Odluka o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora

NN 58/2018 (30.6.2018.), Odluka o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

1206

Na temelju odredbi članka 105. stavka 2. točke 3. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/2017, u daljnjem tekstu: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske komore na sjednici održanoj 16. lipnja 2018., donosi

ODLUKU

O CIJENAMA USLUGA KOJE OBAVLJA HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

I.

Ovom Odlukom Skupština Hrvatske revizorske komore utvrđuje cijene usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora (u daljnjem tekstu: Komora) u ispunjenju javnih ovlasti i zadaća sukladno Zakonu.

II.

Za potrebe izvršenja javnih ovlasti i zadaća iz točke I. ove Odluke, utvrđuju se cijene koje se obračunavaju i naplaćuju za sljedeće usluge Komore:

Redni brojVRSTA USLUGECIJENA USLUGE u kn
1.

naknada za pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita, prema programu Komore

(članak 13. stavak 4. Zakona)

9.800,00
2.

naknada za polaganje revizorskog ispita

(članak 11. stavak 13. Zakona)

5.390,00
3.

naknada za polaganje popravnog revizorskog ispita

(članak 11. stavak 13. Zakona)

770,00 po predmetu
4.

naknada za pohađanje stalnog stručnog usavršavanja (radionice, seminari, savjetovanje i dr.), prema programu Komore

(članak 14. stavak 2. Zakona)

radionica (po danu) 300,00

seminar (po danu) 500,00

stručno savjetovanje 700,00

5.

naknada za polaganje posebnog ispita

(članak 15. stavak 2. Zakona)

770,00 po predmetu

III.

Ova Odluka važeća je i primjenjuje se do donošenja nove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/18-01/1

Urbroj: 251-442-01-18-03

Zagreb, 16. lipnja 2018.

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Zdenko Balen, dipl. oec., v. r.