Ispravak Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.

NN 61/2018 (11.7.2018.), Ispravak Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.

NARODNE NOVINE

1283

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 60 od 6. srpnja 2018., utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. KOLOVOZA DO 31. PROSINCA 2018. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2019.

U PRILOGU 1. u svim tablicama, u nazivu 6. stupca umjesto riječi: »TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA« trebaju stajati riječi: »TROŠAK OPSKRBE PLINOM«.

U PRILOGU 2. u tablici, u nazivu 6. stupca umjesto riječi: »TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA« trebaju stajati riječi: »TROŠAK OPSKRBE PLINOM«.

Broj: 50501-18-4/2 -01

Zagreb, 10. srpnja 2018.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.