Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica

NN 58/2018 (30.6.2018.), Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica

REKTORSKI ZBOR REPUBLIKE HRVATSKE

1207

Na temelju članka 7. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju i članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/2007 i 118/2012) Rektorski zbor Republike Hrvatske donosi

IZMJENE I DOPUNE

POPISA AKADEMSKIH NAZIVA, AKADEMSKIH STUPNJEVA I NJIHOVIH KRATICA

IzvođačNaziv studijskog
programa
Vrsta studijskog programaECTSTrajanjeStečeni nazivKratica
1. PRIRODNE ZNANOSTI
1.01. Matematika
Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultetMatematika i informatika; smjer: nastavničkipreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) edukacije matematike i informatikeuniv. bacc. educ. math. et inf.
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematikuMatematika i računarstvopreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) matematike i računarstvauniv. bacc. math. et inf.
1.02. Fizika
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fizikuFizikaposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje prirodnih znanosti, polje fizikadr. sc.
1.04. Kemija
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemijuKemija; istraživački smjerdiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra kemijemag. chem.
1.05. Biologija
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije moraEkologija i zaštita morapreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekologije i zaštite morauniv. bacc. oecol. et prot. mar.
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije moraEkologija i zaštita moradiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra ekologije i zaštite moramag. oecol. et prot. mar.
2. TEHNIČKE ZNANOSTI
2.01. Arhitektura i urbanizam
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezijeArhitektura i urbanizampreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizmauniv. bacc. ing. arch.
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezijeArhitektura i urbanizamdiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizmamag. ing. arch.
2.02. Brodogradnja
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnjeBrodogradnjadiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra inženjer/inženjerka brodogradnjemag. ing. nav. arch.
2.03. Elektrotehnika
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija OsijekElektrotehnika i informacijska tehnologijapreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologijeuniv. bacc. ing. el. et techn. ing.
2.07. Kemijsko inženjerstvo
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologijeNaftno-petrokemijsko inženjerstvoposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a specijalist/specijalistica naftno-petrokemijskog inženjerstvauniv. spec.
cheming.
2.09. Računarstvo
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacij-skih tehnologija OsijekAutomobilsko računarstvo i komunikacijediplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra inženjer/inženjerka automobilskog računarstva i komunikacijamag. ing. comp.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstvaUpravljanje projektimaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni specijalist upravljanja projektimauniv. spec. comp.
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultetPoslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Računarstvoposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje tehničkih znanosti, polje računarstvodr. sc.
2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva i Fakultet strojarstva i brodogradnjeEnergetska učinkovitost i obnovljivi izvoripreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka energetske učinkovitosti i obnovljivih izvorauniv. bacc. ing. energ.
3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
3.02. Kliničke medicinske znanosti
Libertas Međunarodno sveučilišteFizioterapijapreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizioterapijeuniv. bacc. physioth.
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Fakultet zdravstvenih studija, Filozofski fakultet u Rijeci, Medicinski fakultetKlinički nutricionizamdiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra kliničkog nutricionizmamag. nutr. clin.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetAbdominalna kirurgijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra abdominalne kirurgijeuniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetAlergologija i klinička imunologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra alergologije i kliničke imunologijeuniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetEndokrinologija i dijabetologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra endokrinologije i dijabetologijeuniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetGinekologija i opstetricijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra ginekologije i opstetricijeuniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetHematologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra hematologijeuniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetInternistička onkologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra internističke onkologijeuniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetKardiologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra kardiologijeuniv. mag. med.
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultetKlinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekovaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra farmakoterapije i ispitivanja lijekovauniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetMaksilofacijalna kirurgijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra maksilofacijalne kirurgijeuniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetNefrologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra nefrologijeuniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetOnkologija i radioterapijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra onkologije i radioterapijeuniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetOpća interna medicinaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra opće interne medicineuniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetPatologija i citologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra patologije i citologijeuniv. mag. med.
Sveučilište J. J. Strossmayera, Medicinski fakultetPsihijatrijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra psihijatrijeuniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetPulmologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra pulmologijeuniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetSudska medicinaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra sudske medicineuniv. mag. med.
