Odluka o iznosu naknada za podmirenje troškova obavljanja posebnih poslova stručnog nadzora

NN 67/2018 (25.7.2018.), Odluka o iznosu naknada za podmirenje troškova obavljanja posebnih poslova stručnog nadzora

HRVATSKI AUTOKLUB

1386

Na temelju članka 32. Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom autoškola (»Narodne novine«, broj 43/18), Upravni odbor Hrvatskog autokluba na svojoj 24. sjednici održanoj 19. srpnja 2018. donio je

ODLUKU

O IZNOSU NAKNADA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OBAVLJANJA POSEBNIH POSLOVA STRUČNOG NADZORA

Članak 1.

Pod posebnim poslovima stručnog nadzora podrazumijevaju se poslovi utvrđivanja uvjeta za rad autoškola iz članka 11. Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom autoškola (»Narodne novine«, broj 43/18).

Članak 2.

Iznos naknade za podmirenje posebnih poslova stručnog nadzora iznosi:

1. Utvrđivanje uvjeta za rad nove autoškole

SpecifikacijaNaknada (kn)
Obrada dokumentacije300,00
Troškovi utvrđivanja uvjeta – neposredni očevid400,00
Funkcionalni troškovi500,00
Sveukupno:1.200,00

2. Utvrđivanje uvjeta zbog proširenja djelatnosti autoškole i promjene lokacije

SpecifikacijaNaknada (kn)
Obrada dokumentacije200,00
Troškovi utvrđivanja uvjeta – neposredni očevid200,00
Funkcionalni troškovi500,00
Sveukupno:900,00

3. Utvrđivanje uvjeta zbog promjene naziva odnosno statusnog obilježja autoškole

SpecifikacijaNaknada (kn)
Obrada dokumentacije150,00

Članak 3.

U naknadama iz članka 2. ove Odluke nije sadržan porez na dodanu vrijednost.

Članak 4.

Naknade iz članka 2. ove Odluke plaća podnositelj zahtjeva za utvrđivanje uvjeta, a iste se uplaćuju prije obavljanja utvrđivanja uvjeta.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za utvrđivanje uvjeta za početak rada autoškole (»Narodne novine«, 55/2009), od 8. svibnja 2009.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 006-30/2018-7/2018-1/2

Zagreb, 19. srpnja 2018.

HRVATSKI AUTOKLUB

Predsjednik
Upravnog odbora
Slavko Tušek, dipl. ing., v. r.