Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2018. – Lista zaštićenih kulturnih dobara

NN 54/2018 (13.6.2018.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2018. – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Ministarstvo kulture

1078

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2018.

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2018 – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. 3. 2018. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) pokretna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, AdresaKulturno dobroProstorne međeRješenjeBroj registra
Katastarske česticeKatastarske općine
Dubrovačko-neretvanska županija
Općina BLATO
BlatoCrkva sv. Mihovilak. č. zgr. 1104Blato

Datum: 20. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0013

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7083
Grad DUBROVNIK
DubrovnikKatoličko groblje s kapelom sv. Križa na Boninovuk. č. 2568, 2569, 2570, 2572 k. o. Dubrovnik (odgovara zk. č. zem. 1086, 1085/1 k. o. Dubrovnik, zk. ul. br. 1673)Dubrovnik

Datum: 21. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0018

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7086
Općina OREBIĆ
PijavičinoKula Zlatarićk. č. zgr. 183, 184 (zk. ul. br. 318), k. č. zem. 2823 (zk. ul. br. 174), 2824, 2825, 2836 (zk. ul. br. 318), 2835 (zk. ul. br. 261), 2837 (zk. ul. br. 1214)Pijavičino

Datum: 23. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0027

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7100
Krapinsko-zagorska županija
Grad KRAPINA
KrapinaArheološka zona Stari gradA1 (»Gornja« i »Donja« utvrda): k. č. 140/2 (zk. ul. 1627), 143 (zk. ul. 8164), 148/1 (zk. ul. 7794), 148/4 (zk. ul. 9180), 148/3 (zk. ul. 7794), 157/2 (zk. ul. 7794), 633/1 (zk. ul. 7794), 633/2 (zk. ul. 3943), 633/3 (zk. ul. 7794), 633/4 (zk. ul 7794), 638 (zk. ul. 3943) i 805 (zk. ul. 3943), sve k. o. Krapina; A2 (dio srednjovjekovnog podgrađa): k. č. 1342 (zk. ul. 3852), 1327 (zk. ul. 849), 1322 (zk. ul. 137), 1323 (zk. ul. 231), 1324, (zk. ul. 2456),1325 (zk. ul. 2456), 1326 (zk. ul 849), 1328 (zk. ul. 582), 1329 (zk. ul. 2498), 1330 (zk. ul 1855), 1331 (zk. ul. 143), 1332 (zk. ul. 3820), 1333 (zk. ul. 308), 1334 (zk. ul. 1862), 1335/1(zk. ul. 1862),1340 (zk. ul. 3909), 1341(zk. ul 3909), sve k. o. Krapina-grad.Krapina; Krapina-grad

Datum: 7. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/09-06/0047

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-8

Z-4061

Zona B (djelomična zaštita arheoloških struktura na području podgrađa):

k. č. 1321 (zk. ul. 943), 1336 (zk. ul. 1137), 1337 (zk. ul 1137), 1339 (zk. ul. 3909), 1343 (zk. ul 3852) 1553 (zk. ul. 1881) i 1554 (zk. ul. 1881), sve k. o. Krapina-grad.

Osječko-baranjska županija
Općina POPOVAC
BranjinaKapelica na izvoru Studenac808 (zk.ul. 310)Branjina

Datum: 24. 1. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0004

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7074
Požeško-slavonska županija
Grad LIPIK
KukunjevacArheološka zona Donja Kućištak. č. br. 1795 s površinom od 2 jutra 727 čhv (ZK ul. br. 831), dio k. č. br. 1808 s površinom od 1 jutra 868 čhv (ZK ul. br. 1398), k. č. br. 1792 s površinom od 781 čhv (ZK ul. br. 831), k. č. br. 1793 s površinom od 1042 čhv (ZK ul. br. 831), k. č. br. 1794/1 s površinom od 870 m2 (ZK ul. br. 831), k. č. br. 1794/2 s površinom od 246 čhv (ZK ul. br. 1154), k. č. br. 1727/1 s površinom od 1 jutra 231 čhv (ZK ul. br. 989), k. č. br. 1727/2 s površinom od 1335 čhv (ZK ul. br. 989), k. č. br. 1807/4 s površinom od 1 jutra 655 čhv (ZK ul. br. 1052), k. č. br. 1726/3 s površinom od 1128 čhv (ZK ul. br. 1098), k. č. br. 1726/2 s površinom od 1128 čhv (ZK ul. br. 1052), dio k. č. br. 1710 s površinom od 510 čhv (ZK ul. br. 1398), dio k. č. br. 1702 s površinom od 1111 čhv (Zk ul. br. 1154), k. č. br. 1707/1 s površinom od 2 jutra 943 čhv (ZK ul. br. 1370), dio k. č. br. 1708 s površinom od 1184 čhv (ZK ul. br. 1058), k. č. br. 1706/3 s površinom od 1106 čhv (ZK ul. br. 85), k. č. br. 1712 s površinom od 1 jutra 325 čhv (ZK ul. br. 44), dio k. č. br. 1724/3 s površinom od 165 čhv (ZK ul. br. 1154), k. č. br. 1725 s površinom od 1225 čhv (ZK ul. br. 1052), k. č. br. 1726/1 s površinom od 466 čhv (ZK ul. br. 818), k. č. br. 1726/5 s površinom od 94 čhv (ZK ul. br. 819), k. č. br. 1726/4 s površinom od 557 čhv (ZK ul. br. 152), dio k. č. br. 1724/1 s površinom od 1000 čhv (ZK ul. br. 495)Kukunjevac

Datum: 19. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0011

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7079
DobrovacArheološko nalazište Kućište423, 424, 425/1, 425/2, 429/1, 429/2, 430, 431, 432/1, 432/2, 433, 434, 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 438/1, 438/2, 438/8, 438/9, 439, 444Dobrovac

Datum: 21. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-0/0017

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7085
Primorsko-goranska županija
Grad RIJEKA
RijekaKulturnopovijesna industrijska cjelina bivše tvornice INA Mlaka

Uža zona zaštite – jezgra povijesne industrijske cjeline Rafinerije (obrubljena crvenom linijom na kopijama Izvoda iz katastarskog plana) omeđena je s južne strane Baračevom ulicom, a sa sjeverne željezničkom prugom, te uključuje katastarske čestice: k. č. 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4773, 4774, 5079/2 i 5123/5 (dio) sve k. o. Zamet.

