Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.

NN 60/2018 (6.7.2018.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1259

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 17. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. lipnja 2018. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. KOLOVOZA DO 31. PROSINCA 2018. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2019.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. kolovoza 2018. godine do 31. ožujka 2019. godine, sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Referentna cijena plina za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2019. godine iznosi 0,1809 kn/kWh, pri čemu cijena nabave plina iznosi 0,1407 kn/kWh, a premija, odnosno fiksni dio referentne cijene plina, iznosi 0,0402 kn/kWh.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2018. godine.

Klasa: 310-03/18-25/09

Urbroj: 371-01-18-1

Zagreb, 29. lipnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA ISPORUČENU KOLIČINU PLINA

Energetski subjekt:     BROD-PLIN d.o.o. Trg pobjede 5, 35000 Slavonski Brod

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,02510,00970,2157kn/kWh
TM20,02510,2157kn/kWh
TM30,02260,2132kn/kWh
TM40,02010,2107kn/kWh
TM50,01880,2094kn/kWh
TM60,01760,2082kn/kWh
TM70,01630,2069kn/kWh
TM80,01510,2057kn/kWh
TM90,01380,2044kn/kWh
TM100,01380,2044kn/kWh
TM110,01260,2032kn/kWh
TM120,01000,2006kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,02460,00970,2152kn/kWh
TM20,02460,2152kn/kWh
TM30,02210,2127kn/kWh
TM40,01970,2103kn/kWh
TM50,01850,2091kn/kWh
TM60,01720,2078kn/kWh
TM70,01600,2066kn/kWh
TM80,01480,2054kn/kWh
TM90,01350,2041kn/kWh
TM100,01350,2041kn/kWh
TM110,01230,2029kn/kWh
TM120,00980,2004kn/kWhEnergetski subjekt:     DARKOM d.o.o. Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,03160,00970,2222kn/kWh
TM20,02750,2181kn/kWh
TM30,02480,2154kn/kWh
TM40,02340,2140kn/kWh
TM50,02200,2126kn/kWh
TM60,02060,2112kn/kWh
TM70,01930,2099kn/kWh
TM80,01790,2085kn/kWh
TM90,01510,2057kn/kWh
TM100,01240,2030kn/kWh
TM110,00960,2002kn/kWh
TM120,00690,1975kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,02910,00970,2197kn/kWh
TM20,02530,2159kn/kWh
TM30,02280,2134kn/kWh
TM40,02150,2121kn/kWh
TM50,02020,2108kn/kWh
TM60,01900,2096kn/kWh
TM70,01770,2083kn/kWh
TM80,01640,2070kn/kWh
TM90,01390,2045kn/kWh
TM100,01140,2020kn/kWh
TM110,00890,1995kn/kWh
TM120,00630,1969kn/kWh


Energetski subjekt:     DUKOM PLIN d.o.o.
Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,03510,00970,2257kn/kWh
TM20,03510,2257kn/kWh
TM30,02810,2187kn/kWh
TM40,02630,2169kn/kWh
TM50,02460,2152kn/kWh
TM60,02280,2134kn/kWh
TM70,02110,2117kn/kWh
TM80,01930,2099kn/kWh
TM90,01400,2046kn/kWh
TM100,01050,2011kn/kWh
TM110,00700,1976kn/kWh
TM120,00350,1941kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,03530,00970,2259kn/kWh
TM20,03530,2259kn/kWh
TM30,02820,2188kn/kWh
TM40,02650,2171kn/kWh
TM50,02470,2153kn/kWh
TM60,02290,2135kn/kWh
TM70,02120,2118kn/kWh
TM80,01940,2100kn/kWh
TM90,01410,2047kn/kWh
TM100,01060,2012kn/kWh
TM110,00710,1977kn/kWh
TM120,00350,1941kn/kWh

Energetski subjekt:     ENERGO d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,09940,00970,2900kn/kWh
TM20,09040,2810kn/kWh
TM30,09040,2810kn/kWh
TM40,08590,2765kn/kWh
TM50,08140,2720kn/kWh
TM60,07680,2674kn/kWh
TM70,07230,2629kn/kWh
TM80,06780,2584kn/kWh
TM90,06330,2539kn/kWh
TM100,05420,2448kn/kWh
TM110,04520,2358kn/kWh
TM120,03620,2268kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,10150,00970,2921kn/kWh
TM20,09230,2829kn/kWh
TM30,09230,2829kn/kWh
TM40,08770,2783kn/kWh
TM50,08310,2737kn/kWh
TM60,07850,2691kn/kWh
TM70,07380,2644kn/kWh
TM80,06920,2598kn/kWh
TM90,06460,2552kn/kWh
TM100,05540,2460kn/kWh
TM110,04620,2368kn/kWh
TM120,03690,2275kn/kWh


