Odluka o opozivu dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Stockholmu

NN 81/2018 (12.9.2018.), Odluka o opozivu dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Stockholmu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1619

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13 i 39/18) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/18-02/12, urbroj: 50301-15/07-18-08 od 23. kolovoza 2018., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

ANICA DJAMIĆ, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u Stockholmu, opoziva se dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Repub­like Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Stockholmu.

Ova Odluka stupa na snagu 30. rujna 2018. godine.

Klasa: 018-07/18-02/34
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 27. kolovoza 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.