Rješenje o razrješenju članice i zamjenika člana hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu

NN 54/2018 (13.6.2018.), Rješenje o razrješenju članice i zamjenika člana hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1071

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 14. stavka 1. Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE I ZAMJENIKA ČLANA HRVATSKOG DIJELA MJEŠOVITOG POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O POGRANIČNOM PROMETU

1. Razrješuje se DUBRAVKA KUNAC dužnosti članice hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva poljoprivrede.

2. Razrješuje se GORAN JUTRIŠA dužnosti zamjenika člana hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Klasa: 080-02/18-02/65

Urbroj: 50301-15/28-18-02

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.