Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednice, članova i zamjenika člana hrvatskog dijela Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo

NN 54/2018 (13.6.2018.), Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednice, članova i zamjenika člana hrvatskog dijela Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1068

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 12. stavka 2. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Repub­like Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANA HRVATSKOG DIJELA STALNE HRVATSKO-SLOVENSKE KOMISIJE ZA VODNO GOSPODARSTVO

1. Imenuje se VALENTIN DUJMOVIĆ zamjenikom predsjednice hrvatskog dijela Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo.

2. Za članove hrvatskog dijela Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo, imenuju se:

– DAVORIN PIHA

– ZVONKO MARENIĆ

– GORDAN GAŠPAROVIĆ.

3. Imenuje se HRVOJE BOGAT zamjenikom člana hrvatskog dijela Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo.

Klasa: 080-02/18-01/102

Urbroj: 50301-15/07-18-02

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.