Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom

NN 62/2018 (13.7.2018.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1299

Na temelju članka 236. stavka 4. i članka 281. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove i ministra nadležnog za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UREĐAJIMA, OPREMI I SUSTAVIMA ZA POGON MOTORNIH VOZILA PLINOM

Članak 1.

U Pravilniku o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom (»Narodne novine«, broj 78/14 i 97/14) u članku 31. stavku 4. riječi: »EURO 4 (EURO IV)« zamjenjuju se riječima: »EURO 3 (EURO III)«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/67

Urbroj: 530-05-18-1-1-1-18

Zagreb, 5. lipnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.