Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine

NN 58/2018 (30.6.2018.), Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1189

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O USPOSTAVLJANJU SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. GODINE I NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. GODINE

I.

Ovom se Odlukom uspostavlja sustav upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine (u daljnjem tekstu: Sustav) kao financijskih mehanizama na raspolaganju Republici Hrvatskoj u programskom razdoblju od 2014. do 2021. godine, a sa svrhom pridonošenja smanjenju gospodarske i socijalne nejednakosti u Europskom gospodarskom prostoru i jačanju odnosa između Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna i Republike Hrvatske.

II.

U Sustavu iz točke I. ove Odluke uspostavljaju se sljedeća tijela: Nacionalna fokalna točka, Tijelo za ovjeravanje, Tijelo za reviziju, Tijelo odgovorno za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima, Upravitelj programa, Odbor za praćenje provedbe i Korisnička tijela.

Jedna institucija može obnašati funkcije više pojedinih tijela iz stavka 1. ove točke u okviru financijskih mehanizama.

III.

Nacionalna fokalna točka je nacionalno tijelo koje je odgovorno za cjelokupnu implementaciju Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, te za implementaciju, nadzor, provjeru i evaluaciju programa i projekata unutar navedenih financijskih mehanizama.

Nacionalna fokalna točka iz stavka 1. ove točke je Služba za koordinaciju IPA programa i Prijelaznog instrumenta i programiranje međunarodnih financijskih mehanizama, unutar Sektora za EU programe i međunarodne financijske mehanizme u Upravi za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

IV.

Tijelo za ovjeravanje je nacionalno tijelo koje djeluje kao riznica za traženje i prihvat sredstava država darovateljica.

Tijelo za ovjeravanje iz stavka 1. ove točke je Sektor za poslove Nacionalnog fonda u Državnoj riznici Ministarstva financija.

V.

Tijelo za reviziju je nacionalno tijelo koje je funkcionalno neovisno od Nacionalne fokalne točke i Tijela za ovjeravanje, te je odgovorno za provjeru učinkovitosti funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole na razini države korisnice.

Tijelo za reviziju iz stavka 1. ove točke je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

VI.

Tijelo odgovorno za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima je nacionalno javno tijelo koje je nadležno za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima.

Tijelo odgovorno za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima iz stavka 1. ove točke je Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, u sklopu Ministarstva financija.

VII.

Upravitelj programa je općenito odgovoran za provođenje programa.

Upravitelj programa iz stavka 1. ove točke za program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva je Služba za upravljanje, praćenje i vrednovanje IPA programa, prijelaznog instrumenta i međunarodnih financijskih mehanizama, unutar Sektora za EU programe i međunarodne financijske mehanizme u Upravi za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, za program Energija i klimatske promjene upravitelj programa je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a za program Pravosuđe i unutarnji poslovi Ministarstvo pravosuđa.

VIII.

Odbor za praćenje provedbe odgovoran je za praćenje provedbe programa u okviru financijskih mehanizama iz točke I. ove Odluke.

IX.

Korisnička tijela odgovorna su za provedbu programa u okviru financijskih mehanizama iz točke I. ove Odluke.

X.

Sva tijela koja ovom Odlukom postaju tijela u Sustavu iz točke I. ove Odluke dužna su prilagoditi organizacijsku strukturu na način da, sukladno svojoj ulozi u Sustavu, osiguraju ispunjavanje funkcija propisanih ovom Odlukom.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/159

Urbroj: 50301-25/05-18-2

Zagreb, 27. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.