Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

NN 66/2018 (20.7.2018.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1343

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RADNIM MJESTIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA U POVEĆANOM TRAJANJU

Članak 1.

U Uredbi o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (»Narodne novine«, br. 127/13, 140/13 i 129/17) u članku 2. podstavku 7. na kraju se briše točka te se dodaju podstavci 8., 9. i 10. koji glase:

» – pilota helikoptera III. kategorije

– pilota helikoptera IV. kategorije

– pilota helikoptera V. kategorije.«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»U sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova policijskom službeniku se kao 16 mjeseci staža osiguranja računa svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu:

– detektiva za posebne kriminalističke poslove

– instruktora za padobranstvo specijalne policije

– policijskog službenika – motociklista

– policijskog službenika – rtg operatera

– policijskog službenika – vodiča službenog psa za detekciju eksploziva

– policijskog službenika – pomoćnika voditelja osiguranja štićenog objekta

– policijskog službenika specijalne policije

– policijskog službenika – vodiča službenog psa u specijalnoj jedinici policije

– policijskog službenika voditelja osiguranja štićenog objekta

– policijskog službenika za nadzor i potporu

– policijskog službenika za osiguranje objekta

– policijskog službenika za posebno osiguranje

– policijskog službenika za promet

– policijskog službenika za protueksplozijsku zaštitu

– policijskog službenika za provedbu nadzora državne granice

– policijskog službenika za provedbu nadzora državne granice
– vodič službenog psa za otkrivanje droga

– policijskog službenika za sigurnost Policijske akademije

– policijskog službenika za unutarnje osiguranje

– policijskog službenika za vanjsko osiguranje

– pratitelja

– šefa osiguranja štićenog objekta

– voditelja grupe za provedbu nadzora državne granice

– voditelja osiguranja štićenih osoba

– pratitelja – motorista

– pratitelja – vozača

– vođe grupe – motorista

– voditelja za sigurnosne prethodnice i koordinaciju

– vođe grupe

– vođe grupe – pratitelja

– vođe grupe za posebna osiguranja

– vođe grupe za protueksplozijsku zaštitu

– vođe prometne ophodnje

– vođe specijalističke grupe specijalne policije

– vozača u Službi za osiguranje i zaštitu štićenih osoba

– zapovjednika voda specijalne policije

– policijskog službenika za posebne tehnike lociranja

– detektiva za posebne tehnike lociranja

– policijskog službenika za provedbu posebnih kriminalističkih poslova.«.

Članak 3.

U članku 5. podstavku 36. na kraju se briše točka te se dodaju podstavci 37., 38., 39. i 40. koji glase:

» – policijskog službenika – logističara u Mobilnoj jedinici granične policije

– policijskog službenika za provedbu nadzora državne granice u Mobilnoj jedinici granične policije

– policijskog službenika za provedbu nadzora državne granice – vodiča službenog psa za otkrivanje droge

– voditelja grupe za provedbu nadzora državne granice.«.

Članak 4.

U članku 6. podstavku 37. na kraju se briše točka te se dodaju podstavci 38. i 39. koji glase:

» – policijskog službenika – vodiča službenog psa za otkrivanje droga

– policijskog službenika – vodiča službenog psa za graničnu kontrolu.«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»U sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova policijskom službeniku se kao 14 mjeseci staža osiguranja računa svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu:

– detektiva za ciljane potrage

– detektiva za posebnu kriminalističku tehniku

– detektiva za poslove operativne pripreme

– detektiva za poslove operativne zaštite

– detektiva za pripremu i potporu zaštite svjedoka

– instruktora za policijsku taktiku specijalne policije

– instruktora za borilačke vještine specijalne policije

– instruktora za gađanje i specijalističko naoružanje specijalne policije

– instruktora za intervencijsku tehniku specijalne policije

– instruktora za naoružanje i vještinu gađanja

– instruktora za opću i specijalističku tjelesnu pripremu

– instruktora za opću tjelesnu pripremu i borilačke vještine specijalne policije

– instruktora za opću tjelesnu pripremu specijalne policije

– instruktora za planinske specijalnosti specijalne policije

– instruktora za protuterorističku taktiku specijalne policije

– instruktora za snajperizam specijalne policije

– instruktora za specijalističku i taktičku obuku

– instruktora za specijalističku vožnju

– intervencijskog tehničara specijalne policije

– policijskog pregovarača specijalne policije

– policijskog savjetnika za krizne situacije specijalne policije

– policijskog službenika – instruktora za vještinu gađanja

– policijskog službenika – voditelja osiguranja Policijske akademije

– policijskog službenika – vođe obrade

– policijskog službenika za ciljane potrage

– policijskog službenika za financijske istrage

– policijskog službenika za kriminalističku potporu

– policijskog službenika za posebne kriminalističke poslove

– policijskog službenika za posebnu kriminalističku tehniku

– policijskog službenika za poslove operativne pripreme

– policijskog službenika za poslove operativne zaštite

– policijskog službenika za psihološku potporu

– policijskog službenika za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

– policijskog službenika za tehniku, plovila, vozila, održavanje i tehničku potporu ronjenja u specijalnoj policiji

– pomoćnika šefa smjene Prihvatnog centra za strance

– pomoćnika zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko

– pomoćnika zapovjednika Ronilačkog centra

– pomoćnika zapovjednika specijalne jedinice policije

– pomoćnika zapovjednika za pilote

– pomoćnik zapovjednika za tehničku službu

– poslužitelj barokomore u specijalnoj policiji

– šefa smjene Prihvatnog centra

– voditelja Odjela pripreme, nadzora i primjene posebnih kriminalističkih poslova

– voditelja programa za sustav kakvoće u Zrakoplovnoj jedinici

– voditelja smjene posebnih kriminalističkih poslova

– vođe grupe za posebnu kriminalističku tehniku

– zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko

– zapovjednika Ronilačkog centra

– zapovjednika specijalne jedinice policije

– zapovjednika Zrakoplovne jedinice

– policijskog službenika za kibernetičku sigurnost u Službama za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek)

– policijskog službenika za nadzor podatkovnog prometa

– policijskog službenika za potporu nadzora podatkovnog prometa

– policijskog službenika za informatičko-tehničke poslove

– višeg detektiva za posebne kriminalističke poslove

– voditelja odsjeka tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija

– voditelja programa sigurnosti letenja u Zrakoplovnoj jedinici

– voditelja kontinuirane plovidbenosti i operacija na zemlji u Zrakoplovnoj jedinici

– voditelja programa obuke pilota u Zrakoplovnoj jedinici

– inženjera tehničke pripreme leta

– instruktora održavanja zrakoplova

– zrakoplovnog tehničara – letača I. kategorije

– zrakoplovnog tehničara – letača II. kategorije.«.

Članak 6.

U članku 9. podstavak 31. mijenja se i glasi:

» – policijskog službenika za analizu rizika u policijskoj postaji«.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/50

Urbroj: 50301-29/23-18-2

Zagreb, 19. srpnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.