Energetski subjekt:     ENERGO METAN d.o.o.
Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,06060,00970,2512kn/kWh
TM20,04660,2372kn/kWh
TM30,04660,2372kn/kWh
TM40,04430,2349kn/kWh
TM50,04190,2325kn/kWh
TM60,03960,2302kn/kWh
TM70,03730,2279kn/kWh
TM80,03500,2256kn/kWh
TM90,03260,2232kn/kWh
TM100,02800,2186kn/kWh
TM110,02330,2139kn/kWh
TM120,01860,2092kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,06290,00970,2535kn/kWh
TM20,04840,2390kn/kWh
TM30,04840,2390kn/kWh
TM40,04600,2366kn/kWh
TM50,04360,2342kn/kWh
TM60,04110,2317kn/kWh
TM70,03870,2293kn/kWh
TM80,03630,2269kn/kWh
TM90,03390,2245kn/kWh
TM100,02900,2196kn/kWh
TM110,02420,2148kn/kWh
TM120,01940,2100kn/kWh

Energetski subjekt:     EVN CROATIA PLIN d.o.o.
Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,09580,00970,2864kn/kWh
TM20,09580,2864kn/kWh
TM30,09580,2864kn/kWh
TM40,09100,2816kn/kWh
TM50,08620,2768kn/kWh
TM60,08140,2720kn/kWh
TM70,07660,2672kn/kWh
TM80,07190,2625kn/kWh
TM90,06710,2577kn/kWh
TM100,05750,2481kn/kWh
TM110,04790,2385kn/kWh
TM120,03830,2289kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,09920,00970,2898kn/kWh
TM20,09920,2898kn/kWh
TM30,09920,2898kn/kWh
TM40,09420,2848kn/kWh
TM50,08930,2799kn/kWh
TM60,08430,2749kn/kWh
TM70,07940,2700kn/kWh
TM80,07440,2650kn/kWh
TM90,06940,2600kn/kWh
TM100,05950,2501kn/kWh
TM110,04960,2402kn/kWh
TM120,03970,2303kn/kWh


Energetski subjekt:     GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.
Frana Galovića 7 B/II, 49000 Krapina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,05610,00970,2467kn/kWh
TM20,05610,2467kn/kWh
TM30,05610,2467kn/kWh
TM40,05330,2439kn/kWh
TM50,05050,2411kn/kWh
TM60,04770,2383kn/kWh
TM70,04490,2355kn/kWh
TM80,04210,2327kn/kWh
TM90,03930,2299kn/kWh
TM100,03370,2243kn/kWh
TM110,02810,2187kn/kWh
TM120,02240,2130kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,05690,00970,2475kn/kWh
TM20,05690,2475kn/kWh
TM30,05690,2475kn/kWh
TM40,05410,2447kn/kWh
TM50,05120,2418kn/kWh
TM60,04840,2390kn/kWh
TM70,04550,2361kn/kWh
TM80,04270,2333kn/kWh
TM90,03980,2304kn/kWh
TM100,03410,2247kn/kWh
TM110,02850,2191kn/kWh
TM120,02280,2134kn/kWh

Energetski subjekt:     GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
(za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić, te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća)
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,04880,00970,2394kn/kWh
TM20,03750,2281kn/kWh
TM30,03190,2225kn/kWh
TM40,03000,2206kn/kWh
TM50,02810,2187kn/kWh
TM60,02630,2169kn/kWh
TM70,02440,2150kn/kWh
TM80,02250,2131kn/kWh
TM90,01690,2075kn/kWh
TM100,01310,2037kn/kWh
TM110,00940,2000kn/kWh
TM120,00560,1962kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,05140,00970,2420kn/kWh
TM20,03950,2301kn/kWh
TM30,03360,2242kn/kWh
TM40,03160,2222kn/kWh
TM50,02960,2202kn/kWh
TM60,02770,2183kn/kWh
TM70,02570,2163kn/kWh
TM80,02370,2143kn/kWh
TM90,01780,2084kn/kWh
TM100,01380,2044kn/kWh
TM110,00990,2005kn/kWh
TM120,00590,1965kn/kWh