Šira zona zaštite (obrubljena plavom linijom na kopijama Izvoda iz katastarskog plana) uključuje čestice: k. č. 4551/1, 4551/7, 4551/8, 4399/1, 4399/3, 4400/1, 4400/2, 4400/3, 4401/1, 4401/2, 4401/4, 4401/5, sve k. o. Zamet.

Zamet

Datum: 12. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/17-06-06/0113

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-2

Z-6993
Sisačko-moslavačka županija
Grad GLINA
GlinaMemorijalno mjesto stradanja civilnih žrtava u parohijskoj crkvi Roždenstva Presvete Bogorodice sa spomenikom Antuna Augustinčićak. č. br. 1764. i 1765Glina

Datum: 7. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0007

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7077
Općina MARTINSKA VES
SetušSpomen obilježje osnivanja prvog partizanskog odreda u Hrvatskojk. č. br. 892 (zk .ul. br. 338)Setuš

Datum: 7. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0006

Urbroj: 521-04-01-03-02/1-18-1

Z-7076
Splitsko-dalmatinska županija
Općina LOVREĆ
Lovreć»Kuća spaljenih«k. č. 2389/8 (zk. ul. 467), i k. č. 3639/2 (zk. ul. 574) k. o. OpanciOpanci

Datum: 7. 3. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0035

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7102
LovrećSpomen – kosturnica684/4 (zk. ul. 2)Lovreč

Datum: 7. 3. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0036

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7103
Grad OMIŠ
OmišArheološka zona Baučići (antički Oneum)790 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/1 (zk. ul. 2470)), 791 (zemljišnoknjižna čestica dio 320 (zk. ul. 194)), 792 (zemljišnoknjižna čestica dio 321 (zk. ul. 194)), 793 (zemljišnoknjižna čestica dio zgr. 281/1 (zk. ul. 194)), 794 (zemljišnoknjižna čestica dio zgr. 281/1 (zk. ul. 194)), 795 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/1 (zk. ul. 2470), dio 319/3 (zk. ul. 2178)), 796 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/1 (zk. ul. 2470)), 789 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/1 (zk. ul. 2470), dio 319/3 (zk. ul. 2178)), 788 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/3 (zk. ul. 2178)), 787 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/1 (zk. ul. 2470), dio 319/3 (zk. ul. 2178)), 786 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/3 (zk. ul. 2178), dio 319/2 (zk. ul. 192)), 785 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/1 (zk. ul. 2470), dio 319/2 (zk. ul. 192)), 784 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/2 (zk. ul. 192)), 797 (zemljišnoknjižna čestica 324/23 (navedena čestica još nije nastala)), 798 (zemljišnoknjižna čestica 324/24 (navedena čestica još nije nastala)), 799 (zemljišnoknjižna čestica dio zgr. 282/1 (ne postoji u stvarnom imeniku za k. o. Omiš)), 800 (zemljišnoknjižna čestica dio zgr. 282/1 (ne postoji u stvarnom imeniku za k. o. Omiš)), 801 (zemljišnoknjižna čestica 324/13 (navedena čestica još nije nastala)), 802 (zemljišnoknjižna čestica 324/15 (navedena čestica još nije nastala)), 803 (zemljišnoknjižna čestica zgr. 282/2 (zk. ul. 192)), 804 (zemljišnoknjižna čestica 324/17 (navedena čestica još nije nastala)), 805 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/2 (zk. ul. 194)), 806 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/1 (zk. ul. 192)), 807 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/1 (zk. ul. 192)), 808 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/1 (zk. ul. 192)), 809 (zemljišnoknjižna čestica 324/18 (navedena čestica još nije nastala)), 810 (zemljišnoknjižna čestica 324/19 (navedena čestica još nije nastala)), 811 (zemljišnoknjižna čestica 324/20 (navedena čestica još nije nastala)), 812 (zemljišnoknjižna čestica 324/4 (zk. ul. 192)), 813 (zemljišnoknjižna čestica 324/5 (zk. ul. 192)), 814 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/3 (zk. ul. 2333), dio 326/1 (zk. ul. 2350)), 815 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/3 (zk. ul. 2333), dio 326/1 (zk. ul. 2350)), 816 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/3 (zk. ul. 2333), dio 326/1 (zk. ul. 2350)), 817 (zemljišnoknjižna čestica 324/3 (zk. ul. 2333)), 818 (zemljišnoknjižna čestica dio zgr. 284 (zk. ul. 1680)), 819 (zemljišnoknjižna čestica dio 331/2 (zk. ul. 1673)), 820 (zemljišnoknjižna čestica dio 331/3 (zk. ul. 2009)), 821 (zemljišnoknjižna čestica dio 331/1 (zk. ul. 1705), dio 331/3 (zk. ul. 2009)), 822 (zemljišnoknjižna čestica 326/4 (nastat će cijepanjem č. zem. 326/1 (zk. ul. 2350)), 823 (zemljišnoknjižna čestica 326/5 (nastat će cijepanjem č. zem. 326/2 (zk. ul. 1705)), 824 (zemljišnoknjižna čestica 329/5 (zk. ul. 2408)), 825 (zemljišno-knjižne čestice 327 (zk. ul. 23), 329/7 (tek biOmiš

