Rješenje o imenovanju supredsjedateljice Međuvladinog hrvatsko-turkmenskog povjerenstva za gospodarsku suradnju

NN 54/2018 (13.6.2018.), Rješenje o imenovanju supredsjedateljice Međuvladinog hrvatsko-turkmenskog povjerenstva za gospodarsku suradnju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1073

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 3. stavka 2. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o Međuvladinom hrvatsko-turkmenskom povjerenstvu za gospodarsku suradnju (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 6/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU SUPREDSJEDATELJICE MEĐUVLADINOG HRVATSKO-TURKMENSKOG POVJERENSTVA ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Imenuje se mr. sc. IVANA SOIĆ, pomoćnica ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta, supredsjedateljicom Međuvladinog hrvatsko-turkmenskog povjerenstva za gospodarsku suradnju.

Klasa: 080-02/18-01/107

Urbroj: 50301-15/07-18-02

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.