA 123234 VIR0258037395169016556
156.42522DJEČJI VRTIĆ SMJEŠKOBORISA KRNČEVIĆA 5623234 VIR0205895254168186648
157.42506OPĆINA VRSIDR. FRANJE TUĐMANA 623235 VRSI0263306075575288881
158.43020DJEČJI VRTIĆ VRŠKA VILADR. FRANJE TUĐMANA 623235 VRSI0224859071109536578
159.36071OPĆINA ZEMUNIK DONJIZEMUNIK DONJI23222 ZEMUNIK DONJI0266932382242641755
160.46340JAVNA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ ZVJEZDICEZEMUNIK DONJI23222 ZEMUNIK DONJI0249134649674080394R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.33626OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJATRG ANTE STARČEVIĆA 231000 OSIJEK0275948910383308860
2.33683POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG OSIJEKJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 631000 OSIJEK0336760654533385819
3.33714ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEJOSIPA HUTTLERA 231000 OSIJEK0336179945235833809
4.33722ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEFRANJE KREŽME 131000 OSIJEK0301879246854859465
5.33739OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICEBANA JOSIPA JELAČIĆA 1031500 NAŠICE0062729193759115921
6.33747DOM ZDRAVLJA NAŠICEBANA JOSIPA JELAČIĆA 631500 NAŠICE0062730503460102126
7.33755DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIRŠKOLSKA 531300 BELI MANASTIR0334078304778716086
8.33763DOM ZDRAVLJA VALPOVOKRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 431550 VALPOVO0303045836831778100
9.33780DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJACTRG ANTE STARČEVIĆA 2531540 DONJI MIHOLJAC0303478060366154897
10.33802DOM ZDRAVLJA OSIJEKPARK KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 631000 OSIJEK0301878417004513580
11.33819DOM ZDRAVLJA ĐAKOVOPETRA PRERADOVIĆA 231400 ĐAKOVO0301149631484005281
12.33634CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJUTADIJE SMIČIKLASA 231000 OSIJEK0302186657200304958
13.34467MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTIEUROPSKA AVENIJA 931000 OSIJEK0301421519872442344
14.42311JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEKAPUCINSKA 4031000 OSIJEK0210660479276999206
15.43829JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEEUROPSKE AVENIJE 1131000 OSIJEK0242732020431997982
16.42651ZAVOD ZA INFORMATIKU, OSIJEKSTJEPANA RADIĆA 431000 OSIJEK0115730243413546068
17.8818OŠ POPOVACVLADIMIRA NAZORA 2631303 POPOVAC0330569430383685427
18.9030OŠ MATIJA GUBEC, MAGADENOVACŠKOLSKA 331542 MAGADENOVAC0303470428356694292
19.9048OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, DONJI MIHOLJACPRILAZ STADIONU 131540 DONJI MIHOLJAC0150467333940620446
20.9056OŠ BUDROVCIGUPČEV TRG 831400 ĐAKOVO0301123275789295679
21.9064OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ĐAKOVOKRALJA TOMISLAVA 2631400 ĐAKOVO0301114331582799502
22.9072OŠ VLADIMIRA NAZORA, ĐAKOVOKRALJA TOMISLAVA 1831400 ĐAKOVO0301115177091772312
23.9089OŠ JOSIPA ANTUNA ČOLNIĆA, ĐAKOVOTRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 431400 ĐAKOVO0338618018161215581
24.9097OŠ ĐAKOVAČKI SELCIBANA JOSIPA JELAČIĆA 931415 SELCI ĐAKOVAČKI0301113535015122830
25.9101OŠ GORJANIBOLOKAN 2031422 GORJANI0301120838909870307
26.9128OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LEVANJSKA VAROŠGLAVNA 6231416 LEVANJSKA VAROŠ0301122484240970996
27.9136OŠ MATIJA GUBEC, PIŠKOREVCIPREOBRAŽENSKI TRG 1131417 PIŠKOREVCI0301119427562505121
28.9144OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCIŠKOLSKA 2131402 SEMELJCI0301125977433474733
29.9169OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVABRAĆE RADIĆA 131411 TRNAVA0301121613757174616
30.9177OŠ LUKE BOTIĆA, VIŠKOVCIOMLADINSKA 431401 VIŠKOVCI0301116039352404477
31.9185OŠ DRENJELJUDEVITA GAJA 2831418 DRENJE0301117888357338997
32.9193OŠ DORE PEJAČEVIĆ, NAŠICEAUGUSTA CESARCA 1831500 NAŠICE0312045718630179468
33.9208OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, KOŠKATRG DR. FRANJE TUĐMANA 531224 KOŠKA0310392739053661935
34.9216OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, ĐURĐENOVACKARDINALA ALOJZIJA STEPINCA b.b.31511 ĐURĐENOVAC0310388910402434431
35.9224OŠ HINKA JUHNA, PODGORAČHINKA JUHNA 831433 PODGORAČ0310393510613555021
36.9232OŠ VLADIMIRA NAZORA, FERIČANCITRG MATIJE GUPCA 931512 FERIČANCI0310389724990581580
37.9249OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA, JELISAVACIVANA BRNJIKA SLOVAKA 3731225 JELISAVAC0310391994839545339
38.9503OŠ ANTUNOVACŠKOLSKA 1531216 ANTUNOVAC0301384785288244934
39.9579OŠ VLADIMIRA NAZORA, ČEPINKALNIČKA 1731431 ČEPIN0301372319124230169
40.9587OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCIKRALJA TOMISLAVA 7531404 VLADISLAVCI0302153011166315733
41.9595OŠ MILKA CEPELIĆA, VUKAMILKA CEPELIĆA 131403 VUKA0301374012465487394
42.9600OŠ MIROSLAVA KRLEŽE, ČEPINKRALJA ZVONIMIRA 10031431 ČEPIN0301375899061834293
43.9909OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, STRZIVOJNABRAĆE RADIĆA 16631410 STRIZIVOJNA0305360145628801299
44.9992OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, BELIŠĆEKRALJA TOMISLAVA 19631551 BELIŠĆE0302997222935346080
45.10006OŠ BRATOLJUBA KLAIĆA, BIZOVACULICA DR. FRANJE TUĐMANA 131222 BIZOVAC0303000850138600501
46.10014OŠ PETRIJEVCIREPUBLIKE 110 A31208 PETRIJEVCI0303001602643029195
47.10022OŠ MATIJE PETRA KATANČIĆA, VALPOVOIVE LOLE RIBARA 331550 VALPOVO0302999904102082761
48.11210OŠ JOSIPA KOZARCA, JOSIPOVAC PUNITOVAČKIBRAĆE BANAS 231424 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI0301118632872583218
49.16221OŠ LADIMIREVCIĐUKE MARIČIĆA 2131550 VALPOVO0108997835057368189
50.21300OŠ ŠEĆERANA, BELI MANASTIRŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 2731300 BELI MANASTIR0335736870655877361
51.21326OŠ JAGODNJAKBORISA KIDRIČA 5731324 JAGODNJAK0330570875291303108
52.21334OŠ ZMAJEVACSPORTSKA 2A31307 ZMAJEVAC0080167438824495088
53.21342OŠ BILJEŠKOLSKA 831327 BILJE0330565177805945007
54.21359OŠ ERNESTINOVOŠKOLSKA 131215 ERNESTINOVO0301370752963245603
55.21367OŠ ANTE STARČEVIĆA, VILJEVOKRALJA TOMISLAVA 131531 VILJEVO0113876680641417214
56.22970OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, BELI MANASTIRSV. MARTINA 1631300 BELI MANASTIR0330572499262709388
57.22988OŠ MATIJA GUBEC, ČEMINACKOLODVORSKA 4831325 ČEMINAC0330563587347858365
58.22996OŠ KNEŽEVI VINOGRADIGLAVNA 4431309 KN.VINOGRADI0330568638585506065
59.23000OŠ LUGŠKOLSKA 631328 LUG0138353112846967938
60.23018OŠ DRAŽIVE LOLE RIBARA 131305 DRAŽ0330573234365247679
61.23026OŠ DARDAŠKOLSKA 931326 DARDA0330567845135358340
62.23034OŠ LASLOVOŠKOLSKA 131214 LASLOVO0301381272014518093
63.23042OŠ DALJZAGREBAČKA b.b.31226 DALJ0301376616580377908
64.23059OŠ BIJELO BRDONIKOLE TESLE 7131204 BIJELO BRDO0302152178598666443
65.23501OŠ HRVATSKI SOKOL, PODGAJCI PODRAVSKIVLADIMIRA NAZORA 18531552 PODGAJCI PODRAVSKI0150437121384082201
66.23761OŠ KRALJA TOMISLAVA, NAŠICEMATICE HRVATSKE 131500 NAŠICE0167252586358961388
67.48460OŠ SATNICA ĐAKOVAČKABANA JOSIPA JELAČIĆA 631421 SATNICA ĐAKOVAČKA0424723085892714334
68.43134O.G.Š. KONTESA DORADORE PEJAČEVIĆ 231500 NAŠICE0230816963790869358
69.9618GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA, OSIJEKTRG SV. TROJSTVA 131000 OSIJEK0341563530022528489
70.17579GIMNAZIJA BELI MANASTIRŠKOLSKA 331300 BELI MANASTIR0137993364871322497
71.17587SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJACVUKOVARSKA 8431540 DONJI MIHOLJAC0303473904017904699
72.17595SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, ĐURĐENOVACTRG DR. FRANJE TUĐMANA 431511 ĐURĐENOVAC0310394303533701885
73.17600SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOG, NAŠICEAUGUSTA CESARCA 2031500 NAŠICE0310395186631087007
74.17634ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEKISTARSKA 331000 OSIJEK0033877028015293209
75.17642PRVA GIMNAZIJA OSIJEKŽUPANIJSKA 431000 OSIJEK0024064875221523236
76.17659POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEKJADROVSKA 2031000 OSIJEK0338348296404672486
77.17667GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEKDRINSKA 16A31000 OSIJEK0302159941034009234
78.17675TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA, OSIJEKVUKOVARSKA 20931000 OSIJEK0030270843890802516
79.17683EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEKTRG SV. TROJSTVA 431000 OSIJEK0337424690357123431
80.17691UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OSIJEKMATIJE GUPCA 6131000 OSIJEK0302156467104212471
81.17714OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEKTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2431000 OSIJEK0301412675952201278
82.17722TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS, OSIJEKGUNDULIĆEVA 3831000 OSIJEK0301404589468411110
83.17739ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEKKRBAVSKA b.b.31000 OSIJEK0301416909179210440
84.17780SREDNJA ŠKOLA VALPOVODR. FRANJE TUĐMANA 231550 VALPOVO0303002453770467834
85.17925STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEKISTARSKA 331000 OSIJEK0033876134175550062
86.17933DRUGA GIMNAZIJA OSIJEKKAMILA FIRINGERA 531000 OSIJEK0024065632298466963
87.17941III. GIMNAZIJA OSIJEKKAMILA FIRINGERA 1431000 OSIJEK0024066468874747390
88.17950MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEKVUKOVARSKA 20931000 OSIJEK0030271656450222821
89.17968EKONOMSKA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ, ĐAKOVOVIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 1131400 ĐAKOVO0026583721515721357
90.17976GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ĐAKOVOVIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 1131400 ĐAKOVO0026582985517973926
91.17984SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA, ĐAKOVOVIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 1131400 ĐAKOVO0026580230462645032
92.19425CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, OSIJEKVINKOVAČKA 331000 OSIJEK0301443634141287444
93.22664PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIRŠKOLSKA 331300 BELI MANASTIR0137994104249161856
94.22672DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIRŠKOLSKA 331300 BELI MANASTIR0137996845569423495
95.22697SREDNJA ŠKOLA DALJBRAĆE RADIĆA 731226 DALJ0137995042749097677
96.19636UČENIČKI DOM HRVATSKOG RADIŠE, OSIJEKZAGREBAČKA 2A31000 OSIJEK0301440173013894513
97.19644SREDNJOŠKOSLI ĐAČKI DOM OSIJEKSTJEPANA RADIĆA 631000 OSIJEK0302162918244023115
98.7608DOM ZA STARIJE I NEMOČNE OSOBE ĐAKOVOPETRA PRERADOVIĆA 2A31400 ĐAKOVO0336368628884778522
99.7753DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEKDRINSKA 1031000 OSIJEK0301444424185131317
100.22306DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIRBANA JELAČIĆA 10831300 BELI MANASTIR0343131234580944535
101.35247GRAD BELI MANASTIRKRALJA TOMISLAVA 5331300 BELI MANASTIR0266315539912056947
102.35302JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BELOG MANASTIRAVLADANA DESNICE 231300 BELI MANASTIR0148948862231201707
103.48744BARANJSKA RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BELOG MANASTIRAKRALJA TOMISLAVA 5331300 BELI MANASTIR0434284402079034243
104.35263GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIRKRALJA TOMISLAVA 231300 BELI MANASTIR0158461810422409778
105.43837UMJETNIČKA ŠKOLA BELI MANASTIRKRALJA TOMISLAVA 231300 BELI MANASTIR0240303010888657535
106.38735CENTAR ZA KULTURU GRADA BELOG MANASTIRAKRALJA TOMISLAVA 231300 BELI MANASTIR0196923430861820867
107.35327DJEČJI VRTIĆ CVRČAKVLADIMIRA NAZORA 34A31300 BELI MANASTIR0330636448247794389
108.35378GRAD BELIŠĆEVIJENAC S. H. GUTMANNA 131551 BELIŠĆE0274564070663673307
109.35351DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆERADNIČKA 431551 BELIŠĆE0303047485363070032
110.44469GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA BELIŠĆEKRALJA TOMISLAVA 20631511 BELIŠĆE0246350419806508838
111.48339CENTAR ZA KULTURU SIGMUND ROMBERGKRALJA TOMISLAVA 19431511 BELIŠĆE0422287345737683727
112.35677GRAD DONJI MIHOLJACVUKOVARSKA 131540 DONJI MIHOLJAC0258161249744793900
113.43222NARODNA KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCATRG ANTE STARČEVIĆA 2231540 DONJI MIHOLJAC0229994178158720785
114.35685DJEČJI VRTIĆ PINOKIOPRILAZ STADIONU 331540 DONJI MIHOLJAC0374475281136454456
115.35732GRAD ĐAKOVOTRG DR. FRANJE TUĐMANA 431400 ĐAKOVO0272084123632093169
116.35781GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐAKOVOKRALJA TOMISLAVA 1331400 ĐAKOVO0085089629981422793
117.35749MUZEJ ĐAKOVŠTINEANTE STARČEVIĆA 3431400 ĐAKOVO0301127538898509968
118.35773CENTAR ZA KULTURUKRALJA TOMISLAVA 1331400 ĐAKOVO0085088899543603636
119.35765DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVOLUKE BOTIĆA 7/A31400 ĐAKOVO0301151857259710858
120.36135GRAD NAŠICETRG DR. FRANJE TUĐMANA 731500 NAŠICE0254857701775928940
121.46727JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICEBRAĆE RADIĆA 2631500 NAŠICE0278194849974852103
122.36151HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA NAŠICETRG DR. FRANJE TUĐMANA 531500 NAŠICE0161587464227896306
123.36178ZAVIČAJNI MUZEJ NAŠICETRG DR. FRANJE TUĐMANA 531500 NAŠICE0314089034412806744
124.36143DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICEDORE PEJAČEVIĆ 431500 NAŠICE0310419203314739851
125.36186GRAD OSIJEKKUHAČEVA 931000 OSIJEK0264065130050049642
126.36557JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKAIVANA GORANA KOVAČIĆA 231000 OSIJEK0148216504579316822
127.23260PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U REPUBLICI HRVATSKOJKRBAVSKA b.b.31000 OSIJEK0146244044552139436
128.36573HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKUŽUPANIJSKA 931000 OSIJEK0301435516275571737
129.36581DJEČJE KAZALIŠTE U OSIJEKUTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1931000 OSIJEK0302170048579298783
130.42282GRADSKE GALERIJE OSIJEKFAKULTETSKA 731000 OSIJEK0211750916870613484
131.9388CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IVAN ŠTARK, OSIJEKDRINSKA 12B31000 OSIJEK0301408857781751749
132.9396OŠ SVETE ANE, OSIJEKSVETE ANE 231000 OSIJEK0301387117131919457
133.9407OŠ FRANJE KREŽME, OSIJEKŠKOLSKA 331000 OSIJEK0301371560583546374
134.9415OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEKIVANA GUNDULIĆA 5A31000 OSIJEK0301389847811615655
135.9423OŠ VLADIMIRA BECIĆA, OSIJEKVIJENAC AUGUSTA CESARCA 3631000 OSIJEK0301383981418806612
136.9431OŠ MLADOST, OSIJEKSJENJAK 731000 OSIJEK0339229519998137302
137.9440OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, OSIJEKFRANKOPANSKA 6431000 OSIJEK0301386380690300278
138.9458OŠ VIJENACVIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 3631000 OSIJEK0301377443460422989
139.9466OŠ LJUDEVITA GAJA, OSIJEKKRSTOVA 9931000 OSIJEK0301388002588959133
140.9474OŠ JAGODE TRUHELKE, OSIJEKCRKVENA 2331000 OSIJEK0301392828935261786
141.9482OŠ GRIGOR VITEZ, OSIJEKKORČULANSKA 131000 OSIJEK0301397932653957029
142.9499OŠ TIN UJEVIĆ, OSIJEKOPATIJSKA 4631000 OSIJEK0301395273858344489
143.9511OŠ DOBRIŠE CESARIĆA, OSIJEKNERETVANSKA 1031000 OSIJEK0301385534313454879
144.9520OŠ AUGUSTA ŠENOE, OSIJEKDRINSKA 1431000 OSIJEK0301394451819889227
145.9538OŠ JOSIPOVACOSJEČKA 77A31221 JOSIPOVAC0301373153839214038
146.9546OŠ VIŠNJEVACCRNI PUT 4131220 VIŠNJEVAC0301378256882426675
147.9554OŠ IVANA FILIPOVIĆA, OSIJEKKALNIČKA 4831000 OSIJEK0301393662987558119
148.9562OŠ RETFALAKAPELSKA 51 A31000 OSIJEK0301390169433479721
149.21318OŠ TENJASVETE ANE 231207 TENJA0301380420627918657
150.36670DJEČJI VRTIĆ OSIJEKVIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 731000 OSIJEK0302179306828481465
151.36942GRAD VALPOVOMATIJE GUPCA 3231550 VALPOVO0273628484382730327
152.38591USTANOVA ZA KULTURNE DJELATNOSTI ANTE EVETOVIĆ MIROLJUB, VALPOVODVORAC NORMAN-PRANDAU 131550 VALPOVO0118816089807635022
153.36967DJEČJI VRTIĆ MAZAPRILAZ CRVENOM KRIŽU 331550 VALPOVO0138967053312771401
154.44436GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VALPOVOJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 3631550 VALPOVO0246994468614292634
155.35214OPĆINA ANTUNOVACBRAĆE RADIĆA 431216 ANTUNOVAC0256804730812410980
156.35394OPĆINA BILJEKRALJA ZVONIMIRA 1B31327 BILJE0255493323962939458
157.35417DJEČJI VRTIĆ GRLICAKRALJA ZVONIMIRA 1B31327 BILJE0145675033072995139
158.35433OPĆINA BIZOVACKRALJA TOMISLAVA 8931222 BIZOVAC0257684831800017596
159.35450OPĆINA ČEMINACNOVA 531325 ČEMINAC0254139494724152559
160.44313DJEČJI VRTIĆ IVANČICALJUDEVITA GAJA 231325 ČEMINAC0246258368199230486
161.35468OPĆINA ČEPINKRALJA ZVONIMIRA 10531431 ČEPIN0254770864176613943
162.41101CENTAR ZA KULTURU ČEPINKRALJA ZVONIMIRA 9631431 ČEPIN0301425821779657170
163.35505OPĆINA DARDASV. IVANA KRSTITELJA 10131326 DARDA0254617534375615619
164.35530DJEČJI VRTIĆ RADOSTŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 77A31326 DARDA0334198427376719435
165.35548OPĆINA DONJA MOTIČINAMATIJE GUPCA b.b.31513 DONJA MOTIČINA0255238805744763826
166.35708OPĆINA DRAŽBRAĆE RADIĆA 5831305 DRAŽ0259574549476502319
167.35716OPĆINA DRENJEGAJEVA 2531418 DRENJE0254894118619713818
168.35804OPĆINA ĐURĐENOVACTRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 631511 ĐURĐENOVAC0261175995424461424
169.35829HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐURĐENOVACTRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 331511 ĐURĐENOVAC0120152270341246679
170.35845DJEČJI VRTIĆ JAGLACKARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 331511 ĐURĐENOVAC0124355114628186076
171.35853OPĆINA ERDUTJOSIPA BANA JELAČIĆA 431206 ERDUT0257462432673161142
172.35861NARODNA KNJIŽNICA DALJBANA JOSIPA JELAČIĆA 1231226 DALJ0162504711646771177
173.44524KULTURNI I ZNANSTVENI CENTAR MILUTIN MILANKOVIĆZLATKA TAKAČA 1331206 ERDUT0254106895484502690
174.35888OPĆINA ERNESTINOVOVLADIMIRA NAZORA 6431215 ERNESTINOVO0255496870167232630
175.35896OPĆINA FERIČANCITRG MATIJE GUPCA 331512 FERIČANCI0259576184530440509
176.35907OPĆINA GORJANIKULA 131422 GORJANI0256340105866611479
177.35940OPĆINA JAGODNJAKBORISA KIDRIČA 10031324 JAGODNJAK0263981543219618605
178.35999OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADIHRVATSKE REPUBLIKE 331309 KNEŽEVI VINOGRADI0255190035938293122
179.36014DJEČJI VRTIĆ ZEKOGLAVNA 84A31309 KNEŽEVI VINOGRADI0143620164203734839
180.36039OPĆINA KOŠKANIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 131224 KOŠKA0254322286904341703
181.36063DJEČJI VRTIĆ TINTILINIĆJOSIPA KOZARCA b.b.31224 KOŠKA0132522133685350438
182.36080OPĆINA LEVANJSKA VAROŠGLAVNA 7031416 LEVANJSKA VAROŠ0254002941768774264
183.36098OPĆINA MAGADENOVACŠKOLSKA 131542 MAGADENOVAC0268050547221079851
184.36119OPĆINA MARIJANCIKRALJA ZVONIMIRA 231555 MARIJANCI0272268210282419721
185.36696OPĆINA PETLOVACRADE KONČARA 3131321 PETLOVAC0262021956100739225
186.36715OPĆINA PETRIJEVCIREPUBLIKE 11431208 PETRIJEVCI0256416594156491645
187.36723OPĆINA PODGORAČTRG PAVLA PEJAČEVIĆA 231433 PODGORAČ0252907643160540587
188.36758OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINAJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 15031530 PODRAVSKA MOSLAVINA0273069392638049877
189.36774OPĆINA POPOVACVLADIMIRA NAZORA 3231303 POPOVAC0259096467824103582
190.36799OPĆINA PUNITOVCISTJEPANA RADIĆA 5831424 PUNITOVCI0271748475515406575
191.36820OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKAANTE STARČEVIĆA 2831421 SATNICA ĐAKOVAČKA0253941192899641323
192.36846OPĆINA SEMELJCIKOLODVORSKA 231402 SEMELJCI0254607841900631748
193.36887OPĆINA STRIZIVOJNABRAĆE RADIĆA 17231410 STRIZIVOJNA0259562171870382821
194.36900OPĆINA ŠODOLOVCIIVE ANDRIĆA 331214 ŠODOLOVCI0255263962765405304
195.36926OPĆINA TRNAVAIVANA MEŠTROVIĆA 231411 TRNAVA0255264787769903388
196.36975OPĆINA VILJEVOBRAĆE RADIĆA 8731531 VILJEVO0272539895325327573
197.37009OPĆINA VIŠKOVCIOMLADINSKA 2331401 VIŠKOVCI0278385170382818640
198.37033OPĆINA VLADISLAVCIKRALJA TOMISLAVA 14131404 VALDISLAVCI0254859317797796502
199.37041OPĆINA VUKAOSJEČKA 8331403 VUKA0278419070217703378R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234568
1.34065ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJATRG PAVLA ŠUBIĆA I. 222000 ŠIBENIK0276441599395814920
2.43441JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJETRG PAVLA ŠUBIĆA I. 222000 ŠIBENIK0231096195903273622
3.44127JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEVLADIMIRA NAZORA 1/IV22000 ŠIBENIK0244756823817005681
4.46698JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-
-KNINSKE ŽUPANIJE ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
VELIMIRA ŠKORPIKA 622000 ŠIBENIK0279505121715496907