Datum: 22. 1. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0095

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-8

Z-5970
se trebala formirati u zemljišnoj knjizi u zk. ul 2350), 329/8 (tek bi se trebala formirati u zemljišnoj knjizi u zk. ul 2350)), 826 (zemljišnoknjižna čestica 329/1 (zk. ul. 2350)), 827/1 (zemljišnoknjižna čestica 330/1 (zk. ul. 2043)), 827/2 (zemljišnoknjižna čestica 329/2 (zk. ul. 1885)), 827/3 (zemljišnoknjižna čestica 330/2 (zk. ul. 2356)), 828 (zemljišnoknjižna čestica dio 502 (zk. ul. 774), dio 501 (zk. ul. 1808)), 746 (zemljišnoknjižna čestica dio 1936/2 (zk. ul. 301)), 783 (zemljišnoknjižna čestica dio 340 (zk. ul. 969), dio zgr. 472 (zk. ul. 969), dio zgr. 283 (zk. ul. 1787)), 782 (zemljišnoknjižna čestica dio 336 (zk. ul. 1727), dio 339 (zk. ul. 1803)), 781 (zemljišnoknjižna čestica dio 339 (zk. ul. 1803), dio 336 (zk. ul. 1727)), 780 (zemljišnoknjižna čestica dio 334/5 (zk. ul. 2350), dio 339 (zk. ul. 1803)), 779 (zemljišnoknjižna čestica dio 334/4 (zk. ul. 1788)), 778 (zemljišnoknjižna čestica dio 334/3 (zk. ul. 1679)), 777 (zemljišnoknjižna čestica dio 334/2 (zk. ul. 1781)), 776 (zemljišnoknjižna čestica dio 334/1 (zk. ul. 1673), dio zgr. 286 (zk. ul. 1679)), 775 (zemljišnoknjižna čestica dio 334/1 (zk. ul. 1673)), 774 (zemljišnoknjižna čestica dio 1936/2 (zk. ul. 301)), 3820 (put) (zemljišnoknjižna čestica dio 1936/2 (zk. ul. 301), dio 506/1 (zk. ul. 1666)), 829 (zemljišnoknjižna čestica dio 504/1 (zk. ul. 1645)), 830 (zemljišnoknjižna čestica dio 501 (zk. ul. 1808)), 831 (zemljišnoknjižna čestica dio 506/1 (zk. ul. 1666)), 832 (zemljišnoknjižna čestica 506/3 (zk. ul. 1666)), 833 (zemljišnoknjižna čestica 506/2 (zk. ul. 1666)), 834 (zemljišnoknjižna čestica dio 506/1 (zk. ul. 1666)), 835 (zemljišnoknjižna čestica dio 504/1 (zk. ul. 1645)), 836 (zemljišnoknjižna čestica dio 506/1 (zk. ul. 1666)), 767 (zemljišnoknjižna čestica dio 506/1 (zk. ul. 1666)), 768 (zemljišnoknjižna čestica 506/1 (zk. ul. 1666)), 769 (zemljišnoknjižna čestica dio 506/1 (zk. ul. 1666)), 771/1 (zemljišnoknjižna čestica dio 494/1 (zk. ul. 1662)), 772 (zemljišnoknjižna čestica dio 494/2 (zk. ul. 823)), 773 (zemljišnoknjižna čestica dio 493/2 (zk. ul. 1680)), 770 (zemljišnoknjižna čestica dio 493/1 (zk. ul. 1788)) i 3821 (put)
Općina PUČIŠĆA
PučišćaKaštel Cicarellik. č. zgr. 330/1, k. č. zgr. 330/2, k. č. zgr. 330/3Pučišće

Datum: 2. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/11-06/0473

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-4

Z-5296
Općina ŠOLTA
NečujamKuća Dujma Balistrilićak. č. 2387 (k.č.zgr. 301, zk. ul. 2342) 2399/3 (k.č.zem. 2624/54, zk. ul. 1714), 2399/4 (k.č. 2624/55, zk. ul. 1978), 2399/5 (k.č. 2624/56, zk. ul. 1714) te na sjeveroistočnome dijelu k. č. 2399/1 (k.č.zem. 2624/27, zk. ul. 1748),Grohote

Datum: 20. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0016

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-6982
Općina JELSA
VrisnikSelo Vrisnik

Zona »A« (na kopijama katastarskih planova označena crvenom bojom):

dio k.č.zem. 4014, k.č.zem. 1319/3, k.č.zem. 1319/2, k.č.zem. 1319/1, k.č.zem.1319/4, k.č.zem. 1321, k.č.zem. 1329/2, k.č.zem. 1329/1, k.č.zem.1333/1, k.č.zem. 1333/2, k.č.zem. 1334, k.č.zem. 1332, k.č.zem. 1331, k.č.zem. 1330, k.č.zem. 1328/4, k.č.zem. 1328/3, k.č.zem. 1328/1, k.č.zem. 1328/2, k.č.zem. 1327/1, k.č.zem. 1327/2, k.č.zem. 1326/1, k.č.zem. 1326/2, k.č.zem. 1325, k.č.zem. 1324, k.č.zem. 1323, k.č.zem. 1322, k.č.zem. 4009, k.č.zem. 1126/1, k.č.zem. 1126/2, k.č.zem. 1124/1, k.č.zem. 1124/2, k.č.zem. 1123, k.č.zem. 1125, k.č.zem.1122, dio k.č.zem.4008, k.č. zem.1077/1, k.č.zem. 1077/2, k.č.zem. 1076, k.č.zem. 1079, k.č.zem. 1078/1, k.č.zem. 1078/2, k.č.zem. 1080/1, k.č.zem. 1080/2, k.č.zem. 1088, k.č.zem. 1089, k.č.zem. 1087, k.č.zem. 1090, k.č.zem. 1086, k.č.zem. 1091, dio k.č.zem. 4003, dio k.č.zem. 4007, k.č.zem. 1074/1, k.č.zem. 1073, k.č.zem. 1072/1, k.č.zem. 1072/2, k.č.zem. 1072/3, k.č.zem. 1072/4, k.č.zem. 1071/3, k.č.zem.

