Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika

NN 66/2018 (20.7.2018.), Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1341

Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15, 40/15, 40/16, 11/17, 129/17 i 5/18) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Dodaci iz članka 3. točaka 1. i 3. ove Uredbe stalni su, isplaćuju se mjesečno u osnovnoj plaći, a utvrđuju se u rasponu od 20% do 35% od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 1 ove Uredbe, od 40% do 60% od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 2 ove Uredbe i od 70% do 90% od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 3 ove Uredbe.«.

Članak 2.

Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) iz članka 7. Uredbe, zamjenjuje se novim Popisom naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) koji je sastavni dio Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/49

Urbroj: 50301-29/23-18-2

Zagreb, 19. srpnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1

NAZIV RADNOG MJESTA

Koeficijent složenosti

Dodaci

Osnovni koeficijentDodaci 20 – 35%
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA GRANICU3,05635
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET3,05635
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST3,05635
NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ2,23135
NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE2,23135
NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE2,23135
NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE2,23135
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE POLICIJE2,23135
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU2,23135
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI2,23135
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE2,18335
NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA2,18335
ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE2,18335
NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA2,18330
NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA OBRAZOVANJE I STANDARD2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I SIGURNOST2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE POLICIJE2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI2,18330
TAJNIK KABINETA MINISTRA2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SEKTORA2,18325
SAVJETNIK MINISTRA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA2,13425
SAVJETNIK MINISTRA2,13420
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE2,09530
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE2,00835
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE1,92135
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA OPERATIVNE ZADAĆE1,92135
ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA INTERVENTNE POLICIJE1,92135
POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA1,92130
VODITELJ POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ«1,92130
VODITELJ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE I DEKAN1,92130
BISKUPSKI VIKAR ZA PASTORAL1,92126
KOORDINATOR ZA MEDIJE I PROTOKOL1,92126
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBU1,84335
NAČELNIK SEKTORA U PU 1. KATEGORIJE1,83330
POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA DOMSKI ODGOJ I STRUČNU PRAKSU1,83330
POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA NASTAVU1,83330
POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I SVEUČILIŠNI STUDIJ1,83330
POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA STRUČNI STUDIJ1,83330
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU1,83330
VODITELJ SLUŽBE ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,83330
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE1,83330
VODITELJ CENTRA ZA POLICIJSKA ISTRAŽIVANJA1,83325
VODITELJ KATEDRE1,83325
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE1,74635
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKH POSLOVA1,74635
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,74635
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA1,74635
VODITELJ SLUŽBE BIOLOŠKIH I KONTAKTINIH VJEŠTAČENJA1,74635
VODITELJ SLUŽBE DAKTILOSKOPIJE I IDEN­TIFIKACIJE1,74635
VODITELJ SLUŽBE KEMIJSKO-FIZIKALNIH I TOKSIKOLOŠKIH VJEŠTAČENJA1,74635
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE TEHNIKE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74635
VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74635
VODITELJ SLUŽBE RATNIH ZLOČINA1,74635
VODITELJ SLUŽBE TRASEOLOŠKIH VJEŠTAČENJA1,74635
VODITELJ SLUŽBE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE1,74635
VODITELJ SLUŽBE ZA DIGITALNU FORENZIKU1,74635
VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU1,74635
VODITELJ SLUŽBE ZA OSIGURANJE SLIJEDIVOSTI MATERIJALA VJEŠTAČENJA1,74635
VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU1,74635
VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA1,74635
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE1,74635
GLAVNI VJEŠTAK CENTRA1,74630
GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU1,74630
NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74630
NAČELNIK SEKTORA U PU 2. KATEGORIJE1,74630
VODITELJ CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA1,74630
VODITELJ MUZEJA POLICIJE1,74630
VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,74630
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE I SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST1,74630
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ1,74630
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,74630
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74630
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74630
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74630
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPEMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74630
VODITELJ SLUŽBE ZA EUROPSKE POSLOVE I PRIPREMU PREDSJEDANJA VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE1,74630
VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I MIROVNE MISIJE1,74630
VODITELJ SLUŽBE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU1,74630
VODITELJ SLUŽBE ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU1,74630
VODITELJ SLUŽBE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, STATISTIKU I UNAPRJEĐENJE RADA1,74630
VODITELJ SLUŽBE ZA UREDSKE POSLOVE1,74630
ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE1,74630
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE1,74630
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA POSLOVE IZRADE I PRIMJENE PROPISA1,74625
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE1,74625
POMOĆNIK VODITELJA CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA1,74625
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU1,74625
PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,74620
VODITELJ ODJELA OSIJEK1,65935
VODITELJ ODJELA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA1,65935
