Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

NN 72/2018 (8.8.2018.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

1488

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 60 od 6. srpnja 2018. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, broj 60/18) u članku 5. stavku 6. umjesto riječi: »iz stavka 1.« trebaju stajati riječi: »iz stavka 1. i 2.«.

U članku 6. stavku 2. umjesto riječi: »stavaka 1. i 3.« trebaju stajati riječi: »stavka 1., 2. i 5.«. :

U stavku 3. umjesto riječi: »stavku 1.« trebaju stajati riječi: »stavku 1. i 2.«.

U PRILOGU IV. umjesto riječi: »članka 16. stavka 3.« trebaju stajati riječi: »članka 16. stavka 5.«.

Klasa: 351-01/17-04/30

Urbroj: 517-06-3-2-1-18-28

Zagreb, 27. srpnja 2018.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.