Energetski subjekt:     GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
(za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek)
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,05240,00970,2430kn/kWh
TM20,04370,2343kn/kWh
TM30,04150,2321kn/kWh
TM40,03930,2299kn/kWh
TM50,03710,2277kn/kWh
TM60,03500,2256kn/kWh
TM70,03500,2256kn/kWh
TM80,03280,2234kn/kWh
TM90,03060,2212kn/kWh
TM100,02620,2168kn/kWh
TM110,02190,2125kn/kWh
TM120,01750,2081kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,05260,00970,2432kn/kWh
TM20,04380,2344kn/kWh
TM30,04160,2322kn/kWh
TM40,03940,2300kn/kWh
TM50,03720,2278kn/kWh
TM60,03500,2256kn/kWh
TM70,03500,2256kn/kWh
TM80,03290,2235kn/kWh
TM90,03070,2213kn/kWh
TM100,02630,2169kn/kWh
TM110,02190,2125kn/kWh
TM120,01750,2081kn/kWh

Energetski subjekt:     HEP-PLIN d.o.o. Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,03630,00970,2269kn/kWh
TM20,03630,2269kn/kWh
TM30,03630,2269kn/kWh
TM40,03270,2233kn/kWh
TM50,03270,2233kn/kWh
TM60,03090,2215kn/kWh
TM70,02900,2196kn/kWh
TM80,02720,2178kn/kWh
TM90,02540,2160kn/kWh
TM100,02180,2124kn/kWh
TM110,01820,2088kn/kWh
TM120,01450,2051kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,03640,00970,2270kn/kWh
TM20,03640,2270kn/kWh
TM30,03640,2270kn/kWh
TM40,03280,2234kn/kWh
TM50,03280,2234kn/kWh
TM60,03090,2215kn/kWh
TM70,02910,2197kn/kWh
TM80,02730,2179kn/kWh
TM90,02550,2161kn/kWh
TM100,02180,2124kn/kWh
TM110,01820,2088kn/kWh
TM120,01460,2052kn/kWh


Energetski subjekt:     HUMPLIN d.o.o. Lastine 1, 49231 Hum na Sutli

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,06880,00970,2594kn/kWh
TM20,05290,2435kn/kWh
TM30,05290,2435kn/kWh
TM40,05030,2409kn/kWh
TM50,04760,2382kn/kWh
TM60,04500,2356kn/kWh
TM70,04230,2329kn/kWh
TM80,03970,2303kn/kWh
TM90,03700,2276kn/kWh
TM100,03170,2223kn/kWh
TM110,02650,2171kn/kWh
TM120,02120,2118kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,06420,00970,2548kn/kWh
TM20,04940,2400kn/kWh
TM30,04940,2400kn/kWh
TM40,04690,2375kn/kWh
TM50,04450,2351kn/kWh
TM60,04200,2326kn/kWh
TM70,03950,2301kn/kWh
TM80,03710,2277kn/kWh
TM90,03460,2252kn/kWh
TM100,02960,2202kn/kWh
TM110,02470,2153kn/kWh
TM120,01980,2104kn/kWh

Energetski subjekt:     IVAPLIN d.o.o. Moslavačka ulica 13, 10310 Ivanić Grad

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,04130,00970,2319kn/kWh
TM20,04130,2319kn/kWh
TM30,03300,2236kn/kWh
TM40,03100,2216kn/kWh
TM50,02890,2195kn/kWh
TM60,02680,2174kn/kWh
TM70,02560,2162kn/kWh
TM80,02440,2150kn/kWh
TM90,02310,2137kn/kWh
TM100,02190,2125kn/kWh
TM110,02070,2113kn/kWh
TM120,01650,2071kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,04190,00970,2325kn/kWh
TM20,04190,2325kn/kWh
TM30,03350,2241kn/kWh
TM40,03140,2220kn/kWh
TM50,02930,2199kn/kWh
TM60,02720,2178kn/kWh
TM70,02600,2166kn/kWh
TM80,02470,2153kn/kWh
TM90,02350,2141kn/kWh
TM100,02220,2128kn/kWh
TM110,02100,2116kn/kWh
TM120,01680,2074kn/kWh


Energetski subjekt:     IVKOM-PLIN d.o.o. Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,03860,00970,2292kn/kWh
TM20,03510,2257kn/kWh
TM30,03440,2250kn/kWh
TM40,03330,2239kn/kWh
TM50,03160,2222kn/kWh
TM60,02980,2204kn/kWh
TM70,02810,2187kn/kWh
TM80,02630,2169kn/kWh
TM90,02460,2152kn/kWh
TM100,02110,2117kn/kWh
TM110,01760,2082kn/kWh
TM120,01400,2046kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,03770,00970,2283kn/kWh
TM20,03430,2249kn/kWh
TM30,03360,2242kn/kWh
TM40,03260,2232kn/kWh
TM50,03090,2215kn/kWh
TM60,02920,2198kn/kWh
TM70,02740,2180kn/kWh
TM80,02570,2163kn/kWh
TM90,02400,2146kn/kWh
TM100,02060,2112kn/kWh
TM110,01720,2078kn/kWh
TM120,01370,2043kn/kWh