5.49745CENTAR KOMPETENCIJA ALUTECHVELIMIRA ŠKORPIKA 622000 ŠIBENIK0460551934431614153
6.47543ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEKARLA VIPAUCA 822000 ŠIBENIK0279798474580523423
7.37847OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJESTJEPANA RADIĆA 8322000 ŠIBENIK0075903103861060066
8.43804OPĆA I VETERANSKA BOLNICA HRVATSKI PONOS KNINSVETOSLAVA SURONJE 1222300 KNIN0241073770948165237
9.34090DOM ZDRAVLJA KNINULICA KNEZA IVANIŠA NELIPIĆA 122300 KNIN0118374556113033159
10.37783DOM ZDRAVLJA DRNIŠIVE SKELINA 822320 DRNIŠ0303194257029476787
11.37791DOM ZDRAVLJA ŠIBENIKSTJEPANA RADIĆA 8322000 ŠIBENIK0075904005973512866
12.37863ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ŠIBENSKO-
-KNINSKE
MATIJE GUPCA 7422000 ŠIBENIK0118348684082732674
13.11871OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG, DRNIŠANTUNA MIHANOVIĆA 422320 DRNIŠ0303186156664900307
14.11898OŠ JAKOVA GOTOVCA, UNEŠIĆPUT ŠKOLE 522323 UNEŠIĆ0303185348054861988
15.12229OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTIJOSIPA JOVIĆA 222300 KNIN0308152487693827782
16.12663OŠ ČISTA VELIKAČISTA VELIKA22214 VODICE0301955109629670490
17.12698OŠ MURTERSKI ŠKOJI, MURTERPUT ŠKOLE 822243 MURTER0301949760923577226
18.12702OŠ PIROVACPUT ŠKOLE 1022213 PIROVAC0301952748751778695
19.12719OŠ PRIMOŠTENSPLITSKA 1422202 PRIMOŠTEN0301951920933548577
20.12727OŠ ROGOZNICAOBALA KNEZA DOMAGOJA 5422203 ROGOZNICA0301954397991579014
21.12735OŠ SKRADINPUT KRIŽA 122222 SKRADIN0301948910685039641
22.12743OŠ VJEKOSLAVA KALEBA, TISNOPUT LUKE b.b.22240 TISNO0301942003878220834
23.12751OŠ VODICESTANKA MIĆIN b.b.22211 VODICE0301939062087570849
24.23067OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, KNINIVANIŠA NELIPIĆA 222300 KNIN0308149427151565686
25.23075OŠ KISTANJEDR. FRANJE TUĐMANA 8022305 KISTANJE0308239302524221654
26.12786GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA, ŠIBENIKSPLITSKA 222000 ŠIBENIK0387585786398671550
27.11902OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK, DRNIŠVLADIMIRA NAZORA 422320 DRNIŠ0303188828637797875
28.18635SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIKKRALJA ZVONIMIRA 222000 ŠIBENIK0037619117279321456
29.18090SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA, DRNIŠPOLJANA 122320 DRNIŠ0303189644960848424
30.18320EKONOMSKA, UPRAVNO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ŠIBENIKULICA 29. LISTOPADA 1918. 6422000 ŠIBENIK0387584924076715766
31.18400PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK29. LISTOPADA 1918. 6422000 ŠIBENIK0021216473076089234
32.18418MEDICINSKA ŠKOLA, ŠIBENIKANTE ŠUPUKA 2922000 ŠIBENIK0387586542369583179
33.18426TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIKANTE ŠUPUKA b.b.22000 ŠIBENIK0387582216857645288
34.18434GIMNAZIJA ANTONA VRANČIĆA, ŠIBENIK29. LISTOPADA 1918. 6422000 ŠIBENIK0387590326870999432
35.18442TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIKANTE ŠUPUKA 3122000 ŠIBENIK0387588185156037225
36.18459INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIKANTE ŠUPUKA 3122000 ŠIBENIK0387589097584500496
37.43038SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJAIKIČINA 3022300 KNIN0228800150180932867
38.43095SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRAIKIČINA 3022300 KNIN0230067260727152857
39.7858CVJETNI DOM ŠIBENIKBRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 2F22000 ŠIBENIK0301969136151696245
40.23552DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNINKNEZA DOMAGOJA 522300 KNIN0308551144816399887
41.33941GRAD DRNIŠTRG KRALJA TOMISLAVA 122320 DRNIŠ0268891338309740312
42.33968JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DRNIŠAMATE GRUBIŠIĆA22320 DRNIŠ0150507615233622712
43.34016NARODNA KNJIŽNICA DRNIŠKRALJA ZVONIMIRA 822320 DRNIŠ0156337858783574818
44.33984GRADSKI MUZEJ DRNIŠDOMOVINSKOG RATA 3822320 DRNIŠ0153500597676976796
45.33992PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRNIŠKRALJA ZVONIMIRA 822320 DRNIŠ0303193410200829483
46.34032DJEČJI VRTIĆ DRNIŠFENČEVINA 222320 DRNIŠ0303199337031481821
47.33798GRAD KNINTUĐMANOVA 222300 KNIN0268530200981494061
48.37718PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN4. GARDIJSKE BRIGADE 1122300 KNIN0177675406161043479
49.33851JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINAZVONIMIROVA 6722300 KNIN0150041493433977020
50.33827NARODNA KNJIŽNICA KNINKREŠIMIROVA 3022300 KNIN0138178490724874629
51.33843KNINSKI MUZEJTVRĐAVA b.b.22300 KNIN0308550309706212263
52.33835DJEČJI VRTIĆ CVRČAKJELENINA 322300 KNIN0308255584605892507
53.33388GRAD SKRADINTRG MALE GOSPE 322222 SKRADIN0255849169995449367
54.43386MUZEJ GRADA SKRADINATRG MALE GOSPE 322222 SKRADIN0222115239158160204
55.43394KNJIŽNICA IVAN PRIDOJEVIĆDR. FRANJE TUĐMANA 3322222 SKRADIN0232826791936633700
56.33659GRAD ŠIBENIKTRG PALIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 122000 ŠIBENIK0258042055644094063
57.33706JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKAPUT GROBLJA 222000 ŠIBENIK0149246228392388169
58.33675GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆPOLJANA 622000 ŠIBENIK0301960892734079541
59.33771MUZEJ GRADA ŠIBENIKAGRADSKA VRATA 322000 ŠIBENIK0301959435703758632
60.34081GALERIJA SVETOG KRŠEVANAKRSTE STOŠIĆA b.b.22000 ŠIBENIK0119613851803174447
61.33667HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKUKRALJA ZVONIMIRA 122000 ŠIBENIK0301962458343929119
62.49489TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIKVODIČKA 422000 ŠIBENIK0457031609301205081
63.46132JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA – ŠPORTSKI OBJEKTI ŠIBENIKMIMINAC 1522000 ŠIBENIK0162324945972571622
64.12614OŠ FAUSTA VRANČIĆA, ŠIBENIKTRG IVANA GORANA KOVAČIĆA 222000 ŠIBENIK0301943885159914583
65.12622OŠ PETRA KREŠIMIRA IV., ŠIBENIKBANA JOSIPA JELAČIĆA 7422000 ŠIBENIK0301941193504838495
66.12639OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA, ŠIBENIKSTJEPANA RADIĆA 44a22000 ŠIBENIK0301945462979635431
67.12647OŠ JURJA DALMATINCA, ŠIBENIKSTIPE NINIĆA 2722000 ŠIBENIK0301940369604315090
68.12655OŠ TINA UJEVIĆA, ŠIBENIKTRG ANDRIJE HEBRANGA 1122000 ŠIBENIK0301953529703950756
69.12760OŠ VRPOLJEVRPOLJE 18022000 ŠIBENIK0301944681801621426
70.12778OŠ VIDICI, ŠIBENIK8. DALMATINSKE UDARNE BRIGADE22000 ŠIBENIK0346197105218835730
71.23413OŠ BRODARICAGOMNJANIK b.b.22000 ŠIBENIK0148029457942104056
72.47828OŠ METERIZEPUT KROZ METERIZE 4822000 ŠIBENIK0295877504682379925
73.33691GRADSKI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINABRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 2G22000 ŠIBENIK0302249812995286728
74.48904DJEČJI VRTIĆ SMILJEŠUBIĆEVAČKO ŠETALIŠTE 222000 ŠIBENIK0442480844754956822
75.49657CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKASTJEPANA RADIĆA 5422000 ŠIBENIK0208209858596854178
76.33281GRAD VODICEIVE ČAČE 822211 VODICE0272828174633363090
77.47498JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICAMAGISTRALA 9322211 VODICE0288807629569594157
78.37523PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICATRG KNEZA BRANIMIRA 6722211 VODICE0121347445204120866
79.42580PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VODICEULICA IVE ČAČE 822211 VODICE0213353914031184811
80.33290DJEČJI VRTIĆ TAMARISFRA PIJA FRŽOPA 222211 VODICE0121406371362046359
81.47981MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆPRVIĆ LUKA b.b.22233 PRVIĆ LUKA0404504120110229694
82.33886OPĆINA BILICELUGOVIĆI-SLAVICE 2122000 BILICE0256960465357320552
83.33894OPĆINA BISKUPIJAORLIĆ b.b.22300 KNIN0254361343969776257
84.33925OPĆINA CIVLJANEKOD DOMA 322310 KIJEVO0254609408624197034
85.33878OPĆINA ERVENIKTUĐMANOVA 222300 KNIN0269035792918905402
86.33860OPĆINA KIJEVOKIJEVO b.b.22310 KIJEVO0263142399793768997
87.33499OPĆINA KISTANJETUĐMANOVA 10122305 KISTANJE0253953541783102203
88.33466OPĆINA MURTER – KORNATIBUTINA 222243 MURTER0266972295623894063
89.33482NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICABUTINA 222243 MURTER0154732192598672774
90.33458OPĆINA PIROVACZAGREBAČKA 3122213 PIROVAC0258040387230563759
91.33415OPĆINA PRIMOŠTENTRG DON IVE ŠARIĆA b.b.22202 PRIMOŠTEN0273726416878804200
92.33431NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DR. ANTE STARČEVIĆTRG RUDINA BISKUPA J. ARNERIĆA b.b.22202 PRIMOŠTEN0178973204581665584
93.33423DJEČJI VRTIĆI OPĆINE PRIMOŠTENTRG DON IVE ŠARIĆA b.b.22202 PRIMOŠTEN0123360215521262178
94.33407OPĆINA PROMINAPUT KROZ OKLAJ 12922303 PROMINA0269038179734182959
95.33370OPĆINA RUŽIĆPUT KROZ GRADAC 2222322 RUŽIĆ0266727466249930068
96.33345OPĆINA TISNOUSKA ULICA 122240 TISNO0268347400699288369
97.48881NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA TISNOUSKA ULICA 122240 TISNO0428831993030410066
98.48988MUZEJ BETINSKE DRVNE BRODOGRADNJEVLADIMIRA NAZORA 722244 BETINA0432938418373481225
99.33353DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆTISNO22240 TISNO0114315885182137770
100.48824DOM ZA STARIJE OSOBE TISNOISTOČNA GOMILICA 422240 TISNO0402467212139131128
101.33329OPĆINA UNEŠIĆDR. FRANJE TUĐMANA 4022323 UNEŠIĆ0268053018998273353
102.33361OPĆINA ROGOZNICAOBALA HRVATSKE MORNARICE b.b.22203 ROGOZNICA0266521213134387066
103.42619OPĆINA TRIBUNJBADNJE b.b.22212 TRIBUNJ0256963949029215165R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234568
1.33642VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJAŽUPANIJSKA 932000 VUKOVAR0277331774724110709
2.44364JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETRG JOSIPA RUNJANINA 132100 VINKOVCI0233003290275944906
3.34717OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCIZVONARSKA 5732100 VINKOVCI0072495510731502631
4.38028OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I BOLNICA HRVATSKIH VETERANAŽUPANIJSKA 3532000 VUKOVAR0077220854896856295
5.34977DOM ZDRAVLJA VINKOVCIKRALJA ZVONIMIRA 5332100 VINKOVCI0072494773392165137
6.35020DOM ZDRAVLJA VUKOVARSAJMIŠTE 132000 VUKOVAR0077221697187252071
7.35870DOM ZDRAVLJA ŽUPANJADR. FRANJE RAČKOG 3232270 ŽUPANJA0330793059035887147
8.35087ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEZVONARSKA 5732100 VINKOVCI0121380692026134753
9.46622ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEKRALJA ZVONIMIRA 5332100 VINKOVCI0270200210043661026
10.46487ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEGLAGOLJAŠKA 2732100 VINKOVCI0271161369596467516
11.50024RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEANTUNA AKŠAMOVIĆA 3132100 VINKOVCI0479054550082546289
12.10080OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCIŠKOLSKA 132271 ANDRIJAŠEVCI0330522850473224183
13.10098OŠ AUGUSTA CESARCA, IVNAKOVOTRG BANA JELAČIĆA 1532281 IVANKOVO0330124980549623805
14.10102OŠ MATIJE GUBECA, JARMINAJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1 b32280 JARMINA0330523611202499456
15.10119OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCIBRAĆE RADIĆ 1732253 KOMLETINCI0330107932760023025
16.10127OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, ŠARENGRADZAGREBAČKA b.b.32234 ŠARENGRAD0300790148702965827
17.10135OŠ ZRINSKIH, NUŠTARZRINSKOG 1332221 NUŠTAR0217182119379378995
18.10143OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOKJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 14232252 OTOK0330104476603034249
19.10151OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, PRIVLAKAŠKOLSKA 4032251 PRIVLAKA0330118442315473453
20.10160OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCIMATIJE GUPCA 2232282 RETKOVCI0336376744641643295
21.10178OŠ STJEPANA CVRKOVIĆA, STARI MIKANOVCIVLADIMIRA NAZORA 18A32284 STARI MIKANOVCI0330120621266624936
22.10186OŠ VOĐINCISLAVONSKA 2132283 VOĐINCI0330520107670165163
23.10217OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJADR. FRANJE RAČKOG 3032270 ŽUPANJA0330783286057237693
24.10225OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJAALOJZIJA STEPINCA 1832270 ŽUPANJA0330781628128730338
25.10233OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ŠTITARŠKOLSKA 2332274 ŠTITAR0330786782065356399
26.10241OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDAVLADIMIRA NAZORA 132276 BABINA GREDA0330777819416329969
27.10250OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNAŠETALIŠTE KRALJA TOMISLAVA 332272 CERNA0330779427935656585
28.10268OŠ GRADIŠTEKOLODVORSKA b.b.32273 GRADIŠTE0330780881359231010
29.10276OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, BOŠNJACIBRAĆE RADIĆA 38A32275 BOŠNJACI0330776019696147706
30.10284OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJAMIROSLAVA KRLEŽE 5532260 GUNJA0330787537046080177
31.10292OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, DRENOVCIISTREV 232257 DRENOVCI0330788397644096978
32.10305OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJAMATIJE GUPCA 2332254 VRBANJA0330785931899443033
33.10313OŠ JOSIPA KOZARCA, SOLJANITOMISLAVOVA 5A32255 SOLJANI0330782465379606552
34.10321OŠ IVANA FILIPOVIĆA, RAČINOVCIANTE STARČEVIĆA 132262 RAČINOVCI0367368552184813721
35.10330OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, POSAVSKI PODGAJCIMATIJE GUPCA 16032258 POSAVSKI PODGAJCI0367369303880605145
36.12671OŠ ILAČA-BANOVCIVLADIMIRA NAZORA 2432248 ILAČA0330114148481519373
37.12680OŠ SLAKOVCIPETRA PRERADOVIĆA b.b.32242 SLAKOVCI0330122260661942678
38.21096OŠ TRPINJAVELIKA 232224 TRPINJA0300784719729395272
39.21375OŠ NIKOLE ADNRIĆA, VUKOVARVOĆARSKA 132000 VUKOVAR0141721581664524245
40.21383OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIKVUKOVARSKA 132249 TOVARNIK0300787146531402053
41.21391OŠ LIPOVACCVJETNO NASELJE b.b.32246 LIPOVAC0330113374144075875
42.21406OŠ STARI JANKOVCINASELJE RUĐERA BOŠKOVIĆA 132241 STARI JANKOVCI0330109533141077303
43.21422OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, VUKOVAR204. VUKOVARSKE BRIGADE 24A32000 VUKOVAR0300788035537323890
44.21560OŠ ANTUNA BAUERA, VUKOVARTRG MATIJE GUPCA b.b.32000 VUKOVAR0141722310726699143
45.23091OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆA, VUKOVARDR. ANTE STARČEVIĆA b.b.32010 VUKOVAR0300783913404335819
46.23106OŠ BOROVOTRG PALIH BORACA 3032227 BOROVO0300798762606844559
47.23114OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOKTRG SV. IVANA KAPISTRANA 132236 ILOK0300785594751573218
48.23122OŠ LOVASMATIJE GUPCA 432237 LOVAS0300794465358699321
49.23139OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCIZRINSKA 832245 NIJEMCI0330116832839063963
50.23147OŠ ČAKOVCIŠANDORA PETEFIJA 832238 ČAKOVCI0300797948107004999
51.23155OŠ MARKUŠICASAVE POPOVIĆA 1532213 MARKUŠICA0330521078007414476
52.23163OŠ BOBOTAMITROVIĆEVA 832225 BOBOTA0300799530582839551
53.23171OŠ NEGOSLAVCIPETROVAČKA 232239 NEGOSLAVCI0300795273158242552
54.23227OŠ MITNICA, VUKOVARFRUŠKOGORSKA 232000 VUKOVAR0300792815530245008
55.23341OŠ KOROGIVE LOLE RIBARA 2231214 KOROG0330125796763554121
56.23788OŠ JOSIPA MATOŠA, VUKOVARPETRA PRERADOVIĆA 4032000 VUKOVAR0300800276776854248
57.23823OŠ BLAGE ZADRE, VUKOVARMARKA MARULIĆA 232010 VUKOVAR0300793656391798560
58.42346OŠ TORDINCIŠKOLSKA b.b.32214 TORDINCI0217104046315545457
59.47463OŠ BRŠADINDUJE ZAHARIĆA b.b.32222 BRŠADIN0268074238898545934
60.17802TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCISTANKA VRAZA 1532100 VINKOVCI0033475808785143197
61.17819GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCITRG JOSIPA BANA ŠOKČEVIĆA 632100 VINKOVCI0035522440947050227
62.17827EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCIANTUNA AKŠAMOVIĆA 3132100 VINKOVCI0035584469440564515
63.17992OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJAVELIKI KRAJ 4232270 ŽUPANJA0033602513353477350
64.18008GIMNAZIJA ŽUPANJAVELIKI KRAJ 4232270 ŽUPANJA0033601707914183519
65.18016TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJAVELIKI KRAJ 4232270 ŽUPANJA0033600979739613291
66.18024DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCISTANKA VRAZA 1532100 VINKOVCI0033473147517908475
67.18032SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCISTANKA VRAZA 1532100 VINKOVCI0033474096073481644
68.18049ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCIHANSA DIETRICHA GENSCHERA 16A32100 VINKOVCI0035429526309324952
69.18057POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCIHANSA DIETRICHA GENSCHERA 1632100 VINKOVCI0035428765614932110
70.22701GIMNAZIJA VUKOVARŠAMAC 232000 VUKOVAR0141717713212958387
71.22710EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVARSTJEPANA FILIPOVIĆA 632000 VUKOVAR0141720794881148856
72.22728TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVARBLAGE ZADRE 432010 VUKOVAR0141783595357518429
73.22736STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVARDOMOVINSKOG RATA 5832010 VUKOVAR0141719393128197410
74.22744SREDNJA ŠKOLA ILOKMATIJE GUPCA 16832236 ILOK0141718595667134486
75.23946DOM UČENIKA VUKOVARKRALJA ZVONIMIRA 132000 VUKOVAR0175335524162321200
76.7911DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCINIKOLE TESLE 43B32100 VINKOVCI0351839667051656383
77.22314DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVARPETRA KOČIĆA b.b.32000 VUKOVAR0300848746655494076
78.36452GRAD ILOKTRG NIKOLE ILOČKOG 1332236 ILOK0257689983038408398
79.36493JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ILOKAIVANA GORANA KOVAČIĆA 232236 ILOK0150895433450852078
80.36469GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOKTRG NIKOLE ILOČKOG 232236 ILOK0150576987636804491
81.36485MUZEJ GRADA ILOKAŠETALIŠTE MLADENA BARBARIĆA 532236 ILOK0150574260185053044
82.36477DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICATRG SV. IVANA KAPISTRANA 232236 ILOK0300847947867887250
83.38036GRAD OTOKTRG KRALJA TOMISLAVA 6A32252 OTOK0266131470233583656
84.36803PREDŠKOLSKA USTANOVA PUPOLJAKTRG KRALJA TOMISLAVA b.b.32252 OTOK0111269467232380750
85.48138GRADSKA KNJIŽNICA OTOKTRG KRALJA TOMISLAVA 6A32252 OTOK0266332585520625901
86.48517OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJATRG KRALJA TOMISLAVA 6A32252 OTOK0427000258318175329
87.37210GRAD VINKOVCIBANA JOSIPA JELAČIĆA 132100 VINKOVCI0258820067648791479
88.37373JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCITRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 1432100 VINKOVCI0150523813944251197
89.37365GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCIIVANA GUNDULIĆA 632100 VINKOVCI0336609067043571709
90.37357GRADSKI MUZEJ VINKOVCITRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 1632100 VINKOVCI0330133865812849153
91.37390GRADSKO KAZALIŠTE JOZA IVAKIĆHRVATSKIH ŽRTAVA 232100 VINKOVCI0142588939887534735
92.10039OŠ BARTOLA KAŠIĆA, VINKOVCIBARTOLA KAŠIĆA b.b.32100 VINKOVCI0330111790532235450
93.10047OŠ JOSIPA KOZARCA, VINKOVCIHRVATSKIH ŽRTAVA 1332100 VINKOVCI0330115053113611942
94.10055OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VINKOVCIHRVATSKIH ŽRTAVA 1132100 VINKOVCI0330119212033164180
95.10063OŠ VLADIMIRA NAZORA, VINKOVCIIVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG 46A32100 VINKOVCI0330117653922436321
96.10071OŠ IVANA MAŽURANIĆA, VINKOVCIVATROGASNA 532100 VINKOVCI0330112589754778765
97.10194OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, VINKOVCIOHRIDSKA 2132100 VINKOVCI0330110984615502819
98.23083OŠ NIKOLE TESLE, MIRKOVCITRG NIKOLE TESLE 132100 VINKOVCI0330105285575996593
99.28217GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA RUNJANINA, VINKOVCIISTARSKA 332100 VINKOVCI0188721168922654649
100.37381CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 732100 VINKOVCI0336779768478848439
101.37429GRAD VUKOVARDR. FRANJE TUĐMANA 132 000 VUKOVAR0297414250041264710
102.37470JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARTRG MATIJE GUPCA 232 000 VUKOVAR0150183626364514418
103.37437GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVARTRG REPUBLIKE HRVATSKE 132000 VUKOVAR0317043842623151665
104.37445GRADSKI MUZEJ VUKOVARŽUPANIJSKA 2 – DVORAC ELTZ32000 VUKOVAR0300810007469790013
105.44321JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVARJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 2032000 VUKOVAR0240489304839169507
106.49681SPORTSKI OBJEKTI VUKOVARTRG DRAŽENA PETROVIĆA 232000 VUKOVAR0460506349647392251
107.37453DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR IEUGENA KVATERNIKA 2732 000 VUKOVAR0300844458518930767
108.37461DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR IIKARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 4632 000 VUKOVAR0300845210173264699
109.37488GRAD ŽUPANJASTROSSMAYEROVA 132270 ŽUPANJA0254246360952110793
