Ispravak Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

NN 73/2018 (10.8.2018.), Ispravak Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1521

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 70/2018 od 1. kolovoza 2018., te se daje

ISPRAVAK

TEHNIČKOG PROPISA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TEHNIČKOG PROPISA O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA

Članak 1.

U Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine« broj 70/2018.) u članku 23. umjesto:

»Ovaj Propis stupa na snagu prvoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama'«

treba stajati:

»Ovaj Propis stupa na snagu tridesetoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama'«.

Klasa: 360-01/18-12/1
Urbroj: 531-04-2-18-8
Zagreb, 7. kolovoza 2018.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.