Energetski subjekt:     KOMUNALAC d.o.o. Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,03520,00970,2258kn/kWh
TM20,03060,2212kn/kWh
TM30,02750,2181kn/kWh
TM40,02600,2166kn/kWh
TM50,02450,2151kn/kWh
TM60,02300,2136kn/kWh
TM70,02140,2120kn/kWh
TM80,02140,2120kn/kWh
TM90,01990,2105kn/kWh
TM100,01680,2074kn/kWh
TM110,01380,2044kn/kWh
TM120,00770,1983kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,03280,00970,2234kn/kWh
TM20,02850,2191kn/kWh
TM30,02570,2163kn/kWh
TM40,02420,2148kn/kWh
TM50,02280,2134kn/kWh
TM60,02140,2120kn/kWh
TM70,02000,2106kn/kWh
TM80,02000,2106kn/kWh
TM90,01850,2091kn/kWh
TM100,01570,2063kn/kWh
TM110,01280,2034kn/kWh
TM120,00710,1977kn/kWh


Energetski subjekt:     KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.

Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,03810,00970,2287kn/kWh
TM20,03810,2287kn/kWh
TM30,03810,2287kn/kWh
TM40,03620,2268kn/kWh
TM50,03430,2249kn/kWh
TM60,03240,2230kn/kWh
TM70,03050,2211kn/kWh
TM80,02860,2192kn/kWh
TM90,02670,2173kn/kWh
TM100,02290,2135kn/kWh
TM110,01910,2097kn/kWh
TM120,01520,2058kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,03600,00970,2266kn/kWh
TM20,03600,2266kn/kWh
TM30,03600,2266kn/kWh
TM40,03420,2248kn/kWh
TM50,03240,2230kn/kWh
TM60,03060,2212kn/kWh
TM70,02880,2194kn/kWh
TM80,02700,2176kn/kWh
TM90,02520,2158kn/kWh
TM100,02160,2122kn/kWh
TM110,01800,2086kn/kWh
TM120,01440,2050kn/kWh

Energetski subjekt:     KOMUNALAC d.o.o. Ulica križnog puta 18, 34550 Pakrac

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,04260,00970,2332kn/kWh
TM20,03280,2234kn/kWh
TM30,03280,2234kn/kWh
TM40,03120,2218kn/kWh
TM50,02950,2201kn/kWh
TM60,02790,2185kn/kWh
TM70,02620,2168kn/kWh
TM80,02460,2152kn/kWh
TM90,02300,2136kn/kWh
TM100,01970,2103kn/kWh
TM110,01640,2070kn/kWh
TM120,01310,2037kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,04540,00970,2360kn/kWh
TM20,03490,2255kn/kWh
TM30,03490,2255kn/kWh
TM40,03320,2238kn/kWh
TM50,03140,2220kn/kWh
TM60,02970,2203kn/kWh
TM70,02790,2185kn/kWh
TM80,02620,2168kn/kWh
TM90,02440,2150kn/kWh
TM100,02090,2115kn/kWh
TM110,01750,2081kn/kWh
TM120,01400,2046kn/kWh


Energetski subjekt:     KOMUNALIJE d.o.o. Svetog Andrije 14, 43240 Čazma

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,03000,00970,2206kn/kWh
TM20,03000,2206kn/kWh
TM30,02400,2146kn/kWh
TM40,02400,2146kn/kWh
TM50,02400,2146kn/kWh
TM60,02400,2146kn/kWh
TM70,02100,2116kn/kWh
TM80,01950,2101kn/kWh
TM90,01650,2071kn/kWh
TM100,01350,2041kn/kWh
TM110,01050,2011kn/kWh
TM120,00750,1981kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,02700,00970,2176kn/kWh
TM20,02700,2176kn/kWh
TM30,02160,2122kn/kWh
TM40,02160,2122kn/kWh
TM50,02160,2122kn/kWh
TM60,02160,2122kn/kWh
TM70,01890,2095kn/kWh
TM80,01760,2082kn/kWh
TM90,01490,2055kn/kWh
TM100,01220,2028kn/kWh
TM110,00950,2001kn/kWh
TM120,00680,1974kn/kWh