110.37507GRADSKA KNJIŽNICA ŽUPANJAVELIKI KRAJ 6632270 ŽUPANJA0027698754508123154
111.37496ZAVIČAJNI MUZEJ STJEPAN GRUBERSAVSKA 332270 ŽUPANJA0027700234984002088
112.37515DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKDR. FRANJE RAČKOG 18B32270 ŽUPANJA0330794806923149949
113.35923OPĆINA ANDRIJAŠEVCIVINKOVAČKA 632271 ROKOVCI0255223047372067408
114.35982OPĆINA BABINA GREDAVLADIMIRA NAZORA 332276 BABINA GREDA0255836045800936748
115.43126OPĆINSKA NARODNA KNJIŽNICA BABINA GREDAVLADIMIRA NAZORA 332276 BABINA GREDA0230561511435077259
116.36047OPĆINA BOGDANOVCIBANA JOSIPA JELAČIĆA 132000 BOGDANOVCI0254850003766309328
117.36160OPĆINA BOROVOGLAVNA 332227 BOROVO0255499202417916452
118.36194DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSANIKOLE TESLE b.b.32227 BOROVO0146219925614341923
119.36233OPĆINA BOŠNJACITRG FRA B.T. LEAKOVIĆA 1532275 BOŠNJACI0256603617878278883
120.36276OPĆINA CERNAŠETALIŠTE FRANJE TUĐMANA 232272 CERNA0254885214013350842
121.36313OPĆINA DRENOVCITOLJANI 132257 DRENOVCI0259692097589925435
122.36356OPĆINSKA NARODNA KNJIŽNICA DRENOVCIBRAĆE RADIĆA 232257 DRENOVCI0180145757139629803
123.49737MUZEJ CVELFERIJETOLJANI 132257 DRENOVCI0462729652942115623
124.36397OPĆINA GRADIŠTETRG HRVATSKIH VELIKANA 3632273 GRADIŠTE0258073030153586831
125.45951NARODNA KNJIŽNICA GRADIŠTETRG HRVATSKIH VELIKANA 532273 GRADIŠTE0240229745590320434
126.36428OPĆINA GUNJAVLADIMIRA NAZORA 9732260 GUNJA0254780580621259595
127.36508OPĆINA IVANKOVOBOŠNJACI 632281 IVANKOVO0255886620225440050
128.36516DJEČJI VRTIĆ IVANKOVOVATROGASNA 232281 IVANKOVO0108801798973963947
129.36524OPĆINA JARMINAVLADIMIRA NAZORA 232280 JARMINA0262672114503583078
130.36532OPĆINA LOVASANTE STARČEVIĆA 532237 LOVAS0256601006939947940
131.36549OPĆINA MARKUŠICAVUKA KARADŽIĆA 332213 MARKUŠICA0260260128837274589
132.36604OPĆINA NEGOSLAVCIVUKOVARSKA 732239 NEGOSLAVCI0256597822641575931
133.36612OPĆINA NIJEMCITRG KRALJA TOMISLAVA 632245 NIJEMCI0254912309985036533
134.36629OPĆINA NUŠTARKRIŽNOG PUTA 3632221 NUŠTAR0278954042177882311
135.36637PREDŠKOLSKA USTANOVA VRTULJAKULICA BREZA 232221 NUŠTAR0113267929151376648
136.36862OPĆINA PRIVLAKAFALIČEVCI 732251 PRIVLAKA0255501873133958808
137.36991OPĆINA STARI JANKOVCIDR. FRANJE TUĐMANA 132241 STARI JANKOVCI0258988518192238850
138.44284DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA JANKOVCI, STARI JANKOVCIDR. FRANJE TUĐMANA 1332241 STARI JANKOVCI0248645881452757491
139.37017OPĆINA STARI MIKANOVCIŠKOLSKA 132284 STARI MIKANOVCI0254432627898322224
140.37025PREDŠKOLSKA USTANOVA VEDRI DANIMATIJE GUPCA 1532284 STARI MIKANOVCI0110468385457959081
141.42539OPĆINA ŠTITARSTROSSMAYEROVA 3632274 ŠTITAR0258813744799177734
142.37050OPĆINA TOMPOJEVCIANTUNA GUSTAVA MATOŠA 132238 TOMPOJEVCI0255462387600034572
143.37105OPĆINA TORDINCITRG HRVATSKIH ŽRTAVA 932214 TORDINCI0253961654944238149
144.37121OPĆINA TOVARNIKANTUNA GUSTAVA MATOŠA 232249 TOVARNIK0256892638906942564
145.37156OPĆINA TRPINJAGAJČANSKA 132224 TRPINJA0254861515398815159
146.37189DJEČJI VRTIĆ LILIPUTMITROVIĆEVA b.b.32225 BOBOTA0144132933328230215
147.37404OPĆINA VOĐINCIJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 19832283 VOĐINCI0265988348324542898
148.46190DJEČJI VRTIĆ MLADOST VOĐINCIBRAĆE RADIĆA 6332283 VOĐINCI0257901420024979829
149.37412OPĆINA VRBANJATRG DR. FRANJE TUĐMANA 132254 VRBANJA0254252810427349735
150.49987RAZVOJNA AGENCIJA VRBANJATRG DR. FRANJE TUĐMANA 132254 VRBANJA0480297765871942645R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.30873SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJADOMOVINSKOG RATA 221000 SPLIT0254400840781519492
2.31243NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-
-DALMATINSKE ŽUPANIJE
VUKOVARSKA 4621000 SPLIT0311919054948902275
3.31251DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEKAVANJINOVA 221000 SPLIT0176256704847852112
4.31260POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJUPUT MEJA 521000 SPLIT0126780938332162201
5.37599STOMATOLOŠKA POLIKLINIKAANTUNA GUSTAVA MATOŠA 221000 SPLIT0111254613897034615
6.37531ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITKSO-DALMATINSKE ŽUPANIJESPINČIĆEVA 121000 SPLIT0313179370044517580
7.31235MUZEJ CENTINSKE KRAJINEANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 521230 SINJ0306772674609858262
8.37558MUZEJ HVARSKE BAŠTINEHANIBALA LUCIĆA 821450 HVAR0302751177862822040
9.42153BIOKOVKA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJUPUT CVITAČKE 921300 MAKARSKA0339772622775078552
10.41152JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE MORE I KRŠPRILAZ BRAĆE KALITERNA 1021000 SPLIT0133339943599729956
11.44233JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEDOMOVINSKOG RATA 221000 SPLIT0243134343969283339
12.46639JAVNA USTANOVA RERA S.D.DOMOVINSKOG RATA 221000 SPLIT0277611140887282015
13.11814OŠ SUPETARPORAT 2521400 SUPETAR0303872604434620094
14.11822OŠ PUČIŠĆATRG HRVATSKOG SKUPA 1121412 PUČIŠĆA0302714724256103921
15.11839OŠ VLADIMIRA NAZORA, POSTIRAPODJEŽICE b.b.21410 POSTIRA0302429655058540897
16.11847OŠ SELCAŠETALIŠTE RAJKA ŠTAMBUKA 221425 SELCA0303525574956134053
17.11855OŠ BOLRUDINA 121420 BOL0302430007098088078
18.11863OŠ MILNAMILNA b.b.21405 MILNA0306375554207333902
19.12077OŠ HVARKROZ BURAK 8121450 HVAR0302750314921955279
20.12085OŠ PETAR HEKTOROVIĆOBALA DR. FRANJE TUĐMANA 121460 STARI GRAD0302436976595188937
21.12093OŠ JELSAJELSA 16121465 JELSA0302437742714439711
22.12108OŠ ANTE ANĐELINOVIĆSUĆURAJ NA HVARU21469 SUĆURAJ0302434281578529569
23.12116OŠ JOSIPA JOVIĆA, ARŽANOULICA PETRA ŽAJE 221246 CISTA PROVO0302808969649940088
24.12124OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, CISTA VELIKACESTA DR. FRANJE TUĐMANA 6021244 CISTA VELIKA0302053309596730851
25.12132OŠ STJEPAN RADIĆFRA STJEPAN VRLJIĆA 1321260 IMOTSKI0302050938240201838
26.12149OŠ TINA UJEVIĆA, PODBABLJEKRIVODOL21263 PODBABLJE0302051785097065793
27.12157OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LOVREĆDR. MATE ŠIMUNDIĆA 1021257 LOVREĆ0306315105749594766
28.12165OŠ IVANA LEKE, PROLOŽACTRG FRANJE TUĐMANA 621264 D.PROLOŽAC0302056877953333622
29.12173OŠ RUNOVIĆRUNOVIĆ 21121261 RUNOVIĆ0302055033906560969
30.12181OŠ STUDENCI, LOVREĆPUT ŠKOLE 1521265 STUDENCI0302054151194986184
31.12190OŠ ZAGVOZDTRG ZAB. JUNAKA 421270 ZAGVOZD0302049508904126856
32.12204OŠ ZMIJAVCIDR. FRANJE TUĐMANA 18921266 ZMIJAVCI0302052520595920000
33.12315OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, BRELASV. JURJA 121322 BRELA0330912656851068711
34.12323O.Š.DON MIHIOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORAPRILAZ VIDA MIHOTIĆA 121327 PODGORA0330913491166848031
35.12340OŠ BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA, BAŠKA VODAPODSPILINE 221320 BAŠKA VODA0370369058427483649
36.12366OŠ TUČEPIKRAJ 1721325 TUČEPI0387354473463672485
37.12446OŠ JOSIPA PUPAČIĆA, OMIŠTRG KRALJA TOMISLAVA 121310 OMIŠ0311424434587778910
38.12454OŠ JESENICEĐAČKI PUT 1021315 DUGI RAT0311425297252661799
39.12462OŠ 1. LISTOPADA 1942., ČISLASTOŽERNOG BRIGADIRA ANTE ŠAŠKORA 5421253 GATA0311427965278281253
40.12479OŠ DR. FRA KARLA BALIĆA, ŠESTANOVACDR. FRANJE TUĐMANA 4021250 ŠESTANOVAC0312985319270215513
41.12487OŠ GORNJA POLJICANEČAJ 4321205 DONJI DOLAC0314305871481407524
42.12500OŠ ANTE STARČEVIĆA, DICMOKRAJ b.b.21232 DICMO0306760251242050277
43.12518OŠ IVANA LOVRIĆA, SINJPUT FERATE 221230 SINJ0306757232628031087
44.12526OŠ MARKA MARULIĆA, SINJVLADIMIRA NAZORA 421230 SINJ0317112475644060830
45.12534OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJALKARSKO TRKALIŠTE 1121230 SINJ0306764526993140667
46.12542OŠ STJEPANA RADIĆA, TIJARICADONJA TIJARICA 4221240 TRILJ0306765326921588525
47.12559OŠ DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACEHRVACE 22521233 HRVACE0306763720686651535
48.12567OŠ KAMEŠNICAHRVATSKIH BRANITELJA 2621238 OTOK0306759942095587809
49.12575OŠ IVANA MAŽURANIĆA, OBROVAC SINJSKI, HANOBROVAC SINJSKI21241 OBROVAC SINJSKI0306768867272246049
50.12583OŠ MILANA BEGOVIĆA, VRLIKATRG DR. FRANJE TUĐMANA 621236 VRLIKA0306767064625658569
51.12591OŠ TRILJPOLJIČKE REPUBLIKE 1821240 TRILJ0306766190202453567
52.12794O.Š.MAJSTORA RADOVANA, TROGIRULICA DR. FRANJE TUĐMANA 1221220 TROGIR0302439379746324379
53.12809OŠ PETRA BERISLAVIĆA, TROGIROBALA BANA BERISLAVIĆA 1621220 TROGIR0302442351024038006
54.12817OŠ IVANA DUKNOVIĆA, MARINADON FRANE MACANOVIĆA 121222 MARINA0305272978856986826
55.12825OŠ VISVIŠKOG BOJA 1021480 VIS0302447481715481824
56.12833OŠ KOMIŽAŠKOLSKA 1121485 KOMIŽA0302446664984439557
57.12841OŠ VRGORACMATICE HRVATSKE 921276 VRGORAC0332366802098745201
58.13107OŠ GRADACKRALJA TOMISLAVA 221330 GRADAC0302409190628669006
59.13140OŠ KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURACBRAĆE RADIĆ 621212 K.SUĆURAC0315002036775952622
60.13158OŠ KNEZA TRPIMIRA, KAŠTEL GOMILICAEUGENA KUMIČIĆA 221213 K. GOMILICA0311804554313432160
61.13166OŠ OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆPUT SV. LOVRE 221215 KAŠTELA0311811890896497176
62.13174OŠ BIJAĆI, KAŠTEL NOVIVODOVODNA ULICA 221217 KAŠTEL NOVI0311812687497945083
63.13182OŠ PROF. FILIPA LUKASA, KAŠTEL STARISLAVONSKA 521216 KAŠTEL STARI0341099430185494664
64.13199OŠ PRIMORSKI DOLACVRŽINE 18521227 PRIMORSKI DOLAC0311818508246890048
65.13203OŠ DON LOVRE KATIĆA, SOLINPUT MAJDANA 321210 SOLIN0311810016755156769
66.13211OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA, SOLINDUDINI 1721210 SOLIN0311820770459862544
67.13220OŠ PETRA KRUŽIĆA, KLISPUT SV. ANTE 3021231 KLIS0311806162792690295
68.13238OŠ DUGOPOLJESTEPINČEVA 421204 DUGOPOLJE0311799554835656496
69.13246OŠ KNEZA BRANIMIRA, MUĆDONJI MUĆ 21821203 MUĆ0311802905900773737
70.13254OŠ NEORIĆNEORIĆ 4321247 NEORIĆ0312928464160336277
71.13262OŠ BRAĆE RADIĆ, BRAČEVIĆRADUNSKI GAJ 1121203 MUĆ0311816918033142864
72.13480OŠ STROŽANACBLATO 121312 PODSTRANA0314611107911445229
73.13535OŠ GROHOTEPODKUĆA 2821430 ŠOLTA0311821587159287163
74.16297OŠ KRALJA ZVONIMIRA. SEGET DONJIHRVATSKIH ŽRTAVA 9221218 SEGET DONJI0110795056760116060
75.40859OŠ KRALJICE JELENE, SOLINPUT MIRA 321210 SOLIN0207732928599641021
76.49954OŠ JOSIP VERGILIJ PERIĆ, IMOTSKIFRA STJEPANA VRLJIĆA 1721260 IMOTSKI0480080052261064082
77.12212GLAZBENA ŠKOLA DR.FRA IVAN GLIBOTIĆ, IMOTSKIBRUNA BUŠIĆA 121260 IMOTSKI0167723361693286883
78.12606OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA, SINJALKARSKO TRKALIŠTE 11/A21230 SINJ0306770075731071140
79.48937OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA LOVRO PL. MATAČIĆ OMIŠPUNTA 121310 OMIŠ0442993161560026399
80.18073SREDNJA ŠKOLA BOLRUDINA 121420 BOL0304374614693829962
81.18081SREDNJA ŠKOLA BRAČ, SUPETARKRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 221400 SUPETAR0302432659247379571
82.18104SREDNJA ŠKOLA HVARKROZ BURAK 8121450 HVAR0304215492464275654
83.18153SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, MAKARSKABRELJANSKA 321300 MAKARSKA0380568902192576956
84.18188SREDNJA ŠKOLA JURE KAŠTELAN OMIŠTRG KRALJA TOMISLAVA 221310 OMIŠ0316144740482871847
85.18196KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆANOVO RIVA 421412 PUČIŠĆA0302431819741597798
86.18207SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJDINKA ŠIMUNOVIĆA 1421230 SINJ0019151526690222314
87.18215ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLITTESLINA 221000 SPLIT0017354186181644759
88.18223GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA SPLITMATICE HRVATSKE 1121000 SPLIT0380507719665709849
89.18231SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆPUT POLJOPRIVREDNIKA 521217 KAŠTEL ŠTAFILIĆ-NEHAJ0343009021849020416
90.18240OBRTNIČKA ŠKOLA SPLITNODILOVA 321000 SPLIT0015099182949888965
91.18258III. GIMNAZIJA SPLITMATICE HRVATSKE 1121000 SPLIT0342156278950283030
92.18266SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA SPLITTESLINA 421000 SPLIT0385098690359909941
93.18274EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SPLITVUKOVARSKA 3721000 SPLIT0316730565481283003
94.18282KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA SPLITANTUNA GUSTAVA MATOŠA 6021000 SPLIT0023574171781493985
95.18299ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI SPLITFAUSTA VRANČIĆA 1721000 SPLIT0317239242749871786
96.18303POMORSKA ŠKOLA SPLITZRINSKO-FRANKOPANSKA 3621000 SPLIT0311982337666400578
97.18311ZDRAVSTVENA ŠKOLA SPLITVUKOVARSKA 4421000 SPLIT0311825886444573265
98.18338SREDNJA ŠKOLA A. MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO, VISVIŠKOG BOJA 921480 VIS0303556557436529895
99.18346SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA, TROGIRPUT MULINE 2821220 TROGIR0016745226186444070
100.18354SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, VRGORACMATICE HRVATSKE 821276 VRGORAC0140405974767303756
101.18387I. GIMNAZIJA SPLITNIKOLE TESLE 1021000 SPLIT0018465956998988252
102.18467GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA, SINJDINKA ŠIMUNOVIĆA 1021230 SINJ0019152341486114231
103.18475TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, SINJDINKA ŠIMUNOVIĆA 1221230 SINJ0020704702984292944
104.18483SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKABRELJANSKA 321300 MAKARSKA0380569736300825160
105.18522SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIRULICA DR. FRANJE TUĐMANA 121220 TROGIR0016747911587718415
106.18555TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLITANTUNA GUSTAVA MATOŠA 6021000 SPLIT0023573328557793778
107.18563V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR, SPLITZAGREBAČKA 221000 SPLIT0015101773243108796
108.18571IV. GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ, SPLITZAGREBAČKA 221000 SPLIT0015102579378469023
109.18580PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA SPLITMATICE HRVATSKE 1121000 SPLIT0015100956643835093
110.18598TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKUZRINSKO-FRANKOPANSKA 2321000 SPLIT0017351793928731506
111.18602OBRTNA-TEHNIČKA ŠKOLA SPLITPLANČIĆEVA 121000 SPLIT0017352543651407703
112.18619INDUSTRIJSKA ŠKOLA SPLITZRINSKO-FRANKOPANSKA 4021000 SPLIT0017353327561786395
113.18627II. GIMNAZIJA SPLITTESLINA 1021000 SPLIT0018466772178002056
114.18709ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU SPLITMATICE HRVATSKE 1121000 SPLIT0033865644867213226
115.18805OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOMBRUNA BUŠIĆA 5921260 IMOTSKI0054630510013928386
116.18813EKONOMSKA ŠKOLA IMOTSKIBRUNA BUŠIĆA b.b.21260 IMOTSKI0054632143013763489
117.18821TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOMBRUNA BUŠIĆA 5921260 IMOTSKI0054631353883553543
118.18830GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA, IMOTSKIBRUNA BUŠIĆA 5921260 IMOTSKI0054633045324639518
119.19669ŽENSKI ĐAČKI DOMĆIRIL-METODOVA 2621000 SPLIT0342916405548954773
120.19677UČENIČKI DOM SPLITMATICE HRVATSKE 1321000 SPLIT0313357572476891879
121.22752GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA, SPLITTRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 321000 SPLIT0342643289701365702
122.7681DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAKARSKAKALALARGA 3121300 MAKARSKA0330939878056825735
123.7831DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLITIVANA PLEMENITOG ZAJCA 221000 SPLIT0072760169403366669
124.7920DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VISSILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 1221480 VIS0302448298150865880
125.8086DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRETSTARČEVIĆEVA 1921000 SPLIT0072759868089998008
126.37540CENTAR ZA KULTURU BRAČTRG SV. PETRA 121400 SUPETAR0378166637605651914
127.30509GRAD HVARULICA MILANA KUKURINA 221450 HVAR0254112201250166084
128.30533GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVARPALAČA VUKAŠINOVIĆ21450 HVAR0135240726528278492
129.30517DJEČJI VRTIĆ VANĐELA BOŽITKOVIĆHANIBALA LUCIĆA b.b.21450 HVAR0127713801674358128
130.30443GRAD IMOTSKIANTE STARČEVIĆA 2321260 IMOTSKI0258157418919978758
131.30486JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA IMOTSKOGNIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 1621260 IMOTSKI0148757487603109074
132.30478PUČKO OTVORENO UČILIŠTEANTE STARČEVIĆA 721260 IMOTSKI0302809714817470559
133.30460DJEČJI VRTIĆ IMOTSKIFRA STJEPANA VRLJIĆA 1521260 IMOTSKI0328550246142243642
134.40939GRADSKA KNJIŽNICA DON MIHOVIL PAVLINOVIĆKRALJA ZVONIMIRA 121260 IMOTSKI0205015313056813552
135.30363GRAD KAŠTELABRAĆE RADIĆ 121212 KAŠTEL SUĆURAC0258099308727843572
136.30380GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELATRG PALIH ZA DOMOVINU 121212 KAŠTEL SUĆURAC0138379552093944073
137.30398MUZEJ GRADA KAŠTELABRCE 121215 KAŠTEL LUKŠIĆ0145081660760457155
138.38052DJEČJI VRTIĆ KAŠTELAULICA BIRNJA 1321216 KAŠTEL STARI0375798695779206788
139.48040JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELABRAĆE RADIĆ 1B21212 KAŠTEL SUĆURAC0127710370561444645
140.37574GRAD KOMIŽAHRVATSKIH MUČENIKA 921485 KOMIŽA0276996452006191628
141.30744GRADSKA KNJIŽNICA RANKO MARINKOVIĆHRVATSKIH MUČENIKA 921485 KOMIŽA0155941928370238405
142.30769DJEČJI VRTIĆ KOMIŽAGURNJI PUT 14 A21485 KOMIŽA0124429991437001004
143.44151CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU – KOMIŽAHRVATSKIH MUČENIKA 921485 KOMIŽA0174197780701296855
144.30234GRAD MAKARSKAOBALA KRALJA TOMISLAVA 121300 MAKARSKA0259557553515145212
145.30306GRADSKA KNJIŽNICADON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 121300 MAKARSKA0118573073176854752
146.30283GRADSKI MUZEJOBALA KRALJA TOMISLAVA 17/121300 MAKARSKA0118151317911171377
147.30314GRADSKA GALERIJA ANTUNA GOJAKADON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 121300 MAKARSKA0116436809797820257
148.49163GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKAFRANJEVAČKI PUT 221300 MAKARSKA0151864026285167092
149.49569JAVNA USTANOVA MAKARSKA RAZVOJNA AGENCIJA – MARAFRANJEVAČKI PUT 221300 MAKARSKA0458342679935418722
150.12307OŠ O. PETRA PERICE, MAKARSKAZELENKA b.b.21300 MAKARSKA0330911844205741227
151.12358OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA , MAKARSKAANTE STARČEVIĆA 1421300 MAKARSKA0392495535431815083
152.12331GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKADON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 121300 MAKARSKA0121695345540489568
153.30267DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCEMOLIZANSKIH HRVATA 221300 MAKARSKA0126103788941194590
154.30031GRAD OMIŠTRG KRALJA TOMISLAVA 521310 OMIŠ0259580049299622160
155.30058NARODNA KNJIŽNICA OMIŠPUNTA 121310 OMIŠ0151326537084614334
156.30066GRADSKI MUZEJ OMIŠANTE STARČEVIĆA 521310 OMIŠ0150811343503370601
157.15569CENTAR ZA KULTURU OMIŠPUNTA 121310 OMIŠ0368521709551384979
158.30040DJEČJI VRTIĆ OMIŠOBALA GUSARA b.b.21310 OMIŠ0314667713066357076
159.29822GRAD SINJDRAGAŠEV PROLAZ 1021230 SINJ0258225203210055420
160.49962JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SINJAPUT FERATE 621230 SINJ0479696961439881424
161.29847GRADSKA KNJIŽNICA SINJGLAVIČKA b.b.21230 SINJ0140492025668354659
162.29839DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAKANTUNA KONSTATINA MATASA 821230 SINJ0306801327203686262
163.29783GRAD SOLINSTJEPANA RADIĆA 4221210 SOLIN0254879840642464411
164.29814GRADSKA KNJIŽNICA SOLINKRALJA ZVONIMIRA 117D21210 SOLIN0126061845530353856
165.29806DJEČJI VRTIĆ CVRČAKZVONIMIROVA 7121210 SOLIN0375774996340711235
166.49325JAVNA USTANOVA U KULTURI ZVONIMIR SOLINKRALJA ZVONIMIRA 5021210 SOLIN0450879363157631218
16729611GRAD SPLITOBALA KNEZA BRANIMIRA 1721000 SPLIT0260590278755598868
168.29759JAVNA VATROGASNA POSTOJBA GRADA SPLITAHERCEGOVAČKA 1821000 SPLIT0148532644537034108
169.47445JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITAOBALA KNEZA BRANIMIRA 1721000 SPLIT0283341799010623662
170.41193JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK ŠUMOM MARJANCATTANJIN PUT 221000 SPLIT0191626228929244223
171.29638GRADSKA KNJIŽNICA MARKA MARULIĆA SPLITSLOBODE 221000 SPLIT0311844431775955033
172.29646ETNOGRAFSKI MUZEJIZA LOŽE 121000 SPLIT0311841087291243639
173.37566HRVATSKI POMORSKI MUZEJ SPLITGLAGOLJAŠA 1821000 SPLIT0136326391912897567
174.29687MUZEJ GRADA SPLITAPAPALIĆEVA 121000 SPLIT0311842835217491823
175.29700PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOOLOŠKI VRTPOLJANA KNEZA TRPIMIRA 321000 SPLIT0311837194803164108
176.29654GALERIJA UMJETNINALOVRETSKA 1121000 SPLIT0311840173046143569
177.50513MUZEJ DOMOVINSKOG RATA U SPLITUPOLJIČKA CESTA 3921000 SPLIT0480316766102312283