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetVaskularna kirurgijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra vaskularne kirurgijeuniv. mag. med.
3.05. Dentalna medicina
Sveučilište u Rijeci,
Medicinski fakultet
Dentalna higijenapreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni prvostupnik/prvostupnica dentalne higijeneuniv. bacc. dent. hig.
3.06. Farmacija
Sveučilište u Splitu,
Medicinski fakultet
i Kemijsko-tehnološki fakultet
Farmacijaintegrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij3005magistar/magistra farmacijemag. pharm.
4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
4.01. Poljoprivreda (agronomija)
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije moraBiologija i tehnologija morapreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka biologije i tehnologije morauniv. bacc. ing. biol. et techn. mar.
5. DRUŠTVENE ZNANOSTI
5.01. Ekonomija
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultetEkonomija na engleskom jezikupreddiplomski sveučilišni studij2404sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomijeuniv. bacc. oec.
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultetEkonomija na engleskom jezikudiplomski sveučilišni studij601magistar/magistra ekonomijemag. oec.
Sveučilište u Rijeci,
Ekonomski fakultet
Poslovna ekonomija; smjerovi: Financije i bankarstvo, Poduzetništvo, Menadžment, Financije i računovodstvo, Marketing, Međunarodno poslovanje, Informatičko poslovanje, Međunarodno poslovanje na engleskom jezikudiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra ekonomijemag. oec.
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultetPoslovna ekonomija; smjerovi: Trgovina i logistika, Menadžment, Poslovna informatikadiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra ekonomijemag. oec.
Libertas međunarodno sveučilištePoslovna ekonomija i globalizacijadiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra ekonomijemag. oec.
Sveučilište J. Dobrile u PuliMarketing uslugaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a specijalist/specijalistica marketinga uslugauniv. spec. oec.
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultetRačunovodstvo, revizija i analizaposlijediplomski specijalistički studij901,5sveučilišni/a specijalist/specijalistica računovodstva, revizije i analizeuniv. spec. oec.
Sveučilište J. Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković«; Sveučilište Sjever; University of West Hungary, Sopron; University of Economics, BratislavaMeđunarodni ekonomski odnosi i menadžmentposlijediplomski sveučilišni (doktorski) studij1803doktor/doktorica znanosti, područje društvene znanosti, polje ekonomijadr. sc.
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet; Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za upravuZdruženi doktorski studijski program Upravljanje i ekonomika javnog sektoraposlijediplomski sveučilišni (doktorski) studij1803doktor/doktorica znanosti, područje društvene znanosti, polje ekonomijadr. sc.
5.07. Pedagogija
Sveučilište J. Dobrile u PuliNove paradigme obrazovanjaposlijediplomski sveučilišni (doktorski) studij1803doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje pedagogijadr. sc.
5.12. Socijalne djelatnosti
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultetSocijalni radpreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) socijalnog radauniv. bacc. act. soc.
6.03. Filologija
Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultetNjemački jezik i književnostpreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) njemačkoga jezika i književnostiuniv. bacc. philol. germ.
Sveučilište u ZadruHrvatski jezik i književnost (jednopredmetni); smjer: nastavničkidiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra edukacije hrvatskog jezika i književnostimag. educ. philol. croat.
Sveučilište u ZadruGrčki jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavničkidiplomski sveučilišni studij602magistar/magistra edukacije grčkog jezika i književnostimag. educ. philol. graec.
Sveučilište u ZadruLatinski jezik i rimska književnost (dvopredmetni); smjer: nastavničkidiplomski sveučilišni studij602magistar/magistra edukacije latinskog jezika i književnostimag. educ. philol. lat.
Sveučilište Jurja Dobrile u PuliLatinski jezik i rimska književnost (dvopredmetni)diplomski sveučilišni studij602magistar/magistra latinskog jezika i književnostimag. philol. lat.
Sveučilište u ZadruSuvremena talijanska filologija (jednopredmetni); smjer: nastavničkidiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra edukacije talijanske filologijemag. educ. philol. ital.
Sveučilište u ZadruSuvremena talijanska filologija (dvopredmetni); smjer: nastavničkidiplomski sveučilišni studij602magistar/magistra edukacije talijanske filologijemag. educ. philol. ital.
Sveučilište u Zagrebu,
Filozofski fakultet
Primijenjena kroatistikaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a specijalist/specijalistica primijenjene kroatistikeuniv. spec. philol. croat.
6.04. Povijest
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultetPovijest (dvopredmetni); smjer: nastavničkidiplomski sveučilišni studij602magistar/magistra povijestimag. hist.
Sveučilište u ZadruPovijest (jednopredmetni); smjer: nastavničkidiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra edukacije povijestimag. educ. hist.
Sveučilište u ZadruPovijest (dvopredmetni); smjer: nastavničkidiplomski sveučilišni studij602magistar/magistra edukacije povijestimag. educ. hist.
7. UMJETNIČKO PODRUČJE
7.01. Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)
Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnostiGlumadiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra glumemag. art.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademijaOblikovanje i tehnologija lutke (jednopredmetni)diplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra lutkarstvamag. art.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademijaOblikovanje i tehnologija lutke (dvopredmetni)diplomski sveučilišni studij602magistar/magistra lutkarstvamag. art.
7.09. Interdisciplinarno umjetničko polje
Umjetnička akademija, Osijek u suradnji s Medicinskim fakultetom, OsijekKreativne terapije; smjerovi: Art terapija, Terapija pokretom i plesom, Muzikoterapija, Dramaterapijaposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a specijalist/specijalistica kreativne terapijeuniv. spec. art.
8.00. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
8.02. Geografija
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultetGeografija; smjer: istraživačkidiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra geografijemag. geogr.


Klasa: 602-04/18-05/7

Urbroj: 380-230/071-18-4

Osijek, 9. svibnja 2018.

Predsjednik
Rektorskoga zbora Republike Hrvatske
Rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
prof. dr. sc. Vlado Guberac, v. r.