Energetski subjekt:     KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,05090,00970,2415kn/kWh
TM20,04240,2330kn/kWh
TM30,03820,2288kn/kWh
TM40,03600,2266kn/kWh
TM50,03600,2266kn/kWh
TM60,03600,2266kn/kWh
TM70,02540,2160kn/kWh
TM80,02330,2139kn/kWh
TM90,01700,2076kn/kWh
TM100,01270,2033kn/kWh
TM110,00850,1991kn/kWh
TM120,00420,1948kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,05080,00970,2414kn/kWh
TM20,04230,2329kn/kWh
TM30,03810,2287kn/kWh
TM40,03600,2266kn/kWh
TM50,03600,2266kn/kWh
TM60,03600,2266kn/kWh
TM70,02540,2160kn/kWh
TM80,02330,2139kn/kWh
TM90,01690,2075kn/kWh
TM100,01270,2033kn/kWh
TM110,00850,1991kn/kWh
TM120,00420,1948kn/kWh


Energetski subjekt:     KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.
Vinogradska 41, 33405 Pitomača

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,05800,00970,2486kn/kWh
TM20,05270,2433kn/kWh
TM30,05270,2433kn/kWh
TM40,05010,2407kn/kWh
TM50,04740,2380kn/kWh
TM60,04480,2354kn/kWh
TM70,04220,2328kn/kWh
TM80,03950,2301kn/kWh
TM90,03690,2275kn/kWh
TM100,03160,2222kn/kWh
TM110,02640,2170kn/kWh
TM120,02110,2117kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,05980,00970,2504kn/kWh
TM20,05440,2450kn/kWh
TM30,05440,2450kn/kWh
TM40,05170,2423kn/kWh
TM50,04900,2396kn/kWh
TM60,04620,2368kn/kWh
TM70,04350,2341kn/kWh
TM80,04080,2314kn/kWh
TM90,03810,2287kn/kWh
TM100,03260,2232kn/kWh
TM110,02720,2178kn/kWh
TM120,02180,2124kn/kWh

Energetski subjekt:     MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Obrtnička 4, 40000 Čakovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,06500,00970,2556kn/kWh
TM20,06500,2556kn/kWh
TM30,05200,2426kn/kWh
TM40,04880,2394kn/kWh
TM50,04550,2361kn/kWh
TM60,04230,2329kn/kWh
TM70,03900,2296kn/kWh
TM80,03580,2264kn/kWh
TM90,02600,2166kn/kWh
TM100,01950,2101kn/kWh
TM110,01300,2036kn/kWh
TM120,00650,1971kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,06680,00970,2574kn/kWh
TM20,06680,2574kn/kWh
TM30,05340,2440kn/kWh
TM40,05010,2407kn/kWh
TM50,04680,2374kn/kWh
TM60,04340,2340kn/kWh
TM70,04010,2307kn/kWh
TM80,03670,2273kn/kWh
TM90,02670,2173kn/kWh
TM100,02000,2106kn/kWh
TM110,01340,2040kn/kWh
TM120,00670,1973kn/kWh


Energetski subjekt:     MONTCOGIM – PLINARA d.o.o.
Trg Ante Starčevića 3A, 10431 Sveta Nedelja

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,06430,00970,2549kn/kWh
TM20,05140,2420kn/kWh
TM30,04880,2394kn/kWh
TM40,04630,2369kn/kWh
TM50,04370,2343kn/kWh
TM60,04110,2317kn/kWh
TM70,03860,2292kn/kWh
TM80,03600,2266kn/kWh
TM90,03340,2240kn/kWh
TM100,02830,2189kn/kWh
TM110,02310,2137kn/kWh
TM120,01800,2086kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,06330,00970,2539kn/kWh
TM20,05060,2412kn/kWh
TM30,04810,2387kn/kWh
TM40,04550,2361kn/kWh
TM50,04300,2336kn/kWh
TM60,04050,2311kn/kWh
TM70,03800,2286kn/kWh
TM80,03540,2260kn/kWh
TM90,03290,2235kn/kWh
TM100,02780,2184kn/kWh
TM110,02280,2134kn/kWh
TM120,01770,2083kn/kWh

Energetski subjekt:     MOSLAVINA PLIN d.o.o.
Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,03670,00970,2273kn/kWh
TM20,03670,2273kn/kWh
TM30,02940,2200kn/kWh
TM40,02750,2181kn/kWh
TM50,02570,2163kn/kWh
TM60,02390,2145kn/kWh
TM70,02200,2126kn/kWh
TM80,02020,2108kn/kWh
TM90,01470,2053kn/kWh
TM100,01100,2016kn/kWh
TM110,00730,1979kn/kWh
TM120,00370,1943kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,03500,00970,2256kn/kWh
TM20,03500,2256kn/kWh
TM30,02800,2186kn/kWh
TM40,02630,2169kn/kWh
TM50,02450,2151kn/kWh
TM60,02280,2134kn/kWh
TM70,02100,2116kn/kWh
TM80,01930,2099kn/kWh
TM90,01400,2046kn/kWh
TM100,01050,2011kn/kWh
TM110,00700,1976kn/kWh
TM120,00350,1941kn/kWh