Vrisnik

Datum: 18. 1. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0003

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7073
1071/1, k.č.zem. 1070, k.č.zem. 1071/2, k.č.zem. 1057, k.č.zgr. 124/1, k.č.zem. 1074/2, k.č.zem. 1066, k.č.zem. 1067/1, k.č.zem. 1067/2, k.č.zem. 1065, k.č.zem. 1063, k.č.zem. 1068, , k.č.zem. 1069, k.č.zem. 1058, k.č.zem. 1059, k.č.zgr. 125, k.č.zgr. 124/2, k.č.zem. 1064/1, k.č.zem. 1062, k.č.zem. 1060, dio k.č.zem. 4006, k.č.zem. 1064/2, k.č.zem. 938/1, k.č.zem. 958/3, k.č.zem. 957, k.č.zem. 938/4, k.č.zem. 958/1, k.č.zem. 958/2, k.č.zem. 959, k.č.zem. 977, k.č.zem. 978/3, k.č.zem. 976, k.č.zem. 978/2, k.č.zem. 978/1, k.č.zem. 960/2, k.č.zem. 960/1, k.č.zem. 974, k.č.zem. 973, k.č.zem. 970/2, k.č.zem. 970/3, k.č.zem. 970/4, k. o. Vrisnik.

Zona »B« (na kopijama katastarskih planova označena plavom bojom):

k.č.zem. 1127, k.č.zem. 1081, k.č.zem. 1084/2, k.č.zem. 1085/8, k.č.zem. 1085/6, k.č.zem. 1085/3, k.č.zem. 1085/2, k.č.zem. 1085/5, k.č.zem. 1082, k.č.zem. 1084/1, k.č.zem. 1083/8, k.č.zem. 1083/7, k.č.zem.1083/6, k.č.zem. 1083/5, k.č.zem. 1083/9, k.č.zem. 1083/2, k.č.zem. 1083/3, k.č.zem. 1083/1, k.č.zem. 1083/4, k.č.zem. 1083/10, k.č.zgr. 236, k.č.zem. 1083/11, k.č.zgr. 140/2, k.č.zgr. 140/1, k.č.zgr. 139/4, k.č.zgr. 139/3, k.č.zgr. 139/2, k.č.zgr. 137/4, k.č.zgr. 137/5, k.č.zgr. 138/1, k.č.zgr. 139/1, k.č.zgr. 286, k.č.zem. 1113/1, k.č.zgr. 137/1, k.č.zgr. 137/3, k.č.zgr. 137/2, k.č.zgr. 138/2, k.č.zem. 1116/1, k.č.zem. 1116/2, k.č.zem. 1116/3, k.č.zgr. 137/8, k.č.zgr. 137/9, k.č.zgr. 137/7, k.č.zgr. 137/6, k.č.zem. 1113/2, k.č.zgr. 138/4, k.č.zgr. 138/3, k.č.zgr. 238, k.č.zem. 1110/4, k.č.zem. 1085/4, k.č.zem. 1085/7, k.č.zem. 1085/1, k.č.zem. 1095/2, k.č.zem. 1095/1, k.č.zem. 1110/2, k.č.zem. 1110/3, k.č.zem. 1110/1, k.č.zem. 1084/2, k.č.zgr. 136, k.č.zgr. 134, k.č.zgr. 135, k.č.zgr. 133/2, k.č.zgr. 133/1, k.č.zgr. 132/1, k.č.zgr. 132/2, k.č.zem. 1119, k.č.zem. 1137/2, k.č.zgr. 131, k.č.zgr. 130, k.č.zem. 1128, k.č.zem. 1129, k.č.zem. 1121, k.č.zem. 1130, k.č.zem. 1131, k.č.zem. 1132, k.č.zem. 1133, k.č.zem. 1134, k.č.zem. 1135, k.č.zem. 4010,k.č.zem. 1120, k.č.zem. 1136/4, k.č.zem. 1136/5, k.č.zem. 1137/1, k.č.zem. 1138, k.č.zem. 1144, k.č.zem. 1136/3, k.č.zem. 1136/2, k.č.zem. 1136/1, k.č.zem. 1148/1, k.č.zem. 1148/2, k.č.zem. 1147/1, k.č.zem. 1147/2, k.č.zem. 1149, k.č.zem. 1146, k.č.zem. 1145, k.č.zem. 1150/2, k.č.zem. 1142/3, k.č.zem. 1143, k.č.zem. 1140, k.č.zem. 1141, k.č.zem. 1139, k.č.zem. 1142/1, k.č.zem. 1142/2, k.č.zgr. 204/2, k.č.zem. 1150/1, k.č.zem. 1165, k.č.zgr. 204/1, k.č.zgr. 204/5, k.č.zgr. 204/3, k.č.zgr. 204/4, k.č.zem. 1164, k.č.zgr. 204/7, k.č.zgr. 204/9, k.č.zgr. 204/6, k.č.zgr. 204/8, k.č.zem. 1152/1, k.č.zem. 1152/2, k.č.zgr. 128, k.č.zem. 1153, k.č.zem.1154/1, k.č.zgr. 235, k.č.zem. 4008, k.č.zem. 4011, k.č.zem. 1154/2, k.č.zem. 1155, k.č.zem. 1154/3, k.č.zem. 1158, k.č.zem. 1156/1, k.č.zem. 1156/2, k.č.zgr. 127, k.č.zem. 1157, k.č.zgr. 126/2, k.č.zem. 1092, k.č.zem. 1093, k.č.zem. 1094, k.č.zem. 1098/3, k.č.zem. 1098/2, k.č.zem. 1109, k.č.zem. 1108/2, k.č.zem. 1097, k.č.zem. 1108/1, k.č.zem. 1098/1, k.č.zem. 1101, k.č.zem. 1102, k.č.zem. 1104, k.č.zem. 1103, k.č.zem. 1107, k.č.zem. 1106, k.č.zem. 1099, k.č.zem. 1100, k.č.zem.1105, k.č.zem. 1054/1, k.č.zem. 1055/1, k.č.zem. 1054/2, k.č.zem. 1055/3, k.č.zem. 1055/2, k.č.zem. 1056, k.č.zgr. 219, k.č.zem. 1051, k.č.zem. 1052, k.č.zem. 1053, k.č.zem. 1050, k.č.zgr. 129, k.č.zem. 1049, k.č.zem. 1048/2, k.č.zem. 1048/1, k.č.zem. 1047, k.č.zgr. 126/1,k.č.zem. 938/2, k.č.zem. 938/5, k.č.zem. 956, k.č.zem. 961/2, k.č.zem.961/1, k.č.zem. 962/1, k.č.zem. 962/2, k.č.zem. 963, k.č.zem. 964, k.č.zem. 975, k.č.zem. 970/1, k.č.zem. 972, k.č.zem. 971, k.č.zem. 967, k.č.zem. 968, k.č.zem. 969, k.č.zem. 965/2, k.č.zem. 965/1, k.č.zem. 966/1, k.č.zem. 966/2, k.č.zem. 966/3, k.č.zem. 965/3, k.č.zem.

