Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 71/2018 (4.8.2018.), Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1450

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela

ODLUKU

O PRAVNIM OSOBAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

II.

Pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku su:

1. ACI d.d., Opatija

2. Agencija Alan d.o.o., Zagreb

3. Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb

4. APIS IT d.o.o., Zagreb

5. Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Zagreb

6. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), Zagreb

7. Croatia Airlines d.d., Zagreb

8. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB), Zagreb

9. Državne nekretnine d.o.o., Zagreb

10. Financijska agencija (FINA), Zagreb

11. HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb

12. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb

13. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb

14. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Zagreb

15. Hrvatska lutrija d.o.o., Zagreb

16. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb

17. Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

18. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

19. Hrvatske šume d.o.o., Zagreb

20. Hrvatske vode, Zagreb

21. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

22. HŽ Cargo d.o.o., Zagreb

23. HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

24. HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb

25. Imunološki zavod d.d., Zagreb

26. INA – Industrija nafte d.d., Zagreb

27. Jadrolinija, Rijeka

28. Janaf d.d., Zagreb

29. Narodne novine d.d., Zagreb

30. Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb

31. Plovput d.o.o., Split

32. Pomorski centar za elektroniku d.o.o., Split

33. Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi

34. Zračna luka Osijek d.o.o., Klisa

35. Zračna luka Pula d.o.o., Pula

36. Zračna luka Rijeka d.o.o., Omišalj

37. Zračna luka Split d.o.o., Kaštel Štafilić

38. Zračna luka Zadar d.o.o., Zadar

39. Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 120/13, 74/15, 44/16 i 2/18).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/199

Urbroj: 50301-26/09-18-2

Zagreb, 2. kolovoza 2018

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.