Rješenje o imenovanju člana i dijela zamjenika članova hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima

NN 54/2018 (13.6.2018.), Rješenje o imenovanju člana i dijela zamjenika članova hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1070

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 4. stavka 1. Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA I DIJELA ZAMJENIKA ČLANOVA HRVATSKOG DIJELA MJEŠOVITOG POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA

1. Imenuje se DAMIR BARIŠIĆ članom hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, kao predstavnik Ministarstva financija.

2. Za zamjenike članova hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, imenuju se:

– DAVORKA SARIĆ, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– KREŠIMIR KOLARIĆ, predstavnik Ministarstva financija

– ŽELJKA ANDRIĆ DORONTIĆ, predstavnica Ministarstva poljoprivrede.

Klasa: 080-02/18-01/100

Urbroj: 50301-15/28-18-02

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.