Rješenje o razrješenju člana i dijela zamjenika članova hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima

NN 54/2018 (13.6.2018.), Rješenje o razrješenju člana i dijela zamjenika članova hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1069

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 4. stavka 1. Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA I DIJELA ZAMJENIKA ČLANOVA HRVATSKOG DIJELA MJEŠOVITOG POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA

1. Razrješuje se ANTE KAPULICA dužnosti člana hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva financija.

2. Razrješuju se dužnosti zamjenici članova hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima:

– GORAN JUTRIŠA, imenovan kao predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– DAMIR BARIŠIĆ, imenovan kao predstavnik Ministarstva financija

– DUBRAVKA KUNAC, imenovana kao predstavnica Ministarstva poljoprivrede.

Klasa: 080-02/18-02/60

Urbroj: 50301-15/28-18-02

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.