Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina

NN 56/2018 (20.6.2018.), Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1151

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), a u vezi s člankom 25. Uredbe Komisije (EU) 2017/459 оd 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013 (SL L 72, 17. 3. 2017.), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. lipnja 2018. donijela

ODLUKU

O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se indikativni iznosi tarifnih stavki za transport plina energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb, za razdoblje 2021. – 2040., sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 132/17).

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-34/17-03/03

Urbroj: 371-01-18-65

Zagreb, 15. lipnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

INDIKATIVNI IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA
ENERGETSKOG SUBJEKTA PLINACRO d.o.o., SAVSKA CESTA 88/A, ZAGREB,
ZA RAZDOBLJE 2021. – 2040.

Tablica 1.a     Indikativni iznosi tarifnih stavki za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz u transportni sustav iz terminala za ukapljeni prirodni plin za razdoblje 2021. – 2040. prema planiranim scenarijima transporta plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb

Scenarij zakupa kapaciteta*Jedinica (@NCV)2021.2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.2030.
S1kn/kWh/dan1,25921,19441,16941,14061,12051,09361,06541,00690,96950,9336
S2kn/kWh/dan1,22711,16421,13991,11201,09241,06621,03890,98260,94640,9116
S3kn/kWh/dan1,16021,10121,07831,05221,03351,00900,98350,93170,89790,8654
S4kn/kWh/dan1,25501,19041,16551,13681,11681,09001,06191,00370,96640,9307
Scenarij zakupa kapaciteta*Jedinica (@NCV)2031.2032.2033.2034.2035.2036.2037.2038.2039.2040.
S1kn/kWh/dan0,89910,86800,84060,81410,78850,76370,70020,67910,65870,6390
S2kn/kWh/dan0,87820,84800,82140,79560,77080,74670,68470,66430,64440,6253
S3kn/kWh/dan0,83420,80590,78100,75680,73350,71090,65210,63290,61420,5962
S4kn/kWh/dan0,89640,86540,83810,81170,78610,76150,69810,67720,65690,6372

Tablica 1.b     Indikativni iznosi tarifnih stavki za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz iz transportnog sustava na interkonekciji za razdoblje 2021. – 2040. prema planiranim scenarijima transporta plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb

Scenarij zakupa kapaciteta*Jedinica (@NCV)2021.2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.2030.
S1kn/kWh/dan1,61811,53851,50631,47221,44591,41701,38541,32501,28311,2426
S2kn/kWh/dan1,50061,42741,39771,36641,34191,31511,28611,23161,19321,1561
S3kn/kWh/dan1,32001,25651,23061,20341,18161,15811,13291,08721,05411,0220
S4kn/kWh/dan1,32001,25651,23061,20341,18161,15811,13291,08721,05411,0220
Scenarij zakupa kapaciteta*Jedinica (@NCV)2031.2032.2033.2034.2035.2036.2037.2038.2039.2040.
S1kn/kWh/dan1,20341,16641,13261,09971,06781,03700,95300,92660,90100,8761
S2kn/kWh/dan1,12011,08621,05511,02490,99570,96730,88930,86510,84150,8185
S3kn/kWh/dan0,99090,96150,93460,90850,88320,85850,78990,76880,74830,7284
S4kn/kWh/dan0,99090,96150,93460,90850,88320,85850,78990,76880,74830,7284

Tablica 1.c     Indikativni iznosi tarifnih stavki za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava za razdoblje 2021. – 2040. prema planiranim scenarijima transporta plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb

Scenarij zakupa kapaciteta*Jedinica (@NCV)2021.2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.2030.
S1kn/kWh0,00140,00130,00130,00120,00120,00120,00120,00110,00110,0011
S2kn/kWh0,00130,00120,00120,00120,00110,00110,00110,00110,00100,0010
S3kn/kWh0,00120,00110,00110,00110,00110,00100,00100,00100,00090,0009
S4kn/kWh0,00120,00110,00110,00110,00110,00100,00100,00100,00090,0009
Scenarij zakupa kapaciteta*Jedinica (@NCV)2031.2032.2033.2034.2035.2036.2037.2038.2039.2040.
S1kn/kWh0,00100,00100,00100,00090,00090,00090,00080,00080,00080,0008
S2kn/kWh0,00100,00090,00090,00090,00090,00080,00080,00080,00070,0007
S3kn/kWh0,00090,00090,00080,00080,00080,00080,00070,00070,00070,0007
S4kn/kWh0,00090,00090,00080,00080,00080,00080,00070,00070,00070,0007

* S1 – scenarij S1 uz transport plina od 1,50 mlrd. m³/god., uz zakup kapaciteta na ulazu iz terminala za UPP od 171.233 m³/h (1.644 MWh/h) i na izlazu na interkonekciji od 114.155 m³/h (1.096 MWh/h)

S2 scenarij S2 uz transport plina od 1,70 mlrd. m³/god., uz zakup kapaciteta na ulazu iz terminala za UPP od 194.064 m³/h (1.863 MWh/h) i na izlazu na interkonekciji od 136.986 m³/h (1.315 MWh/h)

S3 scenarij S3 uz transport plina od 2,00 mlrd. m³/god., uz zakup kapaciteta na ulazu iz terminala za UPP od 228.311 m³/h (2.192 MWh/h) i na izlazu na interkonekciji od 180.000 m³/h (1.728 MWh/h)

S4 scenarij S4 uz transport plina od 2,63 mlrd. m³/god., uz zakup kapaciteta na ulazu iz terminala za UPP od 300.000 m³/h (2.880 MWh/h) i na izlazu na interkonekciji od 180.000 m³/h (1.728 MWh/h)