Energetski subjekt:     PAPUK d.o.o. Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,04900,00970,2396kn/kWh
TM20,03770,2283kn/kWh
TM30,03770,2283kn/kWh
TM40,03580,2264kn/kWh
TM50,03390,2245kn/kWh
TM60,03200,2226kn/kWh
TM70,03020,2208kn/kWh
TM80,02830,2189kn/kWh
TM90,02640,2170kn/kWh
TM100,02260,2132kn/kWh
TM110,01890,2095kn/kWh
TM120,01510,2057kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,04850,00970,2391kn/kWh
TM20,03730,2279kn/kWh
TM30,03730,2279kn/kWh
TM40,03540,2260kn/kWh
TM50,03360,2242kn/kWh
TM60,03170,2223kn/kWh
TM70,02980,2204kn/kWh
TM80,02800,2186kn/kWh
TM90,02610,2167kn/kWh
TM100,02240,2130kn/kWh
TM110,01870,2093kn/kWh
TM120,01490,2055kn/kWh

Energetski subjekt:     PLINARA d.o.o. Industrijska 17, 52100 Pula

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,10580,00970,2964kn/kWh
TM20,09620,2868kn/kWh
TM30,09620,2868kn/kWh
TM40,09140,2820kn/kWh
TM50,08660,2772kn/kWh
TM60,08180,2724kn/kWh
TM70,07700,2676kn/kWh
TM80,07220,2628kn/kWh
TM90,06730,2579kn/kWh
TM100,05770,2483kn/kWh
TM110,04810,2387kn/kWh
TM120,03850,2291kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,10800,00970,2986kn/kWh
TM20,09820,2888kn/kWh
TM30,09820,2888kn/kWh
TM40,09330,2839kn/kWh
TM50,08840,2790kn/kWh
TM60,08350,2741kn/kWh
TM70,07860,2692kn/kWh
TM80,07370,2643kn/kWh
TM90,06870,2593kn/kWh
TM100,05890,2495kn/kWh
TM110,04910,2397kn/kWh
TM120,03930,2299kn/kWh


Energetski subjekt:     PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
Ohridska 17, 32100 Vinkovci

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,06230,00970,2529kn/kWh
TM20,04790,2385kn/kWh
TM30,04790,2385kn/kWh
TM40,04550,2361kn/kWh
TM50,04310,2337kn/kWh
TM60,04070,2313kn/kWh
TM70,03830,2289kn/kWh
TM80,03590,2265kn/kWh
TM90,02400,2146kn/kWh
TM100,01440,2050kn/kWh
TM110,01200,2026kn/kWh
TM120,00960,2002kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,06210,00970,2527kn/kWh
TM20,04780,2384kn/kWh
TM30,04780,2384kn/kWh
TM40,04540,2360kn/kWh
TM50,04300,2336kn/kWh
TM60,04060,2312kn/kWh
TM70,03820,2288kn/kWh
TM80,03590,2265kn/kWh
TM90,02390,2145kn/kWh
TM100,01430,2049kn/kWh
TM110,01200,2026kn/kWh
TM120,00960,2002kn/kWh

Energetski subjekt:     PLIN KONJŠČINA d.o.o.
Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,09000,00970,2806kn/kWh
TM20,06920,2598kn/kWh
TM30,06570,2563kn/kWh
TM40,06230,2529kn/kWh
TM50,05880,2494kn/kWh
TM60,05190,2425kn/kWh
TM70,04150,2321kn/kWh
TM80,04150,2321kn/kWh
TM90,03810,2287kn/kWh
TM100,03110,2217kn/kWh
TM110,02420,2148kn/kWh
TM120,01730,2079kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,09000,00970,2806kn/kWh
TM20,06920,2598kn/kWh
TM30,06570,2563kn/kWh
TM40,06230,2529kn/kWh
TM50,05880,2494kn/kWh
TM60,05190,2425kn/kWh
TM70,04150,2321kn/kWh
TM80,04150,2321kn/kWh
TM90,03810,2287kn/kWh
TM100,03110,2217kn/kWh
TM110,02420,2148kn/kWh
TM120,01730,2079kn/kWh


Energetski subjekt:     PLIN-PROJEKT d.o.o. Alojzija Stepinca 36, 35400 Nova Gradiška

