Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače

NN 54/2018 (13.6.2018.), Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1085

Na temelju odredbe članka 234. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/2015 i 108/2017) ministar zdravstva donosi

RJEŠENJE

O IZMJENAMA RJEŠENJA O OSNIVANJU DRUGOSTUPANJSKOG ZDRAVSTVENOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE

Članak 1.

U Rješenju o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače (»Narodne novine«, br. 57/2010, 60/2010, 12/2016 i 14/2017) u članku 3., stavku 3., točki 6. doktori medicine specijalisti za očne bolesti riječi:

» – Dunja Mihajlović, dr. med.« zamjenjuju se riječima: » – prof. dr. sc. Rajko Kordić, specijalist oftalmolog, subspecijalist prednjeg segmenta oka«

» – Jelena Krešo, dr. med., specijalist oftalmologije i optometrije« zamjenjuju se riječima: » – prof. dr. sc. Damir Katušić, specijalist oftalmolog, subspecijalist stražnjeg segmenta oka«.

U članku 3. stavku 3. točki 7. doktori medicine specijalisti psihijatri riječi:

» – prim. dr. Gordan Makarić, specijalist psihijatar« zamjenjuju se riječima: » – Marijan Pernek, dr. med., specijalist psihijatar«.

Članak 2.

U ostalom dijelu Rješenje o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače ostaje nepromijenjeno.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-11/18

Urbroj: 534-02-1-1/2-18-01

Zagreb: 6. lipnja 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.