VODITELJ ODJELA RIJEKA1,65935
VODITELJ ODJELA SPLIT1,65935
VODITELJ ODJELA ZA CILJANE POTRAGE I PRECIZNO LOCIRANJE1,65935
VODITELJ ODJELA ZAGREB1,65935
VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU1,65933
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DIGITALNU FORENZIKU U SLUŽBI KIBERNETIČKE SIGURNOSTI1,65931
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST U SLUŽBI KIBERNETIČKE SIGURNOSTI1,65931
GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU »IVAN VUČETIĆ«1,65930
GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA1,65930
GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA, MEHANOSKOPSKA I TRASEOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,65930
GLAVNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,65930
GLAVNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA1,65930
GLAVNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA1,65930
GLAVNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE1,65930
GLAVNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA1,65930
GLAVNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE1,65930
GLAVNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA1,65930
GLAVNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA1,65930
GLAVNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,65930
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE1,65930
VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJA DIGITALNIH ZAPISA, TELEFONSKE I INFORMATIČKE OPREME1,65930
VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA1,65930
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE1,65930
VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,65930
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE1,65930
VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE1,65930
POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,65925
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE1,65925
VODITELJ INFORMATIČKOG CENTRA I SERVERSKIH PLATFORMI1,65925
VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA1,65925
VODITELJ ODJELA EUROPOLA1,65925
VODITELJ ODJELA INTERPOLA1,65925
VODITELJ ODJELA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA1,65925
VODITELJ ODJELA S.I.Re.N.E.1,65925
VODITELJ ODJELA TELEKOMUNIKACIJSKOG CENTRA, PREVODITELJA I EVIDENTIČARA1,65925
VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA EUROPSKE POSLOVE I PRIPREMU PREDSJEDANJA VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE1,65925
VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,65925
VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I MIROVNE MISIJE1,65925
VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU1,65925
VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65925
VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA RAZVOJ OPEMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65925
VODITELJ ODJELA UPRAVE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65925
VODITELJ ODJELA UPRAVE ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65925
VODITELJ ODJELA ZA IMOVINSKE DELIKTE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65925
VODITELJ ODJELA ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU1,65925
VODITELJ ODJELA ZA KRVNE DELIKTE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65925
VODITELJ ODJELA ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITETA NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI1,65925
VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNO POSTUPANJE1,65925
VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNU PRIPREMU1,65925
VODITELJ ODJELA ZA RAD S INFORMATORIMA1,65925
VODITELJ RADIONICE1,65925
VODITELJ VOZNOG PARKA1,65925
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE1,65925
GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST1,65923
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA U SAMOSTALNOM SEKTORU ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,65921
VODITELJ POSLOVA U KABINETU MINISTRA1,65921
GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER1,65920
GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA1,65920
GLAVNI PROJEKTANT ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA1,65920
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,65920
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA1,65920
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA1,65920
PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA1,65920
VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR1,65920
VODITELJ POSLOVA – POLICIJSKE TEHNIKE, SPECIJALNE OPREME I NAORUŽANJA1,65920
VODITELJ POSLOVA NADZORA I PRIMJENE PROPISA1,65920
VODITELJ POSLOVA RAZVOJA1,65920
VODITELJ POSLOVA RAZVOJA – POLICIJSKA OPREMA I ODORA1,65920
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR1,65920
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR1,65920
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65920
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE1,57135
VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE U SPECIJALNOJ POLICIJI1,57135
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE1,57135
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE1,57135
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE1,57130
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,57130
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA1,57130
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,57130
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA1,57130
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO--FIZIKALNA VJEŠTAČENJA1,57130
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE1,57130
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA1,57130
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE1,57130
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA1,57130
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA1,57130
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,57130
SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA1,57130
VODITELJ OPERATIVNOG DEŽURSTVA1,57130
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 2. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 3. I 4. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U PU 2. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 3. I 4. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA U PU 3. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE ZA DRŽAVNU GRANICU U PU 1. I 2. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE ZA GRANICU U PU 3. I 4. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE ZA JAVNI RED U PU 2. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE ZA OČEVIDE I KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U PU 2. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PU 2. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE ZA TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA U PU 4. KATEGORIJE1,57130
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE1,57130
