Izmjene Statuta Hrvatske odvjetničke komore

NN 64/2018 (18.7.2018.), Izmjene Statuta Hrvatske odvjetničke komore

Hrvatska odvjetnička komora

1322

Hrvatska odvjetnička komora je na Skupštini održanoj 7. srpnja 2018. godine, na temelju odredbe članka 41. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« br. 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11) te članka 7. stavak 1. točka 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« br. 115/13), donijela

IZMJENE STATUTA

HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Članak 1.

Članak 96. točka 12., mijenja se i glasi:

»12. ako postupa suprotno odredbama pravilnika kojim je uređena materija reklamiranja, oglašavanja i web-stranica odvjetnika,«

Članak 2.

Naslov iznad članka 158. mijenja se i glasi: »XV. REKLAMIRANJE, OGLAŠAVANJE I WEB-STRANICA ODVJETNIKA«

Članak 3.

Članak 158. mijenja se i glasi:

»1. Odvjetnik, zajednički odvjetnički ured i odvjetničko društvo imaju pravo biti predstavljeni javnosti sukladno pravilniku kojim je regulirana materija reklamiranja, oglašavanja i web-stranica odvjetnika.

2. Komora pravilnikom iz stavka 1. određuje uvjete osnivanja, mjesto postavljanja, dozvoljeni sadržaj, privremeno uklanjanje prijepornog naslova, cijelog sadržaja ili dijela sadržaja web-stranica odvjetnika upisanih u Imenik odvjetnika ili imenike stranih odvjetnika, i to: Imenik odvjetnika iz država članica Europske unije koji u Republici Hrvatskoj imaju pravo obavljati odvjetničko zanimanje pod nazivom odvjetnik, Imenik odvjetnika koji obavljaju odvjetničku djelatnost u podružnicama stranih odvjetničkih društava, Imenik stranih odvjetnika s matičnim sjedištem u državama članicama Europske unije koji u Republici Hrvatskoj imaju pravo obavljati odvjetničko zanimanje pod nazivom zanimanja iz svoje matične države, kao i web-stranice svih Zakonom o odvjetništvu dozvoljenih organizacijskih oblika odvjetničke djelatnosti.«

Članak 4.

Ove Izmjene Statuta Hrvatske odvjetničke komore stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 2870/2018-1

Zagreb, 7. srpnja 2018.

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Predsjednik
Josip Šurjak, v. r.