Rješenje o imenovanju predstavnika i zamjenica predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Zajedničko povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

NN 54/2018 (13.6.2018.), Rješenje o imenovanju predstavnika i zamjenica predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Zajedničko povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1075

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 15. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 29/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA I ZAMJENICA PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

1. Za predstavnike Vlade Republike Hrvatske u Zajedničko povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, imenuju se:

– TOMISLAV DULIBIĆ

– MARIJA PEĆANAC

– DANICA KRAMARIĆ.

2. Za zamjenice predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Zajedničko povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, imenuju se:

– MARTINA FURLAN

– mr. sc. JASMINKA KATIĆ BUBAŠ

– JASMINKA HLUPIĆ.

Klasa: 080-02/18-01/80

Urbroj: 50301-15/07-18-03

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.