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SMJENE U DOMU/VODITELJ KLASE1,57125
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA1,57125
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE AZILA, MIGRACIJA I INTEGRACIJE1,57125
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE GRANICA I VIZA1,57125
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE POLICIJSKE SURADNJE, PREVENCIJE I SUZBIJANJE KRIMINALA TE UPRAVLJANJE KRIZAMA1,57125
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,57125
ANALITIČAR – PROJEKTANT1,57120
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,57120
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA1,57120
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST1,57120
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRILAGODBU PROPISA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU1,57120
UNUTARNJI REVIZOR1,57120
GLAVNI ANALITIČAR1,50435
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50435
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE1,50435
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 2. I 3. KATEGORIJE1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA OBRADE1,50433
VODITELJ ODSJEKA POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA1,50433
VODITELJ ODSJEKA TEHNIČKOG RAZVOJA I NADZORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA1,50433
VODITELJ ODSJEKA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU1,50433
GIS ANALITIČAR1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU I POTRAGE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKE DELIKTE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE I SEKSUALNE DELIKTE, OPĆU SIGURNOST I OKOLIŠ1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITET NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA1,50430
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE1,50430
STRATEŠKI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR1,50430
ŠEF SMJENE U ODJELU ZA INFORAMCIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU1,50430
VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR1,50430
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA GAĐANJE I SPECIJALISTIČKO NAORUŽANJE SPECIJALNE POLICIJE1,50430
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA INTERVENCIJSKU TEHNIKU I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE1,50430
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE1,50430
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PLANINSKE SPECIJALNOSTI SPECIJALNE POLICIJE1,50430
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA POLICIJSKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE1,50430
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUTERORISTIČKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE1,50430
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE1,50430
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 3. KATEGORIJE1,50430
VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENIH OSOBA1,50430
VODITELJ ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA SPECIJALNE POLICIJE1,50430
VODITELJ ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU1,50430
ZAPOVJEDNIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE1,50430
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE SATNIJE1,50430
ZAPOVJEDNIK SATNIJE ZA PODRŠKU1,50430
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU U PP SESVETE, VELIKA GORICA I ZAPREŠIĆ1,50428
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 1. I 2. KATEGORIJE1,50427
POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50426
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKE POSLOVE1,50426
ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA1,50425
INSTRUKTOR U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50425
KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK U SAMOSTALNOM SEKTORU ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKU POTPORU1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA LOGISTIKU1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR PODATKOVNOG PROMETA1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I VEZE1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU ŠKOLOVANJA U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU U SAMOSTALNOM SEKTORU ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITNO-TRAGAČKE PSE1,50425
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA1,50425
VODITELJ ODJELA U POLICIJSKOJ UPRAVI1,50425
VODITELJ SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE1,50425
VODITELJ TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,50425
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE GRANIČNE POLICIJE1,50425
INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE – VODITELJ1,50423
VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA1,50423
VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,50423
VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA1,50423
VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA1,50423
VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA1,50423
VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA1,50423
VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA1,50423
VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA1,50423
VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA1,50423
VODITELJ RADIONICE ZA IZRADU I POPRAVAK POLICIJSKE TEHNIKE1,50423
ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA1,50420
ASISTENT VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA BORILAČKE VJEŠTINE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA VJEŠTINU GAĐANJA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – ODGAJATELJ/VODITELJ OBRAZOVNE SKUPINE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE ŠKOLE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK INSTRUKTOR POLICIJSKIH VJEŠTINA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA I NAKLADNIČKO-KNJIŽNIČNU DJELATNOST1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU POLICIJSKE AKADEMIJE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK UPRAVE ZA RAZVOJ OPREMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKO-TEHNIČKE POSLOVE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU UPORABE SLUŽBENIH PASA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPERATIVNE POSLOVE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OSIGURANJA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE REDOVNOG OSIGURANJA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAKLADE POLICIJSKE SOLIDARNOSTI1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PSIHOLOŠKU POTPORU1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA1,50420
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE1,50420
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA1,50420
VODITELJ SMJENE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA1,50420
VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA1,50420
VODITELJ SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA1,50420