951/1, k.č.zem. 951/2, k.č.zem. 1034, k.č.zem. 1033, k.č.zem. 1035, k.č.zem. 1041, k.č.zgr. 239/3, k.č.zgr. 239/1, k.č.zgr. 239/2, k.č.zem. 1032, k.č.zem. 1031, k.č.zem. 1037/1, k.č.zem.1037/3, k.č.zem. 1030, k.č.zem. 1029/1, k.č.zem. 1029/2, k.č.zem. 1022, k.č.zem. 1042, k.č.zem. 1018/1, k.č.zgr. 104/1, k.č.zem. 1038/1, k.č.zgr. 210/4, k.č.zgr. 210/3, k.č.zgr. 210/2, k.č.zgr. 210/1, k.č.zgr. 104/2, k.č.zem. 1021/2, k.č.zem. 1021/3, k.č.zem. 1021/1, k.č.zgr. 277, k.č.zgr. 278, k.č.zem. 1023, k.č.zgr. 107, k.č.zem. 4001, k.č.zem. 4004, k.č.zem. 1018/2, k.č.zgr. 104/3, k.č.zem. 1020, k.č.zem. 1019/2, k.č.zem.1019/3, k.č.zgr. 106, k.č.zgr. 103, k.č.zgr. 105/2, k.č.zgr. 105/1, k.č.zem. 1027, k.č.zem. 1026/1, k.č.zem. 1026/2, k.č.zgr. 218, k.č.zem. 979/2, k.č.zgr. 123, k.č.zgr. 122/1, k.č.zgr. 122/3, k.č.zgr. 122/2, k.č.zgr. 276, k.č.zgr. 245, k.č.zem. 979/1, k.č.zem. 981, k.č.zem. 980, k.č.zem. 982, k.č.zem. 986, k.č.zem. 989/1, k.č.zem. 989/2, k.č.zem. 990/1, k.č.zem. 988, k.č.zgr. 108, k.č.zem. 985/1, k.č.zem. 985/2, k.č.zem. 987, k.č.zem. 993/1, k.č.zem. 990/2, k.č.zem. 993/6, k.č.zem. 999, k.č.zgr. 208/1, k.č.zgr. 207, k.č.zem. 993/2, k.č.zem. 997/1, k.č.zgr. 208/2, k.č.zgr. 83/3, k.č.zem. 993/5, k.č.zem. 993/7, k.č.zgr. 83/1, k.č.zgr. 83/6, k.č.zgr. 83/2, k.č.zgr. 83/4, k.č.zgr. 83/5, k.č.zgr. 82, k.č.zgr. 84, k.č.zgr. 86, k.č.zgr. 85/2, k.č.zgr. 85/1, k.č.zem. 995, k.č.zgr. 209/3, k.č.zgr. 209/2, k.č.zgr. 209/1, k.č.zem. 996, k.č.zem. 997/2, dio k.č.zem. 4003, k.č.zgr. 109, k.č.zem. 984, k.č.zem. 983, k.č.zgr. 110, k.č.zgr. 111, k.č.zgr. 102, k.č.zgr. 112, k.č.zgr. 118, k.č.zgr. 113, k.č.zgr. 114, k.č.zgr. 115, k.č.zgr. 117, k.č.zem. 1000, k.č.zem. 1001, k.č.zem. 1002/3, k.č.zem. 1002/1, k.č.zem. 1002/2, k.č.zgr. 88, k.č.zgr.91/1, k.č.zgr. 90, k.č.zgr. 91/2, k.č.zgr. 89, k.č.zgr. 92, k.č.zgr. 91/3, k.č.zgr. 87, k.č.zem. 1009, k.č.zem.1008, k.č.zem.1007, k.č.zem. 1005/4, k.č.zem.1005/3, k.č.zem. 1005/2, k.č.zem. 1005/1, k.č.zem. 1004/2, k.č.zem. 1004/1,k.č.zem.1218, k.č.zgr. 248, k.č.zem.1219, k.č.zem.1217/1, k.č.zem.1215/2, k.č.zem.1215/4, k.č.zem.1215/5, k.č.zem.1215/7, k.č.zgr. 2/12, k.č.zem.1217/4, k.č.zem.1217/3, k.č.zgr. 2/11, k.č.zgr. 2/10, k.č.zgr. 2/6, k.č.zgr. 2/7, k.č.zgr. 2/8, k.č.zgr. 2/9, k.č.zgr. 2/1, k.č.zgr. 2/14, k.č.zgr. 2/15, k.č.zgr. 2/16, k.č.zem. 1215/1, k.č.zem. 1215/3, k.č.zem. 1215/6, k.č.zem. 1215/8, k.č.zgr. 2/13, k.č.zem. 1214/1, k.č.zem. 1214/2, dio k.č.zem. 4094, k.č.zem. 1168, k.č.zem. 1167, k.č.zem. 1213/1, k.č.zem. 1213/3, k.č.zem. 1213/4, k.č.zem. 1213/2, k.č.zem. 1169/1, k.č.zem. 1169/2, k.č.zgr. 243, k.č.zem. 1172/1, k.č.zem. 1170/1, k.č.zem. 1170/2, k.č.zem. 1177/1, k.č.zem. 1176, k.č.zem. 1172/2, k.č.zem. 1172/3, k.č.zgr. 2/5, k.č.zgr. 2/3, k.č.zgr. 2/4, k.č.zem. 4012, k.č.zem. 1171, k.č.zgr. 2/18, k.č.zgr. 2/2, k.č.zgr. 2/17, k.č.zgr. 5/1, k.č.zgr. 3, k.č.zgr. 5/3, k.č.zgr. 5/2, k.č.zgr. 4, k.č.zgr. 6, k.č.zgr. 7, k.č.zgr. 8/2, k.č.zgr. 9/4, k.č.zgr. 9/1, k.č.zgr. 9/2, k.č.zgr. 9/3, k.č.zgr. 8/1, k.č.zgr. 211/2, k.č.zgr. 211/1, k.č.zem. 1178/5, k.č.zem.