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,07120,00970,2618kn/kWh
TM20,07120,2618kn/kWh
TM30,06760,2582kn/kWh
TM40,06410,2547kn/kWh
TM50,06410,2547kn/kWh
TM60,06050,2511kn/kWh
TM70,05700,2476kn/kWh
TM80,05340,2440kn/kWh
TM90,04980,2404kn/kWh
TM100,04270,2333kn/kWh
TM110,03560,2262kn/kWh
TM120,02850,2191kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,07260,00970,2632kn/kWh
TM20,07260,2632kn/kWh
TM30,06900,2596kn/kWh
TM40,06530,2559kn/kWh
TM50,06530,2559kn/kWh
TM60,06170,2523kn/kWh
TM70,05810,2487kn/kWh
TM80,05450,2451kn/kWh
TM90,05080,2414kn/kWh
TM100,04360,2342kn/kWh
TM110,03630,2269kn/kWh
TM120,02900,2196kn/kWh

Energetski subjekt:     PLIN VRBOVEC d.o.o.
Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,03940,00970,2300kn/kWh
TM20,03150,2221kn/kWh
TM30,03150,2221kn/kWh
TM40,02990,2205kn/kWh
TM50,02840,2190kn/kWh
TM60,02680,2174kn/kWh
TM70,02520,2158kn/kWh
TM80,02360,2142kn/kWh
TM90,02210,2127kn/kWh
TM100,01890,2095kn/kWh
TM110,01580,2064kn/kWh
TM120,01260,2032kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,03900,00970,2296kn/kWh
TM20,03120,2218kn/kWh
TM30,03120,2218kn/kWh
TM40,02960,2202kn/kWh
TM50,02810,2187kn/kWh
TM60,02650,2171kn/kWh
TM70,02500,2156kn/kWh
TM80,02340,2140kn/kWh
TM90,02180,2124kn/kWh
TM100,01870,2093kn/kWh
TM110,01560,2062kn/kWh
TM120,01250,2031kn/kWh


Energetski subjekt:     PLIN VTC d.o.o.
Ote Horvata 15, 33000 Virovitica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,05110,00970,2417kn/kWh
TM20,03930,2299kn/kWh
TM30,03930,2299kn/kWh
TM40,03730,2279kn/kWh
TM50,03540,2260kn/kWh
TM60,03340,2240kn/kWh
TM70,03140,2220kn/kWh
TM80,02950,2201kn/kWh
TM90,02750,2181kn/kWh
TM100,02360,2142kn/kWh
TM110,01970,2103kn/kWh
TM120,01570,2063kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,05140,00970,2420kn/kWh
TM20,03950,2301kn/kWh
TM30,03950,2301kn/kWh
TM40,03750,2281kn/kWh
TM50,03560,2262kn/kWh
TM60,03360,2242kn/kWh
TM70,03160,2222kn/kWh
TM80,02960,2202kn/kWh
TM90,02770,2183kn/kWh
TM100,02370,2143kn/kWh
TM110,01980,2104kn/kWh
TM120,01580,2064kn/kWh

Energetski subjekt:     PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – OPSKRBA KUĆANSTAVA d.o.o.
Kardinala A. Stepinca 27, 32000 Vukovar

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,07290,00970,2635kn/kWh
TM20,07290,2635kn/kWh
TM30,07140,2620kn/kWh
TM40,06780,2584kn/kWh
TM50,06340,2540kn/kWh
TM60,06050,2511kn/kWh
TM70,05690,2475kn/kWh
TM80,05320,2438kn/kWh
TM90,04880,2394kn/kWh
TM100,04230,2329kn/kWh
TM110,03500,2256kn/kWh
TM120,02770,2183kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,07260,00970,2632kn/kWh
TM20,07260,2632kn/kWh
TM30,07110,2617kn/kWh
TM40,06750,2581kn/kWh
TM50,06320,2538kn/kWh
TM60,06030,2509kn/kWh
TM70,05660,2472kn/kWh
TM80,05300,2436kn/kWh
TM90,04860,2392kn/kWh
TM100,04210,2327kn/kWh
TM110,03480,2254kn/kWh
TM120,02760,2182kn/kWh


Energetski subjekt:     RADNIK d.d. Ulica kralja Tomislava 45, 48260 Križevci

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,06640,00970,2570kn/kWh
TM20,05770,2483kn/kWh
TM30,04900,2396kn/kWh
TM40,04900,2396kn/kWh
TM50,04790,2385kn/kWh
TM60,04900,2396kn/kWh
TM70,04040,2310kn/kWh
TM80,03750,2281kn/kWh
TM90,03170,2223kn/kWh
TM100,02600,2166kn/kWh
TM110,02020,2108kn/kWh
TM120,01440,2050kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,06650,00970,2571kn/kWh
TM20,05780,2484kn/kWh
TM30,04910,2397kn/kWh
TM40,04910,2397kn/kWh
TM50,04800,2386kn/kWh
TM60,04910,2397kn/kWh
TM70,04050,2311kn/kWh
TM80,03760,2282kn/kWh
TM90,03180,2224kn/kWh
TM100,02600,2166kn/kWh
TM110,02020,2108kn/kWh
TM120,01450,2051kn/kWh