ZAMJENIK VODITELJA TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,50420
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE GRANIČNE POLICIJE1,50420
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE1,35835
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE1,35832
INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I VJEŠTINU GAĐANJA1,35830
INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,35830
INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU I TAKTIČKU OBUKU1,35830
INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU VOŽNJU1,35830
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MOTORIZIRANU PRATNJU1,35830
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU1,35830
POMOĆNIK VODITELJA SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE1,35830
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE1,35830
SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35830
VODITELJ ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINACIJU1,35830
VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA1,35830
ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU1,35830
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE1,35828
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 3. KATEGORIJE1,35828
INSTRUKTOR U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE1,35825
VODITELJ ODSJEKA U POLICIJSKOJ UPRAVI 4. KATEGORIJE1,35825
POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.1,35823
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE1,35823
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE1,35823
VOĐA GRUPE U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI1,35823
GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE1,35820
KONSTRUKTOR I1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-a1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SEKTORU/SLUŽBI/ODJELU/POLICIJSKOJ POSTAJI POLICIJSKE UPRAVE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATIVNE TEHNIKE U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE ZA GRANICU U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DOKUMENTIRANJE I ANALIZU1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U POLICIJSKIM UPRAVAMA1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIHVAT I DEPORTACIJE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU OBUKE GRANIČNE POLICIJE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35820
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA1,35820
ŠEF SMJENE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,35820
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE1,35820
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE1,35820
VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 1. I 2. KATEGORIJI PU1,35820
VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE1,35820
VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA1,16435
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 4. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE1,16435
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE SATNIJE1,16435
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE ZA PODRŠKU1,16435
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR1,16433
INSTRUKTOR ZA OBUKU1,16430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU1,16430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU ŠKOLOVANJA1,16430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU1,16430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA1,16430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA1,16430
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE1,16430
ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A1,16430
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 1. KATEGORIJE POLICIJSKE UPRAVE1,16429
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK1,16429
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE1,16429
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER1,16428
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU NADZORA PODATKOVNOG PROMETA1,16428
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE1,16428
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA1,16428
UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A1,16425
UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B1,16425
VIŠI INSTRUKTOR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA1,16425
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A1,16425
ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B1,16425
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU1,16423
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK TELEKOMUNIKACIJSKOG CENTRA1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU RIZIKA U POLICIJSKOJ POSTAJI1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU OPERATIVNU TEHNIKU1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I KOORDINACIJU1,16420
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,16420
VODITELJ RADIOKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA1,16420
VODITELJ RADIONICE ZA KONTROLU I POPRAVAK NAORUŽANJA1,16420
VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA1,16420
VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA1,16420
VODITELJ TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA1,16420
VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA1,16420
DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE1,13530
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU1,13530
VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA1,13530
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE1,13529
VIŠI DEKTETIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE1,13528
INSTRUKTOR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA1,13520
INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA1,13520
INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE1,13520
INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME1,13520
INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE1,13520
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE1,13520
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA1,13520
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE KONSTRUKTOR – IZRAĐIVAČ1,13520
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE1,13520
INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE1,13520
KONSTRUKTOR II1,13520
KOORDINATOR ZA RAD S KONTROLIRANIM EKSPLOZIJAMA1,13520
KRIMINALISTIČKI INFORMACIJSKI ANALITIČAR1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER ZA NADZOR DRŽAVNE GRANICE1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE I PRIHVAT U POLICIJSKOJ POSTAJI1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U POLICIJSKOJ POSTAJI1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 1. I 2. KATEGORIJE1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE1,13520
ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE1,13520
TEHNOLOG OBRADE1,13520
TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR1,13520
VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE1,13520