177.29620HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U SPLITUTRG GAJE BULATA 121000 SPLIT0315664869204356406
178.29662GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKAKAMILA TONČIĆA 121000 SPLIT0311910697620298968
179.29679GRADSKO KAZALIŠTE MLADIHTRG REPUBLIKE 1/I21000 SPLIT0311848715177482366
180.29695MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTARSAVSKA b.b.21000 SPLIT0136557624112092036
181.47375JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI SPLITOSJEČKA 1121000 SPLIT0132371712492147815
182.49729CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT114. BRIGADE 1421000 SPLIT0445166060142045282
183.49807CENTAR ZA AUTIZAM SPLITRENDIĆEVA 621000 SPLIT0471439391941725029
184.13279OŠ MARJANGAJEVA 121000 SPLIT0146681043328198061
185.13287OŠ DOBRIKLIŠKA 2521000 SPLIT0311817713445728938
186.13295OŠ BOLHRVATSKIH ISELJENIKA 1021000 SPLIT0311819387834332400
187.13300OŠ SKALICEPUT SKALICA 1821000 SPLIT0311814262257752038
188.13318OŠ MANUŠVUKOVARSKA 1121000 SPLIT0313350883648856443
189.13326OŠ SPINUTTESLINA 1221000 SPLIT0313950636353355850
190.13334OŠ POJIŠANVIŠKA 1221000 SPLIT0311803736621011096
191.13342OŠ LUČACOMIŠKA 2721000 SPLIT0311800218255888744
192.13359OŠ BRDAPUT BRDA 221000 SPLIT0311805317896602830
193.13367OŠ MEJEGUNJAČINA 121000 SPLIT0312927663904969870
194.13375OŠ TRSTENIKDINKA ŠIMUNOVIĆA 2221000 SPLIT0311797966197290696
195.13383OŠ BLATINE, ŠKRAPENA KRIŽICE 221000 SPLIT0311813480111237558
196.13391OŠ PLOKITESLAVONSKA 1321000 SPLIT0311807089133018342
197.13406OŠ KMAN KOCUNARBENKOVAČKA 1021000 SPLIT0315114071870079580
198.13414OŠ SPLIT 3BRUNA BUŠIĆA 621000 SPLIT0315762821967469683
199.13422OŠ RAVNE NJIVESARAJEVSKA 3021000 SPLIT0317857932187511702
200.13439OŠ SUĆIDARPERIVOJ ANE ROJE 121000 SPLIT0319678067671410088
201.13447OŠ MERTOJAKDOVERSKA 4421000 SPLIT0340226648863003021
202.13455OŠ GRIPESTEPINČEVA 1221000 SPLIT0340039500791260897
203.13463OŠ MEJAŠIMEJAŠI b.b.21000 SPLIT0341069216636040183
204.13471OŠ PUJANKETIJARDOVIĆEVA 3021000 SPLIT0344375273683394479
205.13498OŠ SLATINEPUT LOVRETA 121000 SPLIT – SLATINE0138798714492243279
206.13502OŠ ŽRNOVNICAHRVATSKIH VELIKANA 2121251 SPLIT – ŽRNOVNICA0312926872625014173
207.13519OŠ SRINJINEPUT BILAJA b.b.21292 SPLIT – SRINJINE0312925040792454328
208.13527OŠ VISOKAVRH VISOKE 3221000 SPLIT0341666617637939161
209.13543OŠ KAMEN-ŠINEGOSPE OD KARMELA 121000 SPLIT0137479618770285511
210.16213OŠ STOBREČIVANKOVA 1321311 SPLIT – STOBREČ0137480087172411947
211.49823OŠ ŽNJAN-PAZDIGRADPAZDIGRADSKA 121000 SPLIT0475770008752052179
212.29718DJEČJI VRTIĆ MARJANPUT SV. MANDE 1121000 SPLIT0375776586339280930
213.29726DJEČJI VRTIĆ RADOSTHERCEGOVAČKA 2221000 SPLIT0375775704536412583
214.29734DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZKLIŠKA b.b.21000 SPLIT0375772299090311925
215.29742DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANANODILOVA 121000 SPLIT0375771413766250458
216.29582GRAD STARI GRADNOVA RIVA 321460 STARI GRAD0257290795584171878
217.29603MUZEJ STAROGA GRADAULICA BRAĆE BIANKINI 221460 STARI GRAD0121146380095895546
218.29599DJEČJI VRTIĆ SARDELICEULICA PAPE IVANA PAVLA II. 321460 STARI GRAD0127711183474426992
219.42547GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICANOVA RIVA 221460 STARI GRAD0216782449852691090
220.46085JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEMVUKOVARSKA CESTA 221460 STARI GRAD0258831548858824123
221.29540GRAD SUPETARVLAČICA 521400 SUPETAR0259569916857373591
222.43351NARODNA KNIŽNICA SUPETARJOBOVA b.b.21400 SUPETAR0219610758165875214
223.29558DJEČJI VRTIĆ MRVICAPETRA JAKŠIĆA 321400 SUPETAR0137426530026358790
224.29507GRAD TRILJPOLJIČKE REPUBLIKE 1521240 TRILJ0274130091648398574
225.29515DJEČJI VRTIĆ TRILJANTE STARČEVIĆA 1521240 TRILJ0147751072048408451
226.43239GRADSKA KNJIŽNICA TRILJPOLJIČKE REPUBLIKE b.b.21240 TRILJ0223891864062987764
227.41304MUZEJ TRILJSKOG KRAJADON ANTE BUČANA 121240 TRILJ0192256425021713027
228.49815USTANOVA ZA ISTRAŽIVANJE I ŠIRENJE ZNANJA U PODRUČJU PREHRANE I ZDRAVLJA CEKOM 3LJPOLJIČKE REPUBLIKE 1521240 TRILJ0454299135341410291
229.37603GRAD TROGIRTRG PAPE IVANA PAVLA II. 121220 TROGIR0254500484400309496
230.29470GRADSKA KNJIŽNICA TROGIROBALA BANA BERISLAVIĆA 1521220 TROGIR0149495353814857713
231.29488MUZEJ GRADA TROGIRAGRADSKA VRATA 421220 TROGIR0302834856448964534
232.29496DJEČJI VRTIĆ TROGIRSVETOG PETRA 821220 TROGIR0307740320023435931
233.29390GRAD VISVIS21480 VIS0407680076486299480
234.29404GRASKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VISVIŠKI BOJ 1321480 VIS0148839244794961644
235.29412DJEČJI VRTIĆ VISVIŠKI BOJ 1121480 VIS0135044732975016254
236.29357GRAD VRGORACTINA UJEVIĆA 821276 VRGORAC0258019581573770233
237.29365GRADSKA KNJIŽNICAMATICE HRVATSKE 1121276 VRGORAC0173779147746542392
238.29373GRADSKA GLAZBA LJUDEVIT BAČIĆ 1937.HRVATSKIH VELIKANA 1321276 VRGORAC0336507748153062623
239.44330GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE VRGORACTINA UJEVIĆA 821276 VRGORAC0243514464938359387
240.29381DJEČJI VRTIĆ PČELICA VRGORACMATICE HRVATSKE 1321276 VRGORAC0362594043731615840
241.29324GRAD VRLIKAFRA FILIPA GRABOVCA 521236 VRLIKA0272717064758262921
242.29332GRADSKA KNJIŽNICATRG DR. FRANJE TUĐMANA b.b.21236 VRLIKA0153498080225189791
243.29349DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆTRG DR. FRANJE TUĐMANA b.b.21236 VRLIKA0157580595863304627
244.30710OPĆINA BAŠKA VODAOBALA SV. NIKOLE 6521320 BAŠKA VODA0289981723958451309
245.30728DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆOBALA SV. NIKOLE 6521320 BAŠKA VODA0125396455626933145
246.30672OPĆINA BOLPJACA 221420 BOL0260479588849172829
247.30701OPĆINSKA KNJIŽNICA BOLPORAT BOLSKIH POMORACA21420 BOL0144939798155752843
248.43484CENTAR ZA KULTURU OPĆINE BOLFRANE RADIĆA 1821420 BOL0215906644118747392
249.30689DJEČJI VRTIĆ MALI PRINCBOL21420 BOL0134895776204704724
250.30656OPĆINA BRELATRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 121322 BRELA0283788948917268071
251.30664DJEČJI VRTIĆ BRELATRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 121322 BRELA0128757566575251676
252.30630OPĆINA CISTA PROVOCISTA PROVO21256 CISTA PROVO0280021719103241858
253.30621OPĆINA DICMOKRAJ b.b.21232 DICMO0255507729961155594
254.40795DJEČJI VRTIĆ ANAKRAJ b.b.21232 DICMO0191554123644005722
255.30613OPĆINA DUGI RATPOLJIČKA CESTA 13321315 DUGI RAT0254245570748151333
256.44225DJEČJI VRTIĆ DUGI RATDRAGE IVANIŠEVIĆA 621315 DUGI RAT0243767889701849895
257.30592OPĆINA DUGOPOLJETRG FRANJE TUĐMANA 121204 DUGOPOLJE0256964757240842564
258.43716NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJUTRG FRANJE TUĐMANA 121204 DUGOPOLJE0216222934508667953
259.30541OPĆINA GRADACSTJEPANA RADIĆA 321330 GRADAC0258998243460605025
260.30576OPĆINSKA KNJIŽNICA HRVATSKA SLOGASTJEPANA RADIĆA 121330 GRADAC0149177684908321428
261.30550DJEČJI VRTIĆ GRADACJADRANSKA 107A21330 GRADAC0127215231046492174
262.30584OPĆINA HRVACEHRVACE 31021233 HRVACE0255470478065542020
263.40963DJEĆJI VRTIĆ SRETNO DIJETEHRVACE b.b.21233 HRVACE0202572870410546521
264.30419OPĆINA JELSAJELSA21465 JELSA0258440994187441810
265.30427OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA JELSAJELSA21465 JELSA0141238851651250210
266.47220MUZEJ OPĆINE JELSALUČICA b.b.21465 JELSA0273810462903640427
267.30435DJEČJI VRTIĆ JELSAJELSA21465 JELSA0127712048702711075
268.30347OPĆINA KLISIZA GRADA 221231 KLIS0254316871670874269
269.49690NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA U KLISUPUT SVETOG ANTE 3121231 KLIS0459939026835058845
270.38366OPĆINA LEĆEVICAANTE BUZANČIĆA TICE 121202 LEĆEVICA0272862114292080724
271.30339OPĆINA LOKVIČIĆIULICA KRISTA KRALJA 121234 LOKVIČIĆ0291282179516569824
272.38331OPĆINA LOVREĆDR. FRANJE TUĐMANA 721257 LOVREĆ0279734828205009024
273.30200OPĆINA MARINAANTE RUDANA 4721222 MARINA0281907484238675791
274.30218DJEČJI VRTIĆ MARINAANTE RUDANA 4721222 MARINA0138207165151460398
275.30187OPĆINA MILNASRIDNJA KALA 121405 MILNA0289079841430773588
276.48007CENTAR ZA KULTURU MILNAMILNA b.b.21405 MILNA0293508288734496519
277.30195DJEČJI VRTIĆ MILNAMILNA b.b.21405 MILNA0128730389654965593
278.30120OPĆINA MUĆDONJI MUĆ21203 MUĆ0254738420072764912
279.30103OPĆINA NEREŽIŠĆANEREŽIŠĆA b.b.21423 NEREŽIŠĆA0263177644288790358
280.30099OPĆINA OKRUG GORNJIBANA JELAČIĆA 1721223 OKRUG GORNJI0267568478330919596
281.30015OPĆINA OTOKOTOK b.b.21238 OTOK0254325744478988040
282.30023DJEČJI VRTIĆ ŽABICAOTOK b.b.21238 OTOK0132133117952117551
283.30007OPĆINA PODBABLJEDRUM 1521262 KAMENMOST0276561699326330899
284.47586DJEČJI VRTIĆ RIBICE, GRUBINEGRUBINE b.b. KAMENI MOST21262 GRUBINE0282030768002762134
285.29986OPĆINA PODGORAANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 221327 PODGORA0284127487761142122
286.29994DJEČJI VRTIĆ MORSKI KONJIĆPUT SV. VICENCA 121327 PODGORA0127080058382569714
287.29978OPĆINA PODSTRANAPODSTRANA21312 PODSTRANA0254441540910925478
288.38462CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANATRG DR. FRANJE TUĐMANA 321312 PODSTRANA0197067442191507337
289.29951OPĆINA POSTIRAPOSTIRA21410 POSTIRA0263766968673526421
290.49456OPĆINSKA KNJIŽNICA IVAN MATIJ ŠKARIĆGLAVICA 121410 POSTIRA0452207909307416085
291.29960DJEČJI VRTIĆ GRDELINPOSTIRA b.b.21410 POSTIRA0125705630311016133
292.29943OPĆINA PRGOMETPRGOMET b.b.21201 PRGOMET0277593096601278857
293.29935OPĆINA PRIMORSKI DOLACPRIMORSKI DOLAC 221227 PRIMORSKI DOLAC0274060590811277065
294.48890DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKVRŽINE 18621227 PRIMORSKI DOLAC0442052797065899907
295.29927OPĆINA PROLOŽACPROLOŽAC21264 DONJI PROLOŽAC0411030792459514722
296.29898OPĆINA PUČIŠĆAPUČIŠĆA21412 PUČIŠĆA0258755684358331919
297.29919NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUPTRG HRVATSKOG SKUPA 1021412 PUČIŠĆA0171660325412641469
298.29902DJEĆJI VRTIĆ PUČIŠĆAPARK HRVATSKIH BRANITELJA 121412 PUČIŠĆA0151092486550605796
299.29880OPĆINA RUNOVIĆIRUNOVIĆ21261 RUNOVIĆ0259961945457761971
300.45172DJEČJI VRTIĆ RUNOVIĆRUNOVIĆ b.b.21261 RUNOVIĆ0249408658289047612
301.29871OPĆINA SEGETTRG HRVATSKOG VITEZA ŠPIRE ŠEVE FRZELINA 121220 SEGET0254366403663954500
302.43247DJEČJI VRTIĆ TRATINČICAHRVATSKIH ŽRTAVA b.b.21218 SEGET DONJI0224119602208175663
303.29855OPĆINA SELCATRG STJEPANA RADIĆA 521425 SELCA0282629175901612733
304.29863DJEČJI VRTIĆ SELCASELCA b.b.21425 SELCA0150003119551018204
305.48187OPĆINSKA KNJIŽNICA »HRVATSKI SASTANAK 1888«TRG STJEPANA RADIĆA 521425 SELCA232582972662230197
306.38340OPĆINA SUĆURAJRIVA 1921469 SUĆURAJ0267996522949687323
307.29574OPĆINA SUTIVANTRG DR. FRANJE TUĐMANA 121403 SUTIVAN0259928714934088349
308.42563HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA ANTONIO RENDIĆ IVANOVIĆKALA O KONGULI 221403 SUTIVAN0217106627987351665
309.41064DJEČJI VRTIĆ SUTIVANKALA O KONGULI 121403 SUTIVAN0202365265956274012
310.29531OPĆINA ŠESTANOVACŠESTANOVAC21250 ŠESTANOVAC0274342671560615444
311.29523OPĆINA ŠOLTAPODKUĆA 821430 GROHOTE0258259738621571773
312.48291KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR OTOKA ŠOLTEPODKUĆA 821430 GROHOTE0416269239244862531
313.29566OPĆINA TUČEPIKRAJ 39 A21325 TUČEPI0283634303720208237
314.29316OPĆINA ZADVARJEZADVARJE21255 ZADVARJE0255656171974924545
315.29308OPĆINA ZAGVOZDFRANJE TUĐMANA 6521270 ZAGVOZD0262199157306974930
316.29285OPĆINA ZMIJAVCIDOMOVINSKOG RATA 16121266 ZMIJAVCI0281911279161451240R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.36389ISTARSKA ŽUPANIJADRŠĆEVKA 352000 PAZIN0254447490017522601
2.37068OPĆA BOLNICA PULA – OSPEDALE GENERALE POLAZAGREBAČKA 3052100 PULA0071417816089706543
3.37076BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU PRIM. DR. MARTIN HORVAT, ROVINJLUIGI MONTI 252210 ROVINJ0307588506628576557
4.37092ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJENAZOROVA 2352100 PULA0320379490629578695
5.47254ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJEZAGREBAČKA 3052100 PULA0279379240606155880
6.36565ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJAFLANATIČKA 2752100 PULA0178856699092064857
7.47594IKA – ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA – ACI – AGENZIA CULTURALE ISTRIANAFLANATIČKA 2952100 PULA0171258656516458170
8.43505ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJERIVA 852100 PULA0236443346917415846
9.36410ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIATRG ISTARSKOG RAZVODA 1275 152000 PAZIN0128704460032390813
10.36401POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIAGRADINSKI USPON 652100 PULA0320371999085069175
11.44477MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTREFLANATIČKA 2952100 PULA0239602559485940105
12.10348OŠ MATE BALOTE, BUJEŠKOLSKI BRIJEG 252460 BUJE0303643075498468638
13.10364OŠ RIVARELA, NOVIGRADEMONIJSKA 452466 NOVIGRAD0303641327267656235
14.10372OŠ MILANA ŠORGE, OPRTALJMATKA LAGINJE 2552428 OPRTALJ0303640519269600880
15.10397TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALINA EDMONDO DE AMICIS, BUJE-BUIEŠKOLSKI BRIJEG 352460 BUJE0303645602043590650
16.10401TALIJANSKA O.Š., NOVIGRADEMONIJSKA 252466 NOVIGRAD0303642191021457515
17.10410OŠ VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZETII. ISTARSKE BRIGADE 1652420 BUZET0302857788886840492
18.10604OŠ IVANA BATELIĆA, RAŠAIVANA BATELIĆA 152223 RAŠA0307592344343207867
19.10612OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO, NEDEŠĆINANEDEŠĆINA 10352231 SVETA NEDELJA0305886711188537984
20.10629OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, ČEPIĆPURSARIJA ČEPIĆ 152232 KRŠAN0307507983307015666
21.10637OŠ VLADIMIRA NAZORA, POTPIĆANDUMBROVA 1252232 KRŠAN0307509514237019602
22.10723OŠ JURŠIĆIJURŠIĆI b.b.52342 SVETVINČENAT0320831175125395250
23.10838OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRSARRADE KONČARA 7252450 VRSAR0306178742561610611
24.10846OŠ JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKIGRADSKI TRG 152448 SV. LOVREČ0309052381796497726
25.10862OŠ JOŽE ŠURANA, VIŠNJANISTARSKA 252463 VIŠNJAN0309053149067596635
26.10991OŠ VODNJAN – SCUOLA ELEMENTARE DIGNANOZUKA 3552215 VODNJAN0320355767897223243
27.11009OŠ FAŽANAPULJSKA CESTA 952212 FAŽANA0320361170010834364
28.11017OŠ SVETVINČENATSVETVINČENAT 9852342 SVETVINČENAT0320359092363347984
29.11025OŠ DIVŠIĆIDIVŠIĆI 552206 MARČANA0320832042666743290
30.11033OŠ JURE FILIPOVIĆA, BARBANBARBAN 15052207 BARBAN0320833896034782118
31.11041OŠ VLADIMIRA NAZORA, KRNICAKRNICA 8752208 MARČANA0320830368924138485
32.11050OŠ MARČANAMARČANA 16652206 MARČANA0320364631345551255
33.11068OŠ DR. MATE DEMARINA, MEDULINMUNIDA 352203 MEDULIN0320829082090031065
34.11084GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULACISCUTTIJEVA 2252100 PULA0090455465504237438
35.11445OŠ PETRA STUDENCA. KANFANARDVIGRADSKA 352352 KANFANAR0307535442305886737
36.11488OŠ VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ9. RUJNA 252341 ŽMINJ0306155840785940483
37.10854OŠ TARISTARSKA 2152465 TAR0309054019604931364
38.17089SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJEŠKOLSKI BRIJEG 152460 BUJE0390316845286714467
39.17097SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJEŠKOLSKI BRIJEG 152460 BUJE0390315007225004745
40.17101SREDNJA ŠKOLA BUZETANTUNA CEROVCA – TONČIĆA 752420 BUZET0317499993755291191
41.17152SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABINRUDARSKA 452220 LABIN0307510948333795659
42.17208GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZINŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 1152000 PAZIN0308923189025673993
43.17216SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČKARLA HUGUESA 652440 POREČ0395356448579920776
44.17224ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULAKANDLEROVA 4852100 PULA0398135530822226445
45.17232GIMNAZIJA PULATRIERSKA 852100 PULA0399934366563582219
46.17249INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULAMLETAČKA 352100 PULA0012936421765234516
47.17257TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE DANTE ALIGHIERI POLASANTORIOVA 352100 PULA0328441786195376444
48.17361TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVIGNOCARDUCCIJEVA 1652210 ROVINJ0336414340451153058
49.17370SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJCARDUCCIJEVA 1652210 ROVINJ0384038783838117332
50.17396TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČPRVOMAJSKA 652440 POREČ0395355625253841250
51.17407GOSPODARSKA ŠKOLA – ISTITUTO PROFESSIONALEŠKOLSKI BRIJEG 152460 BUJE0390314127648687825
52.17440STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJCARDUCCIJEVA 1352210 ROVINJ0384039591505855364
53.17466EKONOMSKA ŠKOLA PULAKOVAČIĆEVA 352100 PULA0399935147059499324
54.17474MEDICINSKA ŠKOLA PULARIŽANSKE SKUPŠTINE 252100 PULA0399936056214920982
55.17482TEHNIČKA ŠKOLA PULAJ. CVEČIĆA 752100 PULA0012937285551346613
56.17499STRUKOVNA ŠKOLA PULAZAGREBAČKA 2252100 PULA0398134743395725775
57.19896ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULARADIĆEVA 1952100 PULA0090456266707369583
58.19601UČENIČKI DOM PULAEPULONOVA ULICA 1852100 PULA0320381647668877184
59.36436POLITEHNIKA PULARIVA 652100 PULA0153121279550001298
60.7770DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA – CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLAKRLEŽINA 3352100 PULA0159957792688800461
61.7807DOM ZA STARIJE OSOBE DOMENICO PERGOLIS ROVINJ – CASA PER ANZIANI DOMENICO PERGOLIS ROVIGNOCARDUCCI 1852210 ROVINJ0307545165822625952
62.7712DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRADDOMOVINSKIH ŽRTAVA 1452466 NOVIGRAD0303654563948970882
63.7788DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠANIKOLE TESLE 552223 RAŠA0307517631771481585
64.42483JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICAOBALA ALDO RISMONDO 252210 ROVINJ0121647345370781471
65.36292GRAD BUJE – BUIEISTARSKA 252460 BUJE0255699519611257971
66.36305DJEČJI VRTIĆ BUJEMATIJE GUPCA 1352460 BUJE0143861163136803308
67.38663TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICAMATIJE GUPCA 1352460 BUJE0191697197282233427
68.48200PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE – UNIVERSITA POPOLARE APERTA DI BUIETRG J. B. TITA 652460 BUJE0105781282919961825
69.36241GRAD BUZETII. ISTARSKE BRIGADE 1152420 BUZET0254585377489969256
70.36250JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZETSVETI IVAN 1252420 BUZET0148071593560207695
71.36284PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUGUSTIN VIVODAII. ISTARSKE BRIGADE 252420 BUZET0302858508733084661
72.36268DJEČJI VRTIĆ GRDELINII. ISTARSKE BRIGADE 1952420 BUZET0095759382289109590
73.42073DOM ZA STARIJE OSOBE BUZETNASELJE GORIČICA 1/152420 BUZET0213134045665482509
74.37927GRAD LABINTITOV TRG 1152220 LABIN0256192119041331726
75.35837JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABINDUBROVA 8452220 LABIN0149263278778917195
76.15577PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABINALDA NEGRIJA 1152220 LABIN0307512543833760619
77.42266GRADSKA KNJIŽNICA LABINRUDARSKA 1/A52220 LABIN0212767968585857405
78.10645CENTAR LIČE FARAGUNA, LABINŠĆIRI 352220 LABIN0307516852329630528
79.35812DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANACPRILAZ KRŠIN 252220 LABIN0307515065354857590
80.10590OŠ IVE LOLE RIBARA, LABINRUDARSKA 952220 LABIN0307508761381578764
81.10581OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABINZELENICE 452220 LABIN0307505270312178512
82.48478UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANAALDA NEGRIJA 1152220 LABIN0427220004607857460
83.35425GRAD NOVIGRAD – CITTA DI CITTANOVAVELIKI TRG 152466 NOVIGRAD0255852153785741678
84.42872GRADSKA KNJIŽNICA NOVIGRAD – CITTANOVARIVARELA 752466 NOVIGRAD0226648249309912272
85.41097MUZEJ – MUSEO LAPIDARIUMVELIKI TRG 8 A52466 NOVIGRAD0207392716679197121
86.35476DJEČJI VRTIĆ TIČIĆIEMONIJSKA 652466 NOVIGRAD0141029602258623372
87.47789DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET – SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLEEMONIJSKA 652466 NOVIGRAD0296589555116739511
88.35343GRAD PAZINDRUŽBA SV. ĆIRILA I METODA 1052000 PAZIN0259561307969842379
89.35360JAVNA VATROGASNA POSTROJBAVRTLIŠĆE 3/A52000 PAZIN0147927015860633652
90.10799PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZINŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 152000 PAZIN0128705258525559545
91.43417MUZEJ GRADA PAZINATRG ISTARSKOG RAZVODA 1275 BR.152000 PAZIN0231661705483022544
92.43409GRADSKA KNJIŽNICA PAZINŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 1A52000 PAZIN0231541672292768317
