Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2018. – Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

NN 54/2018 (13.6.2018.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2018. – Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

1079

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2018.

Lista preventivno zaštićenih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2018. – Liste preventivno zaštićenih dobara.

II.

U Listu preventivno zaštićenih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. 3. 2018. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) podvodna arheološka nalazišta i (c) pokretna dobra:

(A) NEPOKRETNA DOBRA

Naselje, AdresaPreventivno zaštićeno dobroProstorne međeRješenjeBroj registraIstek zaštite
Katastarske česticeKatastarske općine
Dubrovačko-neretvanska županija
Grad DUBROVNIK
DubrovnikPalača Bona – Gozzekat.čest.zgr. 1317Dubrovnik

Datum: 23. 1. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0003

Urbroj: 532-04-02-17/10-18-01

P-586223. 1. 2022.
DubrovnikKompleks crkve sv. Marije na Dančama sa samostanom i grobljemk. č. zgr. 147/2, 147/3, 148, 149, 150, k. č. zem. 115, 116, 117, 118, 120, 121, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 53/2, 53/3 de dio k. č. puta 2306 k. o. Dubrovnik – stara izmjera, što odgovara k. č. 3566, dio k. č. 3565, 3567, 3568, 3570, 3572, 3571/1, 3571/2, 3573 k. o. Dubrovnik – nova izmjera.Dubrovnik

Datum: 15. 3. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-05/0055

Urbroj: 532-04-02-17/10-17-01

P-569515. 3. 2020.
Istarska županija
Općina MEDULIN
PremanturaŽupna crkva sv. Lovre sa zvonikom

crkva k.č. 29/zgr (zk.ul. 30)

zvonik k.č. 121/zgr (zk.ul. 30)

Premantura

Datum: 8. 3. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0025

Urbroj: 532-04-02-10/7-18-02

P-58788. 3. 2021.
Primorsko-goranska županija
Grad RIJEKA
RijekaŽeljeznička remiza s okretnicomk.č. 5060, 5061, 5062, 5063, 5069, dio 5057/1Zamet

Datum: 23. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0021

Urbroj: 532-04-02-11/11-18-1

P-587223. 2. 2021.
Sisačko-moslavačka županija
Općina SUNJA
SunjaZgrada »Sokolana«k.č.1594/2, z.k.ul. 2213,Sunja

Datum: 23. 3. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0028

Urbroj: 532-04-02-04/2-18-5

P-587723. 3. 2019.
Šibensko-kninska županija
Općina PROMINA
RazvođeArheološko nalazište Grudinekat. čest. zem. 2192, 2193, 2194/6, 2194/7, 2219, 2185/1, 2185/2, 2194/4, 2195/3Razvođe

Datum: 20. 2. 2018.

Klasa: UPI/612-08/16-05/0315

Urbroj: 532-04-02-17/3

P-587120. 2. 2024.
Zagrebačka županija
Općina BRDOVEC
ŠenkovecStambena zgrada, Zagrebačka 26kč.br. 516, 517, 518, 519/1 (sve z. k. ul. 4980)Laduć

Datum: 23. 1. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0002

Urbroj: 532-04-02-01/13-18-1

P-585823. 1. 2021.


(B) PODVODNA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA

PodručjePreventivno zaštićeno dobroGeografske koordinateRješenjeBroj registraIstek zaštite
Splitsko-dalmatinska županija
Grad: HVAR
HvarAntički brodolom kod otoka ŠćedraPreventivna zaštita odnosi se na područje promjera 500 metara od točke 43.0998296N i 16.6820305E odnosno na područje unutar prostornih međa ucrtanih na pomorskoj karti akvatorija otoka Hvara.

Datum: 31. 1. 2018.

Klasa: UP/I 612-08/18-05/0009

Urbroj: 532-04-02-15/16-18-2

P-586031. 1. 2024
Zadarska županija
Grad: PAG
PagOstaci novovjekovnog pristaništa u uvali sv. Nikole na otoku PaguN=44°28´35´´ E=15°02´38´´

Datum: 6. 3. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0024

Urbroj: 532-04-02-13/3-18-2

P-58756. 3. 2024.