VODITELJ SMJENE KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI1,13520
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG VODA1,09635
ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG VODA1,09635
ZAPOVJEDNIK VODA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA1,09635
ZAPOVJEDNIK VODA VODENIH TOPOVA1,09635
ZAPOVJEDNIK VODA ZA PODRŠKU1,09635
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR1,09620
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU1,09620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU1,09620
ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA1,09620
ŠEF SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,09620
VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE1,09620
VOĐA SEKTORA 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE1,09620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA VEZA1,06730
DISPEČER1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. KATEGORIJE1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 2., 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA1,06720
ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE1,06720
ŠEF SMJENE POSTAJE AERODROMSKE POLICIJE PLESO1,06720
ŠEF SMJENE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE1,06720
VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 3. KATEGORIJE1,01920
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE1,01920
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE1,01920
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA1,01920
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA1,01920
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE1,01920
VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE1,01920
VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA PAP RESNIK1,01920
VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE I AERODROMSKE POLICIJE1,01920
VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE POLICIJE1,01920
VOĐA SEKTORA 2. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE1,01920
DETEKTIV – DEŽURNI ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE0,96035
DETEKTIV ZA CILJANE POTRAGE0,96035
DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE0,96035
DETEKTIV ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU0,96035
REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE0,96035
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR0,96030
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŠKOLOVANJA PASA0,96030
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE0,96030
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE0,96030
VODITELJ OPHODNE BRODICE0,96023
DETEKTIV KRIMINALITETA DROGA0,96020
DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA0,96020
DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU0,96020
DETEKTIV ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA0,96020
DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA0,96020
DETEKTIV ZA POTRAGE0,96020
DETEKTIV ZA RAZBOJNIŠTVA0,96020
DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,96020
OPERATER – VODITELJ SMJENE0,96020
OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR U 1. I 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREKOGRANIČNU SURADNJU0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA0,96020
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE ISPOSTAVE0,96020
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE0,96020
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE0,96020
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE0,96020
SLUŽBENIK ZA TEHNIČKU POTPORU – DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJE0,96020
SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKOG SUSTAVA0,96020
ŠEF OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA0,96020
ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE0,96020
TEHNIČAR ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST0,96020
VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 2. i 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE0,96020
VOĐA SEKTORA 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE0,96020
DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE0,87330
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI0,87330
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI0,87330
DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,87325
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER PROTUDIVERZIJSKE ZAŠTITE0,87325
POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER0,87325
VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE0,87325
VODITELJ OPHODNOG ČAMCA0,87323
DETEKTIV – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA0,87320
DETEKTIV ZA EVIDENCIJE POTRAGA0,87320
DETEKTIV ZA IDENTIFIKACIJU0,87320
DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE0,87320
DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU0,87320
KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF0,87320
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK LOGISTIČAR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE I OBRADU PODATAKA I EVIDENCIJE OSIGURANJA0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU U TRANZITNOM PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA0,87320
SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI0,87320
TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOELEKTRIČAR0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOMEHANIČAR0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – DEŽURNI OPERATER0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA RAČUNALNE MREŽE0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE0,87320
VOĐA OPHODNJE0,87320
VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA0,87320
VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE0,87320
VOZAČ U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPREMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST0,85030
POLICIJSKI SLUŽBENIK0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U LUKAMA NA MORU0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U ZRAČNOJ LUCI0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE0,85020
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE0,85020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR0,80030
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE0,80030
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU U INTERVETNIM JEDINICAMA POLICIJE0,80030
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PUŠKAR0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA NAORUŽANJE0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA PLATIVE TISKANICE0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA POLICIJSKE ODORE0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I EVIDENCIJE0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA0,80020
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RADNO PRAVNE ODNOSE0,80020
VOZAČ U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE0,80020PRILOG 2

