Rješenje o razrješenju zamjenice predsjednice, članova i zamjenika člana hrvatskog dijela Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo

NN 54/2018 (13.6.2018.), Rješenje o razrješenju zamjenice predsjednice, članova i zamjenika člana hrvatskog dijela Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo

Vlada Republike Hrvatske

1067

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 12. stavka 2. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Repub­like Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE PREDSJEDNICE, ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANA HRVATSKOG DIJELA STALNE HRVATSKO-SLOVENSKE KOMISIJE ZA VODNO GOSPODARSTVO

1. Razrješuje se FANI BOJANIĆ dužnosti zamjenice predsjednice hrvatskog dijela Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo.

2. Razrješuju se dužnosti članovi hrvatskog dijela Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo:

– ANDRINO PETKOVIĆ

– MILAN MATEŠA

– VANJA RAČKI.

3. Razrješuje se ZORAN MARKOVIĆ dužnosti zamjenika člana hrvatskog dijela Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo.

Klasa: 080-02/18-02/62

Urbroj: 50301-15/07-18-02

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.