Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

NN 62/2018 (13.7.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

Ministarstvo zdravstva

1296

Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/2012, 82/2013, 22/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/2017), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ OPĆIH I SPECIJALNIH BOLNICA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (»Narodne novine«, br. 145/2013, 31/2015 i 49/2016), u članku 2.a stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-04/19

Urbroj: 534-02-1-1/2-18-11

Zagreb, 10. srpnja 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.