1174, k.č.zem. 1175/2, k.č.zem. 1177/2, k.č.zem. 1175/1, k.č.zem. 1178/1, k.č.zem. 1178/2, k.č.zem. 1178/3, k.č.zem. 1178/4, k.č.zem. 1191, k.č.zem. 1188, k.č.zgr. 273, k.č.zem. 1178/6, k.č.zgr. 214, k.č.zgr. 215/2, k.č.zgr. 213, k.č.zgr. 212, k.č.zgr. 216, k.č.zem. 1185, k.č.zem. 1186/1, k.č.zem. 1186/2, k.č.zgr. 15/3, k.č.zgr. 15/4, k.č.zem. 1183, k.č.zem. 1182, k.č.zem. 1181, k.č.zem. 1189, k.č.zgr. 217/2, k.č.zem. 1179, k.č.zem. 1180/1, k.č.zem. 1180/2, dio k.č.zem. 3994, k.č.zgr. 12, k.č.zgr. 13, k.č.zgr. 10, k.č.zgr. 11/2, k.č.zgr. 11/1, k.č.zgr. 11/3, k.č.zgr. 14/1, k.č.zgr. 14/2, k.č.zgr. 14/3, k.č.zem. 755, k.č.zem. 754/1, k.č.zem.754/2, k.č.zem. 749, k.č.zem. 753/1, k.č.zem. 753/2, k.č.zem. 750/1, k.č.zem. 550/2, k.č.zem. 550/1, k.č.zem. 549/1, k. č. zem. 549/2, k.č.zem. 750/3, k.č.zem. 750/2, k.č.zem. 752, k.č.zem. 746,
k.č.zem. 541/4, k.č.zem. 540/1, k.č.zem.540/2, k.č.zem. 4091, k.č.zem. 547, k.č.zgr. 15/2, k.č.zgr. 15/1, k.č.zgr. 16/1, k.č.zgr. 16/2, k.č.zgr. 16/3, k.č.zgr. 16/4, k.č.zgr. 16/5, k.č.zem. 535/1, k.č.zem. 535/2, k.č.zem. 541/1, k.č.zem. 543/1, k.č.zem. 546/1, k.č.zem. 546/2, k.č.zem. 556/3, k.č.zem.556/2, k.č.zem. 555, k.č.zem. 551, k.č.zem. 552/1, k.č.zem. 552/2, k.č.zem. 553/1, k.č.zem. 553/2, k.č.zem. 554/1, k.č.zem. 554/2, k.č.zem. 554/3, k.č.zem. 556/4, k.č.zem. 556/1, k.č.zem. 559/1, k.č.zem. 559/2, k.č.zem. 567, k.č.zem. 566/1, k.č.zem. 566/2, k.č.zem. 566/3, k.č.zem. 565, k.č.zem. 564/2, k.č.zem. 564/1, k.č.zem. 563, k.č.zem. 562, k.č.zem. 560, k.č.zem. 561/1, k.č.zem. 561/2, k.č.zem. 739, k.č.zem. 741, k.č.zgr. 17, k.č.zem. 743, k.č.zgr. 18/1, k.č.zgr. 18/2, k.č.zem. 742, k.č.zem. 744, k.č.zem. 740/1, k.č.zem. 740/2, k.č.zem. 738,k.č.zgr. 27, k.č.zem. 757, k.č.zem. 758/1, k.č.zem. 758/2, k.č.zem. 760, k.č.zgr. 26, k.č.zgr. 25, k.č.zgr. 24, k.č.zgr.20, k.č.zgr. 19, k.č.zgr. 23/1, k.č.zgr. 23/2, k.č.zgr. 22, k.č.zgr. 21/2, k.č.zgr. 21/1, k.č.zgr. 31, k.č.zgr. 32/2, k.č.zgr. 33, k.č.zgr. 34, k.č.zgr. 244, k.č.zgr. 32/1, k.č.zgr. 35, k.č.zem. 745, k.č.zem. 737, k.č.zem. 736, k.č.zem. 3995/2, k.č.zgr. 254/1, k.č.zgr. 254/2, k.č.zem. 762, k.č.zem. 763/1, k.č.zem. 763/2, k.č.zem. 764, k.č.zem. 735/1, k.č.zem. 735/2, k.č.zem. 735/3, k.č.zem. 734, k.č.zem. 765, k.č.zem. 766, k.č.zem. 767, k.č.zem. 732/1, k.č.zem. 732/2, k.č.zem. 733, k.č.zem. 732/4, k.č.zem. 770/2, k.č.zem. 770/1, k.č.zem. 771, k.č.zem. 772, k.č.zem. 769, k.č.zem. 768, k.č.zem. 773, k.č.zem. 774/1, k.č.zem. 774/2, k.č.zem. 775/1, k.č.zem. 775/2, k.č.zem. 775/3, k.č.zem. 776, k.č.zem. 777, k.č.zem.780, k.č.zem. 731/1, k.č.zem. 731/2, k.č.zgr. 289, k.č.zgr. 36, k.č.zgr. 37, k.č.zgr. 38/1, k.č.zem. 732/3, k.č.zem. 730/1, k.č.zem. 730/2, k.č.zem. 730/3, k.č.zem. 730/4, k.č.zem. 730/5, k.č.zem. 730/6, k.č.zem. 730/7 k.č.zem. 730/8, k.č.zgr. 295, k.č.zem. 730/9, k.č.zem. 730/10, k.č.zem. 730/11, k.č.zem. 730/12, k.č.zem. 778, k.č.zem. 779, k.č.zem. 784/1, k.č.zem. 784/2, k.č.zem. 784/3, k.č.zem.
