Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

NN 54/2018 (13.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Ministarstvo poljoprivrede

1080

Na temelju članka 13., članka 28. stavka 2., članka 29. stavaka 6. i 8., članka 30. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 122/17. i 12/18.) u članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) Alat za lov na veliku ribu – sustav koji sačinjavaju ribolovni štap i rola, od kojeg svaki dio sustava ima nosivost od 13,446 kg
(30 lb) ili više.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točki 1., na kraju podtočke 3. briše se točka i dodaje se podtočka 4. koja glasi:

» – za 180 dana.«.

U stavku 1. točka 4. podtočka 3. mijenja se i glasi:

» – uz upotrebu umjetne rasvjete, odnosno jednog rasvjetnog tijela električne snage do najviše 100 W za žarulju sa žarnom niti, odnosno 30 W za halogenu i LED žarulju te kod plinskih ferala do 400 cd jakosti svjetlosti, isključivo kod ribolova ostima ili povrazima s kukom za lov glavonožaca«.

Članak 3.

Članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Visina naknade za pojedine vrste dozvola utvrđuje se u kunama kako slijedi:

Redni brojVrsta dozvoleNaknada športskiNaknada rekreacijski
Dnevne i višednevne dozvole
1.Dozvola za jedan (1) dan6060
2.Dozvola za tri (3) dana150150
3.Dozvola za sedam (7) dana300300
4.Dozvola za 180 dana za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HRVI)10100
5.Dozvola za 180 dana za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života60100
6.Dozvola za 180 dana za punoljetne osobe do 65. godine života350500
7.Dozvola za 180 dana za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu kako su navedeni u posebnom propisu o otocimane izdaje seizdaje se bez naknade
8.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za jedan (1) dan120ne izdaje se
9.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za tri (3) dana300ne izdaje se
10.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za sedam (7) dana600ne izdaje se
Godišnje dozvole (*)
11.Godišnja dozvola za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HRVI)10100
12.Godišnja dozvola za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života60100
13.Godišnja dozvola za punoljetne osobe do 65. godine života350500
14.Godišnja dozvola za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu kako su navedeni u posebnom propisu o otocimane izdaje seizdaje se bez naknade
Posebne dozvole (**)
15.Posebna dozvola za ribolov stajaćim parangalom200200
16.Posebna dozvola za ribolov vršama za lov ribe200200
17.Posebna dozvola za ribolov ostima100100
18.Posebna dozvola za upotrebu umjetne rasvjete100100
19.Posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu700ne izdaje se


(*) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do 1. ožujka kalendarske godine

(**) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do kraja kalendarske godine.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

» – dozvole za 180 dana od 00.00 sati prvog datuma do 24.00 sata zadnjeg datuma, odnosno najduže do 31. prosinca 2018. godine«.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

Članak 5.

U članku 17. stavku 2. podstavku 3. briše se točka na kraju rečenice te se dodaje: »te za podmirivanje obveze plaćanja članarine u međunarodnim tijelima.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/61

Urbroj: 525-13/1282-18-8

Zagreb, 29. svibnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.