Rješenje o imenovanju supredsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine

NN 54/2018 (13.6.2018.), Rješenje o imenovanju supredsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1074

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 6. stavka 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o gospodarskoj suradnji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU SUPREDSJEDATELJA ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA ZA GOSPODARSKU SURADNJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Imenuje se ZVONIMIR NOVAK, pomoćnik ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta, supredsjedateljem Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine.

Klasa: 080-02/18-01/106

Urbroj: 50301-15/07-18-02

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.