781, k.č.zem. 782/1, k.č.zem. 782/2, k.č.zem. 782/3, k.č.zem. 782/4, k.č.zem. 783/1, k.č.zem. 783/2, k.č.zgr. 38/2, k.č.zgr.38/3, k.č.zem. 796/1, k.č.zem. 796/2, k.č.zem. 797, k.č.zem. 798, k.č.zem. 795, k.č.zem. 784/4, k.č.zem. 785, k.č.zem. 786, k.č.zem. 787, k.č.zem. 788, k.č.zgr. 275, k.č.zem. 794, k.č.zem. 727/2, k.č.zem. 727/1, k.č.zem. 728/1, k.č.zem. 728/2, k.č.zem. 726, k.č.zem. 725, k.č.zem. 789, k.č.zem. 790, k.č.zem. 793, k.č.zem. 792, k.č.zem. 791, k.č.zem. 724, k.č.zem. 723/4, k.č.zem. 723/2, k.č.zem. 723/3, k.č.zem. 723/1, k.č.zem. 722, k.č.zem. 4092,k.č.zem. 1017, k.č.zem. 1016, k.č.zem. 1015¸k.č.zgr. 100/2, k.č.zgr. 101, k.č.zgr. 100/1, k.č.zgr. 220, k.č.zgr. 93/1, k.č.zgr. 93/2, k.č.zgr. 94/2, k.č.zgr. 94/1, k.č.zgr. 222, k.č.zgr. 221, k.č.zem. 1010, k.č.zgr. 95, k.č.zgr. 96, k.č.zgr. 99, k.č.zgr. 97, k.č.zgr. 98, k.č.zem. 1013, k.č.zem. 1012/1, k.č.zem. 1012/2, k.č.zem. 802, k.č.zem. 803/1, k.č.zem. 803/2, k.č.zem. 804/1, k.č.zem. 804/2, k.č.zem. 804/3, k.č.zgr. 62/4, k.č.zgr. 62/5, k.č.zgr. 62/6, k.č.zgr. 63, k.č.zgr. 62/3, k.č.zgr. 62/7, k.č.zgr. 62/1, k.č.zgr. 62/2, k.č.zgr. 205, k.č.zem. 805/2, k.č.zem. 805/5, k.č.zem. 805/4, k.č.zem. 805/3, k.č.zem. 805/1, k.č.zem. 852, k.č.zem.853, dio k.č.zem. 4093, k.č.zem. 854, k.č.zem. 850/2, k.č.zem. 851/4, k.č.zem. 851/3, k.č.zem. 851/1, k.č.zem. 851/2, k.č.zem. 850/1, k.č.zem. 847, k.č.zem. 849, k.č.zem. 846, k.č.zgr. 44, k.č.zgr. 42, k.č.zgr. 39, k.č.zgr. 40/1, k.č.zgr. 40/2, k.č.zgr. 41/1, k.č.zgr. 40/3, k.č.zgr. 41/2, k.č.zgr. 274, k.č.zem. 855, k.č.zem. 9999/1, k.č.zem. 843, k.č.zem. 841, k.č.zem. 844, k.č.zem. 842, k.č.zem. 836, k.č.zem. 840, k.č.zem. 839/2, k.č.zem. 839/1, k.č.zem. 839/3, k.č.zgr. 46, k.č.zgr. 48, k.č.zgr. 45, k.č.zgr. 228, k.č.zgr. 49, k.č.zgr. 255, k.č.zgr. 57/8, k.č.zem. 837,
k.č.zgr. 57/7, k.č.zgr. 57/6, k.č.zgr. 57/1, k.č.zgr. 57/10, k.č.zgr. 57/9, k.č.zgr. 57/3, k.č.zgr. 57/4, k.č.zgr. 57/5, k.č.zgr. 58/2, k.č.zgr. 58/1, k.č.zgr. 59, k.č.zgr. 60, k.č.zgr. 56/2, k.č.zgr. 56/1, k.č.zgr. 55/1, k.č.zgr. 55/2, k.č.zgr. 50, k.č.zgr. 51, k.č.zgr. 52, k.č.zem. 838, k.č.zem. 799, k.č.zgr. 224, k.č.zem. 800, k.č.zem. 801, k.č.zem. 805/1, k.č.zem. 807, k.č.zgr. 53/1, k.č.zgr. 53/2, k.č.zgr. 54, k.č.zgr. 61/1, k.č.zgr. 61/2, k.č.zgr. 61/3, k.č.zgr. 249, k.č.zem. 809/1, k.č.zem. 809/2, k.č.zgr. 64/1, k.č.zgr. 64/2, k.č.zgr. 65/2, k.č.zem. 65/1, k.č.zgr. 66/1, k.č.zgr. 66/2, k.č.zgr. 66/3, k.č.zgr. 67/1, k.č.zgr. 226/1, k.č.zgr. 226/2, k.č.zem. 4002, k.č.zem. 825, k.č.zgr. 69/2, k.č.zgr. 69/1, k.č.zgr. 67/2, k.č.zgr. 68/1, k.č.zgr. 68/2, k.č.zgr. 71, k.č.zgr. 72, k.č.zgr. 73, k.č.zgr. 74, k.č.zgr. 75, k.č.zgr. 76, k.č.zgr. 77, k.č.zgr. 78, k.č.zem. 811, k.č.zgr. 79/1, k.č.zgr. 79/2, k.č.zgr. 80, k.č.zem. 817/1, k.č.zem. 817/2, k.č.zem. 815, k.č.zem. 817/3, k.č.zgr. 70/5, k.č.zgr. 70/4, k.č.zgr. 70/2, k.č.zgr. 70/1, k.č.zgr. 70/3, k.č.zgr. 240, k.č.zem. 816, k.č.zem. 818, k.č.zem. 817/4, dio k. č. zem. 3995/1, k. č. zem. 548/1, k. č. zem. 548/2, k. o. Vrisnik.
Grad SPLIT
SplitZgrada Zadružnoga saveza, Livanjska 5k. č. 10621/1 (k. č. zgr. 3231/1 (zk. ul. 5318)), 10621/2 (k. č. zgr. 3231/2 (zk. ul. 14498)), 10621/4 (k. č. zem. 9174/2 (zk. ul. 13518)) i 10621/5 (k. č. zem. 9174/5 (zk. ul. 13517));k. č. 10621/1 (k. č. zgr. 3231/1 (zk. ul. 5318)), 10621/2 (k. č. zgr. 3231/2 (zk. ul. 14498)) i 10621/5 (k. č. zem. 9174/5 (zk. ul. 13517))Split