NAZIV RADNOG MJESTA

Koeficijent složenosti

Dodaci

Osnovni koeficijent

Dodaci

40 – 60%

GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE3,51140
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE2,23140
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE2,18340
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,83340
ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO1,83340
ZAPOVJEDNIK ZRAKOPLOVNE JEDINICE1,83340
VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74650
VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE1,74640
VODITELJ SLUŽBE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI1,74640
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE1,74640
VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74640
VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74640
VODITELJ SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA1,74640
VODITELJ SLUŽBE TERORIZMA1,74640
VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – OSIJEK1,74640
VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – RIJEKA1,74640
VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – SPLIT1,74640
VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – ZAGREB1,74640
VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U PU 1. KATEGORIJE1,65950
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE1,57140
VODITELJ PREGOVARAČA SPECIJALNE POLICIJE1,57140
ZAPOVJEDNIK SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE1,57140
ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG CENTRA1,50460
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA1,50456
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU1,50450
VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKOG ODJELA1,50450
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO1,50440
PILOT HELIKOPTERA V. KATEGORIJE1,40050
POLICIJSKI PREGOVARAČ SPECIJALNE POLICIJE1,35840
POLICIJSKI SAVJETNIK ZA KRIZNE SITUACIJE SPECIJALNE POLICIJE1,35840
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE1,35840
ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR PRIPRAVNIK1,30060
INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE1,16460
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA RONILAČKOG CENTRA1,16460
INSTRUKTOR U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE1,16450
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA1,16440
VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE1,16440
VOĐA GRUPE – MOTORIST1,16440
VOĐA GRUPE – PRATITELJ1,16440
VOĐA GRUPE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE1,16440
VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU1,13550
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI1,13540
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,13540
ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE1,09655
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU1,06750
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TEHNIKU, PLOVILA, VOZILA, ODRŽAVANJE I TEHNIČKU POTPORU RONJENJA U SPECIJALNOJ POLICIJI0,96060
POSLUŽIOC BAROKOMORE U SPECIJALNOJ POLICIJI0,96060
VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE PROTUEKSPLOZIJSKIH RONIOCA SPECIJALNE POLICIJE0,96060
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA0,96050
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,96050
DETEKTIV ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA0,96040
DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME0,96040
DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE0,96040
POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE0,96040
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU0,96040
VOĐA PROMETNE OPHODNJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE0,96040
PROTUEKSPLOZIJSKI RONIOC SPECIJALNE POLICIJE0,87360
ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE0,87360
ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG ODJELJENJA0,87360
PRATITELJ – MOTORIST0,87350
PRATITELJ – VOZAČ0,87350
KONTAKT POLICAJAC0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA0,87340
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG ODJELJENJA0,87340
ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA0,87340
ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA VODENOG TOPA0,87340
ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG ODJELJENJA0,87340
VOĐA GRUPE EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE0,85060
VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE SPECIJALNE POLICIJE0,85060
VOĐA INTERVENTNE GRUPE0,85040
INTERVENCIJSKI TEHNIČAR SPECIJALNE POLICIJE0,80060
POLICIJSKI SLUŽBENIK – RONILAC0,80060
POLICIJSKI SLUŽBENIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE0,80060
POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE0,80060
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODIČ SLUŽBENOG PSA U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE0,80060
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE0,80060
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA0,80050
POLICIJSKI SLUŽBENIK – DOKUMENTARIST0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ OKLOPNOG VOZILA0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ VODENOG TOPA0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VEZIST0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA GRANIČNU KONTROLU0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE0,80040
POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERVENT­NE JEDINICE POLICIJE0,80040PRILOG 3

NAZIV RADNOG MJESTAKoeficijent složenosti
Osnovni koeficijent

Dodaci

70 – 90%

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA PILOTE2,60090
VODITELJ PROGRAMA OBUKE PILOTA2,50090
VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI2,50090
PILOT HELIKOPTERA I. KATEGORIJE2,40090
PILOT HELIKOPTERA II. KATEGORIJE2,30085
PILOT HELIKOPTERA III. KATEGORIJE2,20080
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA TEHNIČKU SLUŽBU2,00081
PILOT HELIKOPTERA IV. KATEGORIJE2,00070
VODITELJ KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI I OPERACIJA NA ZEMLJI U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI1,90081
VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI1,90081
INSTRUKTOR ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA1,80075
INŽENJER TEHNIČKE PRIPREME LETA1,80075
ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR LETAČ I. KATEGORIJE1,80075
ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR LETAČ II. KATEGORIJE1,70070
ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR1,60070
MANIPULANT GORIVOM U SPECIJALNOJ POLICIJI0,99981