Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom umirovljenom general-pukovniku Mladenu (Ivan) Markaču

NN 74/2018 (17.8.2018.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom umirovljenom general-pukovniku Mladenu (Ivan) Markaču

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1525

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 8. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, odlikuje se

umirovljeni general-pukovnik MLADEN (Ivan) MARKAČ.

Klasa: 060-03/18-03/02

Urbroj: 71-03-01-01/3-18-01

Zagreb, 9. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.