Datum: 12. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0009

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7078
Šibensko-kninska županija
Grad ŠIBENIK
ZlarinPovijesno-memorijalna cjelina bivšeg koncentracijskog logora na otoku Zlarinuk. č. zem. 7200 (zk. ul. 743) i 7201/3 (zk. ul. 1029)Zlarin

Datum: 7. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0008

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-4247
Varaždinska županija
Grad LUDBREG
LudbregArheološko nalazište Vrt Somođi1375Ludbreg

Datum: 25. 1. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0005

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7075
Zadarska županija
Općina PRIVLAKA
PrivlakaCrkva sv. Vida1427, 1645, 1648, 1649, 1803/12; 1646, 1647Privlaka

Datum: 12. 1. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0002

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7071(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/PohranjenoKulturno dobro/Skupina kulturnih dobaraRješenjeBroj registra
Karlovačka županija
Grad: KARLOVAC
KarlovacIkone ikonostasa iz pravoslavne crkve sv. Nikole

Datum: 20. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0012

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7084
LadvenjakInventar župne crkve sv. Vida Mučenika

Datum: 23. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0026

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7099
Primorsko-goranska županija
Grad: RIJEKA
RijekaDizalo S.A.B.I.E.M.

Datum: 12. 1. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0001

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7072
Splitsko-dalmatinska županija
Grad: SPLIT
SplitBrončano kucalo obitelji Lode

Datum: 23. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0024

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7092
SplitFreske Dujma Vuškovića u katedrali sv. Dujma

Datum: 26. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/0028

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7095
SplitIkona Bogorodica s Djetetom zvana »Gospe od Zvonika«

Datum: 26. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0029

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7094
SplitSlike na svodu iznad glavnog oltara splitske katedrale

Datum: 22. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0025

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7093
Općina: POSTIRA
DolBrončano zvono na zvoniku crkve sv. Petra

Datum: 26. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0032

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7098
Grad: HVAR
HvarIkona Bogorodice s Djetetom iz katedrale sv. Stjepana I. pape i mučenika

Datum: 26. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0030

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7096
Grad: SUPETAR
SplitskaOltarna pala »Sveti razgovor« s drvenim oltarom iz crkve Blažene Djevice Marije

Datum: 22. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0022

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7090
Općina: BOL
BolPjevalište sa slikama Tripe Kokolje u dominikanskoj crkvi

Datum: 22. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0023

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7091
Općina: PUČIŠĆA
PučišćaPovaljska listina

Datum: 26. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0031

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7097
Vukovarsko-srijemska županija
Općina: BOGDANOVCI
PetrovciEtnografska zbirka Saveza Rusina Republike Hrvatske

Datum: 20. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0015

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7081
Zadarska županija
Grad: OBROVAC
KrupaIkonostas crkve Uspenja presvete Bogorodice Manastira Krupa

Datum: 21. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0019

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7087
Općina: KUKLJICA
KukljicaInventar župne crkve Obraćenja sv. Pavla

Datum: 21. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0020

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7089
Grad: ZADAR
ZadarZbirka stare i rijetke knjižne građe iz knjižnice samostana sv. Frane

Datum: 20. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0014

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7082
Zagrebačka županija
Grad: SVETI IVAN ZELINA
KalinjeInventar crkve Sv. Duha

Datum: 21. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0021

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-1

Z-7088
KominInventar crkve sv. Tri kralja

Datum: 19. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-06/0010

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-18-1

Z-7080Klasa: 612-08/16-12/0073

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-23

Zagreb, 23. svibnja 2018.

Ministrica kulture
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.