Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

NN 66/2018 (20.7.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1351

Na temelju članka 25. stavka 7. i članka 32. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

Članak 1.

U Pravilniku o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine«, br. 107/15 i 82/17) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovjerna razdoblja za redovno ovjeravanje zakonitih mjerila su:

1. DULJINA
a) Materijalizirana mjerila za duljinu veća od 1m2 godine
b) Dimenzionalni mjerni instrumenti1 godina
c) Automatska mjerila razine1 godina
2. OBUJAM
a) Spremnici10 godina
b) Vodomjeri5 godina
c) Mjerila toplinske energije5 godina
d) Mjerila obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka1 godina
e) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila2 godine
f) Agregati za istakanje ukapljenog naftnog plina (UNP) za motorna vozila1 godina
g) Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila1 godina
h) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji1 godina
i) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima1 godina
j) Mjerilo razine u komori na mjernom sustavu na autocisterni za gorivo1 godina
k) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za ukapljeni naftni plin (UNP)1 godina
l) Temperaturni kompenzatori1 godina
m) Plinomjeri maksimalnog protoka do 10 m3/h10 godina
Ako se mjerna točnost tih mjerila utvrdi statističkom metodom ispitivanja produljuje se ovjerno razdoblje za4 godine
n) Turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka do 250 m3/h12 godina
o) Plinomjeri maksimalnog protoka iznad 10 m3/h, turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka iznad 250 m3/h16 godina
p) Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori)5 godina
3. MASA
a) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2 i M32 godine
b) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 koji se upotrebljavaju kao kontrolni uređaji za ovjeravanje vaga i utega1 godina
c) Neautomatske vage razreda točnosti (I)2 godine
d) Neautomatske vage razreda točnosti (II)2 godine
e) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) do 9000 kg2 godine
f) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) iznad 9000 kg2 godine
g) Automatske vage1 godina
4. GUSTOĆA
Mjerila prividne gustoće žita1 godina
5. VLAŽNOST
Vlagomjeri za žitarice i uljarice1 godina
6. TEMPERATURA
Medicinski termometri (digitalni i infracrveni)3 godine
7. TLAK
a) Tlakomjeri za mjerenje krvnog tlaka2 godine
b) Manometri, vakuumometri i manovakuumometri2 godine
c) Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama1 godina
8. ELEKTRIČNA ENERGIJA
a) Jednofazna i trofazna brojila12 godina
b) Brojila za priključak preko mjernih transformatora8 godina
c) Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija2 godine
9. SPECIJALNA NAMJENA
a) Etilometri (uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika)1 godina
b) Mjerila duljine puta1 godina
c) Taksimetri1 godina
d) Mjerila brzine vozila u cestovnom prometu1 godina
e) Mjerila sile kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila)1 godina
f) Uređaji kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem1 godina
g) Analizatori ispušnih plinova1 godina
h) Infracrveni analizatori za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta1 godina
i) Mjerila širine i nadvišenja kolosijeka2 godine


Članak 2.

U članku 6. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za obračunska komunalna mjerila temeljem kojih se utvrđuje cijena električne energije ili plina obveza iz stavka 4. ovoga članka odnosi se na operatora distribucijskog sustava.

Za obračunska komunalna mjerila temeljem kojih se utvrđuje cijena toplinske energije obveza iz stavka 4. ovoga članka odnosi se na distributera toplinske energije ili kupca toplinske energije u skladu sa odredbama Zakona o tržištu toplinske energije.

Za obračunska komunalna mjerila temeljem kojih se utvrđuje cijena vode obveza iz stavka 4. ovoga članka odnosi se na isporučitelja vodnih usluga.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/04

Urbroj: 558-02-01/1-18-3

Zagreb, 11. srpnja 2018.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.