Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Češkoj Republici

NN 78/2018 (31.8.2018.), Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Češkoj Republici

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1575

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13 i 39/18) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., to uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/18-02/06, urbroj: 50301-15/07-18-08 od 23. kolovoza 2018., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

INES TROHA opoziva se dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Češkoj Republici, sa sjedištem u Pragu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2018. godine.

Klasa: 018-07/18-02/32

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 27. kolovoza 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.