Ispravak Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

NN 58/2018 (30.6.2018.), Ispravak Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1208

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina, objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 48/18, te se daje

ISPRAVAK

METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

U Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 48/18, u članku 54. umjesto brojeva 32., 33. i 34., trebaju stajati brojevi 31.a, 32. i 33.

Klasa: 310-03/18-25/04

Urbroj: 371-01-18-3

Zagreb, 21. lipnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.