93.35386DJEČJI VRTIĆ OLGA BANPROLAZ OTOKARA KERŠOVANIJA 152000 PAZIN0308928205017253133
94.10782OŠ VLADIMIRA NAZORA, PAZINŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 952000 PAZIN0345025239968504705
95.35142GRAD POREČOBALA MARŠALA TITA 552440 POREČ0255232941303906494
96.35175JAVNA VATROGASNA POSTROJBA CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA POREČPARTIZANSKA 752440 POREČ0147909152530861428
97.10879PUČKO OTVORENO UČILIŠTENARODNI TRG 152440 POREČ0309061278789932299
98.42418GRADSKA KNJIŽNICA POREČTRG MARAFOR 352440 POREČ0219048648527423383
99.43079ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE – MUSEO DEL TERRITORIO PARENTINODECUMANUS 952440 POREČ0230385097049241725
100.16230TALIJANSKA OŠ I DJEČJI VRTIĆ BERNARDO PARENTINMATKA LAGINJE 652440 POREČ0062182066998506690
101.10803OŠ POREČKARLA HUGUESA 752440 POREČ0309055813633271521
102.48486UMJETNIČKA ŠKOLA POREČNARODNI TRG 152440 POREČ0427450455147155576
103.38399DJEČJI VRTIĆ – SCUOLA DELL' INFANZIA PAPERINOMATKA LAGINJE 652440 POREČ0190764625729035319
104.35298PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI I JASLICE RADOSTRADE KONČARA 752440 POREČ0341083856640224155
105.49761CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ – PARENZODR. MAURO GIOSEFFI 452440 POREČ0449450453358718358
106.34813GRAD PULA – POLAFORUM 152100 PULA0253956079517841355
107.34848JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULADOBRILINA 1652100 PULA0148554748582664867
108.34936GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULASV. IVAN 1/A52100 PULA0320374328668912722
109.34889ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE – GRADSKO KAZALIŠTE PULAMATKA LAGINJE 552100 PULA0095745384820955901
110.35011DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA – PULABUDICINOVA 2352100 PULA0148659465555762680
111.10887OŠ ŠIJANA43. ISTARSKE DIVIZIJE 552100 PULA0320358109289678022
112.10895OŠ STOJA, PULABRIJUNSKA 552100 PULA0320354998035155454
113.10900OŠ CENTARDANTEOV TRG 252100 PULA0320351488890785871
114.10918OŠ – S.E. GIUSEPPINA MARTINUZZI, PULA – POLASANTORIOVA 152100 PULA0320362009264142870
115.10926OŠ TONE PERUŠKA, PULAPOLJANA SV. MARTINA 652100 PULA0320357369131339398
116.10934OŠ KAŠTANJER PULARIMSKE CENTURIJACIJE 2952100 PULA0320356569922596943
117.10942OŠ VIDIKOVACVLADIMIRA NAZORA 4952100 PULA0320360325275875455
118.10959OŠ MONTE ZARO, PULABOŠKOVIĆEV USPON 2452100 PULA0320352214267928873
119.10967OŠ VERUDABANOVČEVA 2752100 PULA0320363885575275026
120.10975OŠ VELI VRH, PULAJOSIPA ZAHTILE 152100 PULA0326558753984895022
121.11076ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, PULAROVINJSKA 652100 PULA0322441495685921387
122.34952DJEČJI VRTIĆ – SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA – POLAGLAVINIĆEV USPON 4/A52100 PULA0120765212999319462
123.34985DJEČJI VRTIĆ PULAKOPARSKA 31A52100 PULA0120764438819334994
124.49544DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJETBANOVČEVA ULICA 2952100 PULA0460330363345191815
125.34442GRAD ROVINJ-ROVIGNOTRG MATTEOTTI 252210 ROVINJ0254591825677819890
126.34459JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJISTARSKA 1352210 ROVINJ0148777931602889123
127.37994ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA-MUSEO CIVICO DELLA CITTA DI ROVIGNOTRG MARŠALA TITA 1152210 ROVINJ0304874815260982669
128.34491PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GRADA ROVINJATRG MARŠALA TITA 352210 ROVINJ0307542705108367570
129.42215GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIKDOMENICA PERGOLISA 252210 ROVINJ0210747325538178534
130.11453TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALINA BERNARDO BENUSSI, ROVINJ-ROVIGNOOMLADINSKA 2052210 ROVINJ0307536280903194137
131.11461OŠ VLADIMIRA NAZORA – S.E.VLADIMIR NAZOR, ROVINJ – ROVIGNOEDMONDO DE AMICIS 3152210 ROVINJ0336060110372585831
132.11470OŠ JURJA DOBRILE, ROVINJ – S.E. JURAJ DOBRILA, ROVIGNOSTANKA PAULETIĆA 852210 ROVINJ – ROVIGNO0307538959014650230
133.34522DJEČJI VRTIĆ NARIDOLAOMLADINSKA 2052210 ROVINJ0133068388070753043
134.34547DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVENFONTERA b.b.52210 ROVINJ0307544393117098651
135.34303GRAD UMAGGIUSEPPE GARIBALDI 652470 UMAG0255475584097228497
136.34379JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAGZEMLJORADNIČKA 1052470 UMAG0149402360697768115
137.34354MUZEJ GRADA UMAGATRG SV. MARTINA 152470 UMAG0144892707118901605
138.15585PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆTRGOVAČKA 652470 UMAG0105783918516892519
139.42387GRADSKA KNJIŽNICA UMAGTRGOVAČKA 652470 UMAG0211330969807399024
140.49920AGENCIJA ZA RAZVOJ GRADA UMAGA RAZUMGIUSEPPE GARIBALDI 652470 UMAG0479806601968166082
141.49938USTANOVA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA I DOGAĐANJA NA PODRUČJU GRADA UMAGA FESTUMGIUSEPPE GARIBALDI 652470 UMAG0479804038478907219
142.47916USTANOVA ZA SPORT GRADA UMAGASAVUDRIJSKA CESTA 1552470 UMAG0149816911295759425
143.10356OŠ MARIJE I LINE, UMAGŠKOLSKA 1452470 UMAG0303644877808331343
144.10389TALIJANSKA OŠ GALILEO GALILEI, UMAGEDOARDA PASCALIJA 2/A52470 UMAG0307842607966962233
145.34338TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAKŠKOLSKA 1252470 UMAG0170009097540302626
146.34346DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGAŠKOLSKA 1252470 UMAG0376247538723194831
147.48283DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAGULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 552470 UMAG0416691472427815354
148.34240GRAD VODNJAN – CITTA DI DIGNANOTRGOVAČKA 252215 VODNJAN0255857215554218499
149.48728PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA »VODNJAN-DIGNANO«TRGOVAČKA 252215 VODNJAN0424135582836522818
150.34266DJEČJI VRTIĆI – SCUOLE DELL'INFANZIA PETAR PANSAN ROCCO 1752215 VODNJAN0120762812242845735
151.36372OPĆINA BALETRG TOMASSO BEMBO 152211 BALE0267653205198666627
152.36348OPĆINA BARBANBARBAN 6952207 BARBAN0255554998875297738
153.36364DJEČJI VRTIĆ TRATINČICABARBAN 13352207 BARBAN0123886815939641510
154.36321OPĆINA BRTONIGLATRG SV. ZENONA 152474 BRTONIGLA0257592281025770849
155.36330DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLADUDOVA 1252474 BRTONIGLA0168616023061421660
156.36225OPĆINA CEROVLJEDOM JOSIP DAUS b.b.52402 CEROVLJE0263838076990583198
157.36209OPĆINA FAŽANA43. ISTARSKE DIVIZIJE52212 FAŽANA0254566747321571460
158.36217DJEČJI VRTIĆ SUNCEPULJSKA 752212 FAŽANA0172097058630420981
159.42379OPĆINA FUNTANA – FONTANEBERNARDA BORISIA 252452 FUNTANA0254492065952269093
160.36127OPĆINA GRAČIŠĆELOŽA 152403 GRAČIŠĆE0261158954846336787
161.36102OPĆINA GROŽNJANUMBERTA GORJANA 352429 GROŽNJAN0258043868316699336
162.41177POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR GROŽNJANPALAČA SPINOTI-MORETANI52429 GROŽNJAN0145953831785957822
163.38001OPĆINA KANFANARTRG MARKA ZELJKA 652352 KANFANAR0270156167683397343
164.35974OPĆINA KAROJBAKAROJBA 3852372 KAROJBA0261626283507857596
165.35958OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICAKAŠTELIR 11352464 KAŠTELIR0256607992974208191
166.35931OPĆINA KRŠANBLAŠKOVIĆI 1252232 KRŠAN0258762984077929159
167.49899DJEČJI VRTIĆ KOCKICAPRISTAV 12152232 KRŠAN0475295376699137102
168.35790OPĆINA LANIŠĆELANIŠĆE 252422 LANIŠĆE0254360515350077714
169.35636OPĆINA LIŽNJANLIŽNJAN 14752203 LIŽNJAN0262841406978590361
170.38315DJEČJI VRTIĆI BUBAMARALIŽNJAN 14752203 LIŽNJAN0122320881794311780
171.37935OPĆINA LUPOGLAVLUPOGLAV 1752426 LUPOGLAV0263986652610588846
172.35589OPĆINA MARČANAMARČANA 15852206 MARČANA0254364834665962557
173.35597DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK MARČANAMARČANA 15852206 MARČANA0127101637830921242
174.35521OPĆINA MEDULINCENTAR 22352203 MEDULIN0255458570537271639
175.35572DJEČJI VRTIĆI MEDULINKATIKULIĆ 2152203 MEDULIN0120763693649655110
176.35484OPĆINA MOTOVUN-MONTONATRG ANDREA ANTICO 152424 MOTOVUN0255287640892183385
177.35409OPĆINA OPRTALJMATKA LAGINJE 2152428 OPRTALJ0258096927242457430
178.35319OPĆINA PIĆANPIĆAN 4052332 PIĆAN0260136230638625602
179.34555OPĆINA RAŠATRG GUSTAVO PULITZER FINALI 252223 RAŠA0258695969591000741
180.34426OPĆINA SVETA NEDELJANEDEŠĆINA 10352231 SVETA NEDELJA0258562684615779206
181.34418OPĆINA SVETI LOVREČGRADSKI TRG 452448 SVETI LOVREČ0256608719903347497
182.34571OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMISVETI PETAR U ŠUMI 652404 SV. PETAR0261173295418771492
183.34395OPĆINA SVETVINČENATSVETVINČENAT 4752342 SVETVINČENAT0269518979825866723
184.34400PREDŠKOLSKA USTANOVA BALONČIĆSVETVINČENAT b.b.52342 SVETVINČENAT0122831548393497077
185.34387OPĆINA TINJANTINJAN 252444 TINJAN0267393244827511522
186.42362OPĆINA TAR-VABRIGAISTARSKA 852465 TAR-VABRIGA0270237193923679060
187.34299OPĆINA VIŠNJANTRG SLOBODE 152463 VIŠNJAN0258528614361625563
188.46165DJEČJI VRTIĆ VIŠNJANJOZE ŠURANA b.b.52463 VIŠNJAN0262104532498325979
189.34282OPĆINA VIŽINADA-VISINADAVIŽINADA 18A52447 VIŽINADA0256610972858320824
190.34207OPĆINA VRSAR – ORSERATRG DEGRASSI 152450 VRSAR – ORSERA0256225103592077573
191.34223DJEČJI VRTIĆ TIĆIALDO NEGRI 4652450 VRSAR0157674717421179332
192.34196OPĆINA ŽMINJPAZINSKA CESTA b.b.52341 ŽMINJ0255532855323221255
193.42889DJEČJI VRTIĆ RAPČIĆIPAZINSKA CESTA b.b.52341 ŽMINJ0226241081432473450R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.31227DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJAPRED DVOROM 120000 DUBROVNIK0257472132082115313
2.31528OPĆA BOLNICA DUBROVNIKDR. ROKA MIŠETIĆA 220000 DUBROVNIK0097674175970517069
3.31501ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEDR. ANTE ŠERCERA 4A20000 DUBROVNIK0117402955488649150
4.47300ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEDR. ANTE ŠERCERA 4B20000 DUBROVNIK0275378285555713264
5.43556ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEPETILOVRIJENCI 220000 DUBROVNIK0237519251421798041
6.31552DOM ZDRAVLJA METKOVIĆANTE STARČEVIĆA 1220350 METKOVIĆ0343839261379095102
7.31649DOM ZDRAVLJA DR. ANTE FRANULOVIĆULICA 1 BR. 120270 VELA LUKA0347577872509659926
8.31673DOM ZDRAVLJA PLOČETRG KRALJA TOMISLAVA 2520340 PLOČE0302412121174758983
9.31712DOM ZDRAVLJA DUBROVNIKDR. ANTE STARČEVIĆA 120000 DUBROVNIK0097673349632290105
10.31745DOM ZDRAVLJA KORČULAULICA 57 BR. 520260 KORČULA0308093532567722366
11.40699KALOS – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU, VELA LUKAULICA 3 G 320270 VELA LUKA0308094342161312093
12.40800JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU DUBORVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEPRED DVOROM 120000 DUBROVNIK0200606577404345702
13.11156OŠ KUNAKUNA 4320243 OREBIĆ0330399339311462685
14.11951OŠ MLJETBABINO POLJE 13120225 MLJET0330363212241432855
15.11960OŠ CAVTATSTJEPANA RADIĆA 320210 CAVTAT0330366707260663095
16.11978OŠ JANJINAJANJINA20246 JANJINA0330369169870995438
17.11986OŠ GRUDAGRUDA 6520215 KONAVLE0330368347356098406
18.12001OŠ SLANOTRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 1720232 SLANO0330362469798000915
19.12010OŠ STONPUT BRAĆE MIHANOVIĆ 820230 STON0330985133040856715
20.12028OŠ PRIMORJE, SMOKOVLJANISMOKOVLJANI, RUDINE 120205 TOPOLO0330401929632926847
21.12036OŠ TRPANJKRALJA TOMISLAVA 4120240 TRPANJ0330365913787440003
22.12052OŠ ŽUPA DUBROVAČKAPUT DR. ANTE STARČEVIĆA 8420207 MLINI0330370596386867324
23.12237OŠ VELA LUKAOBALA 3 BR. 120270 VELA LUKA0308082038133094472
24.12245OŠ BLATOBLATO20271 BLATO0308079093801658022
25.12253OŠ SMOKVICAULICA 16920272 SMOKVICA0308080383750408913
26.12261OŠ ANTE CURAĆA-PINJCA, ŽRNOVOŽRNOVO b.b.20275 ŽRNOVO0308081189253639727
27.12270OŠ PETRA KANAVELIĆA, KORČULAANTE STARČEVIĆA 120260 KORČULA0308083832072063566
28.12288OŠ OREBIĆJOZA ŠUNJA 420250 OREBIĆ0308078158817512941
29.12296OŠ BRAĆA GLUMAC, LASTOVOLASTOVO20290 LASTOVO0332411780382692021
30.12374OŠ STJEPANA RADIĆA, METKOVIĆKRALJA ZVONIMIRA 820350 METKOVIĆ0310782529825372843
31.12382OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, METKOVIĆALOJZIJA STEPINCA 220350 METKOVIĆ0317824229791792429
32.12399OŠ OPUZENSILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 1120355 OPUZEN0310781798384301075
33.12403OŠ KULA NORINSKATRG HRVATSKIH ŽRTAVA 1720341 KULA NORINSKA0310784104020565385
34.12411OŠ OTRIĆI-DUBRAVE, OTRIĆ-SEOCIOTRIĆ – SEOCI 320342 POJEZERJE0310783316888776274
35.13096OŠ VLADIMIRA NAZORA, PLOČETINA UJEVIĆA 320340 PLOČE0302408354368341603
36.13115OŠ IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ, KOMINJOSIPA BANA JELAČIĆA 1320344 KOMIN-PLOČE0302407502729820788
37.13123OŠ FRA ANTE GNJEČA, STAŠEVICAPETRA KEŽIĆA 220345 STAŠEVICA0302406787806262233
38.43781OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆKRALJA ZVONIMIRA 720350 METKOVIĆ0239974196385161672
39.12069UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIKSTROSMAYEROVA 320000 DUBROVNIK0330377213098701080
40.18129SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, PLOČETINA UJEVIĆA 520340 PLOČE0302410584754958608
41.18145SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA, KORČULAANTE STARČEVIĆA 5220260 KORČULA0075027130204241777
42.18161SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆKRALJA ZVONIMIRA 1220350 METKOVIĆ0398572551702102234
43.18514GIMNAZIJA METKOVIĆKRALJA ZVONIMIRA 1220350 METKOVIĆ0398573317892901700
44.18539SREDNJA ŠKOLA VELA LUKAULICA 5 BROJ 920270 VELA LUKA0398166536334868215
45.18547SREDNJA ŠKOLA BLATO1. ULICA 25/120271 BLATO0397287964706499995
46.18643EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIKIVE VOJNOVIĆA 1420000 DUBROVNIK0038523953031879715
47.18651GIMNAZIJA DUBROVNIKFRANA SUPILA 320000 DUBROVNIK0038524758098568917
48.18660MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIKBALTAZARA BOGIŠIĆA 1020000 DUBROVNIK0040826397070542319
49.18678POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIKMILJENKA BRATOŠA 420000 DUBROVNIK0040825578995930700
50.18686TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIKŽUPSKA 220000 DUBROVNIK0039745817225827859
51.18694OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIKIVA VOJNOVIĆA 1220000 DUBROVNIK0037846134566231096
52.23874SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZENTRG OPUZENSKE BOJNE 520355 OPUZEN0172525426521495004
53.19708MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIKSVETOG KRIŽA 820000 DUBROVNIK0330412418126345918
54.19685ŽENSKI ĐAČKI DOM DUBROVNIKBRANITELJA DUBROVNIKA 2720000 DUBROVNIK0330413212605817551
55.7593DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CRISTIIZA ROKA 1320000 DUBROVNIK0330418373712595608
56.7585DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIKDR. ANTE STARČEVIĆA 3320000 DUBROVNIK0330417515795793389
57.7882DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELA LUKA3. ULICA 120270 VELA LUKA0344373629035775999
58.7649DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KORČULA58. ULICA 220260 KORČULA0308095161882377405
59.31858GRAD DUBROVNIKPRED DVOROM 120000 DUBROVNIK0258302021712494719
60.31911JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKI VATROGASCIZAGREBAČKA 120000 DUBROVNIK0148306453151981382
61.2516DUBROVAČKA KNJIŽNICEA.BOŠKOVIĆ 2820000 DUBROVNIK0330386178788393386
62.31874DUBROVAČKI MUZEJIKNEŽEV DVOR 120000 DUBROVNIK0330384578336577061
63.44549PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIKANDROVIĆEVA 120000 DUBROVNIK0249093595935695944
64.31899UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIKFRANA SUPILA 2320000 DUBROVNIK0330385373702399357
65.49673MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIKPOLJANA PASKA MILIČEVIĆA 120000 DUBROVNIK0463453530079786731
66.31866KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆAKOVAČKA 120000 DUBROVNIK0381859415711358609
67.31882DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTARDR. ANTE STARČEVIĆA 2920000 DUBROVNIK0381857874755178858
68.43652USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆAŠIROKA 720000 DUBROVNIK0239956384404016570
69.48630USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIKBRANITELJA DUBROVNIKA 4220000 DUBROVNIK0330397719518715082
70.48648FOLKLORNI ANSAMBL LINĐOMAROJICE KABOGE 1220000 DUBROVNIK0144230918793700495
71.48656JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGREOD SIGURATE 120000 DUBROVNIK0342221666138828141
72.23608ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKACVIJETE ZUZORIĆ 620000 DUBROVNIK0338460843644119661
73.44178AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKAPRED DVOROM 120000 DUBROVNIK0241687522015176629
74.9021OŠ MOKOŠICABARTOLA KAŠIĆA 2020000 DUBROVNIK0046211012780201511
75.11919OŠ MARINA GETALDIĆA, DUBROVNIKFRANA SUPILA 320000 DUBROVNIK0330371356432697193
76.11927OŠ LAPADOD BATALE 1420000 DUBROVNIK0330367565525385872
77.11935OŠ MARINA DRŽIĆA, DUBROVNIKVOLANTINA 620210 CAVTAT0330360877392284322
78.11943OŠ IVANA GUNDULIĆA, DUBROVNIKSUSTJEPANSKA 420000 DUBROVNIK0330361617804331602
79.11994OŠ ANTUNA MASLE, ORAŠACLUJACI 220234 ORAŠAC0330359424938051422
80.31903DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIKIVA VOJNOVIĆA 3420000 DUBROVNIK0330411652568091667
81.32019GRAD METKOVIĆSTJEPANA RADIĆA 120350 METKOVIĆ0260971188843556318
82.32264JAVNA VATROGASNA POSTROJBA METKOVIĆMOSTARSKA b.b.20350 METKOVIĆ0174709666165873172
83.47869PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆSTJEPANA RADIĆA 120350 METKOVIĆ0283151124518826374
84.32027USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆSTJEPANA RADIĆA 120350 METKOVIĆ0342291739002348307
85.42223GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆANTE STARČEVIĆA 520350 METKOVIĆ0212216219485704150
86.32035DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆKRALJA ZVONIMIRA 2220350 METKOVIĆ0118634535139106487
87.32060GRAD OPUZENTRG KRALJA TOMISLAVA 120355 OPUZEN0277427531464373259
88.46479GRADSKA KNJIŽNICA OPUZENTRG OPUZENSKE BOJNE 220355 OPUZEN0266718589847059790
89.32078DJEČJI VRTIĆZAGREBAČKA 3/120355 OPUZEN0118817849690412007
90.32109GRAD PLOČETRG KRALJA TOMISLAVA 2320340 PLOČE0254446615429488788
91.32125JAVNA USTANOVA VATROGASNA POSTROJBA GRADA PLOČAPRIMORSKA CESTA 220340 PLOČE0166684357536374448
92.44372NARODNA KNJIŽNICA PLOČEGRAČKA 220340 PLOČE0244081459906621013
93.13131PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PLOČE – OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLAGRAČKA 220340 PLOČE0302411391522253020
94.32117DJEČIJI VRTIĆ PLOČETRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1020340 PLOČE0318519207382560625
95.31807OPĆINA BLATO31. ULICA 2/420271 BLATO0253955140097918961
96.43685USTANOVA U KULTURI BLATSKI FIŽULITRG DR. FRANJE TUĐMANA 220271 BLATO0233310427356152128
97.46719NARODNA KNJIŽNICA BLATO1. ULICA 25/320271 BLATO0278897701629329058
98.31815DJEČJI VRTIĆ BLATO1. ULICA 2720271 BLATO0133013671239657069
99.31823OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJETRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 120232 DUB.PRIMORJE0256162032333978490
100.40906JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKO PRIMORJERADOJČIĆI 120232 DUBROVAČKO PRIMORJE0202344055498466976
101.31831DJEČJI VRTIĆ SLANOTRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 120232 DUB.PRIMORJE0152756855148993766
102.31920OPĆINA JANJINAJANJINA20246 JANJINA0262251352759181451
103.31938OPĆINA KONAVLETRUMBIĆEV PUT 2520210 CAVTAT0255835124482197680
104.40914JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLEGRUDA 13620215 KONAVLE0197810140703803016
105.41144MUZEJI I GALERIJE KONAVALATRUMBIĆEV PUT 2520210 CAVTAT0133840418662101737
106.31946DJEČJI VRTIĆ KONAVLECAVTAT20210 CAVTAT0134713680626998490
107.48689DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLEGRUDA 15220215 GRUDA0424902095859693632
108.31954GRAD KORČULATRG ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 120260 KORČULA0268174992770362982
109.31987GRADSKA KNJIŽNICA IVAN VIDALIHRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE b.b.20260 KORČULA0371388144855616115
110.31979GRADSKI MUZEJ KORČULATRG SV. MARKA 120260 KORČULA0309889324240262374
111.49413CENTAR ZA KULTURU KORČULAOBALA KORČULANSKIH BRODOGRADITELJA b.b.20260 KORČULA0175483179189173845
112.49171ŠPORTSKI OBJEKTI KORČULATRG ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 120260 KORČULA0245400982859924747
113.31962DJEČJI VRTIĆ KORČULAPELAVIN MIR b.b.20260 KORČULA0122696724715076325
114.32272OPĆINA KULA NORINSKAKULA NORINSKA20341 KULA NORINSKA0258046279342262159
115.31995OPĆINA LASTOVODOLAC b.b.20290 LASTOVO0258256296014931839
