Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta

NN 69/2018 (31.7.2018.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1415

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (»Narodne novine«, broj 34/2012), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA

I.

U Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine«, broj 103/2017) u točki III. u popisu državnih cesta mijenja se podatak o ukupnim kilometrima državnih cesta te se dodaje nova državna cesta oznake DC129, tako da glasi:

Oznaka državne cesteOPIS CESTEDULJINA (km)
DC129Industrijska luka (terminal UPP) – D1022,64
Ukupno kilometara državnih cesta7.151,62

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/135

Urbroj: 530-05-3-2-2-18-7

Zagreb, 20. srpnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.