Izmjene i dopuna Popisa stručnih naziva i njihovih kratica

NN 67/2018 (25.7.2018.), Izmjene i dopuna Popisa stručnih naziva i njihovih kratica

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR republike hrvatske

1385

Na temelju članka 11. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/2007.) Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor Republike Hrvatske donose

IZMJENE I DOPUNE POPISA

STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA

IzvođačNaziv studijskog programaVrsta studijskog programaECTSTrajanjeStečeni nazivKratica
2. TEHNIČKE ZNANOSTI
2.09. Računarstvo
Veleučilište u BjelovaruRačunarstvopreddiplomski stručni studij1803stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstvabacc. ing. comp.
2.11. Strojarstvo 
 
 
 
 
 
Politehnika Pula – visoka tehničko-poslovna školaMehatronikapreddiplomski stručni studij1803stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstvabacc. ing. mech.
Veleučilište u Slavonskom BroduEnergetikaspecijalistički diplomski stručni studij1202stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka strojarstvastruč. spec. ing. mech.
3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
3.02. Kliničke medicinske znanosti
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za prirodne i zdravstvene studijeSestrinstvopreddiplomski stručni studij1803stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
sestrinstva
bacc. med. techn.
4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
4.01. Poljoprivreda (agronomija)
Veleučilište u Slavonskom BroduEkološka poljoprivreda i ruralni razvojspecijalistički diplomski stručni studij1202stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka ekološke poljoprivrede i ruralnog razvojastruč. spec. ing. agr.
5. DRUŠTVENE ZNANOSTI
5.01. Ekonomija
Visoko učilište AlgebraDigitalni marketingpreddiplomski stručni studij1803stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) digitalnog marketingabacc. oec.
Sveučilište Sjever, KoprivnicaPoslovanje i menadžmentpreddiplomski stručni studij1803stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomijebacc. oec.
Edward Bernays, visoka škola za komunikacijski menadžment, ZagrebMenadžment i marketing turističke destinacijepreddiplomski stručni studij1803stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomijebacc. oec.
Visoko učilište AlgebraDigitalni marketingspecijalistički diplomski stručni studij1202stručni/a specijalist/specijalistica digitalnog marketingastruč. spec. oec.
EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište, ZagrebPoslovno upravljanje – MBA; smjerovi: Menadžment financija, Porezi i poslovno pravo, Menadžment ljudskih potencijala i znanjaspecijalistički diplomski stručni studij1202stručni/a specijalist/specijalistica poslovnog upravljanjastruč. spec. oec.
Edward Bernays, visoka škola za komunikacijski menadžment, ZagrebUpravljanje doživljajem u turizmuspecijalistički diplomski stručni studij1202stručni/a specijalist/specijalistica ekonomijestruč. spec. oec.
5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti
Edward Bernays, visoka škola za komunikacijski menadžment, ZagrebKomunikacijski menadžmentpreddiplomski stručni studij1803stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) odnosa s javnošćubacc. rel. publ.
Edward Bernays, visoka škola za komunikacijski menadžment, ZagrebUpravljanje odnosima s javnošćuspecijalistički diplomski stručni studij1202stručni/a specijalist/specijalistica odnosa s javnošćustruč. spec. rel. publ.
5.10. Kineziologija
Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultetKineziologija; smjer: Kineziterapijapreddiplomski stručni studij1803stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kineziologijebacc. cin.
Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultetKineziologija; smjer: Kondicijska priprema sportašapreddiplomski stručni studij1803stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kineziologijebacc. cin.
Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultetKineziologija; smjer: Rekreacija i fitnespreddiplomski stručni studij1803stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kineziologijebacc. cin.
Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultetKineziologija; smjer: Sportski trenerpreddiplomski stručni studij1803stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kineziologijebacc. cin.
Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultetIzobrazba trenera, smjerovi: Akrobatski rock and roll, Atletika, Fitnes, Hrvanje, Jedrenje, Jedrenje na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Klizanje, Kondicijska priprema sprotaša, Košarka, Kuglanje, Nogomet, Odbojka Ples, Plivanje, Ritmička gimnastika, Ronjenje, Rukomet, Skijanje, Sportska gimnastika, Sportska rekreacija, Streljaštvo, Teakwondo, Tenis, Veslanjespecijalistički diplomski stručni studij1202stručni/a specijalist/specijalistica trenerske strukestruč. spec. cin.
Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultetKineziologijaspecijalistički diplomski stručni studij1202stručni/a specijalist/specijalistica kineziologijestruč. spec. cin.


Klasa: 602-04/18-05/7

Urbroj: 380-230/071-18-5

Osijek, 9. svibnja 2018.

Predsjednik
Vijeća veleučilišta i visokih škola RH
Predsjednik
Rektorskoga zbora RH
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, v. r.prof. dr. sc. Vlado Guberac, v. r.
Dekan, privremeni rektor i član Uprave VERN-aRektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku