Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Leonu (Bundjoni) Lučevu

NN 59/2018 (4.7.2018.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Leonu (Bundjoni) Lučevu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1221

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06) a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za iznimno uspješna glumačka ostvarenja, te osobiti doprinos u promicanju hrvatske filmske i kazališne umjetnosti u Republici Hrvatskoj i svijetu, odlikuje se

LEON (Bundjoni) LUČEV.

Klasa: 060-03/18-13/05

Urbroj: 71-06-04/4-18-01

Zagreb, 11. lipnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.