(C) POKRETNA DOBRA

Naselje, Smještaj/PohranjenoPreventivno zaštićeno dobro/Skupina dobaraRješenjeBroj registraIstek zaštite
Brodsko-posavska županija
Općina: CERNIK
CernikKnjižnica Franjevačkog samostana

Datum: 6. 3. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0027

Urbroj: 532-04-02-06/1-18-1

P-49766. 3. 2019.
Dubrovačko-neretvanska županija
Općina: DUBROVAČKO PRIMORJE
SlanoInventar Kneževog dvora

Datum: 16. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0017

Urbroj: 532-04-02-17/8-18-1

P-586816. 2. 2022.
Općina: STON
StonInventar utvrde Veliki Kaštio

Datum: 14. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0013

Urbroj: 532-04-02-17/8-18-01

P-586914. 2. 2022.
Grad: DUBROVNIK
SuđurađZbirka misnog ruha crkve Gospe od Milosti

Datum: 27. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0022

Urbroj: 532-04-02-17/8-18-1

P-587327. 2. 2022.
SuđurađZbirka misnog ruha crkve Sv. Duha

Datum: 27. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0023

Urbroj: 532-04-02-17/8-18-1

P-587427. 2. 2022.
Grad Zagreb županija
Grad: GRAD ZAGREB
ZagrebOrgulje u Bazilici Srca Isusova

Datum: 14. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-003/1

Urbroj: 251-18-04-18-02

P-586414. 2. 2022.
ZagrebZbirka

Datum: 2. 1. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/17-003/20

Urbroj: 251-18-04-18-02

P-58492. 1. 2022.
Karlovačka županija
Grad: OGULIN
TrošmarijaCrkveni inventar župne crkve Blažene Djevice Marije Utješiteljice

Datum: 9. 1. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/17-05/0264

Urbroj: 532-04-02-09/7-18-01

P-58549. 1. 2021.
Grad: KARLOVAC
KarlovacKnjižna građa Ilirske čitaonice Gradske knjižnice »Ivan Goran Kovačić«

Datum: 14. 2. 2018.

Klasa: UP/I- 612-08/18-05/0012

Urbroj: 532-04-02-09/6-18-02

P-586314. 2. 2022.
Međimurska županija
Grad: ČAKOVEC
Čakovec159 pokretnih metalnih arheoloških nalaza

Datum: 25. 1. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0005

Urbroj: 532-04-02-08/6-18-1

P-585725. 1. 2021.
Primorsko-goranska županija
Grad: RAB
KamporOltar sv. Eufemije

Datum: 26. 3. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0031

Urbroj: 532-04-02-11/3-18-1

P-587926. 3. 2022.
Grad: RIJEKA
RijekaTorpedo s početka 20. stoljeća

Datum: 23. 3. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0016

Urbroj: 532-04-02-13/3-18-2

P-587023. 3. 2021.
Splitsko-dalmatinska županija
Općina: KLIS
KlisGlavni oltar iz crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

Datum: 29. 1. 2018.

Klasa: UPI/I-612-08/15-05/0011

Urbroj: 532-04-02-15/12-18-1

P-586129. 1. 2021.
Grad: SPLIT
SplitPortret biskupa Tome Nigera

Datum: 14. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0014

Urbroj: 532-04-02-15/12-18-1

P-586514. 2. 2021.
Varaždinska županija
Grad: VARAŽDIN
Zbelava12 pokretnih metalnih arheoloških nalaza

Datum: 25. 1. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0006

Urbroj: 532-04-02-08/6-18-1

P-585625.1.2021
Općina: JALŽABET
Kelemen3 nalaza sa arheološkog lokaliteta Villa rustica

Datum: 25. 1. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0004

Urbroj: 532-04-02-08/6-18-1

P-585525. 1. 2021.
Zadarska županija
Grad: ZADAR
OlibEtnografska zbirka Kulturno umjetničke udruge »Zora«

Datum: 15. 2. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0015

Urbroj: 532-04-02-13/7-18-1

P-586615. 2. 2022.
Općina: PAKOŠTANE
PakoštaneMramorni oltari

Datum: 19. 2. 2018.

Klasa: UP/I -612-08/18-05/0019

Urbroj: 532-04-02-13/6-18-1

P-586719. 2. 2022.
PakoštaneSedam drvenih svijećnjaka iz župne crkve Uzašašća Gospodinova

Datum: 1. 2. 2018.

Klasa: UP/I -612-08/18-05/0010

Urbroj: 532-04-02-13/5-18-1

P-58591. 2. 2022.
Zagrebačka županija
Općina: MARIJA GORICA
Marija GoricaPropovjedaonica i četiri ispovjedaonice u crkvi Pohoda Marijina

Datum: 19. 3. 2018.

Klasa: UP/I-612-08/18-05/0029

Urbroj: 532-04-02-01/11-18-1

P-587619. 3. 2022.


Klasa: 612-08/16-12/0073

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-18-24

Zagreb, 23. svibnja 2018.

Ministrica kulture
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.