Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji, sa sjedištem u Bruxellesu

NN 73/2018 (10.8.2018.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji, sa sjedištem u Bruxellesu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1501

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvat­ske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13 i 39/18) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvat­ske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvat­ske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvat­ske, klasa: T-018-07/18-01/21, urbroj: 50301-15/07-18-08 od 27. srpnja 2018., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

JOSIP PARO postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvat­ske u Kraljevini Belgiji, sa sjedištem u Bruxellesu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2018. godine.

Klasa: 018-07/18-02/31
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 31. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvat­ske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.