116.32002OPĆINA LUMBARDALUMBARDA20263 LUMBARDA0275360008108782395
117.32051OPĆINA MLJETZABREŽJE 220225 BABINO POLJE0257546915619832320
118.42400JAVNA VATROGASNA POSTROJBA MLJETZABREŽJE b.b.20225 MLJET0206283611190680804
119.32086OPĆINA OREBIĆOBALA POMORACA 2320250 OREBIĆ0254437716825959078
120.32094DJEČJI VRTIĆ OREBIĆJOSIPA BANA JELAČIĆA 820250 OREBIĆ0118295131017319827
121.32133OPĆINA POJEZERJEOTRIĆ-SEOCI20342 OTRIĆ-SEOCI0258759986120235377
122.32168OPĆINA SLIVNOALOJZIJA STEPINCA-VLAKA20355 OPUZEN-SLIVNO0258749197047688474
123.32176OPĆINA SMOKVICASMOKVICA 6620272 SMOKVICA0263615823492092438
124.32141OPĆINA STONTRG KRALJA TOMISLAVA 120230 STON0266356251471780630
125.32150DJEČJI VRTIĆ STONPUT BRAĆE MIHANOVIĆ 420230 STON0152107151691342264
126.50145NARODNA KNJIŽNICA STONPUT BRAĆE MIHANOVIĆ 4A20230 STON0488890127954385731
127.32184OPĆINA TRPANJKRALJA TOMISLAVA 4120240 TRPANJ0269876596645416021
128.32192OPĆINA VELA LUKAOBALA 3 BR. 1920270 VELA LUKA0258044600935002462
129.32205CENTAR ZA KULTURU26. ULICA 220270 VELA LUKA0144061651876693841
130.45960NARODNA KNJIŽNICA ŠIME VUČETIĆ – VELA LUKAULICA 26. br. 220270 VELA LUKA0255704576372317758
131.32213DJEČJI VRTIĆ RADOST27. ULICA 1720270 VELA LUKA0120996524953443727
132.32221OPĆINA ZAŽABLJEZAŽABLJE20353 ZAŽABLJE0259578826161046845
133.32230OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKAVUKOVARSKA 4420207 SREBRENO0255447026643690230
134.32256DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKASREBRENO20207 SREBRENO0150859870347036497R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.32248MEĐIMURSKA ŽUPANIJARUĐERA BOŠKOVIĆA 240000 ČAKOVEC0267288009161580297
2.32432ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECIVANA GORANA KOVAČIĆA 1E40000 ČAKOVEC0069523883506206752
3.32465ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJEIVANA GORANA KOVAČIĆA 1E40000 ČAKOVEC0112043321616787735
4.47551ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJEIVANA GORANA KOVAČIĆA 1E40000 ČAKOVEC0280051905744473528
5.43548ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJERUĐERA BOŠKOVIĆA 240000 ČAKOVEC0237484697598255598
6.46583MEĐIMURSKA PRIRODA – JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODETRG MEĐIMURSKE PRIRODE 140315 MURSKO SREDIŠĆE0204663635686623551
7.32473DOM ZDRAVLJA ČAKOVECIVANA GORANA KOVAČIĆA 1E40000 ČAKOVEC0069522053658931733
8.32800MUZEJ MEĐIMURJATRG REPUBLIKE 540000 ČAKOVEC0310925924052785077
9.9110OŠ BELICADR. LJUDEVITA GAJA 2140319 BELICA0093356223378868099
10.13586OŠ DONJI KRALJEVECČAKOVEČKA 740320 DONJI KRALJEVEC0185965045079176868
11.13594OŠ TOMAŠA GORIČANCA, MALA SUBOTICAGLAVNA 5540321 MALA SUBOTICA0310903870746388234
12.13609OŠ MURSKO SREDIŠĆEVLADIMIRA NAZORA 2240315 MURSKO SREDIŠĆE0310906278754957566
13.13617OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, SVETI JURAJ NA BREGUPLEŠKOVEC 3140311 SVETI JURAJ NA BREGU0310902009299062836
14.13625OŠ SELNICAJELAČIĆEV TRG 240314 SELNICA0310914354557015654
15.13633OŠ SVETI MARTIN NA MURITRG SVETOG MARTINA 440313 SVETI MARTIN NA MURI0310905428229606424
16.13641OŠ PRELOGTRG BANA JELAČIĆA 240323 PRELOG0310912791538161225
17.13650OŠ NEDELIŠĆETRG REPUBLIKE 940305 NEDELIŠĆE0310908933561732362
18.13668OŠ VLADIMIRA NAZORA, PRIBISLAVECKAŠTELANSKA 1240000 ČAKOVEC0310911966417771864
19.13676OŠ PODTURENČAKOVEČKA 540317 PODTUREN0310913573471093958
20.13684OŠ STRAHONINECČAKOVEČKA 5540000 ČAKOVEC0145699774447463180
21.13692OŠ GORIČANŠKOLSKA 1640324 GORIČAN0310898881340739070
22.13705OŠ KOTORIBAIGNACA SVETOMARTINSKOG 140329 KOTORIBA0310901192897670768
23.13713OŠ DOMAŠINECMARKA KOVAČA 140318 DOMAŠINEC0310895364297918539
24.13721OŠ ŠTRIGOVAŠTRIGOVA 126A40312 ŠTRIGOVA0310916014853792171
25.13730OŠ DONJA DUBRAVAKRBULJA 2140328 DONJA DUBRAVA0132949928665809747
26.13748OŠ HODOŠANBRAĆE RADIĆA 2/A40320 DONJI KRALJEVEC0310900350739192406
27.13756OŠ GORNJI MIHALJEVECGORNJI MIHALJEVEC 8340306 MACINEC0132761546945704160
28.13772OŠ PETAR ZRINSKI, ŠENKOVECMARŠALA TITA 2140000 ČAKOVEC0342457028123620593
29.14291OŠ SVETA MARIJAANDRIJE HABUŠA 29/A40326 SVETA MARIJA0132947278930696863
30.16176OŠ OREHOVICAŠKOLSKA ULICA 240322 OREHOVICA0093355434686145036
31.16184OŠ DR. VINKA ŽGANCA, VRATIŠINECŠKOLSKA ULICA 440316 VRATIŠINEC0092233140508372369
32.23202OŠ DR. IVANA NOVAKA, MACINECGLAVNA 3240306 MACINEC0132762355340988061
33.24117OŠ DRAŠKOVECDRAŠKOVIĆEVA 4740325 PRELOG0185968417612166589
34.19062GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVECVLADIMIRA NAZORA 3840000 ČAKOVEC0070981638837480958
35.19183GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG, ČAKOVECVLADIMIRA NAZORA 3440000 ČAKOVEC0379191241461807258
36.19191GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVECŠPORTSKA 140000 ČAKOVEC0310919455285545901
37.19206TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVECŠPORTSKA 540000 ČAKOVEC0310920859339790065
38.19280EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVECVLADIMIRA NAZORA 3640000 ČAKOVEC0379190467078619889
39.22777SREDNJA ŠKOLA PRELOGČAKOVEČKA 140323 PRELOG0142034845973167541
40.7577DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVECMATICE HRVATSKE 140000 ČAKOVEC0317951692517782053
41.49712DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA SIGURNA KUĆARUĐERA BOŠKOVIĆA 240000 ČAKOVEC0246564746456372434
42.32891GRAD ČAKOVECKRALJA TOMISLAVA 1540000 ČAKOVEC0258122144427688822
43.33089JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAKOVCASTJEPANA RADIĆA 540000 ČAKOVEC0149500381944058900
44.33056KNJIŽNICA NIKOLA ZRINSKITRG REPUBLIKE 440000 ČAKOVEC0310926774765707041
45.36661CENTAR ZA KULTURUTRG REPUBLIKE b.b.40000 ČAKOVEC0319328490436584362
46.13764CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEIVANA PLEMENITOG ZAJCA 2640000 ČAKOVEC0311014136128164609
47.8150DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC U LIKVIDACIJILAVOSLAVA RUŽIČKE 240000 ČAKOVEC0311013336878768907
48.49341DJEČJI VRTIĆ CIPELICAVUKOVARSKA 1540000 ČAKOVEC0449639645763429642
49.49350DJEČJI VRTIĆ CVRČAKLAVOSLAVA RUŽIČKE 240000 ČAKOVEC0449638897087312796
50.13551I OŠ ČAKOVECULICA KRALJA TOMISLAVA 4340000 ČAKOVEC0310892915384744710
51.13560II OŠ ČAKOVECTRG PAPE IVANA PAVLA II. 140000 ČAKOVEC0142602846803230943
52.13578III OŠ ČAKOVECIVANA PLEMENITOG ZAJCA 2440000 ČAKOVEC0310894574402534883
53.13789UMJETNIČKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENIĆ, ČAKOVECVLADIMIRA NAZORA 1440000 ČAKOVEC0117632376282171892
54.23180OŠ IVANOVECBANA JELAČIĆA b.b.40000 ČAKOVEC0142603683735021748
55.23198OŠ KURŠANECGLAVNA 1540000 ČAKOVEC0145701260845884456
56.33232GRAD MURSKO SREDIŠĆETRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1040315 MURSKO SREDIŠĆE0260078110835908515
57.33249GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICATRG BANA JELAČIĆA 1040315 MURSKO SREDIŠĆE0142132810450341911
58.33257DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKBRAĆE RADIĆA 440315 MURSKO SREDIŠĆE0138546113832381125
59.33396GRAD PRELOGGLAVNA 3540323 PRELOG0272196155624885874
60.33474KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGAGLAVNA 540323 PRELOG0154388106471282009
61.33440DOM KULTURE GRADA PRELOGATRG SLOBODE 140323 PRELOG0154390333546113744
62.48701MUZEJ CROATA INSULANUS GRADA PRELOGAGLAVNA 3340323 PRELOG0426809120345071150
63.33511DJEČJI VRTIĆ FIJOLICATRG KRALJA TOMISLAVA 2B40323 PRELOG0135384534239011538
64.32818OPĆINA BELICAKRALJA TOMISLAVA 9140319 BELICA0265095982653423700
65.32834DJEČJI VRTIĆ BELICADR. LJUDEVITA GAJA b.b.40319 BELICA0146332239602985026
66.32867OPĆINA DEKANOVECFLORIJANA ANDRAŠECA 4140318 DEKANOVEC0258223634666892913
67.33101OPĆINA DOMAŠINECMARTINA PUŠTEKA 940318 DOMAŠINEC0266723137004222770
68.33110OPĆINA DONJA DUBRAVATRG REPUBLIKE 1340328 DONJA DUBRAVA0255698763140387407
69.33128DJEČJI VRTIĆ KLINČECKRIBULJA 21/A40328 DONJA DUBRAVA0140057628629352731
70.33136OPĆINA DONJI KRALJEVECKOLODVORSKA 52D40320 DONJI KRALJEVEC0265470951571293140
71.33144DJEČJI VRTIĆ FTIČEKČAKOVEČKA 71/140320 DONJI KRALJEVEC0145713612039015023
72.48120CENTAR DR. RUDOLFA STEINERAPRVOMAJSKA 440321 DONJI KRALJEVEC236179526594131791
73.33097OPĆINA DONJI VIDOVECRADE KONČARA b.b.40327 DONJI VIDOVEC0262370609139211445
74.33152OPĆINA GORIČANTRG SVETOG LEONARDA 2240324 GORIČAN0265345114842985448
75.48162KNJIŽNICA I ČITAONICA GORIČANTRG SVETOG LEONARDA 2240324 GORIČAN408116182640731191
76.33169OPĆINA GORNJI MIHALJEVECGORNJI MIHALJEVEC 7440306 MACINEC0265288986063681036
77.33216OPĆINA KOTORIBAKOLODVORSKA 440329 KOTORIBA0258038159532160535
78.37880KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBAKRALJA TOMISLAVA 121A40329 KOTORIBA0164892644933006466
79.37871DJEČJI VRTIĆ KOTORIBAIGNACA SVETOMARTINSKOG 140329 KOTORIBA0139773775248942381
80.33224OPĆINA MALA SUBOTICAGLAVNA 29A400321 MALA SUBOTICA0272101560445678357
81.42467DJEČJI VRTIĆ POTOČNICAGLAVNA 55 A40321 MALA SUBOTICA0135673995875559947
82.33265OPĆINA NEDELIŠĆEMARŠALA TITA 140305 NEDELIŠĆE0254251078324830528
83.33304DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆUSKA b.b.40305 NEDELIŠĆE0110490041949690418
84.33312OPĆINA OREHOVICAČAKOVEČKA 940322 OREHOVICA0254258799677841113
85.33337OPĆINA PODTURENIVANA GRŠIĆA 540317 PODTUREN0272715386969011305
86.33520OPĆINA PRIBISLAVECBRAĆE RADIĆA 4740000 ČAKOVEC0273210673507516777
87.33538OPĆINA SELNICAJELAČIĆEV TRG 440314 SELNICA0270692092185452390
88.33546OPĆINA STRAHONINECDRAVSKA 140000 ČAKOVEC0258878160476536903
89.33554DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRETJ.H. ZDELARA b.b.40000 ČAKOVEC0136667077076137226
90.33562OPĆINA SVETA MARIJATRG BANA JELAČIĆA 140326 SVETA MARIJA0254610833141736361
91.38606DJEČJI VRTIĆ KOCKAVICAA. HABUŠA 29 B40326 SVETA MARIJA0139065156145874531
92.33193OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGUPLEŠKOVEC 2940311 LOPATINEC0268113723610091824
93.33579OPĆINA SVETI MARTIN NA MURITRG SVETOG MARTINA 340313 SVETI MARTIN NA MURI0265285490870759737
94.33587OPĆINA ŠENKOVECJOSIPA BEDEKOVIĆA 1140000 ČAKOVEC0265991345676923356
95.33595DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆJOSIPA BEDEKOVIĆA 11A40000 ČAKOVEC0145305096705938186
96.49219KNJIŽNICA I ČITAONICA OPĆINE ŠENKOVECJOSIPA BEDEKOVIĆA 1140000 ČAKOVEC0142984104547761506
97.33600OPĆINA ŠTRIGOVAŠTRIGOVA 3140312 ŠTRIGOVA0260794821565174427
98.33618OPĆINA VRATIŠINECDR. VINKA ŽGANCA 240316 VRATIŠINEC0263778201951413656R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.24512GRAD ZAGREBTRG STJEPANA RADIĆA 110000 ZAGREB0257665161817894937
2.24703JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBASAVSKA CESTA 110000 ZAGREB0150907192366589656
3.43476ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBAULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 1810000 ZAGREB0236205870200207247
4.48154JAVNA USTANOVA MAKSIMIRMAKSIMIRSKI PERIVOJ b.b.10000 ZAGREB0143817478356795960
5.48218USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBAMAKSIMIRSKI PERIVOJ b.b.10000 ZAGREB0226262269262261098
6.48306UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMATRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 1110000 ZAGREB0414448159365213244
7.25835NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO dr. ANDRIJA ŠTAMPARMIROGOJSKA CESTA 1610000 ZAGREB0327066133392005961
8.25396DOM ZDRAVLJA ZAGREB – CENTARRUNJANINOVA 410000 ZAGREB0167405600053084642
9.25440DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ISTOKŠVARCOVA 2010000 ZAGREB0167495197103671104
10.25482DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPADPRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 1110000 ZAGREB0167436666896155710
11.25909STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREBPERKOVČEVA 310000 ZAGREB0322288882593285099
12.14808POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAGKNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 1010000 ZAGREB0328086188696689887
13.25634POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHABILITACIJUDRAŠKOVIĆEVA 1310000 ZAGREB0324053316648329652
14.25941POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR DRAGO ČOPMIHANOVIĆEVA 310000 ZAGREB0320560681287227818
15.25714POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVAPRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 1110000 ZAGREB0099881837671426914
16.25739POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBAARGENTINSKA 210090 ZAGREB0166462081725888904
17.25747POLIKLINIKA ZAGREBARGENTINSKA 210090 ZAGREB0169048505657566669
18.25755KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČEBOLNIČKA CESTA 3210090 ZAGREB0322167986937855002
19.25763PSIHIJATRIJSKA BOLNICA SVETI IVANJANKOMIR 1110000 ZAGREB0321790639696562783
20.25771PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽULICA IVANA KUKULJEVIĆA 1110000 ZAGREB0322298551196068839
21.25780SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMAGOLJAK 210000 ZAGREB0320564992559974262
22.25798SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTIROCKEFELLEROVA 310000 ZAGREB0099879675982310877
23.25802DJEČJA BOLNICA SREBRNJAKSREBRNJAK 10010000 ZAGREB0099880003547184733
24.25968KLINIČKA BOLNICA SVETI DUHSVETI DUH 6410000 ZAGREB0321477065119154523
25.25827NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBAHEINZELOVA 8810000 ZAGREB0327072644879111575
26.25819USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆIPRERADOVIĆEVA 17/I10000 ZAGREB0322630164192076379
27.24738KNJIŽNICE GRADA ZAGREBASTARČEVIĆEV TRG 610000 ZAGREB0320741293571946376
28.24939UMJETNIČKI PAVILJON ZAGREBTRG KRALJA TOMISLAVA 2210000 ZAGREB0320740424843164721
29.24947ARHEOLOŠKI MUZEJ ZAGREBUTRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 1910000 ZAGREB0320533979157146686
30.24955ETNOGRAFSKI MUZEJ ZAGREBTRG MAŽURANIĆA 1410000 ZAGREB0320526699544354954
31.24963HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ ZAGREBDEMETROVA 110000 ZAGREB0329396353150371536
32.24971TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLASAVSKA CESTA 1810000 ZAGREB0327419537198918530
33.24980MUZEJ GRADA ZAGREBAOPATIČKA 2010000 ZAGREB0320534768127446342
34.24998MUZEJ PRIGORJATRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 510000 ZAGREB0335741438401467477
35.25005MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRTTRG MARŠALA TITA 1010000 ZAGREB0320535502728849314
36.25013HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJTRG REPUBLIKE HRVATSKE 410000 ZAGREB0320523123485687544
37.25030MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTIHABDELIĆEVA 210000 ZAGREB0320522378352024822
38.49995MUZEJSKO-MEMORIJALNI CENTAR DRAŽEN PETROVIĆTRG DRAŽENA PETROVIĆA 310000 ZAGREB0224265638784576762
39.24867ZAGREBAČKA FILHARMONIJATRG STJEPANA RADIĆA 410000 ZAGREB0327699638657725741
40.24875GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLAFRANKOPANSKA 8 – 1010000 ZAGREB0109659123901219315
41.24883GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJAMOŠĆENIĆKA 110000 ZAGREB0328416628265486672
42.24891ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKATOMISLAVOV TRG 1910000 ZAGREB0320549553838475417
43.24906ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJAKAPTOL 910000 ZAGREB0134793459569102212
44.24914ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIHPRERADOVIĆEVA 1610000 ZAGREB0320543613254939546
45.24922GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICABIJENIČKA CESTA 9710000 ZAGREB0326155784398178962
46.26065KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOGTRG STJEPANA RADIĆA 410000 ZAGREB0328222854493774760
47.26129GRADSKO KAZALIŠTE »KEREMPUH«ILICA 3110000 ZAGREB0320542826804323093
48.49180USTANOVA ZAGREB FILMVLAŠKA 7010000 ZAGREB0226260682390971460
49.15616NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETETRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 6/I10000 ZAGREB0332430302907920674
50.24779CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUST CESARECSLOVENSKA 910000 ZAGREB0321346389479352022
51.24787CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIRBIJENIČKA CESTA 9710000 ZAGREB0328376331407932125
52.24795CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREBTRG NARODNE ZAŠTITE 210000 ZAGREB0322139374794965060
53.24800KULTURNI CENTAR TRAVNOBOŽIDARA MAGOVCA 1710010 ZAGREB0322299315589224990
54.24818CENTAR KULTURE NA PEŠČENICIIVANIĆGRADSKA 41A10000 ZAGREB0322000103287241147
55.24826KULTURNO INFORMATIVNI CENTARPRERADOVIĆEVA 510000 ZAGREB0322941662432304595
56.24842CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRADARGENTINSKA 5/I KAT10090 ZAGREB0322671929788970628
57.24859CENTAR MLADIH RIBNJAKPARK RIBNJAK 110000 ZAGREB0327832845058007791
58.25021CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKAPARK STARA TREŠNJEVKA 110000 ZAGREB0323963251680110311
59.26104CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBAROKOV PERIVOJ 410000 ZAGREB0322899152427516025
60.26145NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVACERSKA 110000 ZAGREB0321716747521323377
61.25048DJEČJI VRTIĆ BUDUĆNOSTMIHANOVIĆEVA 3010000 ZAGREB0326727022702558967
62.25056DJEČJI VRTIĆ IZVORĐURE DEŽELIĆA 3010000 ZAGREB0322032049466263965
63.25064DJEČJI VRTIĆ DUGAI FERENŠČICA b.b.10000 ZAGREB0321996863303576952
64.25072DJEČJI VRTIĆ CVRČAKTUROPOLJSKA 2910000 ZAGREB0321995033985054792
65.25089DJEČJI VRTIĆ BUKOVACTRNAC 6710000 ZAGREB0326197213433301401
66.25097DJEČJI VRTIĆ JABUKATRNAVA b.b.10040 ZAGREB0393109978118217052
67.25101DJEČJI VRTIĆ GAJNICEHRVATSKIH ISELJENIKA 610090 ZAGREB0321788469476494959
68.25110DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICAANTE TOPIĆA MIMARE 3410090 ZAGREB0124344605850332623
69.25128DJEČJI VRTIĆ BOTINECZLATAROVA ZLATA 6710020 ZAGREB0321580645434922757
70.25136DJEČJI VRTIĆ KOLIBRIRUŠČENICA 1910040 ZAGREB0326597887101832767
71.25144DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆCERSKA 2210040 ZAGREB0323007479532938998
72.25152DJEČJI VRTIĆ GRIGORA VITEZARATARSKA 510000 ZAGREB0325272878167252842
73.25169DJEČJI VRTIĆ BAJKAZORKOVAČKA 810000 ZAGREB0327442097345554668
74.25177DJEČJI VRTIĆ KUSTOŠIJAULICA STJEPANA PASANCA 510000 ZAGREB0124386108407195933
75.25185DJEČJI VRTIĆ ISKRICAULICA KRUGE 310000 ZAGREB0328229556980862387
76.25193DJEČJI VRTIĆ MATIJE GUPCABRAĆE CVIJIĆA 1810000 ZAGREB0327439021384342053
77.25208DJEČJI VRTIĆ JARUNPUŠTEKOVA 1410000 ZAGREB0324110688388890400
78.25216DJEČJI VRTIĆ HRVATSKI LESKOVACPOTOČNA 910251 ZAGREB0326201414638236220
79.25224DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICEKRAJIŠKA 7A10000 ZAGREB0320804410970597007
80.25232DJEČJI VRTIĆ MILANA SACHSASACHSOVA 510000 ZAGREB0329225891030829427
81.25249DJEČJI VRTIĆ LEPTIRIVANA GORANA KOVAČIĆA 2010000 ZAGREB0395126003901084957
82.25257DJEČJI VRTIĆ MEDVEŠČAKVOĆARSKA b.b.10000 ZAGREB0327087430881792156
83.25265DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIRALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 410000 ZAGREB0326875643821234370
84.25273DJEČJI VRTIĆ MALI PRINCLAŠĆINSKA 1710000 ZAGREB0327211746201053599
85.25281DJEČJI VRTIĆ PETAR PANŠPANOVIĆEVA 1810000 ZAGREB0321494017353680710
86.25290DJEČJI VRTIĆ ŠUMSKA JAGODASVETI DUH 7510000 ZAGREB0325297358673709931
87.25304DJEČJI VRTIĆ POLETARACVILE VELEBITA 1810000 ZAGREB0322325692781436923
88.25312DJEČJI VRTIĆ RADOSTLJUBIJSKA b.b.10000 ZAGREB0321835050467501180
89.25329DJEČJI VRTIĆ SUNCETREĆE POLJANICE 210000 ZAGREB0322969610295750223
90.25337DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICARUSANOVA 1110000 ZAGREB0326876436861051455
91.25345DJEČJI VRTIĆ REMETINECLANIŠTE 1D10020 ZAGREB0321579262112881951
92.25370DJEČJI VRTIĆ VLADIMIRA NAZORARAPSKA b.b.10000 ZAGREB0326577346986958358
93.25388DJEČJI VRTIĆ VRAPČENIKOLE GORJANSKOG 710090 ZAGREB0321789281106567513
94.25407DJEČJI VRTIĆ VJEVERICAKSAVERSKA CESTA 1410000 ZAGREB0327091294870424008
95.25423DJEČJI VRTIĆ PČELICAJOSIPA HAMMA 210040 ZAGREB0322048631128033678
96.25431DJEČJI VRTIĆ TATJANA MARINIĆMIHOVIL PAVLINOVIĆ b.b.10000 ZAGREB0322591725683592460
97.25458DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAKPETRINJSKA 31/210000 ZAGREB0320567341077368443
98.25466DJEČJI VRTIĆ POTOČNICAAVENIJA VUKOVARA 1810000 ZAGREB0328220119262409274
99.25499DJEČJI VRTIĆ VRBIKGAGARINOV PUT 1010000 ZAGREB0327703808505654578
100.25511DJEČJI VRTIĆ ŠPANSKOŠPANSKO 1110090 ZAGREB0124345409462989768
101.25538DJEČJI VRTIĆ VEDRI DANIMAKANČEVA 11A10000 ZAGREB0327086640201821835
102.25546DJEČJI VRTIĆ SIGETSIGET 1210020 ZAGREB0321585756654700279
