Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2018.

NN 66/2018 (20.7.2018.), Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2018.

Državni zavod za statistiku

1353

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U LIPNJU 2018.

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2018. u odnosu na svibanj 2018. iznosi 100,0.

Klasa: 957-04/18-01/1

Urb5roj: 555-09-05-18-14

Zagreb, 17. lipnja 2018.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.