Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Dubrovnik«

NN 56/2018 (20.6.2018.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Dubrovnik«

Hrvatska narodna banka

1149

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. lipnja 2018. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »DUBROVNIK«

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o., u okviru serije prigodnoga kovanog novca pod nazivom »HRVATSKI GRADOVI« izdaje prigodni srebrni kovani novac u trajni spomen gradu Dubrovniku, svjetski poznatom turističkom gradu, luci i središtu Dubrovačko-neretvanske županije.

2. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 200 kuna, u količini ne većoj od 5.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 1.000.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 33,63 grama i promjer od 40 milimetara.

4. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je Staroga grada Dubrovnika. Iznad prepoznatljivog prikaza Staroga grada, kružno uz rub, ispisan je natpis »DUBROVNIK«, a ispod prikaza, također uz rub, ispisana je godina izdanja »2018.«.

5. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je dubrovačkih gradskih zidina. Iznad prikaza gradskih zidina, kružno uz rub, ispisan je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA« razdvojen prikazom grba Republike Hrvatske. Ispod natpisa i grba, a iznad prikaza gradskih zidina nalazi se oznaka nominalne vrijednosti »200« i naziv novčane jedinice »KUNA«.

6. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200 kuna gladak.

7. Autor je idejnoga i likovnog rješenja za prigodni srebrni kovani novac akademski kipar Kažimir Hraste.

8. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna iz točke 2. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 300,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

9. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke pustit će se u prodaju 9. srpnja 2018.

10. Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz točke 2. ove Odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o.

11. Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 840/2018.

Zagreb, 13. lipnja 2018.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.