103.25554DJEČJI VRTIĆ SOPOTVIKTORA KOVAČIĆA 18C10010 ZAGREB0322613141026360834
104.25562DJEČJI VRTIĆ TRATINČICASVETOG MATEJA 13110010 ZAGREB0326200620169135633
105.25579DJEČJI VRTIĆ TRAVNOBOŽIDARA MAGOVCA 1010020 ZAGREB0328451481468897500
106.25587DJEČJI VRTIĆ TRNSKOTRNSKO 1910020 ZAGREB0321584949823978318
107.25595DJEČJI VRTIĆ UTRINAMARETIĆEVA 210000 ZAGREB0322534876109957666
108.25600DJEČJI VRTIĆ ZAPRUĐEBABURIČINA 1110020 ZAGREB0321578403864029789
109.25618DJEČJI VRTIĆ ZRNOKOZARI BOK IX ODVOJAK 1310000 ZAGREB0321997636358816855
110.25626DJEČJI VRTIĆ SESVETEIVE TIJARDOVIĆA 910360 ZAGREB0332432031422239000
111.25642DJEČJI VRTIĆ SREDNJACIVLADIMIRA FILAKOVCA 210000 ZAGREB0327438164112328386
112.25659DJEČJI VRTIĆ PREČKOMARIJANE RADEV 110000 ZAGREB0327437302111947694
113.25667DJEČJI VRTIĆ TREŠNJEVKABADALIĆEVA 2410000 ZAGREB0327440399506331443
114.25683DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆHANAMANOVA 3A10000 ZAGREB0327436552822555432
115.25691DJEČJI VRTIĆ SAVICAVLADIMIRA RUŽDJAKA 710000 ZAGREB0326421169945190946
116.40867DJEČJI VRTIĆ MARKUŠEVECŠTEFANOVEC 17210000 ZAGREB0211294942776586352
117.42792DJEČJI VRTIĆ ŠEGERT HLAPIĆDOBRIŠE CESARIĆA 410360 ZAGREB- SESVETE0225699131015599358
118.42805DJEČJI VRTIĆ SUNČANADJEČJI TRG 210000 ZAGREB0225698366494507454
119.42813DJEČJI VRTIĆ MEDO BRUNDODUBRAVA 18510000 ZAGREB0225700959596000383
120.44401DJEČJI VRTIĆ EN TEN TINIULICA 144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 810360 ZAGREB-SESVETE0251054514774069475
121.14402OŠ VUGOVEC-KAŠINAIVANA MAŽURANIĆA 4310362 ZAGREB0332428143748649227
122.14419OŠ IVANA GRANĐE, ZAGREBSOBLINEČKA 6810360 ZAGREB0332424984283102588
123.14435OŠ SESVETEIVANA GORANA KOVAČIĆA 1910360 ZAGREB0332426547340618999
124.14443OŠ SESVETSKI KRALJEVECŠKOLSKA 1010361 ZAGREB0332425724802180410
125.14533OŠ SAVSKI GAJREMETINEČKA CESTA 64910020 ZAGREB0321568733995559159
126.14541OŠ BRAĆE RADIĆ, ZAGREBULICA ŠENOINE BRANKE 2210020 ZAGREB0321564467024074106
127.14550OŠ BREZOVICABREZOVIČKA CESTA 98A10257 ZAGREB0321563664507525513
128.14568OŠ LUČKOPUŠKARIĆEVA 10210250 ZAGREB0321571747193049641
129.14576OŠ GUSTAVA KRKLECA, ZAGREBBOŽIDARA MAGOVCA 10310010 ZAGREB0322789860669015692
130.14584OŠ IVE ANDRIĆA, ZAGREBMILOVANA KOVAČEVIĆA 1810010 ZAGREB0321572524061503881
131.14592I. OŠ DUGAVEŠKOLSKI PRILAZ b.b.10010 ZAGREB0377019230730085385
132.14605OŠ ZAPRUĐEMEŠTROVIĆEV TRG 8A10020 ZAGREB0322155561456000823
133.14613OŠ TRNSKOTRNSKO 2510020 ZAGREB0321570929065880963
134.14621OŠ MIROSLAVA MRKŠE, ZAGREBMRKŠINA 4210020 ZAGREB0321565285778249664
135.14630OŠ MLADOSTKARAMANOV PRILAZ 310010 ZAGREB0321562826713979601
136.14648OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA, ZAGREBHORVAĆANSKI TRG 110436 ZAGREB0321567936275587141
137.14656OŠ ODRAĐAČKA 510020 ZAGREB0321569513465678686
138.14664OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA, ZAGREBSIGET 2310020 ZAGREB0321561081088614312
139.14672OŠ OTOKGRADIĆEVA 410010 ZAGREB0328715734291434133
140.14689OŠ FRANA GALOVIĆA, ZAGREBŠKOLSKI PRILAZ b.b.10010 ZAGREB0377018497699903366
141.14697OŠ IVANA GUNDULIĆA, ZAGREBGUNDULIĆEVA 23 A10000 ZAGREB0320468550789580026
142.14701OŠ JABUKOVACJABUKOVAC 3010000 ZAGREB0321189491895220644
143.14710OŠ MIROSLAVA KRLEŽE, ZAGREBKAPTOL 1610000 ZAGREB0322589523046541950
144.14728OŠ ŠESTINEPODREBERNICA 1310000 ZAGREB0327005097039950668
145.14736OŠ PANTOVČAKHERCEGOVAČKA 10810000 ZAGREB0321377387153754672
146.14744OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA, ZAGREBKRŠNJAVOGA 210000 ZAGREB0320469339554538107
147.14752OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG, ZAGREBMLINARSKA 3510000 ZAGREB0320466959975062998
148.14769OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, ZAGREBVARŠAVSKA 1810000 ZAGREB0320467706530150163
149.14793OŠ NAD LIPOM, ZAGREBNAD LIPOM 13/110000 ZAGREB0320784602082287342
150.14816OŠ VLADIMIRA NAZORA, ZAGREBJORDANOVAC 2310000 ZAGREB0327205246501469845
151.14849OŠ OTONA IVEKOVIĆA, ZAGREBPASANČEVA b.b.10000 ZAGREB0321470276234985768
152.14857OŠ KUSTOŠIJASOKOLSKA 710000 ZAGREB0320781168487984198
153.14865OŠ IVANA CANKARAZAGREBCANKAREVA 1010000 ZAGREB0320780381002091960
154.14873OŠ MEDVEDGRADSTRMA CESTA 1510000 ZAGREB0320779044813808316
155.14881OŠ PAVLEKA MIŠKINE, ZAGREBSVETI DUH 2410000 ZAGREB0320783885286272245
156.14890OŠ PETRA ZRINSKOG, ZAGREBKRAJIŠKA 910040 ZAGREB0320782039584056263
157.14904OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, ZAGREBDUBEČKA 510040 ZAGREB0321706076147034208
158.14912OŠ RETKOVECALEJA JAVORA b.b.10040 ZAGREB0321707832430086141
159.14929OŠ ŽUTI BRIJEG, ZAGREBVRTNJAKOVEČKA 210040 ZAGREB0326433536955576207
160.14937OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA, ZAGREBSV. LEOPOLDA MANDIĆA 5510040 ZAGREB0322047828957082165
161.14945OŠ GRANEŠINAGRANEŠINA 110000 ZAGREB0321713260990397054
162.14953OŠ IVANA MAŽURANIĆA, ZAGREBJAVORINSKA 110040 ZAGREB0321712408844695446
163.14961OŠ MATE LOVRAKA, ZAGREBALEJA BLAŽA JURIŠIĆA 1310040 ZAGREB0321710852960882634
164.14970OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, ZAGREBŠTEFANOVEČKA b.b.10040 ZAGREB0321709489692114282
165.14988OŠ ČUČERJEČUČERSKA CESTA 38210040 ZAGREB0321711675965702679
166.14996OŠ VJENCESLAVA NOVAKA, ZAGREBVILE VELEBITA 15A10040 ZAGREB0321708634020671941
167.15000OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, ZAGREBTRNOVČICA b.b.10040 ZAGREB0376834104467652234
168.15018OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ZAGREBALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1210040 ZAGREB0327902268971787775
169.15026OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, ZAGREBHARAMBAŠIĆEVA 1810040 ZAGREB0326859461842387905
170.15034OŠ IVANA FILIPOVIĆA, ZAGREBFILIPOVIĆEVA 110040 ZAGREB0326860852347109218
171.15042OŠ MARKUŠEVECMARKUŠEVEČKA CESTA 16010165 ZAGREB0326856062873946841
172.15059OŠ JORDANOVACJORDANOVAC 10810040 ZAGREB0326863205668973495
173.15067OŠ BUKOVACTRNAC 4210040 ZAGREB0326862497705154133
174.15075OŠ GRAČANIGRAČANI 4A10040 ZAGREB0327004185867734506
175.15083OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ZAGREBMESIĆEVA 3510040 ZAGREB0327006878539372462
176.15091OŠ MATKA LAGINJE, ZAGREBLAGINJINA 1310040 ZAGREB0323606407508446885
177.15106OŠ DR . IVAN MERZ, ZAGREBRAČKOGA 410040 ZAGREB0327486187873316089
178.15114OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, ZAGREBBOGIŠIĆEVA 1310040 ZAGREB0327001767787842481
179.15122OŠ AUGUSTA CESARCA, ZAGREBII FERENČICA 9 A10040 ZAGREB0321964044858403060
180.15139OŠ DOBRIŠE CESARIĆA, ZAGREBKSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 2910040 ZAGREB0321960759767287298
181.15147OŠ ŽITNJAKI. PETRUŠEVEC 110040 ZAGREB0321963100733311237
182.15155OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, ZAGREBIVANIĆGRADSKA 2410040 ZAGREB0321961534428172652
183.15163OŠ LOVRE PL. MATAČIĆA, ZAGREBJOZE LAURENČIĆA b.b.10040 ZAGREB0321958586998320829
184.15171OŠ PETRA PRERADOVIĆA, ZAGREBZAPOLJSKA 3210040 ZAGREB0321959301390776709
185.15180OŠ DR. VINKA ŽGANCA, ZAGREBIX. ODVOJAK b.b., KOZARI BOK10040 ZAGREB0322350711536369823
186.15198OŠ DRAGUTINA KUŠLANA, ZAGREBKUŠLANOVA 5210000 ZAGREB0321962311943741285
187.15202OŠ VUKOMERECPOREČKA 7 C10000 ZAGREB0321965871087160585
188.15219OŠ STENJEVECBOLNIČKA CESTA 9210090 ZAGREB0321780948482170643
189.15227OŠ ANTE KOVAČIĆA, ZAGREBKOTARNICA b.b.10090 ZAGREB0328729704318334164
190.15235OŠ DRAGUTINA DONJANIĆA, ZAGREBGAJNICE b.b.10090 ZAGREB0321782509149352137
191.15243OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, ZAGREBBOLNIČKA CESTA 60 A10090 ZAGREB0325460773051728774
192.15251OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, ZAGREBPODGRADSKI ODVOJAK 110090 ZAGREB0321784154281445057
193.15260OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, ZAGREBVRAPČANSKA 710090 ZAGREB0321783308579918418
194.15278OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG, ZAGREBŠPANSKO 110090 ZAGREB0321785007628779327
195.15286OŠ GORNJE VRAPČEVRAPČANSKA 18810090 ZAGREB0321781729048076579
196.15294OŠ MALEŠNICAANTE TOPIĆA MIMARE 2610090 ZAGREB0376958550582521257
197.15309OŠ AUGUSTA ŠENOE, ZAGREBSELSKA CESTA 9510000 ZAGREB0327398947377939383
198.15317OŠ HORVATIHORVAĆANSKA 610000 ZAGREB0327387376430833591
199.15325OŠ KRALJA TOMISLAVA, ZAGREBNOVA CESTA 9210000 ZAGREB0327391144900859510
200.15333OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, ZAGREBMARTINA PUŠTEKA 110000 ZAGREB0131084408466144831
201.15350OŠ JOSIPA RAČIĆA, ZAGREBSREDNJACI b.b.10000 ZAGREB0327808519780265434
202.15368OŠ JULIJA KLOVIĆA, ZAGREBNOVA CESTA 13310000 ZAGREB0327389035903326209
203.15376OŠ PREČKODEKANIĆI 610000 ZAGREB0327390369136218794
204.15384OŠ MATIJE GUPCA, ZAGREBDAVORINA BAZJANCA 210000 ZAGREB0327394692120285716
205.15392OŠ RUDEŠJABLANSKA 5A10000 ZAGREB0327396255883379580
206.15405OŠ VOLTINOVINKOVAČKA 110000 ZAGREB0327392002848440254
207.15413OŠ NIKOLE TESLE, ZAGREBMATETIĆEVA 6710000 ZAGREB0328071332542348836
208.15421OŠ LJUBLJANICASVETOIVANSKA 3310000 ZAGREB0327393876712040113
209.15430OŠ ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREBPALINOVEČKA 4210000 ZAGREB0377226840723003638
210.15456OŠ VRBANIVRBANI b.b.10000 ZAGREB0395171598427196102
211.15464OŠ CVJETNO NASELJECVJETNA CESTA 1710000 ZAGREB0327647395267786050
212.15472OŠ JURE KAŠTELANA, ZAGREBVLADIMIRA RUŽDJAKA 2A10000 ZAGREB0161669227893203755
213.15489OŠ GRIGORA VITEZA, ZAGREBKRUGE 4610000 ZAGREB0327950254303952361
214.15497OŠ TIN UJEVIĆ, ZAGREBKOTURAŠKA 7510000 ZAGREB0327649028877650160
215.15501OŠ RAPSKARAPSKA 310000 ZAGREB0327646509951635001
216.15510OŠ MARINA DRŽIĆA, ZAGREBNALJEŠKOVIĆEVA 410000 ZAGREB0327645786073451624
217.15528OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, ZAGREBKRČKA 310000 ZAGREB0327648101292735134
218.15624OŠ TRNJANSKATRNJANSKA CESTA 9910000 ZAGREB0377074585859103929
219.23219OŠ BRESTJEPOTOČNICA b.b.10360 ZAGREB0145376986895308451
220.38702OŠ BOROVJEDAVORA ZBILJSKOG 510000 ZAGREB0201006290515285700
221.38727OŠ REMETEREMETE 99A10040 ZAGREB0201270754702581236
222.42776OŠ SESVETSKA SELALETNIČKA 510360 ZAGREB- SESVETE0225129955295688261
223.42784OŠ ŠPANSKO-ORANICEDJEČJI TRG 110000 ZAGREB0226154548787627264
224.42821OŠ SESVETSKA SOPNICASOPNIČKA 6910360 ZAGREB- SESVETE0224971598407642834
225.42830OŠ LUKAOTONA IVEKOVIĆA 1610360 ZAGREB- SESVETE0225750590357089001
226.42897OŠ BARTOLA KAŠIĆAVRSNIČKA 410000 ZAGREB0226220766184539220
227.44532OŠ JELKOVECDRAGANA PLAMENCA 110360 ZAGREB -SESVETE0255056327854662356
228.48371OŠ IVER, SESVETEULICA MLADENA HALAPE bb10361 ZAGREB – SESVETE0424512177278617749
229.48427OŠ KAJZERICAŽARKA DOLINARA 910020 ZAGREB0426293099118997944
230.14785CENTAR ZA AUTIZAMDVORNIČIĆEVA 610000 ZAGREB0326739363467332374
231.14777CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAKGOLJAK 210000 ZAGREB0320565768314794212
232.14824ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREBILIRSKI TRG 910000 ZAGREB0376686110544913321
233.14832ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ, ZAGREBLAGINJINA 1310000 ZAGREB0376687088059473763
234.21447GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA, ZAGREBTRG ŽRTAVA FAŠIZMA 910000 ZAGREB0115164923948173055
235.22793GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ, ZAGREBMLINARSKA 2510000 ZAGREB0114555020392031242
236.21480GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG, ZAGREBGUNDULIĆEVA 410000 ZAGREB0117404579669409638
237.21498GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE, ZAGREBBRITANSKI TRG 510000 ZAGREB0116032001500403553
238.21439GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA, ZAGREBIVANIĆGRADSKA 41 A10000 ZAGREB0115122368085752153
239.21471OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZA, ZAGREBSELSKA 11410000 ZAGREB0116746470516740360
240.21463OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA, ZAGREBILICA 20810000 ZAGREB0116887823739786972
241.48435GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA, SESVETEIVANA GORANA KONAČIĆA 1910360 SESVETE0426649854566509173
242.15632ŠKOLA ZA BALET I RITMIKUZAGORSKA 1610000 ZAGREB0089620980330655819
243.2879TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREBPALMOTIĆEVA 8410000 ZAGREB0376902090264326923
244.16328II. GIMNAZIJA ZAGREBKRIŽANIĆEVA 410000 ZAGREB0376560142164809513
245.16336III. GIMNAZIJA ZAGREBKUŠLANOVA 5210000 ZAGREB0376999223868927677
246.16344IV. GIMNAZIJA ZAGREBULICA ŽARKA DOLINARA 910020 ZAGREB0377315924771132599
247.16352V. GIMNAZIJA ZAGREBKLAIĆEVA 110000 ZAGREB0376923282578349629
248.16369GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA ZAGREBTRG KATARINE ZRINJSKE 510000 ZAGREB0376496689594809853
249.16377VII. GIMNAZIJA ZAGREBKRIŽANIĆEVA 410000 ZAGREB0376561091194993418
250.16385GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG, ZAGREBHABDELIĆEVA 110000 ZAGREB0376921665690492826
251.16393IX. GIMNAZIJA ZAGREBDOBOJSKA 1210000 ZAGREB0376823667952242107
252.16408X. GIMNAZIJA ZAGREBKLAIĆEVA 710000 ZAGREB0376274201896750020
253.16416XI. GIMNAZIJA ZAGREBSAVSKA 7710000 ZAGREB0376922476774452265
254.16424XII. GIMNAZIJA ZAGREBGJURE PREJCA 210040 ZAGREB0377025786748053139
255.16449GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREBAVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 1710010 ZAGREB0377253579152455639
256.16457GEODETSKA ŠKOLA ZAGREBAVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 1510020 ZAGREB0377255140458377517
257.16465VETERINARSKA ŠKOLA ZAGREBGJURE PREJCA 210040 ZAGREB0377024956792211413
258.16490PRVA EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREBMEDULIĆEVA 3310000 ZAGREB0376821051881986457
259.16504DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREBDOBOJSKA 1210000 ZAGREB0376822858399348588
260.16537ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREBMEDVEDGRADSKA 5510000 ZAGREB0376719108936934524
261.16545ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKAMLINARSKA 3410000 ZAGREB0376720563702214100
262.16553ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKAVINOGRADSKA CESTA 2910000 ZAGREB0376721313022141582
263.16561ŠKOLA ZA PRIMALJE VINOGRADSKAVINOGRADSKA CESTA 2910000 ZAGREB0376718369095062745
264.16570ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČEBOLNIČKA CESTA 3210090 ZAGREB0376722154194651959
265.16588PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA, ZAGREBULICA GRADA VUKOVARA 26910001 ZAGREB0327652072166604204
266.16596POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA ZAGREBTRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 910000 ZAGREB0377000177621027482
267.16607XIII. GIMNAZIJA ZAGREBAVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 1710000 ZAGREB0377256051798668071
268.16615ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET ZAGREBTRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 810000 ZAGREB0324789963422210966
269.16623POLJOPRIVREDNA ŠKOLA ZAGREBGJURE PREJCA 210040 ZAGREB0377021424154741411
270.16631PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA ZAGREBGJURE PREJCA 210040 ZAGREB0377022263019353660
271.16640ŠKOLA ZA MODU I DIZAJNPRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 3010000 ZAGREB0323584008044398886
272.16658ŠKOLA ZA GRAFIKU, DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJUGETALDIĆEVA 210000 ZAGREB0321971239884669514
273.16666GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA, ZAGREBTRG HRVATSKIH PAVLINA 110090 ZAGREB0361113269780757045
274.16674HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA ZAGREBFRANKOPANSKA 810000 ZAGREB0130673119164975676
275.16682XV. GIMNAZIJA ZAGREBJORDANOVAC 810000 ZAGREB0323757524358183010
276.16699XVI. GIMNAZIJA, ZAGREBKRIŽANIĆEVA 4A10000 ZAGREB0376473766308266046
277.16703XVIII. GIMNAZIJA ZAGREBMESIĆEVA 3510000 ZAGREB0376472968540752075
278.16711KLASIČNA GIMNAZIJA ZAGREBKRIŽANIĆEVA 4A10000 ZAGREB0323861014848609512
279.16738GIMNAZIJA SESVETEBISTRIČKA 710360 SESVETE0356423169909107858
280.46212SREDNJA ŠKOLA JELKOVECULICA VLADIMIRA STAHULJAKA 110360 ZAGREB0267645130743642985
281.16762I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA, ZAGREBKLAIĆEVA 710000 ZAGREB0376273438449471041
282.16779STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA, ZAGREBAVENIJA MARINA DRŽIĆA 1410000 ZAGREB0376570923414282056
283.16787STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA, ZAGREBKONAVOSKA 210000 ZAGREB0378283236897616904
284.16795ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREBKONAVOSKA 210000 ZAGREB0378285996726537623
285.16800DRVODJELSKA ŠKOLA ZAGREBSAVSKA 8610000 ZAGREB0328345393567138561
286.16826ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA ZAGREBSELSKA 8310000 ZAGREB0377450348544291322
287.16834OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE ZAGREBSAVSKA 2310000 ZAGREB0377452064266572916
288.16875INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA ZAGREBAVENIJA MARINA DRŽIĆA 1410000 ZAGREB0376571743941485589
289.16883OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA ZAGREBAVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 1310000 ZAGREB0377254336407819375
290.16891ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA ZAGREBSVETI DUH 12910000 ZAGREB0322792823029712876
291.16906UPRAVNA ŠKOLA ZAGREBPRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 3010000 ZAGREB0377316719629838079
292.16914TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREBTRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 410000 ZAGREB0146541456064164023
293.16922ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA ZAGREBTRG MARŠALA TITA 1110000 ZAGREB0321379099716905839
294.16939TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREBTRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 510000 ZAGREB0377876222254684890
295.19417SREDNJA ŠKOLA – CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEZAGORSKA 1410000 ZAGREB0327818266687839353
296.19765TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ZAGREBGETALDIĆEVA 410000 ZAGREB0048885249811265576
297.19781I. GIMNAZIJA ZAGREBAVENIJA DUBROVNIK 3610010 ZAGREB0377313200167285641
298.19888ŠPORTSKA GIMNAZIJA ZAGREBSELSKA CESTA 11910000 ZAGREB0094137959266417432
299.22785UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE ZAGREBKOMBOLOVA 2A10020 ZAGREB0130678283456348759
300.19433UČENIČKI DOM NOVI ZAGREBAVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 310000 ZAGREB0323239568776176875
301.19441UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA ZAGREBTRG ANTUNA I IVANA MAŽURANIĆA 1210000 ZAGREB0322296957796976164
302.19468UČENIČKI DOM TINA UJEVIĆA ZAGREBAVENIJA GOJKA SUŠKA 410000 ZAGREB0059572196928432593
303.19476UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA ZAGREBTRNJANSKA CESTA 3310000 ZAGREB0376688831204942993
304.19484UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA ZAGREBGAJEVA 3110000 ZAGREB0376498265883053647
305.19492DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ, ZAGREBTRG MARKA MARULIĆA 610000 ZAGREB0376835062567356530
306.19505UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ, ZAGREBTRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 310000 ZAGREB0377411293973093488
307.19513UČENIČKI DOM MAKSIMIRTRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 910000 ZAGREB0376998422902741182
308.19521UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK, ZAGREBOPATIČKA 1410000 ZAGREB0320573805060579018
309.19530UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT, ZAGREBKLAIĆEVA 5610000 ZAGREB0377038906497759145
310.42057DUGA – DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJAŽITNJAK 5110000 ZAGREB0216420538198952349
311.7954DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TREŠNJEVKATRG SLAVOLJUBA PENKALE 110000 ZAGREB0327449767939296499
312.7962DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KSAVERNEMETOVA 210000 ZAGREB0323293042602329951
313.7979DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MEDVEŠČAKTRG DRAGE IBLERA 810000 ZAGREB0327835288026390655
314.7987DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PEŠČENICADONJE SVETICE 8910000 ZAGREB0326137946432791617
315.7995DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETA ANA, ZAGREBISLANDSKA 210010 ZAGREB0322972634319349088
316.8002DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE CENTARKLAIĆEVA 1010000 ZAGREB0320585185671777188
