Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom umirovljenom general-pukovniku Anti (Milan) Gotovini

NN 74/2018 (17.8.2018.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom umirovljenom general-pukovniku Anti (Milan) Gotovini

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1524

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 8. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, odlikuje se

umirovljeni general-pukovnik ANTE (Milan) GOTOVINA.

Klasa: 060-03/18-03/01

Urbroj: 71-03-01-01/3-18-01

Zagreb, 9. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.