Energetski subjekt:     TERMOPLIN d.d. Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,04130,00970,2319kn/kWh
TM20,04130,2319kn/kWh
TM30,03300,2236kn/kWh
TM40,03100,2216kn/kWh
TM50,02890,2195kn/kWh
TM60,02680,2174kn/kWh
TM70,02480,2154kn/kWh
TM80,02270,2133kn/kWh
TM90,01650,2071kn/kWh
TM100,01240,2030kn/kWh
TM110,00830,1989kn/kWh
TM120,00410,1947kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,04110,00970,2317kn/kWh
TM20,04110,2317kn/kWh
TM30,03290,2235kn/kWh
TM40,03080,2214kn/kWh
TM50,02880,2194kn/kWh
TM60,02670,2173kn/kWh
TM70,02470,2153kn/kWh
TM80,02260,2132kn/kWh
TM90,01640,2070kn/kWh
TM100,01230,2029kn/kWh
TM110,00820,1988kn/kWh
TM120,00410,1947kn/kWh


Energetski subjekt:     ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Celine 2, 49210 Zabok

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,04910,00970,2397kn/kWh
TM20,04910,2397kn/kWh
TM30,04910,2397kn/kWh
TM40,04660,2372kn/kWh
TM50,04420,2348kn/kWh
TM60,04170,2323kn/kWh
TM70,03930,2299kn/kWh
TM80,03680,2274kn/kWh
TM90,03440,2250kn/kWh
TM100,02950,2201kn/kWh
TM110,02460,2152kn/kWh
TM120,01960,2102kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,04900,00970,2396kn/kWh
TM20,04900,2396kn/kWh
TM30,04900,2396kn/kWh
TM40,04660,2372kn/kWh
TM50,04410,2347kn/kWh
TM60,04170,2323kn/kWh
TM70,03920,2298kn/kWh
TM80,03680,2274kn/kWh
TM90,03430,2249kn/kWh
TM100,02940,2200kn/kWh
TM110,02450,2151kn/kWh
TM120,01960,2102kn/kWh

Energetski subjekt:     ZELENJAK PLIN d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, 49290 Klanjec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,05580,00970,2464kn/kWh
TM20,05580,2464kn/kWh
TM30,04460,2352kn/kWh
TM40,04190,2325kn/kWh
TM50,03910,2297kn/kWh
TM60,03630,2269kn/kWh
TM70,03350,2241kn/kWh
TM80,03070,2213kn/kWh
TM90,02230,2129kn/kWh
TM100,01670,2073kn/kWh
TM110,01120,2018kn/kWh
TM120,00560,1962kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,05440,00970,2450kn/kWh
TM20,05440,2450kn/kWh
TM30,04350,2341kn/kWh
TM40,04080,2314kn/kWh
TM50,03810,2287kn/kWh
TM60,03540,2260kn/kWh
TM70,03260,2232kn/kWh
TM80,02990,2205kn/kWh
TM90,02180,2124kn/kWh
TM100,01630,2069kn/kWh
TM110,01090,2015kn/kWh
TM120,00540,1960kn/kWh


Energetski subjekt:     ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.Ts1TM10,18090,03830,00970,2289kn/kWh
TM20,03830,2289kn/kWh
TM30,03060,2212kn/kWh
TM40,02870,2193kn/kWh
TM50,02680,2174kn/kWh
TM60,02490,2155kn/kWh
TM70,02300,2136kn/kWh
TM80,02110,2117kn/kWh
TM90,01530,2059kn/kWh
TM100,01150,2021kn/kWh
TM110,00770,1983kn/kWh
TM120,00380,1944kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2019.

Ts1TM10,18090,03610,00970,2267kn/kWh
TM20,03610,2267kn/kWh
TM30,02890,2195kn/kWh
TM40,02710,2177kn/kWh
TM50,02530,2159kn/kWh
TM60,02350,2141kn/kWh
TM70,02170,2123kn/kWh
TM80,01990,2105kn/kWh
TM90,01440,2050kn/kWh
TM100,01080,2014kn/kWh
TM110,00720,1978kn/kWh
TM120,00360,1942kn/kWh

PRILOG 2.

IZNOSI FIKSNE MJESEČNE NAKNADE – ZA SVE OPSKRBLJIVAČE U OBVEZI JAVNE USLUGE

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-aMjerna jedinica

Fiksna mjesečna naknada –

za razdoblje od 1. kolovoza

2018. do

31. ožujka

2019.

Ts2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.