317.8019DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAKSIMIRHEGEDUŠIĆEVA 2010000 ZAGREB0326879990093318654
318.8027DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TRNJEPOLJIČKA ULICA 1210000 ZAGREB0327955356787155320
319.8035DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI JOSIP, ZAGREBDUNJEVAC 1710000 ZAGREB0329808616890821011
320.8043DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBRAVAMILOVANA GAVAZZIA 2610040 ZAGREB0321720586792006248
321.38809USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBAKOSNICA b.b.10410 VELIKA GORICA0180981470362197460
322.44428POGON-ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADEKNEZA MISLAVA 1110000 ZAGREB0248793433610682592
323.45197MALI DOM – ZAGREB – DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽIBAŠTIJANOVA 1D10000 ZAGREB0209970571812732448
324.48568CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZULICA PAVLA HATZA 1210000 ZAGREB0425847947019050170
325.48592CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVERŠTEFANOVEC 3410000 ZAGREB0241564051439010603
326.48865CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREBILICA 2910000 ZAGREB0437050369410598395
327.50016USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O PRIPADNICIMA 1. GBR TIGROVI I JEDINICE ZA POSEBNE NAMJENE MUP-A RH RAKITJESTARI HRAST b.b.10431 SVETA NEDELJA0457426550296913346Tablica 2. POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA
POŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.19HRVATSKI SABORTRG SV. MARKA 610000 ZAGREB0320586038597506234
2.42434DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKEVISOKA 1510000 ZAGREB0219727879269920246
3.35URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKEPANTOVČAK 24110000 ZAGREB0322034610162055275
4.6031USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKETRG SV. MARKA 410000 ZAGREB0320608443530726662
5.20833AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJASAVSKA CESTA. 41/XIV10000 ZAGREB0125343354882480048
6.51VLADA REPUBLIKE HRVATSKETRG SV. MARKA 210000 ZAGREB0320592464434885131
7.23753URED PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKETRG SV. MARKA 210000 ZAGREB0167650476193608922
8.22275URED ZA UDRUGEOPATIČKA 410000 ZAGREB0140411351456675076
9.47406URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVADALMATINSKA 110000 ZAGREB0286485198898752468
10.23979STRUČNA SLUŽBA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINEMESNIČKA 2310000 ZAGREB0173011835036123402
11.115URED ZA ZAKONODAVSTVOTRG SV. MARKA 210000 ZAGREB0320595962409285700
12.123URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKETRG SV. MARKA 310000 ZAGREB0320591603055728877
13.23673URED ZA PROTOKOLTRG SV. MARKA 210000 ZAGREB0159447871103687780
14.23745URED VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJUULICA GRADA VUKOVARA 74/IV10000 ZAGREB0165409858889799307
15.23690DIREKCIJA ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVAPLESO, ZRAČNA LUKA
ZAGREB P.P. 24
10000 ZAGREB0160468634718613532
16.47422URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNH MANJINAMESNIČKA 2310000 ZAGREB0287278183342260912
17.21668URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGAPREOBRAŽENSKA 410000 ZAGREB0162540320706369236
18.48066URED KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMAMESNIČKA 2310000 ZAGREB0413175449974392262
19.24051URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVAMESNIČKA 2310000 ZAGREB0181534266558259304
20.47447URED ZA RAZMINIRANJEMESNIČKA 2310000 ZAGREB0287504796480820827
21.20157MINISTARSTVO FINANCIJAKATANČIĆEVA 510000 ZAGREB0320599118683136487
22.20165CARINSKA UPRAVAALEKSANDRA VON HUMBOLDTA 410000 ZAGREB0320599118683136487
23.20181POREZNA UPRAVABOŠKOVIĆEVA 510000 ZAGREB0320599118683136487
24.43732AGENCIJA ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJEALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4/V10000 ZAGREB0240077494432282335
25.48082FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINEIVANA LUČIĆA 810000 ZAGREB0138842864899829392
26.49286ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJAKATANČIĆEVA 510000 ZAGREB0205264458499994900
27.40834SIGURNOSNO OBAVJEŠTAJNA AGENCIJASAVSKA CESTA 39/110000 ZAGREB0211100494534817607
28.47334SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVUIVANA LUČIĆA 6-810000 ZAGREB0284073117683204722
29.174MINISTARSTVO OBRANESARAJEVSKA CESTA 710000 ZAGREB0320759566486182714
30.47439SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKETRG HRVATSKIH VELIKANA 610000 ZAGREB0287500403416985458
31.25917HRVATSKA MATICA ISELJENIKATRG STJEPANA RADIĆA 310000 ZAGREB0327734828639480902
32.47932SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJESAVSKA CESTA 2810000 ZAGREB0404118643664740219
33.49585SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVAIVANA LUČIĆA 810000 ZAGREB0462626555422358623
34.49593SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORTSAVSKA CESTA 28/I10000 ZAGREB0462727028332947617
35.713MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVAULICA GRADA VUKOVARA 3310000 ZAGREB0328141836162371878
36.21908HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICASELSKA CESTA 90A10000 ZAGREB0320656423382113149
37.28305DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJENEHAJSKA 510000 ZAGREB0189222366912450056
38.21990HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJEANTE KOVAČIĆA 1044000 SISAK0136284478591911697
39.48613AGENCIJA ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROMINDUSTRIJSKA 2510431 SVETA NEDJELJA0328347060281851369
40.47037MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJATRG NEVENKE TOPALUŠIĆ 110000 ZAGREB0282954195131524528
41.48710DOM HRVATSKIH VETERANAPARK STARA TREŠNJEVKA 410000 ZAGREB0433563508099901687
42.48314JAVNA USTANOVA MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVARIVE TIJARDOVIĆA 6032000 VUKOVAR0414096618534327031
43.721MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVATRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 7-810000 ZAGREB0323004043541122224
44.47115MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTAULICA GRADA VUKOVARA 7810000 ZAGREB0283107422413472900
45.47131MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA – RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHEULICA GRADA VUKOVARA 78/VI10000 ZAGREB0283107422413472900
46.46237HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJEKSAVER 20810000 ZAGREB0076787525609559342
47.49067HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVOAMRUŠEVA 810000 ZAGREB0164173577808370034
48.47641AGENCIJA ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOSTULICA GRADA VUKOVARA 7810000 ZAGREB0289398369872333819
49.6082DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVOCAPRAŠKA 610000 ZAGREB0379916699875008081
50.38495HRVATSKI ZAVOD ZA NORMEULICA GRADA VUKOVARA 7810000 ZAGREB0195740676844168802
51.38500HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJAULICA GRADA VUKOVARA 7810000 ZAGREB0195686898834727195
52.47852POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESAKNEZA MUTIMIRA 510000 ZAGREB0185011360383416394
53.49608MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINEULICA IVANA DEŽMANA 1010000 ZAGREB0462722995555881478
54.756MINISTARSTVO KULTURERUNJANINOVA 210000 ZAGREB0093160837836302645
55.49075AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJEJAGIĆEVA 3110000 ZAGREB0230701435237547014
56.789DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARUTRG EUGENA KVATERNIKA 643000 BJELOVAR0331673480099091562
57.797DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKUSV. DOMINIKA 120000 DUBROVNIK0330387001076882554
58.23577DRŽAVNI ARHIV U GOSPIĆUKANIŠKA 1753000 GOSPIĆ0147544434694889661
59.801DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCULJ. ŠESTIĆA 547000 KARLOVAC0312336799575902022
60.810DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKUKAMILA FIRINGERA 131000 OSIJEK0301422361338774671
61.828DRŽAVNI ARHIV U PAZINUVLADIMIRA NAZORA 352000 PAZIN0308924055059300119
62.836DRŽAVNI ARHIV U RIJECIPARK N. HOSTA 251000 RIJEKA0332108816391096016
63.844DRŽAVNI ARHIV U SISKUFRANKOPANSKA 2144000 SISAK0331382435994268014
64.852DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODUAUGUSTA CESARCA 135000 SLAVONSKI BROD0307116211265594372
65.869DRŽAVNI ARHIV U SPLITUGLAGOLJAŠKA 1821000 SPLIT0311845261469620638
66.43915DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKUVELIMIRA ŠKORPIKA 522000 ŠIBENIK0243541197880836355
67.877DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINUTRSTENJAKOVA 742000 VARAŽDIN0300616672801109643
68.44493DRŽAVNI ARHIV U VIROVITICITRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2433000 VIROVITICA0249484137777848565
69.43636DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARUŽUPANIJSKA 6632000 VUKOVAR0233471205275803945
70.885DRŽAVNI ARHIV U ZADRUR. BOŠKOVIĆA b.b.23000 ZADAR0314201946156591639
71.893DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBUOPATIČKA 2910000 ZAGREB0322495337363837470
72.764HRVATSKI DRŽAVNI ARHIVMARULIĆEV TRG 210000 ZAGREB0320538046144176176
73.43644DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJEŠTRIGOVA 10240312 ŠTRIGOVA0232608613768042762
74.40623HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOGA RATAMARULIĆEV TRG 2110000 ZAGREB0190959257527861125
75.924ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRECARRARINA 352100 PULA0320372776185043859
76.40631ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONANARONSKI TRG 620352 VID0207106185570198172
77.50090ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEKTRG SV. TROJSTVA 231000 OSIJEK0485728336551793962
78.908ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITUZRINSKO-FRANKOPANSKA 2521000 SPLIT0311838057340203536
79.916ARHEOLOŠKI MUZEJ ZADARTRG OPATICE ČIKE 123000 ZADAR0313217088252913683
80.949MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆAŠETALIŠTE IVANA MEŠTROVIĆA 4621000 SPLIT0375178349483564012
81.6146HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTISV. ĆIRILA I METODA 310000 ZAGREB0073875157897955082
82.965HRVATSKI POVIJESNI MUZEJMATOŠEVA 910000 ZAGREB0321208410624495854
83.40682HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJPRAŠKA 210000 ZAGREB0178381561689362030
84.22347ZBIRKA UMJETNINA ANTE I WILTRUDE TOPIĆ MIMARAROOSEVELTOV TRG 510000 ZAGREB0142568478141312758
85.973MODERNA GALERIJAA. HEBRANGA 110000 ZAGREB0320524094391499491
86.42112MUZEJ ANTIČKOG STAKLA ZADARPOLJANA ZEMALJSKOG ODBORA 123000 ZADAR0210669874294482659
87.990MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA SPLITGUNJAČA b.b.21000 SPLIT0311990488269740410
88.1003MUZEJ SLAVONIJE OSIJEKTRG SVETOG TROJSTVA 631000 OSIJEK0301420745589739612
89.1011MUZEJ HRVATSKOG ZAGORJASAMCI 6449245 GORNJA STUBICA0020734911298572202
90.47908MUZEJ VUČEDOLSKE KULTUREARHEOLOŠKI LOKALITET VUČEDOL32000 VUKOVAR0401640805703458858
91.1020MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTARILICA 410000 ZAGREB0320525828048960411
92.1038TIFLOLOŠKI MUZEJAUGUSTA ŠENOE 3410000 ZAGREB0327056404200585015
93.43907HRVATSKI MUZEJ TURIZMAPARK ANGIOLINA 151410 OPATIJA0229865147076735780
94.49384MUZEJ APOKSIOMENARIVA LOŠINJSKIH KAPETANA 1351550 MALI LOŠINJ0444927475800149192
95.22242GALERIJA KLOVIĆEVI DVORIJEZUITSKI TRG 410000 ZAGREB0142667278027759648
96.932DVOR TRAKOŠČANTRAKOŠČAN 142253 BEDNJA0312548324929691978
97.23593SPOMEN PODRUČJE JASENOVACBRAĆE RADIĆ 14644323 JASENOVAC0320167837280079200
98.1046ANSAMBL LADOTRG MARŠALA TITA 6A10000 ZAGREB0321386228251263363
99.22339HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVODNIKE GRŠKOVIĆA 2310000 ZAGREB0125079508647229584
100.23585HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPEDRAŠKOVIĆEVA 80/110000 ZAGREB0149444912091168733
101.25878HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTETRG MARŠALA TITA 6A10000 ZAGREB0320547910852199405
102.44926HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTARNOVA VES 1810000 ZAGREB0227534127103918402
103.45189MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJUBOŽIDARA PETRANOVIĆA 123000 ZADAR0247918442850342757
104.1079MINISTARSTVO POLJOPRIVREDEULICA GRADA VUKOVARA 7810000 ZAGREB0327100576767369197
105.38583HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANUIVANA GUNDULIĆA 36B31000 OSIJEK0184627234362829100
106.45927AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJUULICA GRADA VUKOVARA 269 D10000 ZAGREB0259326299122235709
107.44565HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELOSVETOŠIMUNSKA CESTA 2510000 ZAGREB0252861435506269186
108.46245HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJAPOLJANA KRIŽEVAČKA 18548260 KRIŽEVCI0322181448006835970
109.47480HRVATSKA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBASAVSKA CESTA 4110000 ZAGREB0288525510041443114
110.47123MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJEMIRAMARSKA 2210000 ZAGREB0283044269608914212
111.46366FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARAJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 14A32000 VUKOVAR0160649232997192616
112.44292AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKEMIRAMARSKA CESTA 2210000 ZAGREB0248947377950792246
113.43255SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUULICA GRADA VUKOVARA 28410000 ZAGREB0228802811548277852
114.1087MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTUREPRISAVLJE 1410000 ZAGREB0327709722874515170
115.49083HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVOULICA GRADA VUKOVARA 28410000 ZAGREB0237121976108805525
116.41546AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMETATNOFAGASTE 621000 SPLIT0209795827735395987
117.41538AGENCIJA ZA VODNE PUTOVEPAROBRODARSKA 532000 VUKOVAR0177671124329099782
118.45228AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETARADNIČKA CESTA 3910000 ZAGREB0255963399256282044
119.6066HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUTZRINSKO-FRANKOPANSKA 16121000 SPLIT0387872451867618130
120.48031AGENCIJA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETUIVANA ŠIBLA 9-1110000 ZAGREB0407719940956403978
121.45902HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTIJURIŠIĆEVA 1310000 ZAGREB0186586287950783661
122.47061MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJAULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 2010000 ZAGREB0283131795093210687
123.23840AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐEKUHAČEVA 2931000 OSIJEK0146491468467994606
124.22058AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMASAVSKA CESTA 41/VI10000 ZAGREB0129416469331375926
125.6120DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVAGRUŠKA 2010000 ZAGREB0093669384891127540
126.48146HRVATSKI ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 2010000 ZAGREB0410494384509741075
127.48259AGENCIJA ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADASELSKA CESTA 13610000 ZAGREB0414403139338258893
128.47053MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKERADNIČKA CESTA 8010000 ZAGREB0283130919370100881
129.48961HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODURADNIČKA CESTA 8010000 ZAGREB0443914758718630207
130.22162JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI – PUBLIC INSTITUTION BRIJUNI NATIONAL PARKBRIJUNI52100 PULA0328643679193158584
131.22138NACIONALNI PARK KORNATIBUTINA 222243 MURTER-KORNATI0395777263763133364
132.22234NACIONALNI PARK KRKATRG IVANA PAVLA II 522000 ŠIBENIK0341810367969498372
133.22179NACIONALNI PARK MLJETPRISTANIŠTE 220226 MLJET0332497441720834491
134.22200NACIONALNI PARK PAKLENICAUL. F. TUĐMANA 14A23244 STARIGRAD0314202724913665146
135.22218NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERAPLITVIČKA JEZERA b.b.53231 PLITVIČKA JEZERA0331085091109303119
136.22187NACIONALNI PARK RISNJAKBIJELA VODICA 4851317 CRNI LUG0303361909269345925
137.26506NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBITKRASNO 9653274 KRASNO0148699324661445515
138.23243PARK PRIRODE BIOKOVOMARINETA – MALA OBALA 1621300 MAKARSKA0140823263685777958
139.22154PARK PRIRODE KOPAČKI RITTITOV DVORAC 131328 LUG0133423998988824554
140.42598PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJETRG SVETOG PETRA 720289 LASTOVO0217584315186719674
141.22226PARK PRIRODE LONJSKO POLJETRG KRALJA PETRA SVAČIĆA b.b.44324 JASENOVAC0130099713092477849
142.23497PARK PRIRODE MEDVEDNICABLIZNEC b.b.10000 ZAGREB0146308059832224817
143.26514PARK PRIRODE PAPUKTRG GOSPE VOĆINSKE b.b.33552 VOĆIN0150384709100391705
144.22195PARK PRIRODE TELAŠĆICA SALIPUT DANIJELA GRBINA b.b.23281 SALI0343978039112943608
145.25925PARK PRIRODE UČKALIGANJ 4251415 LOVRAN0150834264113345521
146.25933PARK PRIRODE VELEBITKANIŽA GOSPIĆKA 4B53000 GOSPIĆ0143986365211368646
147.26522PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO – PAKOŠTANEKRALJA PETRA SVAČIĆA 223210 BIOGRAD0150449562106126299
148.26539PARK PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJESOŠICE b.b.10457 ŽUMBERAK0148151711528798664
149.21609DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVODGRIČ 310000 ZAGREB0320601774660437164
150.49235CENTAR ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJAMIRAMARSKA 2410000 ZAGREB0286433963274629342
151.49091HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJAULICA GRADA VUKOVARA 1410000 ZAGREB0162448283764654530
152.49649AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKEMIRAMARSKA 2410000 ZAGREB0417166772156517632
153.1222MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJADONJE SVETICE 3810000 ZAGREB0327103049508397045
154.2063FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINUPAVLINSKA 242000 VARAŽDIN0300610702024882310
155.2102SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – GEOTEHNIČKI FAKULTETHALLEROVA ALEJA 742000 VARAŽDIN0304231616146181375
156.43749MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCUBANA JOSIPA JELAČIĆA 22/A40000 ČAKOVEC0238251231444990605
157.2452SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKUTRG SV. TROJSTVA 331000 OSIJEK0304977978808975734
158.2284SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – EKONOMSKI FAKULTETTRG LJUDEVITA GAJA 731000 OSIJEK0302164552778515544
159.2313SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU – ELEKTROTEHNIČKI FAKULTETKNEZA TRPIMIRA 2 B31000 OSIJEK0339258995494259952
160.2321SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – FILOZOFSKI FAKULTETLORENZA JAGERA 931000 OSIJEK0301418558868871646
161.2508SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU – GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICAEUROPSKA AVENIJA 2431000 OSIJEK0301434746627536930
162.2250SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – GRAĐEVINSKI FAKULTETDRINSKA 16 A31000 OSIJEK0339733504150850819
163.22849SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – MEDICINSKI FAKULTETHUTTLEROVA 431000 OSIJEK0138814216214165873
164.2268SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – POLJOPRIVREDNI FAKULTETVLADIMIRA PRELOGA 131000 OSIJEK0305821298816779821
165.2292SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – PRAVNI FAKULTETSTJEPANA RADIĆA 1331000 OSIJEK0301419326416570803
166.2276SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTETFRANJE KUHAČA 2031000 OSIJEK0305820496371000697
167.2305SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOME BRODUTRG IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 235000 SLAVONSKI BROD0345809165410788616
168.22486SVEUČILIŠTE J.J STROSSMAYERA U OSIJEKU – FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTICARA HADRIJANA 1031000 OSIJEK0140488128082679513
169.28524SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – UMJETNIČKA AKADEMIJAKRALJA PETRA SVAČIĆA b.b.31000 OSIJEK0190062591228649514
170.38479SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU – KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVUPETRA PRERADOVIĆA 1731400 ĐAKOVO0198649005384220316
171.49796SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU – FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVOCRKVENA 2131000 OSIJEK0474887583830458507
172.42024SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULIZAGREBAČKA 3052100 PULA0216175361738073226
173.48267SVEUČILIŠTE SJEVERTRG DR. ŽARKA DOLINARA 148000 KOPRIVNICA0275229859624928052
174.24141SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKUBRANITELJA DUBROVNIKA 2920000 DUBROVNIK0178757801338491514
175.2444