Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske prim. Antunu (Stijepo) Caru, dr. med.

NN 56/2018 (20.6.2018.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske prim. Antunu (Stijepo) Caru, dr. med.

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1124

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske ( »Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge u pružanju humanitarne pomoći, spašavanju i zaštiti ljudskih života tijekom Domovinskog rata, odlikuje se

prim. ANTUN (Stijepo) CAR, dr. med.

Klasa: 060-03/18-13/01
Urbroj: 71-03-01-01/3-18-01
Zagreb, 1. veljače 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.